Provided by: systemtap-doc_4.7-1_amd64 bug

JMÉNO

    dtrace - Nástroj pro generování statických sondážních bodů kompatibilní s Dtrace.

POUŽITÍ

    dtrace -s file [OPTIONS]

POPIS

    Příkaz dtrace převádí definici sondážních bodů předanou ve file.d na odpovídající
    hlavičkový soubor, pokud je použit přepínač -h, nebo na odpovídající objektový soubor,
    pokud je použit přepínač -G.

VOLBY

    -h   generuje hlavičkový soubor pro systemtap.

    -G   generuje objektový soubor pro systemtap.

    -o file
       určuje výstupní soubor. Při volbě -G, je výchozí název výstupního souboru file.o;
       při volbě -h pak file.h.

    -C   spusť nad vsstupním souborem cpp preprocesor, pokud je dán přepínač -h.

    -I file
       použij danou "include" cestu, pokud je dán přepínač -C .

    -k   Zachovej dočasné soubory, například C zdrojový kód v případě, že je dán přepínač
       -G.

PŘÍKLADY

    Systemptap je kompatibilní se specifikací statických dtrace sond na úrovni zdrojového
    kódu. Mějme soubor test.d s následujícím obsahem:

       provider sdt_probes
       {
        probe test_0 (int type);
        probe test_1 (struct astruct node);
       };
       struct astruct {int a; int b;};

    Pak příkaz "dtrace -s test.d -G" vygeneruje objektový soubor s definicí sondážních bodů
    test.o a příkaz "dtrace -s test.d -h" vytvoří hlavičkový soubor test.h. Následně může
    aplikace využívat vygenerovaná makra takto:

       #include "test.h"
        ...
       struct astruct s;
        ...
       SDT_PROBES_TEST_0(value);
        ...
       if (SDT_PROBES_TEST_1_ENABLED())
         SDT_PROBES_TEST_1(expensive_function(s));

SEMAFORY

    Semafory jsou logické proměnné, které systemtap využívá k přeskočení nákladné inicializace
    sondy (příprava argumentů) v případech, kdy je to možné. Systemtap hodnotu semaforů
    nastavuje automaticky, když příslušný skript běží. Semafory jsou definovány v rámci
    objektového souboru "test.o", který tudíž musí být slinkován s aplikací.

    V některých případech ovšem nejsou semafory nutné ani užitečné. V tom případě lze
    vynecháním "test.o" zjednodušit sestavování aplikace. K přeskočení  závislostí  na
    semaforech vložte include "<sys/sdt.h>" do aplikace před "test.h" takto:

       #include <sys/sdt.h>
       #include "test.h"
        ...
       struct astruct s;
        ...
       SDT_PROBES_TEST_0(value);
        ...
       if (SDT_PROBES_TEST_1_ENABLED())
         SDT_PROBES_TEST_1(cheap_function(s));

    V tomto případě se nejdříve upraví ENABLED() test.

VIZ TAKÉ

    stap(1),
    stappaths(7)

CHYBY

    Použijte  projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/,
    <systemtap@sourceware.org>.

    error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

                                            DTRACE(1)