Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    ln - vytváří odkazy na soubory

POUŽITÍ

    ln [VOLBA]... [-T] CÍL JMÉNO_ODKAZU
    ln [VOLBA]... CÍL
    ln [VOLBA]... CÍL... ADRESÁŘ
    ln [VOLBA]... -t ADRESÁŘ CÍL...

POPIS

    1. forma vytvoří odkaz na CÍL se jménem JMÉNO_ODKAZU. 2. forma vytvoří odkaz na CÍL v
    aktuálním adresáři. 3. a 4. forma vytváří odkazy na každý CÍL v ADRESÁŘI. Implicitně
    vytváří pevné odkazy, pro symbolické odkazy přidejte --symbolic. Standardně žádné umístění
    (název nového odkazu) by neměl předem existovat. ""Pokud se vytváří pevné odkazy, každý
    CÍL  musí  existovat. Symbolické odkazy mohou nést libovolný text; při pozdějším
    vyhodnocování je relativní odkaz zvažován vzhledem ke svému nadřízenému adresáři.

    Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících  krátkých
    přepínačů.

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -d, -F, --directory
       umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře (Poznámka: Pravděpodobně
       selže kvůli omezením systému dokonce i pro superuživatele.)

    -f, --force
       maže existující cílové soubory

    -i, --interactive
       bude žádat potvrzení před smazáním existujících cílových souborů

    -L, --logical
       dereferencuje CÍLE, které jsou symbolickými odkazy

    -n, --no-dereference
       JMÉNO_ODKAZU považuje za běžný soubor, pokud je symbolickým odkazem na adresář

    -P, --physical
       vytváří pevné odkazy přímo na symbolické odkazy

    -r, --relative
       vytváří symbolické odkazy relativně k jejich umístění

    -s, --symbolic
       vytváří symbolické odkazy místo pevných

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       určí cílový adresář, ve kterém budou odkazy vytvářeny

    -T, --no-target-directory
       vždy považuje JMÉNO_ODKAZU za běžný soubor

    -v, --verbose
       vypisuje jméno každého odkazovaného souboru

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix  nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

    Při použití přepínače -s budou ignorovány přepínače -L a -P. V opačném případě, je-li
    CÍLEM symbolický odkaz, se uplatní poslední zadaný přepínač. Výchozí je -P.

AUTOR

    Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    link(2), symlink(2)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) ln invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.