Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    df - vypisuje využití místa na disku

POUŽITÍ

    df [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu df. df zobrazí velikost využitého a
    volného místa na souborových systémech, na kterých jsou soubory zadaných jmen. Pokud není
    zadán žádný argument, zobrazí využité a volné místo na všech právě připojených souborových
    systémech. Výstup je implicitně v 1024 bajtových blocích. Pokud je nastavena proměnná
    prostředí POSIXLY_CORRECT, budou použity 512 bajtové bloky.

    If an argument is the absolute file name of a disk device node containing a mounted file
    system, df shows the space available on that file system rather than on the file system
    containing the device node. This version of df cannot show the space available on
    unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very
    nonportable intimate knowledge of file system structures.

VOLBY

    Zobrazí informace o souborovém systému na kterém je každý zadaný SOUBOR, nebo o všech
    souborových systémech (výchozí).

    Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících  krátkých
    přepínačů.

    -a, --all
       include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=n
       scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
       1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -h, --human-readable
       print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)

    -H, --si
       print sizes in powers of 1000 (e.g., 1.1G)

    -i, --inodes
       Místo informací o využití místa vypíše informace o využití i-uzlů.

    -k   jako --block-size=1K

    -l, --local
       Omezí výstup pouze na lokální souborové systémy.

    --no-sync
       Nepoužije systémové volání sync před získáním dat o využití místa (výchozí)

    --output[=FIELD_LIST]
       use the output format defined by FIELD_LIST, or print all fields if FIELD_LIST is
       omitted.

    -P, --portability
       Výpis bude ve formátu podle specifikace POSIX

    --sync Použije systémové volání sync před získáním jakýchkoliv dat o využití místa.

    --total
       elide all entries insignificant to available space, and produce a grand total

    -t, --type=TYP
       mezí výpis na souborové systémy určeného TYPu

    -T, --print-type
       Budou vypsány i typy jednotlivých souborových systémů

    -x, --exclude-type=TYP
       souborové systémy zadaného TYPu budou vynechány

    -v   (ignorováno)

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Display values are in units of the first available SIZE from --block-size, and the
    DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables. Otherwise, units default to
    1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

    Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky
    jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít
    binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

    FIELD_LIST is a comma-separated list of columns to be included. Valid field names are:
    'source', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail',
    'pcent', 'file' and 'target' (see info page).

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/df>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) df invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.