Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    cat - slučuje soubory a vypisuje je na standartní výstup

POUŽITÍ

    cat [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Směruje SOUBOR(y) na standartní výstup.

    Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

    -A, --show-all
       stejné jako -vET

    -b, --number-nonblank
       čísluje neprázdné výstupní řádky, přebije -n

    -e   stejné jako -vE

    -E, --show-ends
       zobrazí $ na konci každého řádku

    -n, --number
       na výstupu číslovat všechny řádky

    -s, --squeeze-blank
       na výstupu potlačí opakované prázdné řádky

    -t   stejné jako -vT

    -T, --show-tabs
       zobrazuje tabulátor jako ^I

    -u   (ignorováno)

    -v, --show-nonprinting
       pro netisknutelné znaky kromě tabulátoru a nového řádku používá zápis ^ a M

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

    cat f - g
       Vypíše obsah souboru f, pak standartního vstupu a pak souboru g.

    cat  Kopíruje standartní vstup na standartní výstup.

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    tac(1)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cat invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Stinovlas <stinovlas@gmail.com>, Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com> a Matěj Pokorný <matej.pokorny98@gmail.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.