Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    ebook-viewer - ebook-viewer

     ebook-viewer [options] file

    Zobrazit e-knihu.

    Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-viewer, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --continue
       Pokračovat ve čtení naposledy otevřené knihy

    --detach
       Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

    --force-reload
       Vynutit nové načtení všech otevřených knih

    --full-screen, --fullscreen, -f
       Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění otevřít na celou
       obrazovku.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --open-at
       Pozice, na které otevřít zadanou knihu. Pozice je umístění nebo pozice, které
       můžete získat pomocí akce Přejít na->Umístění v ovládacích prvcích prohlížeče.
       Případně můžete použít formu toc:něco, což se otevře na umístění první položky
       obsahu, která obsahuje řetězec "něco". Forma toc-href:něco bude odpovídat href
       (interní cíl odkazu) uzlům obsahu. Shoda je přesná. Pokud chcete porovnat
       podřetězec, použijte formu toc-href-contains:něco. Forma ref:něco použije odkazy
       Režimu odkazu. Forma regex:něco bude po otevření knihy hledat regulární výraz něco.

    --raise-window
       Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění zobrazit v popředí.

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal