Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    gslp - Formátuje a tiskne text za použití ghostscriptu
    gsbj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu BubbleJet za použití ghostscriptu
    gsdj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet za použití ghostscriptu
    gsdj500 - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet 500 za použití ghostscriptu
    gslj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu LaserJet za použití ghostscriptu

POUŽITÍ

    gslp -12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky> -p<výstupní_soubor> -T<n>
    --add-to-space <jednotky> --add-to-width <jednotky> --columns <n> --detect
    --first-page <n> --kern<soubor.afm> --last-page <n>
    --(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec> --margin-(top|bottom|left|right) <palce>
    --no-eject-(file|formfeed) --spacing <n> [gs volby] [soubory]
    gsbj [volby] [soubory]
    gsdj [volby] [soubory]
    gsdj500 [volby] [soubory]
    gslj [volby] [soubory]

POPIS

    Tento nástroj nabízí funkčnost obdobnou k Unixovému programu enscript(1). Vytiskne soubory
    prostého textu za použití jediného fontu. Momentálně je schopen zpracovat tabelátory a
    přechody na novou stránku (formfeeds), ale neovládá zpětné vymazání znaků (backspaces).
    Pokud se používá font s pevnou šířkou, provádí zalamování řádek. Provádí také kerning a
    úpravu šířky (width adjustment).

    Přednastavená zařízení (-sDEVICE=) a rozlišení (-r) jsou:
       gslp   epson   180
       gsbj   bj10e   180
       gsdj   deskjet  300
       gsdj500  djet500  300
       gslj   laserjet  300
    Předvoleno je také, že se v hlavičce objeví aktuální datum zarovnané na střed.

VOLBY

    Standartní implementované přepínače:
       -12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky> -p<výstupní_soubor>

    Implementované přepínače na platformě Sun:
       -T<n>   nastavení šířky tabelátoru

    Ignorované přepínače:
       -GghKkmow -# -C -d -J -n -P -S -s -t -v

    Přidané přepínače:

       --add-to-space <jednotky>
           přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každé mezery (může být i záporný)

       --add-to-width <jednotky>
           přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každého znaku (může být i záporný)

       --columns <n>
           tiskne v <n> sloupcích

       --detect
           pokud soubor začíná na "%!", zachází se s ním jako se souborem typu
           PostScript

       --first-page <n>
           začne tisknout na straně <n>

       --kern <soubor.afm>
           pro kerning se použije informací z daného souboru .AFM

       --last-page <n>
           tisk se ukončí za stranou <n>

       --(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec>
           nastavení položek záhlaví/zápatí; nejprve použijte -B k smazání položek

       --margin-(top|bottom|left|right) <palce>
           nastaví odsazení od okrajů

       --no-eject-(file|formfeed)
           konec souboru/FF začne pouze nový sloupec, nikoli nový list

       --spacing <n>
           použije se dvojité (n=2), trojité (n=3), atd. velikosti mezer
    Řetězec %# v záhlaví nebo zápatí bude nahrazen číslem stránky.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1)

VERZE

    This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1.

AUTOR

    Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou
    stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.