Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    lrs2lrf - lrs2lrf

     lrs2lrf [options] file.lrs

    Kompilovat soubor LRS na soubor LRF.

    Kdykoliv  předáváte  parametry pro lrs2lrf, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --lrs Převést LRS na LRS, užitečné pro ladění.

    --output, -o
       Cesta k výstupnímu souboru

    --verbose
       Podrobné zpracování

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal