Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

   finger — program vyhledávající informace o uživateli

POUŽITÍ

   finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]

POPIS

   finger zobrazuje informace o uživatelích systému.

   Jeho volby jsou:

   -s  Finger zobrazuje o uživateli přihlašovací jméno, skutečné jméno, jméno terminálu a
      stav záznamu (``*'' za jménem terminálu když je zakázán zápis), čas zahálení (idle
      time), čas přihlášení, umístění a telefonní číslo kanceláře.

      Jestliže je uživatel připojen méně než 6 měsíců, je čas přihlášení zobrazen jako
      měsíce, dny, hodiny a minuty, v opačném případě je zobrazen rok a chybí hodiny a
      minuty.

      Neznámá zařízení stejně jako neexistující čas zahálení nebo čas přihlášení jsou
      zobrazeny jako hvězdička.

   -l  Výstup má mnohořádkový formát a obsahuje všechny informace popsané pro volbu -s spolu
      s domovským adresářem uživatele, soukromé telefonní číslo, přihlašovací shell, stav
      pošty a obsahy souborů “.plan”, “.project”, “.pgpkey” a “.forward” z domovského
      adresáře uživatele.

      Jedenáctimístná telefonní čísla jsou vypisována jako ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Čísla určená
      deseti nebo sedmi číslicemi jsou vypisována jako příslušná část tohoto řetězce. Čísla
      určená pěti číslicemi jsou vypisována jako ``xN-NNNN''. Čísla určená čtyřmi číslicemi
      jsou vypisována jako ``xNNNN''.

      Jestliže je zakázán zápis na zařízení, hláška ``(messages off)'' je připojena k řádce
      obsahující jméno tohoto zařízení. Při použití volby -l je zobrazen jeden záznam na
      uživatele; jestliže je uživatel přihlášen vícekrát, informace o terminálu se pro každé
      přihlášení opakuje.

      Stav pošty je zobrazován jako ``No Mail.'', jestliže není žádná pošta, ``Mail last
      read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'', jestliže se uživatel díval do schránky s poštou a
      novou poštu si přečetl a nebo ``New mail received ...'', `` Unread since ...'',
      jestliže přišla nová zpráva.

   -p  Zabraňuje volbě -l ve fingeru v zobrazování obsahu souborů “.plan”, “.project” a
      “.pgpkey”.

   -m  Zabránit setřídění uživatelských jmen. Uživatel je obyčejně přihlašovací jméno, avšak
      třídění je prováděno s reálnými jmény uživatelů, pokud nepoužijete volbu -m. Při
      srovnávání jmen prováděném ve fingeru je brán ohled na velká a malá písmena.

   Jestliže nejsou specifikovány žádné volby, ale jsou zadány parametry finger standardně
   zobrazí výstup jako s volbou -l, jsou-li zadány parametry, pak jako s volbou -s. Všimněte si
   že určité části mohou být vynechány, jestliže informace není dostupná.

   Jestliže nejsou specifikovány žádné argumenty, finger bude vypíše každého uživatele právě
   přihlášeného do systému.

   Finger se používá pro vyhledávání uživatelů připojených na vzdáleném systému. Pro určení
   uživatele používá formát “user@host”, nebo “@host”, kde standardní výstupní formát je v
   prvním případě styl -l a ve druhém potom styl -s. Pro vzdálený systém může být použita pouze
   volba -l.

   Pokud je standardní výstup socket, finger bude vysílat znak návratu vozíku (CR, resp. ^M)
   před každým znakem přechodu na nový řádek (LF, resp. ^J). To platí pro zpracování požadavků
   vzdáleného fingera programem fingerd(8).

SOUBORY

   ~/.nofinger   Jestliže finger najde tento soubor v domovském adresáři uživatele, bude
           fingeru, který pochází mimo tento počítač, zapírat existenci tohoto
           uživatele. Aby to fungovalo, musí být démon fingerd(8) schopný číst soubor
           .nofinger. To většinou znamená, že domovský adresář obsahující tento soubor
           musí mít nastaven bit other-users-execute (o+x). Viz příkaz chmod(1). Pokud
           chcete tuto vlastnost používat pro zajištění většího soukromí, otestujte ji
           pro jistotu nejprve pomocí příkazu ``finger @localhost'' před tím, než se
           na ni spolehnete.

   ~/.plan

   ~/.project

   ~/.pgpkey    These files are printed as part of a long-format request. The .plan file
           may be arbitrarily long.

DALŠÍ INFORMACE

   chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIE

   Příkaz finger se objevil ve verzi 3.0BSD.

PŘEKLAD

   Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Václav Doubek <vaclav.doubek@pslib.cz>

   Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3:
   https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
   Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

   Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
   translation-team-cs@lists.sourceforge.net .