Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

POUŽITÍ

    md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Vypíše nebo zkontroluje MD5 (128-bitové) kontrolní součty.

    Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

    -b, --binary
       čte soubory v binárním módu

    -c, --check
       čte MD5 součty se souboru a kontroluje je

    --tag vytvoří kontrolní součet ve stylu BSD

    -t, --text
       čte soubory v textovém módu (standartně)

    -z, --zero
       každý výstupní řádek zakončí znakem NUL namísto znakem nového řádku a vypne
       escapování názvů souborů

  Následujících pět přepínačů je užitečných pouze při ověřování kontrolních součtů:
    --ignore-missing
       neselže ani nehlásí stav u chybějících souborů

    --quiet
       nevypisuje OK u každého úspěšně ověřeného souboru

    --status
       nevypisuje nic, úspěšnost značí návratový kód

    --strict
       vrátí nenulový kód při chybně formátovaném řádku součtu

    -w, --warn
       upozorňuje na chybně formátované řádky součtů

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Součty jsou počítány podle popisu v RFC 1321. Při testování by vstup měl být dřívějším
    výstupem tohoto programu. Výchozí režim je výpis jednoho řádku pro každý SOUBOR. Formát
    řádku je kontrolní součet, mezera, znak značící vstupní režim („*“ pro binární, „ “ pro
    textový nebo kde binární nemá význam) a jméno SOUBORU.

    Poznámka: Na GNU systémech není rozdílu mezi binárním a textovým režimem.

CHYBY

    Do not use the MD5 algorithm for security related purposes. Instead, use an SHA-2
    algorithm, implemented in the programs  sha224sum(1),  sha256sum(1),  sha384sum(1),
    sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

AUTOR

    Napsal Ulrich Drepper, Scott Miller a David Madore.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) md5sum invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.