Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    echo - zobrazí řádek textu

POUŽITÍ

    echo [SHORT-OPTION]... [STRING]...
    echo LONG-OPTION

POPIS

    Příkaz echo vypíše zadané řetězce na standardní výstup.

    -n   nevypisovat závěrečný znak nového řádku.

    -e   povolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích

    -E   nepovolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích (výchozí
       nastavení)

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

    \\   zpětné lomítko

    \a   zvonek (BEL)

    \b   backspace

    \c   dále již nevypisovat nic

    \e   escape

    \f   nová stránka (form feed)

    \n   nový řádek (new line)

    \r   návrat vozíku (carriage return)

    \t   horizontální tabulátor

    \v   vertikální tabulátor

    \0NNN byte with octal value NNN (1 to 3 digits)

    \xHH  byte with hexadecimal value HH (1 to 2 digits)

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu echo, která je obvykle upřednostněna před
    verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v
    dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Brian Fox a Chet Ramey.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) echo invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.