Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    calibre-server - calibre-server

     calibre-server [options] [path to library folder ...]

    Spustit Server s obsahem Calibre. Server s obsahem Calibre vystaví vaše knihovny Calibre
    na internet. Můžete zadat cestu ke složkám knihoven jako parametry do calibre-server.
    Pokud nezadáte žádné cesty, budou použity všechny knihovny, o kterých hlavní program
    Calibre ví.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-server, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --access-log
       Cesta k souboru protokolů přístupu. Tento protokol obsahuje informace o připojení
       klientů k serveru a vytváření požadavků. Ve výchozím nastavení není prováděno žádné
       protokolování přístupu.

    --ajax-timeout
       Čas (v sekundách) čekání na odezvu ze serveru při dotazování.

    --auth-mode
       Zvolte typ použitého ověřování. Nastavte režim ověřování HTTP používaný serverem.
       Nastavte na "základní", pokud je tento server za SSL proxy. Jinak ponechte jako
       "automaticky", což použije "základní", pokud je nakonfigurováno SSL, jinak použije
       "digest".

    --auto-reload
       Automaticky znovu načíst server, když se změní zdrojový kód. Užitečné pro vývoj.
       Měli byste také zadat malou hodnotu pro časový limit vypnutí.

    --ban-after
       Počet chybných přihlášení pro zakázání. Počet chybných přihlášení, po kterých je IP
       adresa zakázána

    --ban-for
       Zakázat IP adresy, které mají opakovaná chybná přihlášení. Dočasně zakáže přístup
       pro IP adresy, které mají opakovaná chybná přihlášení, na zadaný počet minut.
       Užitečné zabránění pokusům o odhadnutí hesel. Pokud je nastaveno na nulu, je
       zakazování vypnuto.

    --book-list-mode
       Zvolte výchozí režim seznamu knih. Nastavte výchozí režim seznamu knih, který bude
       použit pro nové uživatele. Jednotliví uživatelé mohou přepsat výchozí nastavení ve
       svém vlastním nastavení. Výchozí je použití mřížky obálek.

    --compress-min-size
       Minimální velikost, pro kterou odpovědi použijí kompresi dat (v bajtech).

    --custom-list-template
       Cesta k souboru JSON obsahujícímu šablonu pro režim vlastního seznamu knih.
       Nejsnadnější způsob vytvoření takového souboru šablony je přejít v Calibre do
       Předvolby->Sdílení po síti->Šablona seznamu knih, vytvořit šablonu a exportovat ji.

    --daemonize
       Spustit proces na pozadí jako démon (pouze Linux).

    --displayed-fields
       Omezit zobrazená uživatelem definovaná pole. Čárkami oddělený seznam uživatelem
       definovaných polí metadat, která budou zobrazena Serverem s obsahem v zobrazeních
       /opds a /mobilní. Pokud zadáte tuto volbu, nebudou zobrazena žádná pole, která
       nejsou v tomto seznamu. Například: my_rating,my_tags

    --enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation
       Předpřidělení soketu, například při aktivaci soketu systemd. Ve výchozím nastavení
       je tato volba povolena.

    --enable-auth, --disable-auth
       Ověřování na základě hesla pro přístup k serveru. Obyčejně je server neomezený,
       umožňuje přístup každému. Pomocí této volby můžete omezit přístup na předdefinované
       uživatele. Ve výchozím nastavení je tato volba zakázána.

    --enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface
       Záloha pro automatické rozpoznání rozhraní. Pokud se server není z nějakého důvodu
       schopen připojit k rozhraní zadanému ve volbě listen_on, pak se bude snažit
       rozpoznat rozhraní, které se připojuje k vnějšímu světu a připojit se k němu. Ve
       výchozím nastavení je tato volba povolena.

    --enable-local-write, --disable-local-write
       Povolit neověřeným místním připojením provádět změny. Obyčejně, pokud nezapnete
       ověřování, server pracuje v režimu pouze pro čtení, aby neumožnil anonymním
       uživatelům provádět změny ve vašich knihovnách Calibre. Tato volba umožňuje
       provádět změny komukoliv připojenému ze stejného počítače, na kterém je spuštěn
       server. To je užitečné, pokud chcete spustit server bez ověřování, ale stále
       používáte calibredb k provádění změn ve vašich knihovnách Calibre. Pamatujte, že
       zapnutí této volby znamená, že jakýkoliv program spuštěný v počítači může provádět
       změny ve vašich knihovnách Calibre. Ve výchozím nastavení je tato volba zakázána.

    --enable-log-not-found, --disable-log-not-found
       Protokolovat požadavky HTTP 404 (nenalezeno). Obyčejně server zaznamenává všechny
       požadavky HTTP na zdroje, které nejsou nalezeny. To může generovat velké množství
       protokolového spamu, pokud je váš server cílem botů. Použijte tuto volbu pro
       vypnutí. Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.

    --enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour
       Inzerovat informační kanály OPDS prostřednictvím BonJour. Inzerovat informační
       kanály OPDS prostřednictvím služby BonJour, aby aplikace založené na čtení OPDS
       mohly automaticky rozpoznat a připojit k serveru. Ve výchozím nastavení je tato
       volba povolena.

    --enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile
       Přenosy nulových kopií souborů pro zvýšení výkonu. Toto použije přenosy nulových
       kopií v jádru při odesílání souborů přes síť, zvýšení výkonu. Může to však způsobit
       poškozené přenosy souborů u některých poškozených systémů souborů. Pokud narazíte
       na poškozené přenosy souborů, vypněte to. Ve výchozím nastavení je tato volba
       povolena.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --ignored-fields
       Ignorovaná uživatelem definovaná pole metadat. Čárkami oddělený seznam uživatelem
       definovaných polí metadat, která nebudou zobrazena Serverem s obsahem v zobrazeních
       /opds a /mobilní. Například: my_rating,my_tags

    --listen-on
       Rozhraní, na kterém naslouchat pro připojení. Výchozí je naslouchat na všech
       dostupných rozhraních IPv4. Můžete to změnit, například na "127.0.0.1" pro
       naslouchání pouze pro připojení z místního počítače, nebo na "::" pro naslouchání
       pro všechna příchozí připojení IPv6 a IPv4.

    --log Cesta k souboru protokolu pro protokol serveru. Tento protokol obsahuje informace a
       chyby, ne protokoly přístupu. Ve výchozím nastavení je zapsán do stdout.

    --manage-users
       Spravovat databázi uživatelů, kteří mají povoleno připojovat se k tomuto serveru. V
       automatizovaném režimu to můžete použít přidáním --. Podrobnosti naleznete na
       calibre-server --manage-users -- help. Podívejte se také na volbu --userdb.

    --max-header-line-size
       Max. velikost jednoduchého záhlaví HTTP (v KB).

    --max-job-time
       Maximální čas pro pracovní procesy. Maximální množství času, který mají pracovní
       procesy povoleno být spuštěny (v minutách). Nastavte na nulu pro žádné omezení.

    --max-jobs
       Maximální počet pracovních procesů. Pracovní procesy jsou spouštěny podle potřeby a
       použity pro velké úlohy, jako jsou příprava knihy pro zobrazení, přidávání knih,
       převod atd. Obyčejně je max. počet takových procesů založen na počtu jader
       procesoru. Můžete to ovládat tímto nastavením.

    --max-log-size
       Max. velikost souboru protokolu (v MB). Maximální velikost souborů protokolu
       generovaných serverem. Když bude protokol větší než tato velikost, je automaticky
       vyměněn. Nastavte na nulu pro zakázání výměny protokolu.

    --max-opds-items
       Maximální počet knih v informačních kanálech OPDS. Maximální počet knih, které
       server vrátí v jednom získaném informačním kanálu OPDS.

    --max-opds-ungrouped-items
       Maximální počet neseskupených položek v informačních kanálech OPDS. Seskupit
       položky do kategorií jako jsou autor nebo štítek podle prvního písmene, když je
       více než tento počet položek. Nastavte na nula pro zakázání.

    --max-request-body-size
       Max. povolená velikost pro soubory odesílané na server (v MB).

    --num-per-page
       Počet zobrazených knih na jedné stránce. Počet zobrazených knih na jedné stránce v
       prohlížeči:

    --pidfile
       Zapsat kód PID procesu do zadaného souboru

    --port Port, na kterém naslouchat pro připojení.

    --search-the-net-urls
       Cesta k souboru JSON obsahujícímu adresy URL pro funkci „Vyhledat na internetu“.
       Nejsnadnější způsob vytvoření takového souboru  je  přejít  v  Calibre  do
       Předvolby->Sdílení po síti->Vyhledat na internetu, vytvořit adresy URL a exportovat
       je.

    --shutdown-timeout
       Celkový čas v sekundách, který čekat na čisté vypnutí.

    --ssl-certfile
       Cesta k souboru certifikátu SSL.

    --ssl-keyfile
       Cesta k souboru soukromého klíče SSL.

    --timeout
       Čas (v sekundách), po kterém je nečinné připojení uzavřeno.

    --trusted-ips
       Povolit neověřeným připojením z konkrétní adresy IP provádět změny. Obyčejně, pokud
       nezapnete ověřování, server pracuje v režimu pouze pro čtení, aby neumožnil
       anonymním uživatelům provádět změny ve vašich knihovnách Calibre. Tato volba
       umožňuje provádět změny komukoliv připojenému z konkrétní adresy IP. Musí to být
       čárkami oddělený seznam adres nebo specifikací sítě. To je užitečné, pokud chcete
       spustit server bez ověřování, ale stále používáte calibredb k provádění změn ve
       vašich knihovnách Calibre. Pamatujte, že zapnutí této volby znamená, že kdokoliv
       připojený ze zadaných adres IP může provádět změny ve vašich knihovnách Calibre.

    --url-prefix
       Předpona, kterou předřadit všem adresám URL. Užitečné, pokud si přejete spustit
       tento server za reverzní proxy. Například použijte /calibre jako předponu URL.

    --userdb
       Cesta k uživatelské databázi použité pro ověřování. Databáze je soubor SQLite. Pro
       jeho vytvoření použijte --manage-users. Více o správě uživatelů si můžete přečíst
       v:
       https://manual.calibre-ebook.com/cs/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

    --worker-count
       Počet pracovních vláken použitých pro zpracování požadavků.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal