Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    mkdir - vytváří adresáře

POUŽITÍ

    mkdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

    vytvoří ADRESÁŘ(e), pokud již neexistují.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -m, --mode=PRÁVA
       nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto umask a=rwx

    -p, --parents
       pokud adresář existuje, skončí bez chyby; pokud je potřeba, vytvoří nadřazené
       adresáře

    -v, --verbose
       s každým vytvořeným adresářem vytiskne zprávu

    -Z   nastaví každému vytvářenému adresáři selinuxový bezpečnostní kontext na výchozí
       hodnotu

    --context[=KONTEXT]
       jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností
       kontext na KONTEXT

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    mkdir(2)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mkdir invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.