Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy

POUŽITÍ

    install [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
    install [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
    install [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...
    install [VOLBA]... -d ADRESÁŘ...

POPIS

    Tento program install kopíruje soubory (často čerstvě přeložené) do cílového místa dle
    výběru. Chcete-li stáhnout a nainstalovat balíček připravený k použití na systému
    GNU/Linux, měli byste místo něj použít správce balíčků jako je yum(1) nebo apt-get(1).

    Prvních tři způsoby kopírují ZDROJ do CÍLE nebo více ZDROJŮ do existujícího ADRESÁŘE a
    nastaví uživatelská práva a vlastníky/skupiny. Čtvrtý způsob vytvoří všechny komponenty
    zadaného ADRESÁŘE(Ů).

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -c   (ignorováno)

    -C, --compare
       porovná každou dvojici zdrojový−cílový soubor a, v některých případech, cílový
       soubor vůbec nezmění

    -d, --directory
       předpokládá, že všechny argumenty jsou názvy adresářů, vytváří všechny komponenty v
       určených adresářích

    -D   vytvoří všechny úvodní komponenty CÍLE kromě poslední nebo všech komponent
       --target-directory, pak zkopíruje ZDROJ do CÍLE

    -g, --group=SKUPINA
       Nastaví skupinu vlastníků, namísto aktuální skupiny procesu

    -m, --mode=PRÁVA
       nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto rwxr-xr-x

    -o, --owner=VLASTNÍK
       nastaví vlastníka (jen superuživatel)

    -p, --preserve-timestamps
       nastaví časy přístupu/modifikace CÍLových souborů podle odpovídajících ZDROJOVÝCH
       souborů

    -s, --strip
       vypustí tabulku symbolů

    --strip-program=PROGRAM
       nastaví program, který se použije k vypuštění tabulky symbolů (strip) instalovaného
       programu

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÍL za normální soubor

    -v, --verbose
       vypisuje název každáho vytvářeného adresáře

    --preserve-context
       zachová bezpečnostní kontext SELinuxu

    -Z   nastaví cílovému souboru a každému vytvořenému adresáři selinuxový bezpečnostní
       kontext na výchozí hodnotu

    --context[=KONTEXT]
       jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností
       kontext na KONTEXT

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Přípona  záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) install invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.