Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    env - spustí program v modifikovaném prostředí

POUŽITÍ

    env [VOLBA]... [-] [JMÉNO=HODNOTA]... [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

    Příkaz env nastaví v prostředí každé JMÉNO na HODNOTU a spustí zadaný PŘÍKAZ.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -i, --ignore-environment
       začne s prázdným prostředím

    -0, --null
       zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku

    -u, --unset=NAME
       zruší proměnnou z prostředí

    -C, --chdir=ADRESÁŘ
       změní pracovní adresář na ADRESÁŘ

    -S, --split-string=S
       zpracuje a rozdělí S do jednotlivých argumentů; používá se pro předání násobných
       argumentů na řádku s interpretrem skriptu (#!)

    --block-signal[=SIGNÁL]
       zablokuje doručování SIGNÁLŮ PŘÍKAZU

    --default-signal[=SIGNÁL]
       obnoví obsluhu SIGNÁLŮ do výchozího stavu

    --ignore-signal[=SIGNÁL]
       nastaví obsluhu SIGNÁLŮ na nic nedělání

    --list-signal-handling
       vypíše obsluhu signálů lišící se od výchozí na chybový výstup

    -v, --debug
       vypisuje podrobné údaje o každém kroku zpracování

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Uvedení pouze - implikuje -i. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše výsledné prostředí.

    SIGNÁL může být název signálu jako „PIPE“ nebo číslo signálu jako „13“. Bez SIGNÁLU budou
    zahrnuty všechny známé signály. Více signálů lze oddělit čárkou.

VOLBY

  -S/--split-string usage in scripts
    The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running a script named
    1.pl containing the following first line:

       #!/usr/bin/env -S perl -w -T
       ...

    Will execute perl -w -T 1.pl .

    Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

       /usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

    See the full documentation for more details.

  --default-signal[=SIG] usage
    This option allows setting a signal handler to its default action, which is not possible
    using the traditional shell trap command. The following example ensures that seq will be
    terminated by SIGPIPE no matter how this signal is being handled in the process invoking
    the command.

       sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

POZNÁMKY

    POSIX's exec(2) pages says:
       "many existing applications wrongly assume that they start with certain signals set
       to the default action and/or unblocked.... Therefore, it is best not to block or
       ignore signals across execs without explicit reason to do so, and especially not to
       block signals across execs of arbitrary (not closely cooperating) programs."

AUTOR

    Napsal Richard Mlynarik, David MacKenzie a Assaf Gordon.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) env invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.