Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

     fetch-ebook-metadata [options]

    Načíst metadata knihy z online zdrojů. Musíte zadat alespoň název, autory nebo ISBN.

    Kdykoliv předáváte parametry pro fetch-ebook-metadata, který mají mezery, uzavřete
    parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --allowed-plugin, -p
       Zadejte název modulu pro stahování metadat, který chcete použít. Ve výchozím
       nastavení budou použity všechny moduly metadat. Může být zadáno vícekrát pro více
       modulů. Všechny názvy modulů: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open
       Library, Big Book Search

    --authors, -a
       Autoři knihy

    --cover, -c
       Zadejte název souboru. Pokud existuje obálka, bude do něj uložena. Bez této volby
       nebude stažena žádná obálka.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --identifier, -I
       Identifikátory, jako jsou ASIN nebo ID Goodreads atd. Mohou být zadány vícekrát pro
       více identifikátorů. Například:--identifier asin:B0082BAJA0

    --isbn, -i
       ISBN knihy

    --opf, -o
       Výstup metadat ve formátu OPF namísto textu čitelného pro člověka.

    --timeout, -d
       Časový limit v sekundách. Výchozí je 30

    --title, -t
       Název knihy

    --verbose, -v
       Vypsat protokol do konzole (stderr)

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal