Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    ebook-polish - ebook-polish

     ebook-polish [options] input_file [output_file]

    Vylepšení knih je celé o dotažení vašich pečlivě vytvářených e-knih k dokonalosti.

    Vylepšení se pokouší minimalizovat změny vnitřního kódu vaší e-knihy. Na rozdíl od převodu
    nedělá následující: neuhlazuje CSS, nepřejmenovává soubory, nemění velikosti písma,
    neupravuje okraje atd. Každá akce provádí pouze minimální sadu změn potřebnou pro
    požadovaný efekt.

    Tento nástroj byste měli použít jako poslední krok při vytváření e-knihy.

    Pamatujte, že vylepšení funguje pouze u souborů ve formátech AZW3 nebo EPUB.

    Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-polish, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --add-soft-hyphens, -H
       Přidat pohyblivé spojovníky do všech slov v knize. To umožní knihu lépe vykreslit,
       když je text zarovnán do bloku, ve čtečkách, které nepodporují dělení slov.

    --compress-images, -i
       Bezztrátově komprimovat obrázky v knize, aby se zmenšila velikost souboru bez
       ovlivnění kvality obrázku.

    --cover, -c
       Cesta k obrázku obálky. Mění obálku zadanou v e-knize. Pokud není přítomna žádná
       obálka, nebo pokud není obálka správně identifikována, vloží novou obálku.

    --embed-fonts, -e
       Vložit všechna písma, na která je odkazováno v dokumentu a nejsou již vložena. To
       vyhledá písma ve vašem počítači, a pokud jsou nalezena, budou vložena do dokumentu.
       Ujistěte se, že máte řádnou licenci pro vkládání písem použitých v tomto dokumentu.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --jacket, -j
       Vložit na začátek knihy stránku "přebalu knihy", která obsahuje všechna metadata
       knihy, jako jsou název, štítky, autoři, série, komentáře atd. Jakýkoliv předchozí
       přebal knihy bude nahrazen.

    --opf, -o
       Cesta k souboru OPF. Metadata v knize jsou aktualizována ze souboru OPF.

    --remove-jacket
       Odebrat dříve vloženou stránku přebalu knihy.

    --remove-soft-hyphens
       Odebrat pohyblivé spojovníky z celého textu v knize.

    --remove-unused-css, -u
       Odebrat všechna nepoužívaná pravidla CSS ze šablon stylů a značek <style>. Některé
       knihy vytvořené pomocí výrobních šablon mohou mít velký počet dodatečných pravidel
       CSS, která neodpovídají skutečnému obsahu. Tato dodatečná pravidla mohou zpomalovat
       čtečky, které je musí všechny analyzovat.

    --smarten-punctuation, -p
       Převést pomlčky, tři tečky, uvozovky, vícenásobné pomlčky atd. v prostém textu na
       jejich typograficky správné ekvivalenty. Pamatujte, že algoritmus může někdy
       generovat nesprávné výsledky, obzvláště pokud se to týká jednoduchých uvozovek na
       začátku zkrácených tvarů.

    --subset-fonts, -f
       Částečné vkládání písem znamená zmenšení vloženého písma, aby obsahovalo pouze
       znaky použité z tohoto písma v knize. To značně zmenšuje velikost souborů písem
       (poloviční velikosti souborů písem jsou běžné). Například pokud kniha používá
       konkrétní písmo pro nadpisy, pak částečné vkládání zmenší toto písmo, aby
       obsahovalo pouze znaky přítomné v nadpisech v knize. Nebo pokud kniha vloží verze
       písma pro tučné písmo a kurzívu, ale texty tučným písmem a kurzívou jsou poměrně
       vzácné nebo úplně chybí, pak může být tučné písmo a kurzíva buď zmenšeno, nebo
       úplně odebráno. Jediná nevýhoda částečného vkládání písem je ta, že pokud se
       později rozhodnete přidat další text do svých knih, nově přidaný text nemusí být
       pokryt podmnožinou písma.

    --upgrade-book, -U
       Upgrade vnitřní struktury knihy, pokud je to možné. Například upgraduje knihy EPUB
       2 na knihy EPUB 3.

    --verbose
       Vytváří podrobnější výstup, užitečné pro ladění.

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal