Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    expr - vyhodnotí výraz

POUŽITÍ

    expr VÝRAZ
    expr VOLBA

POPIS

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Příkaz expr vyhodnotí VÝRAZ a vypíše výsledek na standardní výstup. Prázdný řádek níže
    odděluje skupiny podle zvyšující se priority. VÝRAZ může být:

    ARG1 | ARG2
       Pokud první argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je výsledkem první
       argument, jinak je výsledkem druhý argument.

    ARG1 & ARG2
       ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise 0

    ARG1 < ARG2
       ARG1 je menší než ARG2

    ARG1 <= ARG2
       ARG1 je menší nebo roven ARG2

    ARG1 = ARG2
       ARG1 je roven ARG2

    ARG1 != ARG2
       ARG1 není roven ARG2

    ARG1 >= ARG2
       ARG1 je větší než nebo roven ARG2

    ARG1 > ARG2
       ARG1 je větší než ARG2

    ARG1 + ARG2
       aritmetický součet ARG1 a ARG2

    ARG1 - ARG2
       aritmetický rozdíl ARG1 a ARG2

    ARG1 * ARG2
       aritmetický násobek ARG1 a ARG2

    ARG1 / ARG2
       aritmetický podíl ARG1 a ARG2

    ARG1 % ARG2
       zbytek po celočíselném dělení ARG1 argumentem ARG2

    ŘETĚZEC : REGEXP
       Porovnání řetězce s regulární výrazem.

    match ŘETĚZEC REGEXP
       stejné jako ŘETĚZEC : REGEXP

    substr ŘETĚZEC POZICE DÉLKA
       podřetězec zadaného ŘETĚZCE, POZICE se počítá od 1

    index ŘETĚZEC SEZNAM-ZNAKŮ
       index in STRING where any CHARS is found, or 0

    length ŘETĚZEC
       délka ŘETĚZCE

    + SLOVO
       interpretuje SLOVO (token) jako řetězec, i když se jedná o

       klíčové slovo jako 'match' nebo operátor jako '/'

    ( VÝRAZ )
       hodnota VÝRAZU

    Escapování nebo uvození řetězců může být nezbytné, aby speciální znaky v řetězcích
    neinterpretoval shell. Pokud jsou oba argumenty čísla, je porovnání aritmetické, jinak
    abecední. Při porovnání řetězce s regulární výrazem jestliže je část druhého operandu
    uzavřena mezi \( a \), bude výsledkem ta část prvního řetězce, která vyhovovala části
    regulárního výrazu mezi \( a \) nebo prázdný řetězec (null); Jestliže \( a \) nebyly
    použity, vrací počet vyhovujících znaků nebo 0.

    Návratová hodnota je 0, pokud VÝRAZ není ani prázdný řetězec (null) ani 0; 1 v případě,
    že VÝRAZ je prázdný řetězec (null) nebo 0; a 3 pokud došlo k chybě.

AUTOR

    Napsal Mike Parker, James Youngman a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/expr>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) expr invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.