Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    basename - vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

POUŽITÍ

    basename JMÉNO [PŘÍPONA]
    basename VOLBA... JMÉNO...

POPIS

    Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů. Jestliže je zadána PŘÍPONA, bude
    také odstraněna.

    Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících  krátkých
    přepínačů.

    -a, --multiple
       zpracuje násobné argumenty, každý považuje za JMÉNO

    -s, --suffix=PŘÍPONA
       odstraní koncovou PŘÍPONU; obsahuje -a

    -z, --zero
       zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

    basename /usr/bin/sort
       Vypíše "sort"

    basename include/stdio.h .h
       Vypíše "stdio"

    basename -s .h include/stdio.h
       Vypíše "stdio"

    basename -a any/str1 any/str2
       Vypíše "str1" následováno "str2"

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    dirname(1), readlink(1)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) basename invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.