Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    calibre-customize - calibre-customize

     calibre-customize options

    Přizpůsobit Calibre načtením externích modulů.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-customize, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --add-plugin, -a
       Přidat modul zadáním cesty k souboru ZIP, který ho obsahuje.

    --build-plugin, -b
       Pro vývojáře doplňků: Cesta ke složce, ve které vyvíjíte doplněk. Tento příkaz
       automaticky zabalí doplněk a aktualizuje ho v Calibre.

    --customize-plugin
       Přizpůsobit modul. Zadejte název modulu a řetězec s úpravami oddělenými čárkou.

    --disable-plugin
       Zakázat uvedený modul

    --enable-plugin
       Povolit uvedený modul

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --list-plugins, -l
       Vypsat všechny nainstalované moduly

    --remove-plugin, -r
       Odebrat vlastní modul podle jména. Nemá žádný vliv na vestavěné moduly.

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal