Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    id - vypíše identitu uživatele

POUŽITÍ

    id [VOLBA]... [UŽIVATEL]...

POPIS

    Vypíše údaje o uživateli a skupině každého zadaného UŽIVATELE nebo (je-li UŽIVATEL
    vynechán) aktuálního uživatele.

    -a   ignoruje; pro kompatibilitu s jinými verzemi

    -Z, --context
       vypíše pouze bezpečnostní kontext procesu

    -g, --group
       Vypíše pouze efektivní group ID.

    -G, --groups
       Vypíše pouze skupiny, v nichž je uživatel členem.

    -n, --name
       vypíše jméno místo čísla ID, v případě -ugG

    -r, --real
       vypíše reálná místo efektivních ID, v případě -ugG

    -u, --user
       vypíše pouze efektivní user ID

    -z, --zero
       položky oddělí znakem NUL, nikoliv bílou mezerou;

       není dovoleno ve výchozím tvaru

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Není-li zadána žádná VOLBA, vypíše nějakou sadu užitečných informací.

AUTOR

    Napsal Arnold Robbins a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) id invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.