Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    dirname - strip last component from file name

POUŽITÍ

    dirname [OPTION] NAME...

POPIS

    Output each NAME with its last non-slash component and trailing slashes removed; if NAME
    contains no /'s, output '.' (meaning the current directory).

    -z, --zero
       zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

    dirname /usr/bin/
       -> "/usr"

    dirname dir1/str dir2/str
       -> "dir1" followed by "dir2"

    dirname stdio.h
       -> "."

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    basename(1), readlink(1)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dirname>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dirname invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.