Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    dircolors - nastavení barev pro ls

POUŽITÍ

    dircolors [VOLBA]... [SOUBOR]

POPIS

    Vypíše sekvenci příkazů pro nastavení proměnné prostředí LS_COLORS.

  Formát výstupu se nastaví pomocí:
    -b, --sh, --bourne-shell
       výstupem jsou příkazy Bourne shellu pro nastavení LS_COLORS

    -c, --csh, --c-shell
       výstupem jsou příkazy C shellu pro nastavení LS_COLORS

    -p, --print-database
       vypíše výchozí hodnoty

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Pokud je zadán SOUBOR, dircolors jej přečte, aby určil, které barvy mají být použity pro
    které typy souborů a přípony. V opačném případě je použita zakompilovaná databáze. Pro
    další informace o formátu tohoto souboru spusťte 'dircolors --print-database'.

AUTOR

    Napsal H. Peter Anvin.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dircolors invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.