Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    dvipdf - Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů ghostscript a dvips

POUŽITÍ

    dvipdf [ volby ] vstup.dvi [ výstup.pdf ] ...

POPIS

    Tento skript vyvolá program dvips(1)  s volbou -q a jeho výstup pošle přes rouru do
    programu gs(1) s následujícími parametry:

                 -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite

    a také s -sOutputFile a s argumenty zadanými na příkazové řádce.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), dvips(1)

VERZE

    This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1.

AUTOR

    Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou
    stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.