Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    mknod - vytváří speciální soubory

POUŽITÍ

    mknod [VOLBA]... JMÉNO TYP [HLAVNÍ VEDLEJŠÍ]

POPIS

    Vytvoří speciální soubor JMÉNO zadaného TYPu.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -m, --mode=PRÁVA
       nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw

    -Z   nastaví selinuxový bezpečnostní kontext na výchozí hodnotu

    --context[=KONTEXT]
       jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností
       kontext na KONTEXT

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Pokud je TYP b,c nebo u, musí být uvedeno jak HLAVNÍ, tak VEDLEJŠÍ; pokud je TYP p, uvádět
    se nesmějí. Pokud HLAVNÍ nebo VEDLEJŠÍ začínají na 0x nebo 0X, jsou interpretována jako
    šestnáctková, začínají-li na 0, tak jako osmičková; v ostatních případech jako desítková.
    TYP může být:

    b   blokový (bufferovaný) speciální soubor

    c, u  znakový (nebufferovaný) speciální soubor

    p   pojmenovaná roura (FIFO)

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu mknod, která je obvykle upřednostněna před
    verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v
    dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    mknod(2)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/mknod>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mknod invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.