Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    ebook-meta - ebook-meta

     ebook-meta ebook_file [options]

    Číst/Zapisovat metadata z/do souborů e-knih.

    Podporované formáty pro čtení metadat: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm,
    docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf,
    pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

    Podporované formáty pro zápis metadat: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz,
    lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

    Různé typy souborů podporují různé druhy metadat. Pokud se pokusíte nastavit nějaká
    metadata k typu souboru, který je nepodporuje, metadata budou bez upozornění ignorována.

    Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-meta, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --author-sort
       Řetězec použitý při řazení podle autora. Pokud není zadán a je zadán autor, bude
       automaticky generován z autora.

    --authors, -a
       Nastavit autory. Více autorů by mělo být odděleno znakem &. Jména autorů by měla
       být v pořadí křestní jméno, příjmení.

    --book-producer, -k
       Nastavit nakladatele knihy.

    --category
       Nastavit kategorii knihy.

    --comments, -c
       Nastavit popis e-knihy.

    --cover
       Nastavit obálku zadaného souboru.

    --date, -d
       Nastavit datum vydání.

    --from-opf
       Načíst metadata z vybraného souboru OPF a použít je k nastavení metadat v e-knize.
       Metadata uvedená v příkazové řádce přepíšou metadata načtená ze souboru OPF.

    --get-cover
       Získat obálku z e-knihy a uložit ji jako zadaný soubor.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --identifier
       Nastavit  identifikátory  pro  knihu,  může být zadáno vícekrát. Například:
       --identifier  uri:https://acme.com  --identifier  isbn:12345.  Pro  odebrání
       identifikátoru  zadejte  prázdnou hodnotu, --identifier isbn:. Pamatujte, že
       identifikátor označený jako identifikátor balíčku nemůže být u souborů EPUB
       odebrán.

    --index, -i
       Nastavit pořadí knihy v této sérii.

    --isbn Nastavit ISBN knihy.

    --language, -l
       Nastavit jazyk.

    --lrf-bookid
       Nastavit BookID v souborech LRF

    --publisher, -p
       Nastavit vydavatele e-knihy.

    --rating, -r
       Nastavit hodnocení. Mělo by to být číslo mezi 1 a 5.

    --series, -s
       Nastavit sérii, do které tato e-kniha patří.

    --tags Nastavit štítky pro knihu. Měl by to být seznam oddělený čárkami.

    --title, -t
       Nastavit název.

    --title-sort
       Verze názvu použitá pro řazení. Pokud není zadán a je zadán název, bude automaticky
       generován z názvu.

    --to-opf
       Zadejte název souboru OPF. Metadata budou zapsána do souboru OPF.

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal