Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    calibre-debug - calibre-debug

     calibre-debug [options]

    Různá rozhraní příkazového řádku užitečná pro ladění Calibre. Bez voleb spouští tento
    příkaz vložený překladač Pythonu. Můžete také spustit hlavní grafické rozhraní Calibre,
    Prohlížeč e-knih Calibre a editor Calibre v režimu ladění.

    Také obsahuje rozhraní pro různé kusy Calibre, které neobsahují vyhrazené nástroje
    příkazového řádku, jako jsou částečné vkládání písma, nástroj Rozdílů e-knih a tak dále.

    Můžete také použít calibre-debug ke spuštění samostatných skriptů. K tomu ho použijte
    takto:
     calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

    Všechno za -- je předáno skriptu. Ladění Calibre můžete také použít jako shebang ve
    skriptech, například takto:
     #!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-debug, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --add-simple-plugin
       Přidat jednoduchý doplněk (např. doplněk obsahující pouze soubor .py) zadáním cesty
       k souboru py obsahujícímu kód doplňku.

    --command, -c
       Spustit kód Pythonu.

    --debug-device-driver, -d
       Ladit rozpoznávání zařízení

    --default-programs
       (Od)registrovat Calibre ve výchozích programech Windows. --default-programs =
       (register|unregister)

    --diff Spustit rozdílový nástroj Calibre. Například: calibre-debug --diff soubor1 soubor2

    --edit-book
       Spustit nástroj calibre Upravit knihu v režimu ladění.

    --exec-file, -e
       Spustit kód Pythonu v souboru.

    --explode-book, -x
       Rozložit knihu do zadané složky. Použití: -x soubor.epub vystupni_adresar Exportuje
       knihu jako kolekci souborů HTML a metadat, které můžete upravovat  pomocí
       standardních nástrojů pro úpravu HTML. Funguje se soubory EPUB, AZW3, HTMLZ a DOCX.

    --export-all-calibre-data
       Exportovat všechna data Calibre (knihy, nastavení, moduly). Normálně budete
       dotázáni na adresář, kam exportovat, a knihovny, které exportovat. Můžete je také
       zadat jako parametry příkazového řádku pro přeskočení otázek. Použijte absolutní
       cesty pro složky exportu a knihovny. Zvláštní klíčové slovo "all" může být použito
       pro export všech knihoven.

    --fix-multiprocessing
       Pro interní použití

    --gui, -g
       Spustit grafické rozhraní s povoleným laděním. Výstup ladění je vytištěn do stdout
       a stderr.

    --gui-debug
       Spustit grafické rozhraní s konzolí ladění, protokolování do zadané cesty. Pouze
       pro vnitřní použití, pro spuštění grafického rozhraní v režimu ladění použijte
       volbu -g

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --implode-book, -i
       Složit dříve rozloženou knihu. Použití: -i vystupni_adresar soubor.epub Importuje
       knihu ze souborů ve vystupni_adresar, který musí být vytvořen předchozím vyvoláním
       --explode-book. Ujistěte se, že zadáváte stejný typ souboru, jaký byl použit při
       rozložení.

    --import-calibre-data
       Importovat dříve exportovaná data Calibre

    --inspect-mobi, -m
       Zkontrolovat soubory MOBI v zadaných cestách

    --paths
       Výstup cest potřebných pro nastavení prostředí Calibre

    --run-plugin, -r
       Spustit modul poskytující rozhraní příkazového řádku. Například: calibre-debug -r
       „Název modulu“ -- soubor1 --volba1 Všechno za -- bude předáno modulu jako
       parametry.

    --run-test, -t
       Spusťte pojmenované testy. Pro spuštění všech testů použijte speciální hodnotu
       "all". Pokud název testu začíná tečkou, je považován za název modulu. Pokud název
       testu začíná @, je považován za název kategorie.

    --run-without-debug
       Nespouštějte s nastaveným příznakem DEBUG

    --shutdown-running-calibre, -s
       Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné
       úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.

    --subset-font, -f
       Částečně vložit zadané písmo. Použijte -- po této volbě pro předání volby programu
       pro částečné vkládání písem.

    --test-build
       Testovat binární moduly v sestavení

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

    --viewer, -w
       Spustit Prohlížeč e-knih v režimu ladění

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal