Provided by: mplayer_1.4+ds1-3ubuntu1_amd64 bug

NÁZEV

    mplayer - přehrávač filmů
    mencoder - filmový enkodér

POUŽITÍ

    mplayer [volby][soubor|URL|playlist|-]
    mplayer (volby) soubor1 [volby k souboru1] [soubor2] [volby k souboru2]
    mplayer [volby] {skupina souborů a voleb k nim} [volby pro skupinu]
    mplayer [dvd|dvdnav]://[titul|[první_titul]-poslední_titul ] [volby]
    mplayer vcd://stopa[/zařízení]
    mplayer tv://[kanál][/id_vstupu] [volby]
    mplayer radio://[kanál|frekvence][/capture] [volby]
    mplayer pvr:// [volby]
    mplayer dvb://[číslo_karty@]kanál [volby]
    mplayer mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru) [-mf volby] [volby]
    mplayer [cdda|cddb]://stopa[-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení] [volby]
    mplayer cue://soubor[:stopa] [volby]
    mplayer [ soubor|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv|smb]://
    [uživatel:heslo@]URL[:port] [volby]
    mplayer sdp://soubor [volby]
    mplayer mpst://počítač[:port]/URL [volby]
    mplayer tivo://počítač/(list|llist|fsid) [volby]
    gmplayer [volby] [-skin skin]
    mencoder [volby] soubor [soubor|URL|-] [-o soubor | file://soubor |
    smb://[user:pass@]host/filepath]
    mencoder [volby] soubor1 [volby pro soubor1] [soubor2] [volby pro soubor2]

POPIS

    mplayer je filmový přehrávač pro Linux (běží na mnoha platformách a CPU architekturách,
    viz dokumentace). Přehraje většinu MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM,
    MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM a RoQ souborů s podporou mnoha nativních i
    binárních kodeků. Můžete sledovat Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 a dokonce i WMV
    filmy.

    MPlayer podporuje velké množství výstupních audio a video rozhraní. Pracuje s X11, XV,
    DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, také
    můžete použít GGI, SDL (a všechny její ovladače), VESA (na všech VESA-kompatibilních
    kartách, dokonce bez X11), některé nízkoúrovňové ovladače (pro Matrox, 3dfx a ATI) a
    některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je Siemens DVB, Hauppauge PVR (IVTV), DXR2
    a DXR3/Hollywood+. Mnoho z nich podporuje hardwarové nebo softwarové škálování, takže si
    můžete užít film na celé obrazovce.

    MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné velké vyhlazené a
    stínované titulky a vizuální odezvu na povely z klávesnice. Podporovány jsou Evropské/
    ISO8859-1,2 (Bulharské, Anglické, České, atd), Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12
    formáty titulků (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle,
    JACOsub, PJS a náš vlastní: MPsub) a také DVD titulky (SPU proudy, VOBsub a Closed
    Captions).

    mencoder (MPlayerův filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér navržený pro převod
    MPlayerem přehratelných filmů (viz výš) do jiného formátu přehratelného MPlayerem (viz
    níž). Enkóduje video do MPEG-4 (DivX/Xvid), některého z libavcodec kodeků a PCM/MP3/VBRMP3
    audio v 1, 2 nebo 3 průchodech. Dále umí kopírovat datový proud (stream copy) a má
    rozsáhlý systém filtrů (crop, expand, flip, postprocess, rotate, scale, noise, konverze
    RGB/YUV) a mnoho dalších.

    Abyste mohli rychle začít, naleznete příklady použití na konci této manuálové stránky.

    gmplayer je MPlayer s grafickým uživatelským rozhraním (GUI). Má stejné volby jako
    MPlayer.

    Přečtěte si také HTML dokumentaci!

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

    MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu, která jej umožňuje
    ovládat pomocí klávesnice, myši, joysticku nebo dálkového ovládače (s pomocí LIRC).
    Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě -input.

    Ovládání klávesnicí
       <- a ->
          Převine zpět/vpřed o 10 sekund.
       dolů a nahoru
          Převine zpět/vpřed o 1 minutu.
       pgdown a pgup
          Převine zpět/vpřed o 10 minut.
       [ a ]
          Sníží/zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%.
       { a }
          Zpomalí na polovinu/zdvojí aktuální rychlost přehrávání.
       backspace (mazátko)
          Vrátí rychlost přehrávání na normál.
       < a >
          Přejde zpět/vpřed v playlistu.
       ENTER
          Přejde vpřed v playlistu, dokonce i přes konec.
       HOME a END
          Přejde na další/předchozí podstrom v rodičovském playlistu.
       INS a DEL (pouze ASX playlist)
          Přejde na další/předchozí alternativní zdroj.
       p / MEZERNÍK
          Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje).
       .
          Krok vpřed. Prvním stiskem pozastavíte přehrávání, s každým dalším stiskem se
          přehraje jeden snímek a opět zastaví (libovolná jiná klávesa odpauzuje).
       q / ESC
          Stop přehrávání a ukončení programu.
       + a -
          Nastavení zpoždění zvuku po +/- 0.1 sekundy.
       / a *
          Ztlumení/zesílení hlasitosti
       9 a 0
          Ztlumení/zesílení hlasitosti
       ( a )
          Nastavení stereováhy k levému nebo pravému kanálu.
       m
          Vypnutí zvuku.
       _ (pouze MPEG-TS a libavformat)
          Cykluje dostupné video stopy.
       # (pouze DVD, MPEG, Matroska, AVI a libavformat)
          Přepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
       TAB (pouze MPEG-TS)
          Cykluje dostupnými programy.
       f
          Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
       T
          Přepínač funkce vždy-nahoře (stay-on-top) (viz také volbu -ontop).
       w a e
          Snížení/zvýšení rozsahu pan-and-scan (lupa).
       o
          Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas / posuvník + čas +
          celkový čas.
       d
          Přepínač zahazování snímků: nic / zruš zobrazení / zruš dekódování (viz volby
          -framedrop a -hardframedrop).
       v
          Přepínač viditelnosti titulků.
       j
          Cykluje dostupné titulky.
       y / g
          Krok vpřed/zpět v titulcích.
       F
          Přepínač zobrazení "vynucených titulků".
       a
          Přepínač zarovnání titulků: vrch / střed / spodek.
       x a z
          Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy.
       r a t
          Posun titulků nahoru/dolů.
       i (pouze režim -edlout)
          Nastaví začátek a konec EDL bloku k vynechání a zapíše jej do daného souboru.
       s  Pořídí snímek obrazovky.
       S (pouze -vf screenshot)
          Start/stop snímání screenshotů.
       I
          Zobrazí jméno souboru na OSD.
       ! a @
          Převine na začátek předchozí/následující kapitoly.
       D (pouze -vo xvmc, -vf yadif, -vf kerndeint)
          Aktivuje/deaktivuje odstraňovač prokladu.

       Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte hardwarově akcelerovaný video
       výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový ekvalizér (-vf eq nebo -vf eq2)
       nebo filtr hue (-vf hue).

       1 a 2
          Nastavení kontrastu.
       3 a 4
          Nastavení jasu.
       5 a 6
          Nastavení barevného tónu (hue).
       7 a 8
          Nastavení sytosti barev (saturation).

       (Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní
       Quartz nebo corevideo.)

       command + 0
          Zmenší video okna na polovinu původní velikosti.
       command + 1
          Nastaví velikost video okna na původní velikost.
       command + 2
          Zvětší video okno na dvojnásobek původní velikosti.
       command + f
          Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
       command + [ a command + ]
          Nastaví alfa-kanál okna.

       (Následující klávesy jsou platné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní
       sdl.)

       c
          Cykluje dostupné celoobrazovkové režimy.
       n
          Obnoví původní režim.

       (Následující klávesy jsou platné, pokud máte klávesnici  s  multimediálními
       tlačítky.)

       PAUSE
          Pauza.
       STOP
          Ukončení přehrávání a skončí.
       PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ
          Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.

       (Následující klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali podporu vstupu z TV nebo
       DVB a dostanou přednost před výše uvedenými definicemi tlačítek.)

       h a k
          Volba předchozího/dalšího kanálu.
       n
          Změna normy.
       u
          Změna seznamu kanálů.

       (Následující klávesy jsou platné pouze pokud jste zakompilovali podporu dvdnav:
       Používají se pro navigaci v nabídkách.)

       keypad 8
          Tlačítko nahoru.
       keypad 2
          Tlačítko dolů.
       keypad 4
          Tlačítko doleva.
       keypad 6
          Tlačítko doprava.
       keypad 5
          Návrat do hlavní nabídky.
       keypad 7
          Návrat do nejbližší nabídky (řazení přednosti je: kapitola->titul->hlavní).
       keypad ENTER
          Potvrzení volby.

       (Následující klávesy jsou platné pouze pokud byla zvolena podpora teletextu při
       kompilaci: Používají se pro ovládání teletextu televize.)

       X  Zapnutí/vypnutí teletextu.
       Q a W
          Přechod na další/předchozí teletextovou stránku.

       Ovládání myší
           tlačítko 3 a tlačítko 4
             Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.
           tlačítko 5 a tlačítko 6
             Snížení/zvýšení hlasitosti.

       Ovládání joystickem
           doleva a doprava
             Převíjení zpět/vpřed o 10 sekund.
           nahoru a dolů
             Převíjení vpřed/zpět o 1 minutu.
           tlačítko 1
             Pauza
           tlačítko 2
             Cykluje stav OSD: nic / převíjení / převíjení + počitadlo / převíjení +
             počitadlo + celkový čas.
           tlačítko 3 a tlačítko 4
             Snížení/zvýšení hlasitosti.

POUŽITÍ OBECNĚ

    Každá 'flag' volba má svůj 'noflag' protějšek, čili protějškem volby -fs je -nofs.

    Pokud je volba označená jako (pouze XXX), pak bude pracovat jen v kombinaci s volbou XXX
    nebo pokud je XXX zakompilováno.

    POZNÁMKA: Parser podvoleb (používaný např. podvolbami -ao pcm) podporuje zvláštní druh
    eskejpování řetězce zamýšlený pro použití externími GUI.
    Formát je následující:
    %n%řetězec_délky_n
    PŘÍKLADY:
    mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
    Nebo ve skriptu:
    mplayer -ao pcm:file=%`expr length "$NAME"`%"$NAME" test.avi

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

    Můžete umístit všechny své volby do konfiguračních souborů, které budou načteny při každém
    spuštění MPlayeru/MEncoderu. Systémový  konfigurační  soubor  'mplayer.conf'  je  v
    konfiguračním adresáři (zpravidla /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský
    konfigurační soubor je pak '~/.mplayer/config'. Konfigurační soubor  MEncoderu  je
    'mencoder.conf' v konfiguračním adresáři (např /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer),
    uživatelský je pak '~/.mplayer/mencoder.conf'. Uživatelské volby přebijí systémové volby a
    příkazový řádek přebije vše. Syntax konfiguračního souboru je 'volba=<hodnota>', všecko za
    '#' je považováno za komentář. Volby které nemají hodnoty jsou povoleny nastavením na
    'yes' nebo '1' nebo
    'true' a zakázány nastavením na 'no' nebo '0' nebo 'false'. I podvolby mohou být takto
    nastavovány.

    Rovněž můžete napsat konfigurační soubory k jednotlivým filmům. Pokud chcete mít
    konfigurační soubor pro film s názvem 'film.avi', vytvořte soubor s názvem 'film.avi.conf'
    s volbami pro tento film a umístěte jej do ~/.mplayer/. Můžete rovněž vložit konfigurační
    soubor  do  stejného  adresáře  jako  přehrávaný  soubor,  jestliže uvedete volbu
    -use-filedir-conf (na příkazovém řádku nebo v globálním konfiguračním souboru).

    PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MPLAYERU:

    # Jako výchozí použijeme video výstup Matrox.
    vo=xmga
    # Rád dělám stojky když se dívám na video.
    flip=yes
    # Dekódování/enkódování z několika PNG souborů,
    # začneme mf://maska_souboru
    mf=type=png:fps=25
    # Strašidelné negativy jsou boží.
    vf=eq2=1.0:-0.8

    PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MENCODERU:

    # Nastaví výchozí soubor pro výstup z MEncoderu.
    o=encoded.avi
    # Následující 4 řádky umožní příkazu mencoder tv:// začít okamžitě zachytávat.
    oac=pcm=yes
    ovc=lavc=yes
    lavcopts=vcodec=mjpeg
    tv=driver=v4l2:input=1:width=768:height=576:device=/dev/video0:audiorate=48000
    # komplexnější výchozí nastavení enkódování
    lavcopts=vcodec=mpeg4:autoaspect=1
    lameopts=aq=2:vbr=4
    ovc=lavc=1
    oac=lavc=1
    passlogfile=pass1stats.log
    noautoexpand=1
    subfont-autoscale=3
    subfont-osd-scale=6
    subfont-text-scale=4
    subalign=2
    subpos=96
    spuaa=20

PROFILY

    Pro usnadnění práce s odlišnými konfiguracemi si můžete definovat profily v konfiguračních
    souborech. Profil začnete uvedením jeho jména v hranatých závorkách, např. '[muj-profil]'.
    Všechny konfigurační volby budou součástí profilu. Popis (zobrazený pomocí -profile help)
    si můžete definovat pomocí volby profile-desc. Profil ukončíte započetím nového, nebo
    použitím profilu 'default' pro pokračování běžného nastavení.

    PŘÍKLAD PROFILU MENCODERU:

    [mpeg4]
    profile-desc="Enkódování do MPEG4"
    ovc=lacv=yes
    lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200

    [mpeg4-hq]
    profile-desc="Enkódování do MPEG4 s vysokou kvalitou"
    profile=mpeg4
    lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes

ZÁKLADNÍ VOLBY

    -codecs-file <soubor> (viz také volby -afm, -ac, -vfm, -vc)
       Přeskočí standardní vyhledávání a použije <soubor> namísto vestavěného souboru
       codecs.conf.

    -include <konfigurační soubor>
       Zadaný <konfigurační soubor> bude zpracován po ostatních konfiguračních souborech.

    -list-options
       Vypíše všechny dostupné volby.

    -msgcharset <znaková_sada>
       Převádí terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí: autodetekce). Text
       bude ve znakové sadě nastavené configure volbou --charset. Nastavte ji na "noconv"
       pro potlačení konverze (např. kvůli potížím s iconv).
       POZNÁMKA: Volba začne pracovat až po zpracování příkazového řádku. Proměnná
       prostředí MPLAYER_CHARSET vám pomůže zbavit se prvních řádek vadného výstupu.

    -msglevel <all=<úroveň>:<module>=<úroveň>:...>
       Ovládá upovídanost každého modulu přímo. Modul 'all' změní upovídanost všech modulů
       neuvedených explicitně na příkazovém řádku. Seznam všech dostupných modulů získáte
       pomocí '-msglevel help'.
       POZNÁMKA: Některé zprávy jsou vypsány ještě před zpracováním příkazového řádku a
       nejsou tedy ovlivněny volbou -msglevel. Tyto zprávy lze ovládat proměnnou prostředí
       MPLAYER_VERBOSE, podrobnosti naleznete níže v popisu k ní.
       Dostupné úrovně:
         -1  úplné ticho
         0  pouze kritické zprávy
         1  chybové zprávy
         2  varování
         3  krátké tipy
         4  informační sdělení
         5  stavové informace (výchozí)
         6  obsáhlá sdělení
         7  debug úroveň 2
         8  debug úroveň 3
         9  debug úroveň 4

    -quiet
       Méně upovídaný výstup na konzoli; konkrétně potlačí zobrazování stavového řádku
       (tedy A:  0.7 V:  0.6 A-V:  0.068 ...). Volba je užitečná na pomalých nebo
       vadných terminálech, které nezvládají návrat vozíku (tedy \r).

    -priority <prio> (pouze Windows)
       Nastaví prioritu procesu pro MPlayer odpovídající předdefinovaným  prioritám
       dostupným pod Windows. Možné hodnoty <prio>:
         idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

       VAROVÁNÍ: Použití priority realtime může způsobit zamrznutí systému.

    -really-quiet (viz také -quiet)
       Zobrazovat ještě méně výstupních a stavových informací než s -quiet. Potlačí také
       GUI chybová okna.

    -profile <profil1,profil2,...>
       Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypíše -profile help.

    -show-profile <profil>
       Vypíše popis a obsah profilu.

    -use-filedir-conf
       Poohlédne se po konfiguračním souboru k filmu ve stejném adresáři kde je přehrávaný
       film.
       VAROVÁNÍ: Může být nebezpečné, přehráváme-li z nedůvěryhodného média.

    -v
       Zvyšuje úroveň upovídanosti o jednu úroveň na každé -v nalezené na příkazové řádce.

VOLBY PŘEHRÁVAČE (POUZE MPLAYER)

    -autoq <číslo> (použijte s -vf [s]pp)
       Dynamicky mění úroveň postprocesingu v závislosti na vytížení procesoru. Zadané
       číslo vyjadřuje maximální úroveň. Obvykle zde použijete velké  číslo.  Pro
       zprovoznění funkce můžete použít -vf [s]pp bez parametrů.

    -autosync <faktor>
       Postupně  upravuje synchronizaci A/V podle naměřeného zpoždění zvuku. Volba
       -autosync 0 (výchozí) nastaví časování snímků výhradně podle měření zpoždění zvuku.
       Uvedení -autosync 1 provede to samé, ale s určitými změnami v A/V korekčním
       algoritmu. Nerovnoměrné snímkové rychlosti obrazu ve filmech které hrají dobře s
       -nosound může často pomoci nastavení této volby na celé číslo větší než 1. Čím
       vyšší hodnota, tím více se bude časování blížit -nosound. Zkuste -autosync 30 pro
       zamaskování problémů se zvukovými ovladači které neposkytují perfektní měření
       zpoždění zvuku. Pokud se při tomto nastavení vyskytne velký posun mezi video a
       audio složkou, zabere korekce jen asi 1 nebo 2 sekundy. Tato zpožděná reakce na
       náhlý rozpad A/V synchronizace by měla být jediným průvodním jevem zapnutí této
       volby pro všechny ovladače zvuku.

    -benchmark
       Po skončení přehrávání vypíše statistiku o využití CPU a zahozených snímcích. Volbu
       použijte v kombinaci s -nosound a -vo null pro benchmark pouze video kodeku.
       POZNÁMKA: Pokud MPlayer s touto volbou přehrává pouze video, pak ignoruje snímkovou
       rychlost (můžete to brát jako nekonečné fps).

    -colorkey <číslo>
       Změní klíčovací barvu na RGB hodnotu podle vašeho uvážení. 0x000000 je černá a
       0xffffff je bílá. Podporováno pouze cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga,
       xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx video výstupy.

    -nocolorkey
       Zakáže klíčování. Podporováno pouze video výstupy cvidix, fbdev, svga, vesa,
       winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx.

    -correct-pts (experimentální)
       Přepne MPlayer do experimentálního režimu, ve kterém jsou časové značky video
       snímků počítány odlišně a jsou podporovány filtry, které přidávají nové snímky,
       nebo mění časové značky stávajících. Přesnější časování může být viditelné
       například při přehrávání titulků časovaných na změnu scény pomocí volby -ass. Bez
       -correct-pts bude časování titulků obvykle mimo o několik snímků. Tato volba
       nepracuje správně s některými demuxery a kodeky.

    -crash-debug (DEBUG KÓD)
       Automaticky připojí gdb při pádu nebo SIGTRAP. Podpora musí být zakompilována
       pomocí konfigurační volby --enable-crash-debug.

    -doubleclick-time
       Čas v milisekundách, během kterého se rozpoznají dva stisky tlačítka jako dojklik
       (výchozí: 300). Nastavením na 0 necháte dvoukliky rozpoznávat váš okenní systém
       (pouze -vo directx).
       POZNÁMKA: Chování může být mírně odlišné v závislosti na tom, jestli přebíráte
       MOUSE_BTN0_DBL nebo MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN0_DBL.

    -edlout <soubor>
       Vytvoří nový soubor a zapíše do něj editační (EDL) záznamy. Během přehrávání
       stiskne uživatel 'i' pro označení začátku a konce vystřiženého bloku. Takto získáte
       základ  pro  pozdější jemné doladění editačního souboru (EDL). Detaily viz
       http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/edl.html.

    -enqueue (Pouze GUI)
       Zařadí soubory zadané příkazovou řádkou do playlistu namísto okamžitého přehrání.

    -fixed-vo
       Vynutí stejný videosystém (okno) pro více souborů (jedna (od)inicializace pro
       všechny soubory). Pro všechny soubory bude použito pouze jednou otevřené okno.
       Takto lze lze přehrávat film rozdělený do více souborů bez prodlev  mezi
       jednotlivými částmi. V současnosti umožňují fixed-vo jen tyto video výstupy: gl,
       gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix a dfbmga.

    -framedrop (viz též -hardframedrop)
       Nezobrazí některé snímky, aby zachoval A/V synchronizaci na pomalých strojích. Na
       zahozené snímky nejsou použity video filtry. B-snímky se ani nedekódují.

    -(no)gui
       Zapne nebo vypne grafické rozhraní (výchozí závisí na názvu binárky). Pracuje pouze
       jako první argument na příkazové řádce. Nepracuje jako volby konfiguračního
       souboru.

    -h, -help, --help
       Vypíše krátké shrnutí dostupných voleb.

    -hardframedrop
       Intenzivnější zahazování snímků (přeruší dekódování). Vede ke zkreslení obrazu!

    -identify
       Zkratka pro -msglevel identify=4. Vypíše parametry souboru ve snadno zpracovatelném
       formátu. Rovněž vypíše mnohem podrobnější informace o titulcích, jazycích zvukových
       proudů a ID. V některých případech dostanete více informací použitím -msglevel
       identify=6. Například pro DVD vypíše délku (čas) každého titulu, stejně jako ID
       disku. Skript TOOLS/midentify.sh potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s trochou
       štěstí) upraví jména souborů pro shell.

    -idle (viz také -slave)
       Nechá MPlayer nečinně čekat, místo skončení, pokud již nemá další soubor k
       přehrání. Většinou to využijete v závislém režimu, kdy lze MPlayer ovládat pomocí
       zasílání příkazů.

    -input <příkazy>
       Tato volba se používá pro nastavení různých částí vstupního systému. Cesty jsou
       relativní k ~/.mplayer/.
       POZNÁMKA: Autorepeat je v současnosti podporován pouze pro joysticky.

       Dostupné příkazy:

         conf=<soubor>
           Nastaví použití jiného konfiguračního souboru než je výchozí ~/.mplayer/
           input.conf. Není-li zadána plná cesta, předpokládá se ~/.mplayer/<soubor>.
         ar-delay
           Zpoždění v milisekundách než začne autorepeat klávesy (0 pro zrušení).
         ar-rate
           Počet stisků klávesy za sekundu generovaných funkcí autorepeat.
         keylist
           Vypíše všechny klávesy, kterým mohou být přiřazeny příkazy.
         cmdlist
           Vypíše všechny příkazy, které lze přiřadit klávesám.
         js-dev
           Nastaví zadaný joystick pro použití (výchozí: /dev/input/js0).
         file=<soubor>
           Čte příkazy ze zadaného <souboru>. Nejpoužitelnější s FIFO (pojmenovaná
           roura).
           POZNÁMKA: Pokud je zadaný soubor FIFO, MPlayer otevře oba konce, takže
           můžete provést několik 'echo "seek 10" > mp_pipe' a roura bude stále
           platná.

    -key-fifo-size <2-65000>
       Nastavuje velikost vyrovnávací paměti FIFO pro události klávesnice (výchozí: 7).
       FIFO velikosti n může uchovat (n-1) událostí. Pokud je paměť příliš malá, některé
       události mohou být ztraceny (to vede k "zaseknutým tlačítkům myši" a podobným
       efektům). Pokud je příliš velká, může se zdát že MPlayer zatuhnul zatímco
       zpracovává nastřádané události. Chcete-li dosáhnout stejného chování jako v době
       před existencí této volby, nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve Windows.

    -lircconf <soubor> (Pouze LIRC)
       Určuje konfigurační soubor pro LIRC (výchozí: ~/.lircrc).

    -list-properties
       Vypíše seznam dostupných nastavení.

    -loop <číslo>
       Přehraje film <číslo> krát. 0 znamená pořád.

    -menu (Pouze OSD menu)
       Zapne podporu OSD menu.

    -menu-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)
       Použije náhradní menu.conf.

    -menu-chroot <cesta> (pouze OSD menu)
       Přesune kořen menu výběru souboru na zadané místo.

       PŘÍKLAD:
         -menu-chroot=/home
           Omezí výběr souboru na adresář /home a níže (čili. nebude možný přístup na
           /, ale na /home/jméno_uživatele bude).

    -menu-keepdir (pouze OSD menu)
       Souborový prohlížeč startuje z poslední známé pozice, místo pracovního adresáře.

    -menu-root <hodnota> (Pouze OSD menu)
       Určí hlavní menu.

    -menu-startup (pouze OSD menu)
       Zobrazí hlavní menu při startu MPlayeru.

    -mouse-movements
       Povolí MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupním video rozhraním
       (zatím jsou podporovány pouze odvozeniny X11). Nutné pro volbu tlačítek v DVD
       nabídkách.

    -noconsolecontrols
       Zamezí MPlayeru číst stisky kláves ze standardního vstupu. Použitelné pokud
       načítáte data ze standardního vstupu. Tato volba je automaticky zapnutá když je '-'
       nalezen na příkazovém řádku. Zde máte příklad kdy je nutné nastavit volbu ručně:
       pokud otevřete /dev/stdin (nebo ekvivalent na vašem systému), použijete stdin v
       playlistu nebo plánujete číst stdin později příkazem loadfile nebo loadlist v
       závislém režimu.

    -nojoystick
       Vypne ovládání joystickem.

    -nolirc
       Vypne ovládání pomocí dálkového ovládače.

    -nomouseinput
       Vypne ovládání pomocí myši (kontextové menu mozplayerxp spoléhá na tuto volbu).

    -rtc (pouze RTC)
       Zapne použití Linuxového RTC (hodiny reálného času - /dev/rtc) jako časové
       základny. Toto vzbudí proces každou 1/1024 sekundy pro zjištění aktuálního času.
       Nepotřebné s moderními Linuxovými jádry konfigurovanými pro použití na desktopech,
       jelikož ty již budí proces s podobnou přesností při použití normálně časovaného
       spánku.

    -playing-msg <řetězec>
       Vypíše <řetězec> před začátkem přehrávání. Podporovány jsou následující expanze:

         ${NÁZEV}
           Expanduje na hodnotu parametru NÁZEV.

         $(NÁZEV:TEXT)
           Expanduje TEXT jen pokud je dostupný parametr NÁZEV.

    -playlist <soubor>
       Přehraje soubory uvedené v playlistu (ASX, Winamp, SMIL, nebo ve formátu název-
       souboru-na-samostatném-řádku).
       POZNÁMKA: Playlist je zpracován jako vstup. Volby nalezené za touto volbou budou
       tedy uplatněny pouze pro soubory v playlistu.
       DODĚLAT: Volba musí být důkladně objasněna a dokumentována.

    -rtc-device <zařízení>
       Použije zadané <zařízení> hodin reálného času jako časovou základnu.

    -shuffle
       Přehraje soubory v náhodném pořadí.

    -skin <jméno> (pouze GUI)
       Nahraje skin z adresáře <jméno>. Zde jsou výchozí adresáře se skiny: /usr/local/
       share/mplayer/skins/ a ~/.mplayer/skins/.

       PŘÍKLAD:
         -skin fittyfene
           Zkouší /usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene a poté ~/.mplayer/skins/
           fittyfene.

    -slave (viz též -input)
       Přepne do závislého režimu. V něm MPlayer slouží jako podkladová aplikace (backend)
       pro jiné programy. MPlayer čte příkazy oddělené novým řádkem(\n) ze std. vstupu,
       nezpracovává však vstupy z klávesnice apod.
       POZNÁMKA: Prostudujte  si  volbu  -input  cmdlist  pro  seznam  příkazů  a
       DOCS/tech/slave.txt pro jejich popis.

    -softsleep
       Časové rámce jsou získávány opakovaným zjišťováním přesného času namísto požadavku
       na jádro o včasné probuzení MPlayeru. To je užitečné, pokud je časování jádrem
       nepřesné a nemůžete ani použít RTC. Cenou je větší zátěž CPU.

    -sstep <sek>
       Přeskočí <sek> sekund po každém snímku. Udržuje se normální snímková rychlost,
       přehrávání je tedy zrychlené. Přeskakování může být nepřesné, protože MPlayer umí
       převíjet pouze na další klíčový snímek.

VOLBY PRO DEMUXER/DATOVÝ PROUD

    -a52drc <úroveň>
       Vybere dynamickou kompresní úroveň pro AC-3 zvukové proudy, kde <úroveň> je
       desetinné číslo v rozsahu od 0 do 1. Úroveň 0 znamená bez komprese a 1 (což je
       výchozí) znamená plná komprese (tiché pasáže jsou ještě tišší a naopak). Tato volba
       se projeví pouze pokud AC-3 proud obsahuje informaci o požadovaném kompresním
       rozsahu.

    -aid <ID> (viz také volbu -alang)
       Vybere audio kanál (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127, VOB(AC-3): 128-159
       VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer vypíše dostupná audio ID pokud běží v
       upovídaném (-v) režimu. Při přehrávání MPEG-TS proudu, použije MPlayer/Mencoder
       první program (pokud je) se zvoleným audio proudem.

    -alang <kód jazyka[, kód jazyka,...]> (viz také volbu -aid)
       Nastaví seznam jazyků zvuku k použití podle priority. Různé nosné formáty souborů
       používají různé kódy jazyka. DVD používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO
       639-1, Matroska, MPEG-TS a NUT používají trojpísmenné kódy podle ISO 639-2, zatímco
       OGM používá volnou formu identifikace. MPlayer vypíše dostupné jazyky pokud běží v
       upovídaném (-v) režimu.

       PŘÍKLAD:
         -alang hu,en
         mplayer dvd://1 -alang hu,en
           Vybere zvukovou stopu v maďarštině, pokud není k dispozici, použije stopu v
           angličtině.
         mplayer -alang jpn example.mkv
           Přehraje Matroska soubor v japonštině.

    -audio-demuxer <[+]jméno> (pouze -audiofile)
       Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro -audiofile. Použijte '+' před jménem pro
       vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno
       pomocí -audio-demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID
       demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/demuxer.h. Například -audio-demuxer audio
       nebo -audio-demuxer 17 vynutí MP3.

    -audiofile <soubor>
       Přehraje video se zvukem z externího souboru (WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis).

    -audiofile-cache <kBajtů>
       Povolí vyrovnávací paměť zvukového proudu z -audiofile a použije pro ni zadané
       množství paměti.

    -reuse-socket (pouze udp://)
       Umožní, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude uzavřen.

    -bandwidth <hodnota> (pouze síť)
       Nastaví maximální šířku pásma pro přehrávání ze sítě (pro servery které umí poslat
       obsah v různých datových tocích (bitrate)). Použitelné když chcete sledovat živé
       vysílání a máte pomalé připojení. Při Real RTST streamování je volba rovněž použita
       pro nastavení maximální vysílací šířku pásma, což umožňuje rychlejší plnění
       vyrovnávací paměti a ukládání datového proudu (streamdump).

    -cache <kBajtů>
       Tato volba nastavuje kolik paměti (v kilobajtech) bude použito pro vyrovnávací
       paměť souboru nebo URL. Zvláště vhodné pro pomalá média.

    -nocache
       Vypne vyrovnávací paměť.

    -cache-min <procento>
       Přehrávání začne jakmile byla vyrovnávací paměť naplněna z více <procent> než je
       zde nastavený práh.

    -cache-seek-min <procento>
       Pokud se má převinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávací paměti z
       aktuální pozice, MPlayer pozastaví přehrávání do doby, než se vyrovnávací paměť
       doplní alespoň na tuto pozici, místo aby provedl převíjení v datovém proudu
       (výchozí: 50).

    -cdda <volba1:volba2> (pouze CDDA)
       Tato volba se používá na vyladění čtení z Audio CD v MPlayeru.

       Dostupné volby jsou:

         speed=<hodnota>
           Nastaví rychlost otáčení CD.

         paranoia=<0-2>
           Nastaví úroveň pro paranoiu. Zdá se, že jiné hodnoty než 0 znemožní přehrát
           vše kromě první stopy.
             0: zákaz testování (výchozí)
             1: pouze kolizní test
             2: plné ověřování a korekce dat

         generic-dev=<hodnota>
           Použije zadané obecné SCSI zařízení.

         sector-size=<hodnota>
           Nastaví velikost sektoru pro atomické čtení.

         overlap=<hodnota>
           Vynutí minimální přesah <hodnota> sektorů prohledávaných při verifikaci.

         toc-bias
           předpokládá že zaváděcí ofset stopy 1 uvedený v TOC bude adresován jako LBA
           0. Tuto volbu vyžadují některé mechaniky Toshiba abychom dostali správné
           hranice stop.

         toc-offset=<počet>
           Přidá <počet> sektorů k získaným hodnotám při adresování stop. Může být
           záporné.

         (no)skip
           (Ne)přijmi nedokonale opravená data.

    -cdrom-device <cesta k zařízení>
       Nastaví jméno CD-ROM zařízení (výchozí: /dev/cdrom).

    -channels <počet> (viz také -af channels)
       Nastavuje požadavek na počet přehrávaných audiokanálů (výchozí: 2). MPlayer požádá
       dekodér o dekódování zvuku do požadovaného počtu kanálů a od této chvíle je na
       dekodéru, aby si s tím poradil. To je zpravidla důležité pouze pokud přehráváte
       video s AC-3 zvukem (jako DVD). V tom případě liba52 provede dekódování a
       automaticky smíchá zvuk do požadovaného počtu kanálů. Pro přímou kontrolu počtu
       výstupních kanálů nezávisle na počtu dekódovaných kanálů použijte filtr channels.
       POZNÁMKA: Tato funkce je zajištěna pomocí kodeků (pouze AC-3), filtrů (surround) a
       zvukových rozhraní (minimálně OSS).

       Dostupné volby jsou:

         2  stereo
         4  surround
         6  plný 5.1

    -chapter <ID kapitoly>[-<poslední ID kapitoly>] (pouze dvd:// a dvdnav://)
       Určí  počáteční kapitolu pro přehrávání. Volitelně lze určit také poslední
       přehrávanou kapitolu (výchozí: 1).

    -cookies (pouze síť)
       Posílá cookies při odesílání HTTP požadavků.

    -cookies-file <soubor> (pouze síť)
       Čte HTTP cookies ze <soubor> (výchozí: ~/.mozilla/ a ~/.netscape/) a zruší čtení z
       výchozích míst. Předpokládá se že soubor má formát Netscape.

    -delay <sekund>
       Zpoždění audia v sekundách (kladné či záporné desetinné číslo)
       Záporné hodnoty zpožďují zvuk a kladné hodnoty zpožďují video. Povšimněte si, že je
       to přesný opak volby -audio-delay pro MEncoder.
       POZNÁMKA: Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaručujeme správnou funkci s -ovc
       copy; místo toho použijte -audio-delay.

    -ignore-start
       Ignoruje nastavené časy startu proudů v AVI souborech. V MPlayeru se tak vynulují
       veškerá zpoždění ze souborů enkódovaných s volbou -audio-delay. Během enkódování
       tato volba zabrání MEncoderu převést originální startovní pozice do nového souboru;
       volba -audio-delay tím není ovlivněna. Poznamenejme, že MEncoder občas nastavuje
       startovní časy automaticky, aby kompenzoval očekávané zpoždění dekódování, proto
       tuto volbu nepoužívejte bez předchozího otestování.

    -demuxer <[+]jméno>
       Vynutí typ demuxeru. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé
       testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí -demuxer help. Z důvodu
       zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/
       demuxer.h.

    -dumpaudio (pouze MPlayer)
       Uloží surový komprimovaný audio proud do ./stream.dump (použitelné s MPEG/AC-3, ve
       většině ostatních případů nebude výsledný soubor přehratelný). Pokud na příkazovém
       řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije
       se pouze ta poslední.

    -dumpfile <soubor> (pouze MPlayer)
       Určí soubor do kterého bude MPlayer ukládat. Může být použito s -dumpaudio /
       -dumpvideo / -dumpstream.

    -dumpstream (pouze MPlayer)
       Uloží surový datový proud do ./stream.dump. Použitelné když ripujete z DVD nebo
       sítě. Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo
       nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.

    -dumpvideo (pouze MPlayer)
       Uloží surový komprimovaný video datový proud do ./stream.dump (nijak zvlášť
       užitečné). Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio,
       -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.

    -dvbin <volby> (pouze DVB)
       Předá zadané volby vstupnímu modulu DVB, čímž nahradí výchozí volby:

         card=<1-4>
           Určí číslo karty k použití 1-4 (výchozí: 1).
         file=<soubor>
           Dá pokyn MPlayeru aby četl kanály ze <souboru>. Výchozím je ~/.mplayer/
           channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (podle typu vaší karty) nebo ~/.mplayer/
           channels.conf jako poslední záchrana.
         timeout=<1-30>
           Maximální počet sekund po který se bude MPlayer pokoušet vyladit frekvenci,
           než to vzdá (výchozí: 30).

    -dvd-device <cesta k zařízení> (pouze DVD)
       Nastaví jméno DVD mechaniky (výchozí: /dev/dvd). Rovněž můžete zadat adresář do
       kterého jste předtím přímo zkopírovali soubory z DVD (např. pomocí vobcopy).
       Poznamenejme že především použití -dumpstream je obvykle lepší způsob kopírování
       DVD (viz příklady).

    -dvd-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)
       Pokusí se omezit rychlost DVD (výchozí: 0, beze změny). Základní rychlost DVD je
       asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže číst až
        rychlostí 10800KB/s. Menší rychlosti poskytujíé tišší chod. Pro sledování DVD by
       2700KB/s mělo být tiché i dostatečně rychlé. MPlayer resetuje při zavření rychlost
       mechaniky na výchozí nastavení. Hodnoty menší než 100 znamenají násobky 1350KB/s,
       čili -dvd-speed 8 nastaví 10800KB/s.
       POZNÁMKA: Pro změnu rychlosti musíte mít právo zápisu k DVD zařízení.

    -dvdangle <ID úhlu> (pouze DVD)
       Některé DVD disky obsahují scény, které mohou být pozorovány z několika úhlů. Zde
       můžete sdělit MPlayeru které úhly použít (výchozí: 1).

    -edl <soubor>
       Zapne editační akce (EDL) ze souboru během přehrávání. Video bude přeskakováno,
       zvuk bude vypínán a zapínán podle vstupů ze zadaného souboru. Detaily jak EDL
       použít naleznete na http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/edl.html.

    -endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|velikost[b|kb|mb]> (viz také -ss a -sb)
       Stop na zadané časové značce nebo bajtové pozici.
       POZNÁMKA: Bajtová pozice je dostupná pouze pro MEncoder a nebude přesná, jelikož
       dokáže zastavit pouze na kraji snímku. Použije-li se v kombinaci s volbou -ss,
       posune se -endpos o počet sekund zadaných pomocí -ss.

       PŘÍKLAD:
         -endpos 56
           Stop na 56 sekundách.
         -endpos 01:10:00
           Stop na 1 hodině a 10 minutách.
         -ss 10 -endpos 56
           Stop na 1 minutě a 6 sekundách.
         -endpos 100mb
           Enkóduje pouze 100 MB.

    -forceidx
       Vynutí obnovu indexu. Použitelné pro soubory s vadným indexem (video se rozchází se
       zvukem, apod.). Umožní převíjení v souborech, kde to nebylo možné. Index můžete
       opravit trvale pomocí MEncoderu (viz dokumentace).
       POZNÁMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení (čili ne
       se standardním vstupem, rourou, atd.).

    -fps <desetinné_číslo>
       Přepíše snímkovou rychlost (framerate) videa. Užitečné pokud je originální hodnota
       špatná nebo úplně chybí.

    -frames <číslo>
       Přehraje/konvertuje pouze prvních <číslo> snímků, pak skončí.

    -hr-mp3-seek (pouze MP3)
       Přesné převíjení MP3. Zapnuto při přehrávání externího MP3 souboru, jelikož musíme
       převíjet velmi přesně abychom udrželi A/V synchronizaci. Převíjení může být velmi
       pomalé (zvláště zpětné) jelikož musíme převinout až na začátek, abychom našli
       požadovaný snímek.

    -idx (viz též -forceidx)
       Vytvoří index pro soubory, které ho nemají, což umožní jejich převíjení. Použitelné
       u vadných/nekompletních downloadů nebo špatně vytvořených souborů.
       POZNÁMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení (čili ne
       se standardním vstupem, rourou, atd.).

    -noidx Přeskočí znovusestavení indexového souboru. S touto volbou MEncoder nezapíše index.

    -ipv4-only-proxy (pouze síť)
       Nepoužije proxy pro IPv6 adresy. Pro IPv4 bude stále proxy používána.

    -loadidx <soubor_obsahující_index>
       Soubor ze kterého budou načtena indexová data video souboru uložená volbou
       -saveidx. Tento index se použije pro převíjení a nahradí jakákoli indexová data z
       původního AVI. MPlayer vám nezabrání v načtení indexu ze souboru který byl
       vygenerován pro jiné AVI, pak ovšem bude výsledek žalostný.
       POZNÁMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.

    -mc <sekund/snímek>
       maximální korekce A-V synchronizace na snímek (v sekundách)

    -mf <volba1:volba2:...>
       Používá se při dekódování z více PNG nebo JPEG souborů.

       Dostupné volby jsou:

         w=<hodnota>
           šířka vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
         h=<hodnota>
           výška vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
         fps=<hodnota>
           snímková rychlost výstupu (výchozí: 25)
         type=<hodnota>
           typy vstupních souborů (možnosti: jpeg, png, tga, sgi)

    -ni (pouze AVI)
       Vynutí použití AVI parseru navrženého pro neprokládané soubory (umožní přehrávání
       některých vadných AVI souborů).

    -nobps (pouze AVI)
       Nepoužívat průměrnou hodnotu byte/sekunda pro A-V synchronizaci (AVI). Pomůže u
       některých AVI souborů s vadnou hlavičkou.

    -noextbased
       Potlačí volbu demuxeru podle přípony souboru. Normálně když nemůže být s jistotou
       určen nosný formát souboru (demuxer) (soubor nemá hlavičku, nebo z ní nelze typ
       určit), je použita přípona pro výběr demuxeru. V případě selhání je vždy použit
       kontextový výběr demuxeru.

    -passwd <heslo> (viz též volbu -user) (pouze síť)
       Nastaví heslo pro HTTP autentifikaci.

    -prefer-ipv4 (pouze síť)
       Použije se IPv4 protokol pro síťové spojení. Při selhání použije automaticky IPv6.

    -prefer-ipv6 (pouze IPv6 síť)
       Použije se IPv6 protokol pro síťové spojení. Při selhání použije automaticky IPv4.

    -psprobe <pozice v bytech>
       Při přehrávání MPEG-PS proudu slouží tato volby k určení počtu bytů v proudu, které
       má MPlayer prohledat, aby určil použitý video kodek. Tato volby je nutná pro
       přehrávání EVO souborů obsahujících H.264 proudy.

    -pvr <volba1:volba2:...> (Pouze PVR)
       Tato volba dolaďuje různé parametry enkódování zachytávacího modulu PVR. Volba by
       měla být použitelná s jakoukoli kartou postavenou na  hardwarovém MPEG enkodéru
       podporovaném V4L2 ovladači. Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500 a všechny karty
       založené na IVTV jsou známy jako PVR zachytávací karty. Upozorňujeme, že pouze
       jádro Linux 2.6.18 a vyšší
        je schopno obsluhovat MPEG proud přes vrstvu V4L2. Pro hardwarové zachytávání MPEG
       proudu a jeho sledování pomocí MPlayeru/MEncoderu, použijte 'pvr://' jako URL
       filmu.

       Dostupné volby jsou:

         aspect=<0-3>
           Nastavuje poměr stran vstupu:
             0: 1:1
             1: 4:3 (výchozí)
             2: 16:9
             3: 2.21:1

         arate=<32000-48000>
           Nastavuje vzorkovací kmitočet enkódovaného zvuku (výchozí: 48000 Hz,
           dostupné: 32000, 44100 a 48000 Hz).

         alayer=<1-5>
           Nastavuje kódování zvuku (MPEG audio layer)(výchozí: 2).

         abitrate=<32-448>
           Nastavuje datový tok zvuku v kbps (výchozí: 384 kbps).

         amode=<hodnota>
           Nastavuje zvukový režim. Dostupné přednastavené režimy jsou 'stereo',
           'joint_stereo', 'dual' a 'mono' (výchozí: stereo).

         vbitrate=<hodnota>
           Nastaví průměrný datový tok pro enkódování videa v Mbps (výchozí: 6).

         vmode=<hodnota>
           Nastaví režim enkódování videa:
             vbr: proměnný datový tok (výchozí)
             cbr: konstantní datový tok

         vpeak=<hodnota>
           Nastavuje horní mez datového toku videa v Mbps (použitelné pouze pro VBR
           enkódování, výchozí: 9.6).

         fmt=<hodnota>
           Vybere MPEG formét pro enkódování:
             ps:  MPEG 2 Program Stream (výchozí)
             ts:  MPEG 2 Transport Stream
             mpeg1: MPEG 1 System Stream
             vcd:  Video CD compatible stream
             svcd: Super Video CD compatible stream
             dvd:  DVD compatible stream

    -radio <volba1:volba2:...> (pouze radio)
       Tyto volby nastavují různé parametry zachytávacího mudulu rádia.  Chcete-li
       poslouchat rádio pomocí MPlayeru, použijte 'radio://<kmitočet>' (není-li zadána
       volba channels) nebo 'radio://<číslo_kanálu>' (je-li zadána volba channels) jako
       URL filmu. Spustíte-li MPlayer s '-v', uvidíte povolený kmitočtový rozsah. Pro
       start zachytávacího podsystému použijte 'radio://<kmitočet nebo kanál>/capture'.
       Pokud není zadáno klíčové slovo capture, můžete rádio poslouchat pouze pomocí line-
       in kabelu. Použití capture pro poslech nedoporučujeme,  kvůli  potížím  se
       synchronizací, které činí proces nepohodlným.

       Dostupné volby jsou:

         device=<hodnota>
           Rádio zařízení k použití (výchozí: /dev/radio0 pro Linux a /dev/tuner0 pro
           *BSD).

         driver=<hodnota>
           Rádio rozhraní k použití (výchozí: v4l2 pokud je, jinak v4l). V současnosti
           jsou podporována rozhraní v4l a v4l2.

         volume=<0..100>
           Hlasitost zvuku rádio zařízení (výchozí 100)

         freq_min=<hodnota> (pouze *BSD BT848)
           minimální povolený kmitočet (výchozí: 87.50)

         freq_max=<hodnota> (pouze *BSD BT848)
           maximální povolený kmitočet (výchozí: 108.00)

         channels=<kmitočet>-<název>,<kmitočet>-<název>,...
           Nastaví seznam kanálů. Ve jménech použijte _ místo mezer (nebo si pohrajte
           s uvozovkami ;-). Názvy kanálů budou vypisovány pomocí OSD a příkazy
           závislého režimu radio_step_channel a radio_set_channel se vám budou hodit
           pro dálkové ovládání (viz LIRC). Je-li zadáno, bude číslo v URL fimu
           považováno za pozici kanélu v seznamu.
           PŘÍKLAD: radio://1, radio://104.4, radio_set_channel 1

         adevice=<hodnota> (s povoleným radio capture)
           Jméno zařízení ze kterého se bude zachytávat zvuk. Bez příslušného jména
           bude zachytávání zakázáno i přes to, že v URL je klíčové slovo capture. Pro
           ALSA zařízení použijte formu hw=<karta>.<zařízení>. Pokud jméno zařízení
           obsahuje '=', modul použije k zachytávání ALSA, jinak OSS.

         arate=<hodnota> (s povoleným radio capture)
           Rychlost ve vzorcích za sekundu (výchozí: 44100).
           POZNÁMKA: Používáte-li audio capture nastavte také  volbu  -rawaudio
           rate=<hodnota> se stejnou hodnotou jako arate. Máte-li potíže s rychlostí
           zvuku (běží příliš rychle), zkuste přehrávat s odlišnými vzorkovacími
           kmitočty (např. 48000,44100,32000,...).

         achannels=<hodnota> (s povoleným radio capture)
           Počet zachytávaných zvukových kanálů.

    -rawaudio <volba1:volba2:...>
       Tato volba umožní přehrát surový (raw) zvukový soubor. Rovněž budete muset použít
       -demuxer rawaudio. Volba může být použita pro přehrávání audio CD které nejsou
       44kHz 16-bitů stereo. K přehrávání surových AC-3 proudů použijte -rawaudio
       on:format=0x2000 -demuxer rawaudio.

       Dostupné volby jsou:

         channels=<hodnota>
           počet kanálů
         rate=<hodnota>
           rychlost ve vzorcích za sekundu
         samplesize=<hodnota>
           velikost vzorku v bajtech
         bitrate=<hodnota>
           datový tok (bitrate) pro rawaudio soubory
         format=<hodnota>
           fourcc v hexadecimálním tvaru

    -rawvideo <volba1:volba2:...>
       Tato volba umožní přehrát surový (raw) video soubor. Budete rovněž muset použít
       -demuxer rawvideo.

       Dostupné volby jsou:

         fps=<hodnota>
           rychlost ve snímcích za sekundu (výchozí: 25.0)
         sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
           nastaví standardní rozměry snímku
         w=<hodnota>
           šířka obrázku v pixelech
         h=<hodnota>
           výška obrázku v pixelech
         i420|yv12|yuy2|y8
           nastaví barevnou hloubku
         format=<hodnota>
           barevná hloubka (fourcc) v hexadecimální nebo řetězcové konstantě. Použijte
           -rawvideo format=help pro seznam možných řetězců.
         size=<hodnota>
           velikost snímku v bajtech

       PŘÍKLAD:
         mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif
           Přehraje věhlasné "foreman" vzorkové video.
         mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576
           Přehraje surový YUV sampl.

    -rtsp-port
       Používá se s 'rtsp://' URL pro vynucení čísla portu klienta. To se může hodit,
       pokud jste připojeni za routerem a chcete přeposílat RTSP datový proud ze serveru
       konkrétnímu klientu.

    -rtsp-destination
       Používá se v kombinaci s 'rtsp://' adresami URL pro vynucení cílové IP adresy pro
       spojení. Tato volba se může hodit s některými RTSP servery, které neposílají RTP
       pakety do správného rozhraní. Pokud spojení s RTSP serverem selže, použijte -v pro
       zjištění, přes kterou IP adresu se navazuje spojení a zkuste místo ní vynutit
       některou z adres vašeho počítače.

    -rtsp-stream-over-tcp (pouze LIVE555)
       Používá se v kombinaci s 'rtsp://' URL pro určení že pakety odpovědi protokolu RTP
       a RTCP budou tunelovány přes TCP (pro TCP i RTSP se použije stejné spojení). Tato
       volba je užitečná, jestliže vaše internetové připojení nepropouští příchozí UDP
       pakety (viz http://www.live555.com/mplayer/).

    -saveidx <soubor>
       Vynutí sestavení indexu a ten pak uloží do externího <souboru>. V současné době
       tato volba pracuje pouze u AVI souborů.
       POZNÁMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.

    -sb <bajtová pozice> (viz též volbu -ss)
       Převine na zadanou bajtovou pozici. Použitelné při přehrávání z CD-ROM obrazů nebo
       .VOB souborů s bincem na začátku.

    -speed <0.01-100>
       Zpomalí nebo zrychlí přehrávání násobkem zadaným jako parametr. V kombinaci s -oac
       copy není zaručena správná funkčnost.

    -srate <Hz>
       Vybere vzorkovací kmitočet zvuku, který bude použit (zvukové karty zde samozřejmě
       mají své limity). Pokud je vybraný vzorkovací kmitočet odlišný od zdrojového, bude
       se rozdíl kompenzovat vložením zvukového filtru resample nebo lavcresample do
       vrstvy audio filtrů. Způsob převzorkování je možné nastavit pomocí volby -af-adv.
       Jako výchozí se používá rychlé převzorkování, které může způsobit zkreslení.

    -ss <čas> (viz též volbu -sb)
       Převine na zadanou časovou značku.

       PŘÍKLAD:
         -ss 56
           Převine na 56 sekundu.
         -ss 01:10:00
           Převine na pozici 1 hodina 10 minut.

    -tskeepbroken
       Řekne MPlayeru aby nezahazoval TS pakety označené jako poškozené. Občas nutné pro
       přehrání vadných MPEG-TS souborů.

    -tsprobe <bajtová pozice>
       Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou zvolit kolik bajtů v datovém
       proudu má MPlayer prohledat na požadovaná audio a video ID.

    -tsprog <1-65534>
       Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou určit který program (pokud je)
       chcete sledovat. Lze použít s -vid a -aid.

    -tv <volba1:volba2:...> (pouze TV/PVR)
       Touto volbou nastavíte různé volby pro TV zachytávací kartu. K přehrávání TV pomocí
       MPlayeru, použijte 'tv://' nebo 'tv://<číslo_kanálu>' případně 'tv://<jméno_kanálu>
       (viz níž volbu channels pro jméno_kanálu) jako URL filmu. Také můžete použít
       'tv:///<vstupní_id>' pro sledování filmu z kompozitního S-Video vstupu (detaily viz
       volba input).

       Dostupné volby jsou:

         noaudio
           Vypne zvuk.

         automute=<0-255> (pouze v4l a v4l2)
           Pokud je síla signálu hlášená zařízením menší než tato hodnota, audio i
           video budou stlumeny. Ve většině případů stačí automute=100. Výchozí je 0
           (automute vypnuto).

         driver=<hodnota>
           Viz -tv driver=help pro seznam zakompilovaných vstupních TV ovladačů.
           Možnosti: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848 (výchozí: autodetekce)

         device=<hodnota>
           Nastaví TV zařízení (výchozí: /dev/video0). POZNÁMKA: Při použití ovladače
           bsdbt848 můžete zadat jméno zařízení bktr i tuner. Oddělte je čárkou, tuner
           až po bktr (čili -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).

         input=<hodnota>
           Nastaví vstup (výchozí: 0 (TV), viz seznam vypsaný na konzoli).

         freq=<hodnota>
           Nastaví kmitočet kanálového voliče přijímače (např.  511.250).  Není
           kompatibilní s parametrem chanels.

         outfmt=<hodnota>
           Nastaví  výstupní  formát obrazu přijímače na přednastavenou hodnotu
           podporovanou V4L ovladačem (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2,
           i420) nebo libovolný formát zadaný hexadecimálně. Zkuste outfmt=help pro
           seznam dostupných formátů.

         width=<hodnota>
           Nastaví šířku výstupního okna.

         height=<hodnota>
           Nastaví výšku výstupního okna.

         fps=<hodnota>
           Nastaví snímkovou rychlost zachytávaného videa (snímky za sekundu).

         buffersize=<hodnota>
           Nastaví maximální velikost vyrovnávací paměti pro zachytávání (výchozí:
           dynamicky).

         norm=<hodnota>
           Při použití bsdbt848 a v4l, jsou dostupné normy PAL, SECAM a NTSC. Při
           použití v4l2 je seznam dostupných norem vypsán na konzoli, viz také níže
           uvedenou volbu normid.

         normid=<hodnota>
           Nastaví TV normu na zadané číselné ID. TV norma je závislá na použité
           zachytávací kartě. Seznam dostupných TV norem je vypsán na konzoli.

         channel=<hodnota>
           Nastaví přijímač na kanál číslo <hodnota>.

         chanlist=<hodnota>
           Dostupné jsou: argentina, australia, china-bcast, europe-east, europe-west,
           france, ireland, italy, japan-bcast, japan-cable, newzealand, russia,
           southafrica, us-bcast, us-cable, us-cable-hrc

         channels=<kanál>-<jméno>,<kanál>-<jméno>,...
           Nastaví jména kanálů. POZNÁMKA: Je-li <kanál> celé číslo vyšší než 1000,
           bude považován za kmitočet (v kHz) spíše než jméno kanálu z kmitočtové
           tabulky.
           Použijte _ místo mezer ve jménech (nebo si pohrajte s citacemi ;-). Jména
           kanálů  budou  pak  zapsány  pomocí  OSD.  Příkazy závislého režimu
           tv_step_channel, tv_set_channel a tv_last_channel jsou zase užitečné pro
           ovládání pomocí DO (viz lirc). Volba není kompatibilní s volbou frekvence.
           POZNÁMKA: Číslo kanálu označuje pozici v seznamu 'channels' a začíná od 1.
           PŘÍKLAD: tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2,
           tv_set_channel TV1, atd.

         [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
           Nastavení obrazového ekvalizéru na kartě.

         audiorate=<hodnota>
           Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.

         forceaudio
           Zachytávat zvuk i když ve v4l nejsou k dispozici žádné zdroje zvuku.

         alsa
           Zachytávat z ALSA.

         amode=<0-3>
           Zvolí audio režim:
             0: mono
             1: stereo
             2: jazyk 1
             3: jazyk 2

         forcechan=<1-2>
           Ve výchozím stavu je počet audio kanálů získán automaticky dotazem na audio
           režim TV karty. Tato volba umožňuje vynutit stereo/mono záznam navzdory
           volbě amode a hodnotám vráceným z v4l. Může být použita pro řešení problémů
           když TV karta není schopna sdělit aktuální audio režim.

         adevice=<hodnota>
           Nastaví audio zařízení. <hodnota> může být /dev/xxx pro OSS a ID hardwaru
           pro ALSA. V hardwarovém ID pro ALSA musíte nahradit veškeré ':' za '.'.

         audioid=<hodnota>
           Vybere zvukový výstup zachytávací karty, pokud je jich více než jeden.

         [volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)

         [volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
           Tyto volby nastavují zvukový směšovač video zachytávací karty. Pokud vaše
           karta nemá směšovač, nebudou mít žádný vliv. Ve v4l2 je hodnota 50 je
           přednastavenou hodnotou regulátoru tak, jak ji sděluje ovladač.

         gain=<0-100> (v4l2)
           Nastavení ovladače gain pro video zařízení (obvykle  webkamery)  na
           požadovanou hodnotu s vyloučením automatu. Hodnota 0 zapíná automat. Je-li
           volba vynechána, ovládání gain zůstává na původní hodnotě.

         immediatemode=<logická_hodnota>
           Logická 0 znamená: zachytávání videa i zvuku najednou (výchozí pro
           MEncoder). Logická 1 (výchozí pro MPlayer) znamená: zachytávání pouze
           videa, zvuk je posílán přes loopback kabel z TV karty přímo do zvukové
           karty.

         mjpeg
           Použije hardwarovou MJPEG kompresi (pokud to karta umožňuje). Při použití
           této volby nemusíte zadávat šířku a výšku výstupního okna. MPlayer si ji
           odvodí automaticky z hodnoty decimation (viz níže).

         decimation=<1|2|4>
           Vybere velikost obrazu který bude komprimován hardwarovou MJPEG kompresí:
             1: plná velikost
               704x576  PAL
               704x480  NTSC
             2: poloviční velikost
               352x288  PAL
               352x240  NTSC
             4: čtvrtinová velikost
               176x144  PAL
               176x120  NTSC

         quality=<0-100>
           Nastavení kvality JPEG komprese (< 60 doporučujeme pro plnou velikost)

         tdevice=<hodnota>
           Nastavuje zařízení pro TV teletext (příklad: /dev/vbi0) (výchozí: žádné).

         tformat=<formát>
           Nastavuje formát zobrazení TV teletextu (výchozí: 0):
             0: neprůhledné pozadí
             1: transparentní
             2: neprůhledné s invertovanými barvami
             3: transparentní s invertovanými barvami

         tpage=<100-899>
           Nastaví číslo úvodní stránky TV teletextu (výchozí: 100).

         tlang=<-1-127>
           Nastaví výchozí kód jazyka teletextu (výchozí: 0), který bude použit jako
           hlavní jazyk dokud nebude přijat paket typu 28. Vhodné pokud teletextový
           systém používá nelatinkovou znakovou sadu, ale kódy jazyka nejsou z
           nějakého důvodu  přenášeny  teletextovými  pakety  typu  28.  Seznam
           podporovaných kódů jazyků dostanete nastavením této volby na -1.

    -tvscan <parametr1:parametr2:...> (pouze TV a MPlayer)
       Doladí scanner TV kanálu. MPlayer rovněž vypíše hodnotu pro volbu "-tv channels=" a
       to pro existující i právě nalezené kanály.

       Dostupné parametry jsou:

         autostart
           Zahájí ladění kanálů ihned po startu (výchozí: vypnuto).

         period=<0.1-2.0>
           Nastaví zpoždění v sekundách před přepnutím na další kanál (výchozí: 0.5).
           Nižší hodnoty vedou k rychlejšímu ladění, ale mohou detekovat neaktivní TV
           kanály jako aktivní.

         threshold=<1-100>
           Práh síly signálu (v procentech), jak je hlášen zařízením (výchozí: 50).
           Signál silnější než tato hodnota znamená, že aktuálně naladěný kanál je
           aktivní.

    -user <uživatelské jméno> (viz též volbu -passwd) (pouze síť)
       Nastaví uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.

    -user-agent <řetězec>
       Použije zadaný <řetězec> jako jméno prohlížeče (user agent) pro HTTP přenos.

    -vid <ID>
       Vybere video kanál (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190). Z přehrávaného MPEG-TS
       proudu použije MPlayer/MEncoder první program (pokud je) s vybraným video proudem.

    -vivo <parametr> (LADÍCÍ KÓD)
       Vynutí audio parametry pro VIVO demuxer (pro účely ladění). DODĚLAT: Dokumentovat.

VOLBY PRO OSD/TITULKY

    POZNÁMKA: Viz také volbu -vf expand.

    -ass (pouze FreeType)
       Zapne SSA/ASS renderování titulků. S touto volbou se použije libass pro SSA/ASS
       externí titulky a Matroska stopy. Také můžete použít -embeddedfonts.

    -ass-border-color <hodnota>
       Nastaví barvu okraje (linky) pro textové titulky. Barevný formát je RRGGBBAA.

    -ass-bottom-margin <hodnota>
       Přidá černý pruh na spodek snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí titulky tam (s
       -ass-use-margins).

    -ass-color <hodnota>
       Nastaví barvu textových titulků. Barevný formát je RRGGBBAA.

    -ass-font-scale <hodnota>
       Nastaví škálovací koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovači.

    -ass-force-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>
       Přepíše některé nastavení stylu.

       PŘÍKLAD:
         -ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1

    -ass-hinting <typ>
       Nastaví typ hintingu.
         <typ>
           0: Žádný hinting.
           1: FreeType autohinter, režim light.
           2: FreeType autohinter, režim normal.
           3: Nativní hinter fontu.
           0-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno v
           rozlišení obrazovky a tudíž nebude škálováno.
           Výchozí hodnotou je 7 (použije se nativní hinter pro neškálované OSD, jinak
           žádný hinting).

    -ass-line-spacing <hodnota>
       Nastaví odsazení řádků pro SSA/ASS renderovač.

    -ass-styles <soubor>
       Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije je pro renderování
       textových titulků. Syntaxe souboru je shodná se sekcí [V4 Styles] / [V4+ Styles]
       SSA/ASS.

    -ass-top-margin <hodnota>
       Přidá černý pruh na vrch snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí horní titulky tam (s
       -ass-use-margins).

    -ass-use-margins
       Zapne umisťování horních a dolních titulků do černých okrajů, jsou-li dostupné.

    -dumpjacosub (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného JACOsub
       formátu. Vytvoří soubor dumpsub.js v aktuálním adresáři.

    -dumpmicrodvdsub (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MicroDVD formátu. Vytvoří soubor
       dumpsub.sub v aktuálním adresáři.

    -dumpmpsub (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MPlayerova vlastního formátu,
       MPsub. Vytvoří soubor dump.mpsub v aktuálním adresáři.

    -dumpsami (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného SAMI formátu.
       Vytvoří soubor dumpsub.smi v aktuálním adresáři.

    -dumpsrtsub (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného SubViewer
       (SRT) formátu. Vytvoří soubor dumpsub.srt v aktuálním adresáři.
       POZNÁMKA: Některé špatné hardwarové přehrávače se rdousí SRT titulky s Unixovými
       konci řádků. Pokud máte smůlu a vlastníte takovou mašinu, protáhněte si své
       titulkové soubory přes unix2dos nebo podobný program pro výměnu Unixových konců
       řádků za DOS/Windows konce řádků.

    -dumpsub (pouze MPlayer) (BETA KÓD)
       Vydestiluje datový proud titulků z VOB proudů. Viz také volby -dump*sub a
       -vobsubout*.

    -embeddedfonts (Pouze FreeType)
       Zapíná extrakci vložených fontů z Matrosky (výchozí: vypnuto). Tyto fonty mohou pak
       být použity pro SSA/ASS renderování titulků (volba -ass). Soubory fontů jsou
       vytvořeny v adresáři ~/.mplayer/fonts.
       POZNÁMKA: S FontConfigem 2.4.2 nebo novějším jsou vložené fonty otevírány přímo z
       paměti a tato volba je výchozí povolena.

    -ffactor <číslo>
       Převzorkování alfa mapy fontu.

       Možnosti:
         0  čistě bílý font
         0.75 velmi tenká černá obruba (výchozí)
         1  tenká černá obruba
         10  tlustá černá obruba

    -flip-hebrew (pouze FriBiDi)
       Zapne zpracování titulků pomocí FriBiDi.

    -noflip-hebrew-commas
       Změní FriBiDi posuzování o umísťování čárek v titulcích. Volbu použijte, pokud jsou
       čárky umístěny na začátku věty a ne na konci.

    -font <cesta k souboru font.desc>
       Vyhledá fonty pro OSD/TITULKY v alternativním adresáři (výchozí pro normální fonty:
       ~/.mplayer/font/font.desc, výchozí pro FreeType fonty: ~/.mplayer/subfont.ttf).
       POZNÁMKA: Používáte-li FreeType, je parametrem této volby cesta k textovému souboru
       fontu.
       Používáte-li fontconfig, je parametrem této volby jméno fontu ve fontconfig.

       PŘÍKLAD:
         -font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
         -font ~/.mplayer/arialuni.ttf
         -font 'Bitstream Vera Sans'

    -fontconfig (pouze fontconfig)
       Zapne použití fontconfigem spravovaných fontů.

    -forcedsubsonly
       Zobrazí pouze vynucené titulky pro datový proud DVD titulků zvolený např. pomocí
       -slang.

    -fribidi-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)
       Nastaví znakovou sadu předávanou do FriBiDi při dekódování ne-UTF-8 titulků
       (výchozí: ISO8859-8).

    -ifo <VOBsub IFO soubor>
       Označí soubor ze kterého bude načtena paleta a velikost rámce pro VOBsub titulky.

    -noautosub
       Vypne automatické načítání souborů s titulky.

    -osd-duration <čas>
       Nastaví trvání OSD zpráv v ms (výchozí: 1000).

    -osdlevel <0-3> (pouze MPlayer)
       Nastavuje režim zobrazení ve kterém bude startovat OSD.
         0  pouze titulky
         1  hlasitost + převíjení (výchozí)
         2  hlasitost + převíjení + čas + procenta
         3  hlasitost + převíjení + čas + procenta + celkový čas

    -overlapsub
       Povolí zobrazení titulku v době kdy je ještě zobrazen předchozí titulek (ve
       výchozím stavu je funkce zapnuta pouze pro některé titulkové formáty).

    -sid <ID> (viz také volbu -slang, -vobsubid)
       Zobrazuje datový proud titulků určený pomocí <ID> (0-31). MPlayer vypíše dostupná
       ID titulků pokud je spuštěn v upovídaném (-v) režimu. Pokud nemůžete zvolit některé
       z titulků na DVD, zkuste také -vobsubid.

    -slang <kód jazyka[,kód jazyka,...]> (viz též volbu -sid)
       Nastavuje seznam jazyků titulků k použití podle priority. Různé nosné formáty
       používají odlišné kódy jazyka. DVD používají dvoupísmenný kód podle ISO 639-1,
       Matroska používají třípísmenný kód jazyka podle ISO 639-2, zatímco OGM používají
       volnou formu identifikace. MPlayer vypíše dostupné jazyky titulků pokud je spuštěn
       v upovídaném (-v) režimu.

       PŘÍKLAD:
         -slang cs,en
           Zvolí českou titulkovou stopu na DVD, ale vrátí se zpět k anglické, pokud
           česká není k dispozici.
         mplayer -slang jpn example.mkv
           Přehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.

    -spuaa <režim>
       Režim škálování/vyhlazování pro DVD/VOBsub. K hodnotě <režim> můžete přičíst 16
       když chcete vynutit škálování i když velikost originálního a škálovaného snímku
       souhlasí. Takto například dosáhnete vyhlazení titulků Gaussovým rozostřením.

       Dostupné režimy vyhlazování jsou:
         0  žádné (nejrychlejší, škaredé)
         1  přibližné (vadné?)
         2  plné (pomalé)
         3  bilineární (výchozí, rychlé a obstojné)
         4  používá softwarové Gaussovo rozostření (vypadá skvěle)

    -spualign <-1-2>
       Určí jak budou zarovnány SPU (DVD/VOBsub) titulky.
         -1  Originální pozice.
         0  Zarovnat na horní okraj (originální/výchozí chování).
         1  Zarovnat na střed.
         2  Zarovnat na spodní okraj.

    -spugauss <0.0-3.0>
       Parametr odchylka (variance) pro Gauss používaný volbou -spuaa 4. Čím větší
       hodnota, tím větší rozostření (výchozí: 1.0).

    -sub <titulky1,titulky2,...>
       Použije/zobrazí zadané titulkové soubory. V jednom okamžiku může být zobrazen pouze
       jeden ze souborů.

    -sub-bg-alpha <0-255>
       Určuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadí OSD. Čím větší hodnota, tím více
       průhlednosti. Hodnota 0 znamená úplnou průhlednost.

    -sub-bg-color <0-255>
       Určuje barvu pozadí titulků a OSD. V současnosti jsou titulky černobílé, hodnota
       tedy určuje intenzitu bílé. Hodnota 255 znamená bílá a 0 černá.

    -sub-demuxer <[+]jméno> (pouze -subfile) (BETA KÓD)
       Vynutí určitý typ titulkového demuxeru pro -subfile. Použijte '+' před jménem pro
       vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán
       pomocí -sub-demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID
       demuxeru, jak je definováno v subreader.h.

    -sub-fuzziness <mód>
       Nastaví povolený rozptyl při vyhledávání titulků:
         0  přesná shoda
         1  Načte všechny titulky obsahující název filmu.
         2  Načte všechny titulky v aktuálním adresáři.

    -sub-no-text-pp
       Zakáže veškeré úpravy titulků po jejich načtení. Používáno pro ladící účely.

    -subalign <0-2>
       Určí který okraj titulků by měl být zarovnán na výšku zadanou pomocí -subpos.
         0  Zarovnat horní okraj titulku (originální chování).
         1  Zarovnat střed titulku.
         2  Zarovnat spodní okraj titulku (výchozí).

    -subcc
       Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky. Toto nejsou VOB titulky, ale speciální
       ASCII titulky pro neslyšící zakódované do VOB userdata proudu na většině region 1
       DVD. CC titulky zatím nebyly nalezeny na DVD z jiných regionů.

    -subcp <kódová stránka> (pouze iconv)
       Pokud máte nainstalován v systému iconv(3), můžete použít tuto volbu k určení
       kódování titulků.

       PŘÍKLAD:
         -subcp latin2
         -subcp cp1250 (většina českých titulků, pozn. překl.)

    -subcp enca:<jazyk>:<kódová stránka při selhání> (pouze ENCA)
       Zde můžete zadat dvoupísmenný kód jazyka, aby ENCA automaticky určila kódovou
       stránku. Pokud si nejste jisti, zadejte zde cokoli a sledujte výpis mplayer -v na
       konzoli pro seznam dostupných jazyků. Kódová stránka při selhání udává kódování
       které se použije v případě selhání autodetekce.

       PŘÍKLAD:
         -subcp enca:cs:latin2
           Odhadne kódování, předpokládá že jsou titulky v češtině, nastaví latin 2
           pokud detekce selže.
         -subcp enca:pl:cp1250
           Odhadne kódování pro polštinu, při selhání nastaví cp1250.

    -subdelay <sekund>
       Opozdí titulky o <sekund> sekund. Můžete zadat zápornou hodnotu.

    -subfile <soubor> (BETA KÓD)
       Zatím nepoužitelné. Stejné jako -audiofile, ale pro titulkové proudy (OggDS?).

    -subfont <soubor> (pouze FreeType)
       Nastaví font titulků. Pokud není zadán -subfont, použije se -font.

    -subfont-autoscale <0-3> (pouze FreeType)
       Nastaví režim automatického škálování písma.
       POZNÁMKA: 0 znamená že 'text scale' a 'OSD scale' nastavují výšku fontu v bodech.

       Režim může být:

         0  žádné škálování
         1  proporčně vztažené k šířce obrazu
         2  proporčně vztažené k výšce obrazu
         3  proporčně vztažené k diagonále obrazu (výchozí)

    -subfont-blur <0-8> (pouze FreeType)
       Nastaví poloměr rozostření fontu (výchozí: 2).

    -subfont-encoding <hodnota> (pouze FreeType)
       Nastaví kódování fontu. Je-li nastaveno 'unicode', budou renderovány všechny znaky
       (glyfy) z fontu a bude použito unicode (výchozí: unicode).

    -subfont-osd-scale <0-100> (pouze FreeType)
       Nastaví koeficient auto-škálování OSD prvků (výchozí: 6).

    -subfont-outline <0-8> (pouze FreeType)
       Nastaví tloušťku obtahové linky (výchozí: 2).

    -subfont-text-scale <0-100> (pouze FreeType)
       Nastaví koeficient auto-škálování textu titulků v procentech rozměru obrazu
       (výchozí: 5).

    -subfps <rychlost>
       Určí snímkovou rychlost (fps) pro titulkový soubor (desetinné číslo), výchozí:
       stejná rychlost fps jako má film.
       POZNÁMKA: POUZE pro snímkově orientované SUB soubory, např. MicroDVD formát.

    -subpos <0-100> (použitelné s -vf expand)
       Určuje pozici titulků na obrazovce. Hodnota vyjadřuje vertikální pozici titulku v %
       výšky obrazu.

    -subwidth <10-100>
       Nastavuje maximální šířku titulků na obrazovce. Použitelné pro TV-out. Hodnota
       vyjadřuje šířku titulků v % šířky obrazu.

    -noterm-osd
       Zakáže zobrazování OSD zpráv na konzoli, pokud není dostupný žádný video výstup.

    -term-osd-esc <escape sequence>
       Nastaví únikovou sekvenci, která se použije před zapsáním OSD zprávy na konzoli.
       Úniková sekvence by měla přesunout kursor na začátek řádku použitého pro OSD a
       vyčistit jej (výchozí: ^[[A\r^[[K).

    -unicode
       Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.

    -utf8
       Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.

    -vobsub <VOBsub soubor bez přípony>
       Nastaví VOBsub soubory které budou použity pro titulkování. Uvádějte soubory s
       plnou cestou bez přípon, čili bez
        '.idx', '.ifo' nebo '.sub'.

    -vobsubid <0-31>
       Nastaví ID pro VOBsub titulky.

VOLBY PRO ZVUKOVÝ VÝSTUP (POUZE MPLAYER)

    -abs <hodnota> (pouze -ao oss) (ZASTARALÉ)
       Přepíše detekovanou velikost vyrovnávací paměti zvukové karty/ovladače.

    -format <formát> (viz také audio filtr format)
       Vybere formát vzorků vystupujících z vrstvy audio filtrů do zvukové karty. Hodnoty
       které může <formát> nabýt jsou uvedeny níže u popisu audio filtru format.

    -mixer <zařízení>
       Použije jiné mixážní zařízení než je výchozí /dev/mixer. Používáte-li ALSA zadejte
       jméno směšovače.

    -mixer-channel <kanál směšovače>[,index směšovače] (pouze -ao oss a -ao alsa)
       Tato volba nařídí MPlayeru použít jiný kanál pro ovládání hlasitosti než výchozí
       PCM. Volby pro OSS zahrnují vol, pcm, line. Chcete-li úplný seznam voleb,
       poohlédněte se po SOUND_DEVICE_NAMES v /usr/include/linux/soundcard.h. V případě
       ALSA můžete použít jména která zobrazí alsamixer, jako Master, Line, PCM.
       POZNÁMKA: Jména kanálů ALSA směšovače následovaná číslem musí být zadána ve formátu
       <jméno,číslo>, např. jméno kanálu 'PCM 1' ALSA směšovače musí být převedeno na
       PCM,1

    -softvol
       Vynutí použití softwarového mixéru, namísto použití mixéru zvukové karty.

    -softvol-max <10.0-10000.0>
       Nastaví maximální úroveň zesílení v procentech (výchozí: 110). Hodnota 200 umožní
       nastavovat hlasitost až do dvojnásobku aktuální úrovně (nastavené maximum). Při
       hodnotách menších než 100 bude počáteční hlasitost (což je 100%) větší než je
       maximum, takže bude např. OSD nesprávně ukazovat.

    -volstep <0-100>
       Nastaví velikost kroku o který se změní hlasitost v procentech celého rozsahu
       (výchozí: 3).

VÝSTUPNÍ ZVUKOVÁ ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

    Výstupní zvuková rozhraní zajišťují přístup k různým audio výstupním zařízením. Syntax je:

    -ao <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
       Nastavuje seznam použitých audio výstupních rozhraní podle priority.

    Pokud seznam končí ',', pak se v případě selhání všech zadaných rozhraní použijí i
    ostatní. Parametry jsou volitelné a v mnoha případech je nemusíte vůbec použít.
    POZNÁMKA: Seznam zakompilovaných rozhraní získáte pomocí -ao help.

    PŘÍKLAD:
         -ao alsa,oss,
           Zkusí rozhraní ALSA, potom OSS, pak ostatní.
         -ao alsa:noblock:device=hw=0.3
           Nastaví noblock-režim a jako první kartu nastaví čtvrté zařízení.

    Dostupná zvukové výstupní rozhraní jsou:

    alsa
       Zvukové rozhraní ALSA 0.9/1.x
         noblock
           Nastaví noblock režim.
         device=<zařízení>
           Nastaví jméno zvukového zařízení. Nahraďte jakékoli ',' za '.' a jakékoli
           ':' za '=' ve jméně ALSA zařízení. Pro hwac3 výstup přes S/PDIF, použijte
           zařízení "iec958" nebo "spdif", pokud přesně nevíte jak to nastavit
           správně.

    oss
       Rozhraní OSS.
         <dsp-device>
           Nastaví výstupní zvukové zařízení (výchozí: /dev/dsp).
         <mixer-device>
           Nastaví zvukové mixážní zařízení (výchozí: /dev/mixer).
         <mixer-channel>
           Nastaví kanál mixážního zařízení (výchozí: pcm).

    sdl (pouze SDL)
       Zvukové rozhraní multiplatformní knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
         <ovladač>
           Explicitně vybere SDL audio ovladač k použití (výchozí: SDL si sama
           vybere).

    arts
       Zvukový výstup přes aRts démona.

    esd
       Zvukový výstup přes ESD démona.
         <server>
           Explicitně vybere ESD server k použití (výchozí: localhost).

    jack
       Zvukový výstup přes JACK (Jack Audio Connection Kit).
         port=<jméno>
           Připojí se na porty zadaného <jména> (výchozí: fyzické porty).
         name=<název
           Název klienta předávaný do JACK (výchozí: MPlayer [<PID>]). Užitečné, pokud
           chcete navazovat určitá spojení automaticky.
         (no)estimate
           Předpočítá zpoždění zvuku, což má činit přehrávání videa plynulejším
           (výchozí: zapnuto).

    nas
       Zvukový výstup přes NAS.

    coreaudio (pouze Mac OS X)
       Nativní Mac OS X zvuk.

    openal Experimentální, nedokončené (mixáž na mono) OpenAL zvukové výstupní rozhraní.

    sgi (pouze SGI)
       Nativní SGI zvukové rozhraní.
         <jméno výstupního zařízení>
           Explicitně vybere výstupní zařízení/rozhraní k použití (výchozí: výchozí
           nastavení systému). Například, 'Analog Out' nebo 'Digital Out'.

    sun (pouze Sun)
       Nativní Sun zvuk.
         <zařízení>
           Explicitně vybere audio zařízení k použití (výchozí: /dev/audio).

    win32 (pouze Windows)
       Nativní Windows waveout audio zvuk.

    dsound (pouze Windows)
       Zvukový výstup DirectX DirectSound.
         device=<číslo_zařízení>
           Nastaví číslo zařízení k použití. Přehání souboru s -v vypíše seznam
           dostupných zařízení.

    dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)
       Vlastní ovladač pro Creative DXR2.

    ivtv (pouze IVTV)
       Zvukové výstupní MPEG rozhraní zvuku speciálně pro IVTV. Pracuje pouze s -ac hwmpa.

    v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
       Výstupní zvukové rozhraní pro V4L2 karty s hardwarovým MPEG dekodérem.

    mpegpes (pouze DVB)
       Výstupní audio rozhraní pro DVB karty, které zapisuje výstup do MPEG-PES souboru,
       pokud není instalována žádná DVB karta.
         card=<1-4>
           DVB karta k použití, pokud je jich instalováno víc.
         file=<soubor>
           jméno výstupního souboru

    null
       Neprodukuje žádný zvuk, rychlost přehrávání videa je však  zachována.  Pro
       výkonnostní testy použijte -nosound.

    pcm
       Zvukové rozhraní pro zápis surového PCM/wave proudu.
         (no)waveheader
           Zahrne či nezahrne wave hlavičku (výchozí: zahrne). Pokud ji nezahrne, bude
           vygenerována surová (raw) PCM.
         file=<soubor>
           Zapíše zvuk do <souboru> místo výchozího audiodump.wav. Pokud jste zadali
           nowaveheader, je výchozí audiodump.pcm.
         fast
           Zkusí dumpovat rychleji než v reálném čase. Ujistěte se, že nedojde k
           oříznutí výstupu (obvykle se zprávou "Příliš mnoho paketů ve vyrovnávací
           paměti"). Je běžné dostat zprávu "Váš systém je příliš pomalý pro toto
           přehrávání".

    plugin
       Plugin audio výstup.

VOLBY PRO VIDEO VÝSTUP (POUZE MPLAYER)

    -adapter <hodnota>
       Nastaví grafickou kartu na kterou se bude posílat obrázek. Seznam dostupných karet
       získáte, doplníte-li tuto volbu o -v. V současnosti pracuje pouze s video rozhraním
       directx.

    -bpp <hloubka>
       Přepíše detekovanou barevnou hloubku. Funkci podporují pouze tato  výstupní
       rozhraní: fbdev, dga, svga, vesa.

    -border
       Přehrává film v orámovaném okně s dekoracemi. Jelikož je to zapnuté jako výchozí,
       použijte q-noborder pro vypnutí standardních dekorací okna. Podporováno výstupním
       video rozhraním directx.

    -brightness <-100-100>
       Nastavuje jas video signálu (výchozí 0). Funkci nepodporují všechna video rozhraní.

    -contrast <-100-100>
       Nastavuje kontrast video signálu (výchozí 0). Funkci nepodporují všechna video
       rozhraní.

    -display <jméno> (pouze X11)
       Stanoví jméno serveru a číslo displaye X serveru na který chcete zobrazovat.

       PŘÍKLAD:
         -display xtest.localdomain:0

    -dr
       Zapne direct rendering (není podporováno všemi kodeky a video rozhraními).
       VAROVÁNÍ: Může způsobit rozbití OSD/TIT !

    -dxr2 <volba1:volba2:...>
       Tato volba slouží k ovládání dxr2 video rozhraní.

         ar-mode=<hodnota>
           režim poměru obrazu (0 = normal, 1 = pan-and-scan, 2 = letterbox (výchozí))

         iec958-encoded
           Nastaví iec958 výstupní režim na enkódovaný.

         iec958-decoded
           Nastaví iec958 výstupní režim na dekódovaný (výchozí).

         macrovision=<hodnota>
           režim macrovision (0 = vypnuto (výchozí), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe, 3
           = agc 4 colorstripe)

         mute
           vypnout zvukový výstup

         unmute
           zapnout zvukový výstup

         ucode=<hodnota>
           cesta k mikrokódu

       Výstup na TV

         75ire
           zapne 7.5 IRE výstupní režim

         no75ire
           vypne 7.5 IRE výstupní režim (výchozí)

         bw
           černobílý TV výstup

         color
           barevný TV výstup (výchozí)

         interlaced
           prokládaný TV výstup (výchozí)

         nointerlaced
           zakáže prokládaný TV výstup

         norm=<hodnota>
           TV norma (ntsc (výchozí), pal, pal60, palm, paln, palnc)

         square-pixel
           nastaví režim (tvar) pixelů na čtvercový

         ccir601-pixel
           nastaví režim pixelů na ccir601

       překrývání(overlay)

         cr-left=<0-500>
           Nastaví levou ořezovou značku (výchozí: 50).

         cr-right=<0-500>
           Nastaví pravou ořezovou značku (výchozí: 300).

         cr-top=<0-500>
           Nastaví horní ořezovou značku (výchozí: 0).

         cr-bottom=<0-500>
           Nastaví dolní ořezovou značku (výchozí: 0).

         ck-[r|g|b]=<0-255>
           Nastaví přírůstek červené (ck-r), zelené (ck-g) nebo modré (ck-b) složky
           klíčovací barvy pro překrývání.

         ck-[r|g|b]min=<0-255>
           minimální hodnota příslušné barevné složky klíče

         ck-[r|g|b]max=<0-255>
           maximální hodnota příslušné barevné složky klíče

         ignore-cache
           Ignoruje nastavení překrývání uložené v cache.

         update-cache
           Aktualizuje nastavení překrývání uložené v cache.

         ol-osd
           Zapne překrývaný display na obrazovce (OSD).

         nool-osd
           Vypne překrývaný OSD (výchozí).

         ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>
           Nastaví rozměr překrytí (š,v) a pozici (x,y) v případě kdy se špatně kryje
           s oknem (výchozí: 0).

         overlay
           Zapne překrývání (výchozí).

         nooverlay
           Aktivuje TV-out.

         overlay-ratio=<1-2500>
           Doladí překrývání (výchozí: 1000).

    -fbmode <název režimu> (pouze -vo fbdev)
       Změní video režim na ten který je pojmenován jako <název režimu> v souboru /etc/
       fb.modes.
       POZNÁMKA: VESA framebuffer nepodporuje změny režimu.

    -fbmodeconfig <soubor> (pouze fbdev)
       Přenastaví konfigurační soubor pro režim framebufferu (výchozí: /etc/fb.modes).

    -fs (viz také volbu -zoom)
       Přehrávání na celé obrazovce (vycentruje film a vytvoří kolem něj černý okraj).
       Funkce není podporována všemi video rozhraními.

    -fsmode-dontuse <0-31> (ZASTARALÉ, použijte volbu -fs)
       Zkuste tuto volbu pokud máte stále problémy s celoobrazovkovým režimem.

    -fstype <typ1,typ2,...> (pouze X11)
       Nastaví výčet režimů celoobrazovkových hladin podle priority, které mají být
       použity. Jednotlivé režimy můžete potlačit tak, že jim předřadíte '-'. Pokud
       narazíte na problém typu "film v celoobrazovkovém režimu je překryt jinými okny",
       zkuste použít jiné pořadí.
       POZNÁMKA: Viz volbu -fstype help pro seznam dostupných režimů.

       Dostupné režimy jsou:

         above
           Použije _NETWM_STATE_ABOVE je-li k dispozici.
         below
           Použije _NETWM_STATE_BELOW je-li k dispozici.
         fullscreen
           Použije _NETWM_STATE_FULLSCREEN je-li k dispozici.
         layer
           Použije _WIN_LAYER s přednastavenou hladinou.
         layer=<0...15>
           Použije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.
         netwm
           Vynutí NETWM styl.
         none
           Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.
         stays_on_top
           Použije _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je-li k dispozici.

       PŘÍKLAD:
         layer,stays_on_top,above,fullscreen
           Výchozí pořadí bude použito jako záchrana v případě, že zadáte špatné nebo
           nepodporované režimy.
         -fullscreen
           Provádí přepínání na celou obrazovku v OpenBoxu 1.x.

    -geometry x[%][:y[%]] nebo [ŠxV][+x+y]
       Nastaví pozici na obrazovce kde bude zobrazen výstup. Hodnoty x a y udávají
       vzdálenost v pixelech od levého horního rohu obrazovky k levému hornímu rohu
       obrazu, jestliže však jsou hodnoty doplněny znakem procento, pak udávají vzdálenost
       v procentech rozměru obrazovky v daném směru. Souřadnice lze rovněž zadat ve
       standardním X11 -geometry formátu. Pokud je externí okno nastaveno pomocí volby
       -wid, pak jsou souřadnice x a y vztaženy k levému hornímu rohu okna místo
       obrazovky.
       POZNÁMKA: Tato volba je podporována pouze rozhraními x11, xmga, xv, xvmc, xvidix,
       gl, gl2, directx a tdfxfb.

       PŘÍKLAD:
         50:40
           Umístí okno na x=50, y=40.
         50%:50%
           Umístí okno doprostřed obrazovky.
         100%
           Umístí okno doprostřed pravého okraje obrazovky.
         100%:100%
           Umístí okno do pravého dolního rohu obrazovky.

    -gui-wid <ID okna> (viz také volbu -wid) (pouze GUI)
       Tato volba řekne GUI aby rovněž použilo X11 okno a přilepilo se na spodek videa,
       což je použitelné pro vestavěné mini-GUI v prohlížeči (s MPlayer pluginem
       například).

    -hue <-100-100>
       Upraví barevné tónování video signálu (výchozí: 0). S touto volbou můžete dostat
       barevný negativ obrázku. Není podporováno všemi video rozhraními.

    -monitor-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)
       Nastaví povolený bodový nebo pixelový frekvenční rozsah monitoru.

    -monitor-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)
       Nastaví horizontální (řádkový) frekvenční rozsah monitoru.

    -monitor-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze -vo fbdev a vesa)
       Nastaví vertikální (snímkový) frekvenční rozsah monitoru.

    -monitoraspect <poměr> (viz také volbu -aspect)
       Nastaví poměr stran vašeho monitoru nebo TV obrazovky. Hodnota 0 zruší předchozí
       nastavení (čili to z konfiguračního souboru). Má přednost před -monitorpixelaspect
       pokud je povoleno.

       PŘÍKLAD:
         -monitoraspect 4:3 nebo 1.3333
         -monitoraspect 16:9 nebo 1.7777

    -monitorpixelaspect <poměr> (viz také volbu -aspect)
       Nastaví poměr stran jednotlivých pixelů vašeho monitoru nebo TV (výchozí: 1).
       Hodnota 1 znamená čtvercové pixely (správně pro (skoro) všechny LCD).

    -nodouble
       Vypíná dvojitou vyrovnávací paměť, většinou pro účely ladění. Dvojitá vyrovnávací
       paměť odstraňuje třepotání ukládáním dvou snímků v paměti, kdy zobrazuje jeden
       snímek, zatímco zpracovává druhý. Může ovlivnit negativně OSD, avšak v mnoha
       případech odstraní jeho blikání.

    -nograbpointer
       Nezachytávat ukazatel myši po změně video režimu (-vm). To je použitelné pro
       vícehlavičkové nastavení.

    -nokeepaspect
       Nedodržovat poměr stran okna během změny velikosti. Pracuje pouze s video
       rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, directx. Navíc pod X11 váš okenní manažer musí
       rozumět pokynům pro poměr stran okna.

    -ontop
       Umístí okno přehrávače trvale nad ostatní okna. Podporováno video rozhraními
       používajícími X11, kromě SDL, stejně jako directx, corevideo, quartz, ggi a gl2.

    -panscan <0.0-1.0>
       Zapne "přibližovací" funkci (pan-and-scan) (oříznutím videa po stranách tak, aby
       např. film 16:9 pokryl obrazovku 4:3 bez černých okrajů). Tato funkce pracuje pouze
       s video rozhraními xv, xmga, mga, gl, gl2, quartz, corevideo a xvidix.
       POZNÁMKA: Hodnoty mezi -1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenální a
       mohou havarovat nebo hůř. Použijte na vlastní riziko!

    -panscanrange <-19.0-99.0> (experimentální)
       Změní rozsah působení funkce pan-and-scan (výchozí: 1). Kladné hodnoty jsou násobky
       výchozího  rozsahu.  Záporné  hodnoty  zase  umožní zoomovat až na násobek
       -panscanrange+1. Např. -panscanrange -3 umožňuje zoom násobek až do 4. Tato
       vlastnost je experimentální. Nehlaste chyby, pokud nepoužíváte -vo gl.
       Hodnota, v daném rozsahu, udává jak moc má být obraz oříznut.

    -refreshrate <Hz>
       Nastaví obnovovací kmitočet monitoru v Hz. Zatím podporování pouze -vo directx v
       kombinaci s volbou -vm.

    -rootwin (pouze X11)
       Přehraje film v kořenovém okně (pozadí desktopu). Obrázek na ploše však může
       překrýt zobrazované video. Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix,
       quartz, corevideo a directx.

    -saturation <-100-100>
       Nastavení sytosti barev (saturace) video signálu (výchozí: 0). Pomocí této volby
       můžete nastavit černobílý obraz. Volba není podporována všemi video rozhraními.

    -screenh <pixely>
       Nastavuje svislé rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které neznají
       rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.

    -screenw <pixely>
       Nastavuje vodorovné rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které
       neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.

    -stop-xscreensaver (pouze X11)
       Při startu vypne xscreensaver a při skončení jej zase zapne.

    -vm
       Zkusí změnit video režim. Funkce je podporována video rozhraními dga, x11, xv, sdl
       a directx. Je-li použita s directx video rozhraním, můžete použít volby -screenw,
       -screenh, -bpp a -refreshrate pro nastavení nového video režimu.

    -vsync
       Zapne synchronizaci na snímkový zpětný běh (VBI) pro video rozhraní vesa, dfbmga a
       svga.

    -wid <ID okna> (viz také volbu -gui-wid) (pouze X11, OpenGL a DirectX)
       Tato volba sdělí MPlayeru aby se připojil na existující okno. To je využitelné k
       vestavění MPlayeru do internetového prohlížeče (například s rozšířením plugger).

    -xineramascreen <-2-...> (pouze X11)
       V Xinerama konfiguracích (jedna pracovní plocha je rozprostřena na více monitorů)
       touto volbou sdělíte MPlayeru kterou obrazovku použít. Hodnota -2  znamená
       celoobrazovkové zobrazení přes celou virtuální plochu (v tomto případě jsou
       Xinerama informace úplně ignorovány), -1 znamená celoobrazovkové zobrazení na
       zobrazovači s aktuálním oknem. Počáteční pozice nastavenou pomocí -geometry je
       relativní k nastavené obrazovce. Obvykle pracuje pouze s "-fstype -fullscreen" nebo
       "-fstype none".

    -zrbw (pouze -vo zr)
       Zobrazuj pouze černobíle. Pro optimální výkon může být tato volba zkombinována s
       '-lavdopts gray'.

    -zrcrop <[šířka]x[výška]+[x offset]+[y offset]> (pouze -vo zr)
       Vybere část obrázku k zobrazení. Více než jeden výskyt této volby zapne cinerama
       režim, ve kterém je video rozprostřeno na více TV (nebo promítaček) pro vytvoření
       většího obrazu. Volby za n-tou volbou -zrcrop jsou aplikovány na n-tou MJPEG kartu.
       Každá karta by měla mít aspoň -zrdev jako doplněk k -zrcrop. Příklady naleznete ve
       výstupu -zrhelp a v Zr sekci dokumentace.

    -zrdev <zařízení> (pouze -vo zr)
       Zadejte jméno souboru zařízení náležející vaší MJPEG kartě, ve výchozím stavu zr
       video rozhraní použije první v4l zařízení které najde.

    -zrfd (pouze -vo zr)
       Vynutí dělení: Dělení, tak jak je popsáno u voleb -zrhdec a -zrvdec, nastane pouze
       tehdy, může-li hardwarový škálovač rozprostřít obraz na původní velikost. Touto
       volbou vynutíte dělení vždy.

    -zrhdec <1|2|4> (pouze -vo zr)
       Horizontální dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo
       čtvrtý řádek/pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k
       rozprostření obrázku na původní velikost.

    -zrhelp (pouze -vo zr)
       Zobrazí seznam všech -zr* voleb, jejich výchozí hodnoty a příklad cinerama režimu.

    -zrnorm <norma> (pouze -vo zr)
       Nastaví TV normu PAL nebo NTSC (výchozí: beze změny).

    -zrquality <1-20> (pouze -vo zr)
       Číslo od 1 (nejlepší) do 20 (nejhorší) reprezentuje kvalitu jpeg kódování.

    -zrvdec <1|2|4> (pouze -vo zr)
       Svislé dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý
       sloupec/pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k
       rozprostření obrázku na původní velikost.

    -zrxdoff <x offset obrazovky> (pouze -vo zr)
       Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose x.
       Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).

    -zrydoff <y offset obrazovky> (pouze -vo zr)
       Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose y.
       Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).

VÝSTUPNÍ VIDEO ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

    Výstupní video rozhraní jsou rozhraní k různým výstupním video zařízením. Syntax je:

    -vo <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
       Nastavuje seznam video rozhraní k použití podle priority.

    Končí-li seznam čárkou ',', prozkouší MPlayer v případě selhání i rozhraní neuvedená v
    seznamu. Parametry jsou volitelné a většinou mohou být vynechány.
    POZNÁMKA: Viz -vo help pro seznam zakompilovaných video rozhraní.

    PŘÍKLAD:
         -vo xmga,xv,
           Zkusí Matrox X11 rozhraní, pak Xv rozhraní a nakonec ostatní.
         -vo directx:noaccel
           Použije rozhraní DirectX s vypnutou akcelerací.

    Dostupná video rozhraní jsou:

    xv (pouze X11)
       Použije rozšíření XVideo z XFree86 4.x umožňující  hardwarově  akcelerované
       přehrávání. Pokud nemůžete použít nativní hardwarové rozhraní, je toto patrně
       nejlepší volba. Pro informaci jaký barevný klíč je použitý a jak je vykreslován,
       spusťte MPlayer s volbou -v a sledujte řádky začínající [xv common].
         port=<číslo>
           Zvolí konkrétní XVideo port.
         ck=<cur|use|set>
           Vybere zdroj pro získání barevného klíče (výchozí: cur).
             cur Výchozí volba přebírá barevný klíč aktuálně nastavený v Xv.
             use Použije, ale nenastaví barevný klíč z MPlayeru (pro jeho změnu
               použijte volbu -colorkey).
             set Shodné s use, ale dodaný barevný klíč rovněž nastaví.
         ck-method=<man|bg|auto>
           Nastaví metodu vykreslování barevného klíče (výchozí: man).
             man Vykreslí barevný klíč manuálně (v některých případech  omezí
               blikání).
             bg  Nastaví barevný klíč jako pozadí okna.
             auto Nechá Xv vykreslit barevný klíč.

    x11 (pouze X11)
       Video rozhraní se sdílenou pamětí bez hardwarové akcelerace které pracuje vždy když
       je spuštěné X11.

    xover (pouze X11)
       Přidá podporu X11 všem rozhraním založeným na overlay (překrývání). V současnosti
       je podporován pouze tdfx_vid.
         <vo_rozhraní>
           Vybere video rozhraní, které se použije jako zdroj pro překrytí nad X11.

    xvmc (pouze X11 spolu s -vc ffmpeg12mc)
       Výstupní video rozhraní využívající XvMC (X Video Motion Compensation) rozšíření z
       XFree86 4.x ke zrychlení MPEG-1/2 a VCR2 dekódování.
         port=<číslo>
           Zvolí konkrétní XVideo port.
         (no)benchmark
           Vypne zobrazování. Nutné pro správné benchmarkování (test výkonu) rozhraní
           která mění obrazové buffery pouze při zpětném běhu monitoru (nVidia).
           Výchozím je nepotlačovat zobrazování (nobenchmark).
         (no)bobdeint
           Velmi jednoduchý odstraňovač prokladu. Nemusí vypydat lépe než  -vf
           tfields=1, ale je to jediný odstraňovač pro xvmc (výchozí: nobobdeint).
         (no)queue
           Skládá obrázky k zobrazení do fronty aby se více využila paralelní práce
           video hardwaru. Může přidat malou (nepostřehnutelnou) stálou odchylku v A/V
           synchronizaci (výchozí: noqueue).
         (no)sleep
           Použije funkci sleep při čekání na dokončení renderování (na Linuxu se toto
           nedoporučuje) (výchozí: nosleep).
         ck=cur|use|set
           Stejné jako -vo xv:ck (viz -vo xv).
         ck-method=man|bg|auto
           Stejné jako -vo xv:ck-method (viz -vo xv).

    dga (pouze X11)
       Zobrazuje video přes XFree86 rozšíření: Direct Graphics Access. Považujeme za
       zastaralé.

    sdl (pouze SDL)
       Video rozhraní platformně nezávislé knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
       Vzhledem k tomu, že SDL má vlastní X11 vrstvu, nemají X11 volby MPlayeru na SDL
       žádný vliv.
         driver=<ovladač>
           Explicitně vybere SDL ovladač k použití.
         (no)forcexv
           Použije XVideo přes sdl výstupní video rozhraní (výchozí: forcexv).
         (no)hwaccel
           Použije hardwarově akcelerovaný škálovač (výchozí: hwaccel).

    vidix
       VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhraním k video akcelerujícím vlastnostem
       různých grafických karet. Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej
       podporují.
         <ovladač>
           Jednoznačně vybere VIDIXový ovladač k použití. Dostupné ovladače jsou
           cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128,
           sis_vid a unichrome.

    xvidix (pouze X11)
       X11 front-end pro VIDIX
         <ovladač>
           shodné s vidix

    cvidix
       Obecný a platformně nezávislý front-end k VIDIXu. Může dokonce pracovat v textové
       konzoli s nVidia kartami.
         <ovladač>
           shodné s vidix

    winvidix (pouze Windows)
       Windows front-end pro VIDIX
         <ovladač>
           shodné s vidix

    directx (pouze Windows)
       Výstupní video rozhraní využívající DirectX.
         noaccel
           Vypne hardwarovou akceleraci. Vyzkoušejte, máte-li potíže se zobrazováním.

    quartz (pouze Mac OS X)
       Video rozhraní Mac OS X Quartz. V některých případech může být efektivnější
       vynucení packed YUV výstupního formátu, například s -vf format=yuy2
         device_id=<číslo>
           Zvolí zobrazovací zařízení pro zobrazení na celou obrazovku.
         fs_res=<šířka>:<výška>
           Nastaví rozlišení celoobrazovkového režimu (použitelné pro pomalé systémy).

    corevideo (Mac OS X 10.4 nebo 10.3.9 s QuickTime 7)
       Výstupní video rozhraní Mac OS X CoreVideo.
         device_id=<číslo>
           Vybere zobrazovací zařízení pro celoobrazovkový režim.

    fbdev (pouze Linux)
       Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (např. /dev/fb0) nebo
           název vidixového ovladače, pokud jméno zařízení začíná vidix (např.
           vidixsis_vid povolí sis ovladač).

    fbdev2 (pouze Linux)
       Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa. Alternativní implementace.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).

    vesa
       Obecné video rozhraní; funkční s každou VESA VBE 2.0 kompatibilní kartou.
         (no)dga
           Zapne nebo vypne DGA režim (výchozí: zapnuto).
         neotv_pal
           Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu PAL.
         neotv_ntsc
           Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu NTSC.
         vidix
           Použije VIDIX ovladač.
         lvo:
           Aktivuje Linuxové překrývání videa (Linux Video Overlay) v režimu vesa.

    svga
       Přehraje video s pomocí knihovny SVGA.
         <video režim>
           Určí  video  režim  k  použití.  Režim  může být zadán ve formátu
           <šířka>x<výška>x<počet_barev>, např. 640x480x16M nebo číslem grafického
           režimu, např. 84.
         bbosd
           Zobrazuj OSD do černých okrajů pod filmem (pomalejší).
         native
           Použije pouze nativní vykreslovací funkce. Toto vyřadí direct rendering,
           OSD a hardwarovou akceleraci.
         retrace
           Vynutí změnu snímku až v době snímkového zpětného běhu. Použitelné pouze s
           volbou -double. Má stejný efekt jako volba -vsync.
         sq
           Zkusí vybrat video režim se čtvercovými pixely.
         vidix
           Použije svga s VIDIX.

    gl
       Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze. Rozměry videa musí být menší než maximální
       velikost textury ve vaší OpenGL implementaci. Navrženo tak, aby pracovalo i se
       základními implementacemi OpenGL, ale rovněž používá novější rozšíření, které
       umožňují další barevné prostory a direct rendering. Používejte prosím -dr, pokud
       rozhraní pracuje s vaší OpenGL implementací, protože při vyšších rozlišeních
       poskytuje velké zrychlení. Kód provádí minimum testů, takže pokud tato vlastnost
       nefunguje, může to být proto, že není podporována vaší kartou/OpenGL implementací i
       v případě, že neobdržíte žádnou chybovou zprávu. Použijte glxinfo nebo podobný
       nástroj pro zobrazení podporovaných OpenGL rozšíření.
         (no)scaled-osd
           Změní chování OSD při změnách velikosti okna (výchozí: vypnuto). Pokud
           volbu zapnete, chová se OSD více jako v jiných video rozhraních, což je
           lepší pro fonty s pevnou výškou. Je-li volba vypnuta, vypadá lépe
           s FreeType fonty a používá okraje v celoobrazovkovém režimu. Nepracuje
           správně s ass titulky (viz volbu -ass), ty můžete místo toho renderovat bez
           podpory OpenGL přes -vf ass.
         osdcolor=<0xRRGGBB>
           Barva OSD (výchozí: 0xffffff, odpovídá bílé).
         rectangle=<0,1,2>
           Nastaví použití pravoúhlých textur, což šetří video RAM, ale často je
           pomalejší (výchozí: 0).
             0: Použije power-of-two textury.
             1: Použije rozšíření GL_ARG_texture_rectangle.
             2:  Použije  rozšíření GL_ABR_texture_non_power_of_two. V některých
             případech je podporováno pouze softwarově a proto velmi pomalé.

    swapinterval=<n>
      Minimální interval mezi dvěma prohozeními vyrovnávacích pamětí, počítaných  v
      zobrazených snímcích (výchozí:1 ). 1 odpovídá zapnutí VSYNC, 0 vypnutí VSYNC. Hodnoty
      menší než 0 ponechají výchozí nastavení systému. To omezí snímkovou rychlost na
      (horizontální  obnovovací  frekvenci  / n). Pro svou funkci vyžaduje podporu
      GLX_SGI_swap_control. V některých (většině/všech?) implementacích pracuje pouze v
      celoobrazovkovém režimu.

    yuv=<n>
      Vybere typ konverze YUV na RGB.
        0: Použije se softwarová konverze (výchozí). Kompatibilní se všemi verzemi OpenGL.
        Poskytuje ovládání jasu, kontrastu a sytosti.
        1: Použijí se register  combiners.  Používá  specifické  nVidia  rozšíření
        (GL_NV_register_combiners). Vyžaduje aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje
        ovládání sytosti a barevného tónu. Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
        2: Použije se fragment program. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň
        tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti a barevného
        tónu.
        3: Použije se fragment program používající POW instrukci. Vyžaduje rozšíření
        GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu,
        kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle
        pro červenou, zelenou a modrou složku. Metoda 4 je obvykle rychlejší.
        4: Použije se fragment program s dodatečnou kontrolou. Vyžaduje rozšíření
        GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu,
        kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle
        pro červenou, zelenou a modrou složku.
        5: Použije ATI-specifickou metodu (pro starší karty). Používá rozšíření specifické
        pro ATI (GL_ATI_fragment_shader - nikoli GL_ARB_fragment_shader!). Vyžaduje aspoň
        tři texturovací jednotky. Poskytuje ovládání sytosti a tónování. Tato metoda je
        rychlá, ale nepřesná.
        6:  Použije  3D  texturu  pro  konverzi pomocí lookup. Vyžaduje rozšíření
        GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturovací jednotky. Extrémně pomalé
        (softwarová emulatce) na některých (všech?) ATI kartách, jelikož používá textury s
        porder pixely. Poskytuje nastavení jasu, kontrastu, sytosti, tónování a gama. Gamu
        lze rovněž nastavit nezávisle pro červenou, zelenou a modrou. Rychlost je mnohem
        více závislá na rychlosti GPU paměti než u jiných metod.
    lscale=<n>
      Vybere škálovací funkci pro škálovaní jasové složky. Platná pouze pro YUV režimy 2,
      3, 4 a 6.
        0: Použije jednoduchou lineární filtraci (výchozí).
        1: Použije bikubickou filtraci (lepší kvalita). Vyžaduje ještě jednu texturovací
        jednotku. Starší karty to nebudou schopny zvládnout pro barevnou složku minimálně
        v režimu celé obrazovky.
        2: Použijte kubické filtrování ve vodorovném a lineární filtrování ve svislém
        směru. Pracuje s o málo více kartami než metoda 1.
    cscale=<n>
      Vybere škálovací funkci pro škálování barevné složky. Podrobnosti viz lscale.
    customprog=<soubor>
      Nahraje  uživatelský  fragment  program  ze  <souboru>.  Jako  příklad  viz
      TOOLS/edgedect.fp.
    customtex=<soubor>
      Nahraje uživatelskou "gamma ramp" texturu ze <souboru>. To může být použito v
      kombinaci s yuv=4 nebo s volbou customprog.
    (no)customtlin
      Je-li zapnuta (výchozí), použije se pro customtex texturu GL_LINEAR interpolace,
      jinak GL_NEAREST.
    (no)customtrect
      Je-li zapnuta, použije se texture_rectangle pro customtex texturu. Výchozí je
      vypnuta.

      Normálně není důvod pro použití následujících voleb. Většinou slouží pro testovací
      účely.

         (no)glfinish
           Zavolá glFinish() před prohozením bufferů. Pomalejší, ale v některých
           případech přesnější výstup (výchozí: vypnuto).
         (no)manyfmts
           Zapne podporu pro více (RGB a BGR) barevných formátů (výchozí: zapnuto).
           Vyžaduje OpenGL verze >= 1.2.
         slice-height=<0-...>
           Počet řádků zkopírovaných do textury v jednom kuse (výchozí: 0). 0 pro celý
           obrázek.
           POZNÁMKA: Používate-li YUV barevný prostor (viz podvolba yuv), platí
           zvláštní pravidla:
             Pokud dekodér používá renderování po částech (viz -noslices), nemá tato
             volba žádný efekt, použije se velikost částí tak, jak jsou poskytovány
             dekodérem.
             Pokud dekodér nepoužívá renderování po částech, je výchozí 16.
         (no)osd
           Zapne nebo vypne podporu renderování OSD přes OpenGL (výchozí: zapnuto).
           Tato volba je pro testování; k vypnutí OSD použijte raději -osdlevel 0.
         (no)aspect
           Zapne nebo vypne škálování na poměr stran a podporu pan-and-scan (výchozí:
           zapnuto). Vypnutí může zvýšit rychlost.

    gl2
      Druhá generace OpenGL video rozhraní. Podporuje OSD a videa větší než maximální
      velikost textury.
         (no)glfinish
           stejné jako gl (výchozí: zapnuto)
         yuv=<n>
           Nastaví typ konverze YUV na RGB. Pokud ji nastavíte na jinou hodnotu než 0,
           vypne se OSD a nastavování jasu, kontrastu a gama bude dostupné pouze přes
           globální nastavení X serveru. Jinak mají hodnoty stejný význam jako pro -vo
           gl.

    null
      Neprodukuje žádné video. Použitelné pro testy výkonu.

    aa
      Výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli. Seznam a
      vysvětlivky dostupných podvoleb dostanete spuštěním mplayer -vo aa:help

    caca
      Barevné výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.

    bl
      Přehrávání videa UDP protokolem Blinkenlights. Toto rozhraní je velmi závislé na
      hardwaru.
         <bl_zařízení>
           Explicitně vybere Blinkenlights ovladač zařízení k použití. Je to něco jako
           arcade:host=localhost:2323 nebo hdl:file=jméno1,file=jméno2. Musíte uvést
           zařízení.

    ggi
      Video rozhraní pro grafický systém GGI.
         <ovladač>
           Explicitně vybere GGI ovladač k použití. Zaměňte veškeré ',', které se
           objeví v řetězci ovladače za '.'.

    directfb
      Přehrávání videa pomocí knihovny DirectFB.
         (no)input
           Použije DirectFB namísto klávesnicového kódu MPlayeru (výchozí: zapnuto).
         buffermode=single|double|triple
           Double (dvojitá) a triple (trojitá) vyrovnávací paměť dávají nejlepší
           výsledky pokud chcete vyloučit trhání. Trojitá vyrovnávací paměť je mnohem
           účinnější vzhledem k tomu že nebrzdí MPlayer při čekání na vertikální
           synchronizaci. Jednoduchou (single) vyrovnávací paměť můžete s klidem
           vypustit (výchozí: single).
         fieldparity=top|bottom
           Ovládá řazení prokládaných snímků (výchozí: vypnuto). Platné hodnoty jsou
           top = nejdříve horní políčka, bottom = nejdříve spodní políčka. Tato volba
           nebude mít žádný efekt na progresivní filmový materiál, jako je mnoho MPEG
           filmů. Tuto volbu povolte pokud máte problémy s trháním nebo nevyhlazováním
           při sledování prokládaného filmového materiálu.
         layer=N
           Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání (výchozí: -1 - auto).
         dfbopts=<výčet>
           Nastaví výčet parametrů pro DirectFB.

    dfbmga
      Výstupní video rozhraní pro Matrox G400/G450/G550 které používá knihovnu DirectFB k
      zpřístupnění speciálních hardwarových vlastností. Zapíná CRTC2 (druhý výstup),
      zobrazuje video nezávisle na prvním výstupu.
         (no)input
           stejné jako directfb (výchozí: vypnuto)
         buffermode=single|double|triple
           stejné jako u directfb (výchozí: triple)
         fieldparity=top|bottom
           stejné jako u directfb
         (no)bes
           Zapíná použití Matrox BES (vestavěný zvětšovač) (výchozí: vypnuto). Dává
           velmi dobré výsledky jak z hlediska rychlosti tak i kvality vzhledem k tomu
           že úpravu obrázku zajišťuje hardware. Pracuje pouze na primárním výstupu.
         (no)spic
           Používá Matrox pod-obrázkovou vrstvu k zobrazení OSD (výchozí: zapnuto).
         (no)crtc2
           Zapne TV-out na sekundárním výstupu (výchozí: zapnuto). Výstupní kvalita je
           úžasná,  protože  se  jedná o plně prokládaný obraz s odpovídající
           synchronizací lichých a sudých půlsnímků.
         tvnorm=pal|ntsc|auto
           Nastaví TV normu na Matrox kartě bez nutnosti editace /etc/directfbrc
           (výchozí: vypnuto). Platné normy jsou pal = PAL, ntsc = NTSC. Speciální
           normou je auto (automatické přizpůsobení používá PAL/NTSC) protože určuje
           kterou normu použít podle snímkové rychlosti filmu.

    mga (pouze Linux)
      Nativní Matrox výstupní video rozhraní používající vestavěný YUV škálovač na kartách
      řady Gxxx pomocí jaderného modulu. Pokud máte kartu od Matroxů, pak je toto
      nejrychlejší volba.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/
           mga_vid).

    xmga (pouze Linux s X11)
      Výstupní video rozhraní mga, běží v X11 okně.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/
           mga_vid).

    s3fb (pouze Linux) (viz také -vf yuv2 a -dr)
      Výstupní video rozhraní výslovně určené pro S3 Virge. Toto rozhraní podporuje
      následující vlastnosti karty: YUV konverze a škálování, dvojitou vyrovnávací paměť a
      direct rendering. Použijte -vf yuy2 pro hardwarově akcelerované YUY2 renderování, což
      je mnohem rychlejší než YV12 na této kartě.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zažízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).

    3dfx (pouze Linux)
      Nativní 3dfx video rozhraní, které používá přímo 3dfx hardware nad X11. Podporována
      je pouze barevná hloubka 16 bpp.

    tdfxfb (pouze Linux)
      Toto rozhraní používá ovladač tdfxfb ovladač framebufferu k přehrávání filmů s YUV
      akcelerací na 3dfx kartách.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).

    tdfx_vid (pouze Linux)
      Nativní 3dfx výstupní video rozhraní, které pracuje v kombinaci s jaderným modulem
      tdfx_vid.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení k použití (výchozí: /dev/fb0).

    dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)
      Nativní video rozhraní ke Creative DXR2.
         <vo_rozhraní>
           Výstupní video podrozhraní pro překrývání (x11, xv).

    dxr3 (pouze DXR3)
      Nativní video rozhraní k Sigma Designs em8300 MPEG dekodéru (Creative DXR3, Sigma
      Designs Hollywood Plus). Viz též lavc video filtr.
         overlay
           Aktivuje překrývání namísto TV-Outu.
         prebuf
           Zapíná čtení napřed do vyrovnávací paměti.
         sync
           Zapíná nový synchronizační modul.
         norm=<norma>
           Určuje TV normu.
             0: Neměnit současnou normu (výchozí).
             1: Automaticky zvolit PAL/NTSC.
             2: Automaticky zvolit PAL/PAL-60.
             3: PAL
             4: PAL-60
             5: NTSC

         <0-3>
           Určuje číslo zařízení které se má použít pokud máte více než jednu em8300
           kartu.

    ivtv (pouze IVTV)
      Výstupní video rozhraní pro TV-Out speciálně pro MPEG dekodéry (Hauppauge WinTV
      PVR-150/250/350/500) s čipy Conexant CX23415 (iCompression iTVC15) nebo Conexant
      CX23416 (iCompression iTVC16). Viz také lavc video filtr.
         device
           Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
         output
           Explicitně vybere TV-Out výstup využitý pro videsignál.

    v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
      Video výstupní rozhraní pro karty slučitelné s V4L2 s vestavěným hardwarovým MPEG
      dekodérem. Viz také lavc video filtr.
         device
           Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
         output
           Explictně vybere výstup TV-Out k použití pro video signál.

    mpegpes (pouze DVB)
      Výstupní video rozhraní pro DVB, které zapisuje do souboru ve formátu MPEG-PES, pokud
      není nainstalována DVB karta.
         card=<1-4>
           Určí číslo zařízení k použití, pokud máte více než jednu výstupní DVB
           kartu. (pouze V3 API, takové jaké mají ovladače řady 1.x.y).
         <soubor>
           jméno výstupního souboru (výchozí: ./grab.mpg).

    zr (viz také -zr* a -zrhelp)
      Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet.

    zr2 (viz také zrmjpeg video filtr)
      Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet, druhá generace.
         dev=<zařízení>
           Nastaví jméno video zařízení k použití.
         norm=<PAL|NTSC|SECAM|auto>
           Nastavuje video normu k použití (výchozí: auto).
         (no)prebuf
           (De)Aktivuje prebuffering, zatím nepodporováno.

    md5sum
      Spočítá MD5 otisk jednotlivě pro všechny snímky a zapíše je do souboru. Podporuje
      barevné prostory RGB24 a YV12. Použitelné při hledání chyb.
         outfile=<hodnota>
           Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./md5sums).

    yuv4mpeg
      Převádí video proud na sekvenci nekomprimovaných YUV 4:2:0 obrázků a ukládá je do
      souboru (výchozí: ./stream.yuv). Formát je shodný s tím, který používá mjpegtools,
      což je výhodné pokud chcete video zpracovávat pomocí sady mjpegtools. Podporuje
      formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR (24 bpp). Můžete to zkombinovat s volbou -fixed-vo
      pro spojování souborů se stejnými rozměry a snímkovou rychlostí.
         interlaced
           Zapisuje výstup jako prokládané snímky, horní půlsnímek napřed.
         interlaced_bf
           Zapisuje výstup jako prokládané snímky, dolní půlsnímek napřed.
         file=<soubor>
           Zapíše výstup do <soubor>u namísto výchozího stream.yuv.

      POZNÁMKA: Pokud neuvedete žádnou volbu, bude výstup progresivní (čili. neprokládaný).

    gif89a
      Vyexportuje všechny snímky do jediného animovaného GIF souboru v aktuálním adresáři.
      Podporuje pouze RGB formát s barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je převeden na 256
      barev.
         <fps>
           Desetinné číslo nastavující snímkovou rychlost (výchozí: 5.0).
         <output>
           Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./out.gif).

      POZNÁMKA: Musíte nastavit snímkovou rychlost před jménem souboru, jinak bude součástí
      jména souboru.

      PŘÍKLAD:
         mplayer video.nut -vo gif89a:fps=15.0:output=test.gif

    jpeg
      Vyexportuje každý snímek do JPEG souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude
      pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami.
         [no]progressive
           Nastavuje  použití  standardního  nebo  progresivního  JPEG (výchozí:
           noprogressive).
         [no]baseline
           Nastavuje zda použít baseline nebo ne (výchozí: baseline).
         optimize=<0-100>
           faktor optimalizace (výchozí: 100)
         smooth=<0-100>
           faktor rozmazání (výchozí: 0)
         quality=<0-100>
           faktor kvality (výchozí: 75)
         outdir=<adresář>
           Nastavuje adresář do kterého se budou ukládat JPEG soubory (výchozí: ./).
         subdirs=<předpona>
           Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou
           ukládány soubory místo aktuálního adresáře.
         maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)
           Maximální počet souborů uložených v jednom podadresáři. Musí být větší nebo
           rovno 1 (výchozí: 1000).

    pnm
      Vyexportuje každý snímek do PNM souboru v aktuálním adresáři. Každý ze souborů je
      pojmenován číslem snímku včetně úvodních nul. Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v
      režimu raw i ASCII. Viz též pnm (5), ppm (5) a pgm (5).
         ppm
           Zapisuje PPM soubory (výchozí).
         pgm
           Zapisuje PGM soubory.
         pgmyuv
           Zapisuje PGMYUV soubory. PGMYUV jsou podobné PGM, ale zároveň obsahují U a
           V složku přidanou na spodní okraj obrázku.
         raw
           Zapisuje PNM soubory v raw režimu (výchozí).
         ascii
           Zapisuje PNM soubory v ASCII režimu.
         outdir=<adresář>
           Nastaví adresář pro ukládání PNM souborů (výchozí: ./).
         subdirs=<předpona>
           Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou
           ukládány soubory místo aktuálního adresáře.
         maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)
           Maximální počet PNM souborů uložených v jednom podadresáři. Musí být větší
           nebo rovno 1 (výchozí: 1000).

    png
      Vyexportuje každý snímek do PNG souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude
      pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami. Podporuje formáty RGB a BGR, oba v
      24bpp barevné hloubce.
         z=<0-9>
           Nastavuje úroveň komprese. Nastavte 0 pro žádnou kompresi, 9 pro maximální
           kompresi.

    tga
      Vyexportuje každý snímek do Targa souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude
      pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami. Účel tohoto rozhraní je: mít jednoduchý
      bezztrátový zapisovač obrázků, který nebude potřebovat žádnou externí knihovnu.
      Podporuje barevný formát BGR[A], v barevné hloubce 15, 24 a 32 bpp. Můžete vynutit
      určitý formát pomocí video filtru format.

      PŘÍKLAD:
         mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

VOLBY PRO DEKÓDOVÁNÍ/FILTROVÁNÍ

    -ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
       Nastaví seznam zvukových kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v
       codecs.conf. Napište '-' před název kodeku, který chcete vyloučit. Použijte '+'
       před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií! Pokud seznam
       zakončíte čárkou, použije v případě selhání Mplayer i kodeky neuvedené na seznamu.
       POZNÁMKA: Úplný seznam dostupných kodeků získáte pomocí -ac help.

       PŘÍKLAD:
         -ac mp3acm
           Vynutí MP3 kodek l3codeca.acm.
         -ac mad,
           Nejdříve zkusí libmad a pokud selže, zkouší ostatní.
         -ac hwac3,a52,
           Zkusí hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3 kodek, nakonec ostatní.
         -ac hwdts,
           Zkusí hardwarový DTS kanál, při selhání ostatní.
         -ac -ffmp3,
           Přeskočí FFmpeg MP3 dekodér.

    -af-adv <force=(0-7):list=(filtry)> (viz také -af)
       Nastavuje pokročilé filtrovací vlastnosti:

         force=<0-7>
           Vynutí vkládání audio filtrů podle následujícího klíče:
             0: Použije se plně automatický režim vkládání filtrů.
             1: Optimalizuje se na věrnost (výchozí).
             2: Optimalizuje se na rychlost. Varování: Některé vlastnosti v audio
             filtrech mohou tiše selhat a tak snížit kvalitu zvuku.
             3: Nepoužije se automatické vkládání, ani optimalizace. Varování:
             Použitím tohoto nastavení můžete shodit MPlayer.
             4: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 0 nahoře, ale počítá s
             plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
             5: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 1 nahoře, ale počítá s
             plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
             6: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 2 nahoře, ale počítá s
             plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
             7: Nepoužije žádné automatické vkládání filtrů tak jako 3 nahoře a
             počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.

         list=<filtry>
           Shodné s volbou -af.

    -afm <ovladač1,ovladač2,...>
       Nastaví seznam rodin zvukových ovladačů k použití podle priority, tak jak jsou
       uvedeny v codecs.conf. Jestliže žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
       POZNÁMKA: Seznam dostupných rodin ovladačů získáte pomocí -afm help.

       PŘÍKLAD:
         -afm ffmpeg
           Nejdříve zkouší rodinu libavcodec kodeků od FFmpeg.
         -afm acm,dshow
           Nejdříve zkouší Win32 kodeky.

    -aspect <poměr stran> (viz také volbu -zoom)
       Přepíše zjištěný poměr stran videa v případech, kdy je informace o poměru stran v
       přehrávaném souboru nesprávná, nebo chybí.

       PŘÍKLAD:
         -aspect 4:3 nebo -aspect 1.3333
         -aspect 16:9 nebo -aspect 1.7777

    -noaspect
       Zakáže automatickou kompenzaci poměru stran videa.

    -field-dominance <-1-1>
       Nastaví první půlsnímek prokládaného obsahu. Vhodné pro odstraňovače prokladu
       zdvojující snímkovou rychlost: -vf tfields=1, -vf yadif=1 a -vo xvmc:bobdeint.
         -1  auto (výchozí): Pokud dekodér neexportuje vhodné informace, použije se 0
           (nejprve horní půlsnímek).
         0  nejprve horní půlsnímek
         1  nejprve dolní půlsnímek

    -flip
       Převrátí obraz vzhůru nohama.

    -lavdopts <volba1:volba2:...> (DEBUG KÓD)
       Nastavuje parametry dekódování pro libavcodec. Více voleb oddělujte dvojtečkou.

       PŘÍKLAD:
         -lavdopts gray:skiploopfilter=all:skipframe=nonref

       Dostupné volby jsou:

         bitexact
           Ve všech krocích dekódování se použijí pouze bit-exact algoritmy (pro
           testování kodeků).

         bug=<hodnota>
           Manuální korekce chyb enkodéru.
             0: nic
             1: autodetekce chyb (výchozí)
             2 (msmpeg4v3): některé starým lavc generované msmpeg4v3 soubory (žádná
             auto-detekce)
             4 (mpeg4): Xvid chyba prokládání (auto-detekováno pokud fourcc==XVIX)
             8 (mpeg4): UMP4 (auto-detekována pokud fourcc==UMP4)
             16 (mpeg4): chyba vyplňování (padding bug) (auto-detekována)
             32 (mpeg4): chyba ilegální vlc (auto-detekována podle fourcc)
             64 (mpeg4): Xvid a DivX chyba qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
             128 (mpeg4): stará standardní qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
             256 (mpeg4): jiná qpel chyba (auto-detekována podle fourcc/verze)
             512 (mpeg4): chyba direct-qpel-blocksize (auto-detekována podle fourcc/
             verze)
             1024 (mpeg4): chyba edge padding (auto-detekována podle fourcc/verze)

         debug=<hodnota>
           Zobrazí ladící informace.
             0: vypnuto
             1: informace o obrázku
             2: řízení rychlosti
             4: bitový proud
             8: typ makrobloku (MB)
             16: kvantizační parametr bloku (QP)
             32: vektor pohybu
             0x0040: vizualizace pohybového vektoru (použijte -noslices)
             0x0080: přeskočení MB
             0x0100: start kód
             0x0200: PTS
             0x0400: odolnost proti chybám
             0x0800: operace správce paměti (H.264)
             0x1000: chyby
             0x2000: Vizualizace kvantizační parametr (QP), nižší QP je zbarven
             zeleněji.
             0x4000: Vizualizace typů bloků.

         ec=<hodnota>
           Nastaví strategii nápravy chyb.
             1: Použít silný deblok filtr pro poškozené MB.
             2: Opakované vyhledávání (pomalé) pohybového vektoru (MV)
             3: vše (výchozí)

         er=<hodnota>
           Nastavení strategie odolnosti proti chybám.
             0: vypnuto
             1: mírná (Mělo by pracovat s vadnými enkodéry.)
             2: normální (výchozí) (Pracuje s vyhovujícími enkodéry.)
             3: agresivní (Více testů, ale může působit problémy i na dobrých
             proudech.)
             4: velmi agresivní

         fast Zapne optimalizace nevyhovující specifikaci, což může potenciálně způsobit
           problémy jako: zjednodušenou dekvantizaci, předpokládané použití výchozí
           kvantizační matice, předpokládaný YUV 4:2:0 a přeskočení několika testů
           detekujících poškozené bitové proudy.

         gray
           dekódování pouze černobíle (o něco rychlejší než barevně)

         idct=<0-99> (viz -lavcopts)
           (viz lavcopts) Nejlepší kvality dekódování dosáhnete použitím stejného IDCT
           algoritmu jak pro dekódování, tak pro enkódování. Ovšem cenou za to může
           být věrnost.

         lowres=<číslo>[,<š>]
           Dekóduje  s nižším rozlišením. Dekódování při nízkém rozlišení není
           podporováno všemi kodeky a často povede k zobrazování ošklivých artefaktů.
           To není chyba, ale vedlejší účinek nedekódování na plné rozlišení.
             0: vypnuto
             1: 1/2 rozlišení
             2: 1/4 rozlišení
             3: 1/8 rozlišení
           Pokud zadáte <š>, bude použito dekódování při nízkém rozlišení pouze pokud
           je šířka videa větší nebo rovna <š>.

         sb=<počet> (pouze MPEG-2)
           Přeskočí zadaný počet dolních řad makrobloků.

         st=<počet> (pouze MPEG-2)
           Přeskočí zadaný počet horních řad makrobloků.

         skiploopfilter=<skiphodnota> (pouze H.264)
           Vynechá loop filtr (čili deblokování) během dekódování H.264. Jelikož
           filtrovaný snímek má být použitý jako referenční pro dekódování závislých
           snímků, má tato volba horší vliv na kvalitu než např. nedeblokování MPEG-2
           videa. Ale minimálně pro HDTV s vysokým datovým tokem poskytuje vysoké
           zrychlení bez viditelného zhoršení kvality.

           <skiphodnota> může nabývat těchto hodnot:
             none: Nic nevynechává.
             default: Přeskočí zbytečné kroky (např. pakety s nulovou délkou v AVI).
             nonref: Přeskočí snímky, které nejsou referovány (čili nejsou použity
             pro dekódování ostatních snímků, chyba se nemůže řetězit).
             bidir: Přeskočí B-Frames.
             nonkey: Přeskočí všechny snímky kromě klíčových.
             all: Přeskočí všechny snímky.

         skipidct=<skiphodnota> (pouze MPEG1/2)
           Přeskočí IDCT krok. Téměř ve všech případech velmi sníží kvalitu (viz
           skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).

         skipframe=<skiphodnota>
           Přeskočí zcela dekódování snímků. Znamená velké zrychlení, ale trhaný pohyb
           a občas těžké artefakty (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).

         threads=<1-8> (pouze MPEG-1/2)
           počet vláken použitých pro dekódování (výchozí: 1)

         vismv=<hodnota>
           Vizualizuje pohybové vektory.
             0: vypnuta
             1: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů P-snímků.
             2: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
             4: Vizualizace zpětně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.

         vstats
           Vypíše trochu statistiky a uloží ji do ./vstats_*.log.

    -noslices
       Vypne zobrazování videa po čtverečcích 16x16 bodů. Místo toho se vykreslí celý
       obrázek v jednom tahu. Může to být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na kartě a
       dostupné vyrovnávací paměti. Volba je účinná pouze s libmpeg2 a libavcodec kodeky.

    -nosound
       Nepřehrávat/enkódovat zvuk. Použitelné pro výkonové testy.

    -novideo
       Nepřehrávat/enkódovat video. V mnoha případech to nebude fungovat, místo toho
       použijte -vc null -vo null.

    -pp <kvalita> (viz také volbu -vf pp)
       Nastaví úroveň postprocesingu DLL. Tuto volbu již není možné použít s -vf pp.
       Pracuje pouze s Win32 DirectShow DLL které mají interní rutiny pro postprocesing.
       Platný rozsah -pp hodnot závisí na kodeku, zpravidla 0-6,  kde  0=vypnuto
       6=nejpomalejší/nejlepší.

    -pphelp (viz také volbu -vf pp)
       Vypíše shrnutí dostupných postprocesních filtrů a jejich použití.

    -ssf <mód>
       Nastavuje parametry softwarového škálovače.

       PŘÍKLAD:
         -vf scale -ssf lgb=3.0
         lgb=<0-100>
           filtr Gaussovo rozostření (luma)
         cgb=<0-100>
           filtr Gaussovo rozostření (chroma)
         ls=<-100-100>
           filtr zaostření (luma)
         cs=<-100-100>
           filtr zaostření (chroma)
         chs=<h>
           chroma horizontální posun
         cvs=<v>
           chroma vertikální posun

    -stereo <mód>
       Zvolí typ MP2/MP3 stereo výstupu.
         0  stereo
         1  levý kanál
         2  pravý kanál

    -sws <typ softwarového škálovače> (viz také volby -vf scale a -zoom)
       Nastavuje algoritmus použitý softwarovým škálovačem pro zpracování volby -zoom. To
       ovlivňuje výstupní video rozhraní bez hardwarové akcelerace, např. x11.

       Možná nastavení jsou:

         0  rychlý bilineární
         1  bilineární
         2  bikubický (dobrá kvalita) (výchozí)
         3  experimentální
         4  nejbližší okolí (špatná kvalita)
         5  prostorový
         6  luma bikubický / chroma bilineární
         7  Gauss
         8  sincR
         9  lanczos
         10  přirozený bikubický spline

    POZNÁMKA: Některé -sws volby lze obrátit. Více informací naleznete v popisu video filtru
    scale.

    -vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
       Nastaví seznam video kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v
       codecs.conf. Napište '-' před jméno kodeku, který chcete vynechat. Použijte '+'
       před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií! Končí-li seznam
       čárkou, pak se v případě selhání použijí i kodeky, které nejsou na seznamu.
       POZNÁMKA: Pomocí -vc help dostanete seznam dostupných kodeků.

       PŘÍKLAD:
         -vc divx
           Vynutí Win32/VfW DivX kodek, při selhání skončí.
         -vc -divxds,-divx,
           Přeskočí Win32 DivX kodeky.
         -vc ffmpeg12,mpeg12,
           Zkusí MPEG-1/2 kodek z libavcodec, potom libmpeg2, nakonec ostatní.

    -vfm <rodina1,rodina2,...>
       Nastaví seznam rodin video kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v
       codecs.conf. Pokud žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
       POZNÁMKA: Viz -vfm help pro úplný seznam dostupných rodin kodeků.

       PŘÍKLAD:
         -vfm ffmpeg,dshow,vfw
           Zkouší libavcodec, potom DirectShow, potom VFW kodeky a v případě že žádný
           kodek není vhodný, zkusí i ostatní.
         -vfm xanim
           Nejdřív zkusí XAnim kodeky.

    -x <x> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)
       Škáluje obraz na šířku <x> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové
       škálování). Vypíná kalkulaci poměru stran.

    -xvidopts <volba1:volba2:...>
       Nastaví doplňkové parametry pro dekódování s Xvid.
       POZNÁMKA:  Protože  je  libavcodec  rychlejší než Xvid, doporučujeme použít
       postprocesní filtr (-vf pp) i dekodér (-vfm ffmpeg) libavcodecu.

       Interní postprocesní filtry Xvidu:
         deblock-chroma (viz také volbu -vf pp)
           deblok filtr barevné (chroma) složky
         deblock-luma (viz také volbu -vf pp)
           deblok filtr jasové (luma) složky
         dering-luma (viz také volbu -vf pp)
           dering filtr jasové složky
         dering-chroma (viz také volbu -vf pp)
           dering filtr barevné složky
         filmeffect (viz také volbu -vf noise)
           Přidá do videa uměleckou filmovou zrnitost. Může zvýšit vnímanou kvalitu,
           zatímco se skutečná kvalita sníží.

       metody renderování:
         dr2
           Aktivuje direct rendering metodu 2.
         nodr2
           Deaktivuje direct rendering metodu 2.

    -xy <hodnota> (viz také volbu -zoom)
         hodnota<=8
           Škáluje obraz násobkem <hodnota>.
         hodnota>8
           Nastaví šířku na <hodnota> a vypočítá výšku tak aby zachoval správný poměr
           stran.

    -y <y> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)
       Škáluje obraz na výšku <y> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové
       škálování). Vypíná kalkulaci poměru stran.

    -zoom
       Umožní softwarové škálování, kdykoli je to možné. Umožňuje škálovat na výstupní
       rozhraní (jako x11, fbdev), které nepodporují hardwarové škálování, u kterých
       MPlayer vypíná výchozí škálování z výkonových důvodů.

AUDIO FILTRY

    Audio filtry umožňují měnit audio proud a jeho vlastnosti. Syntaxe je:

    -af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
       Aktivuje čárkou oddělený seznam audio filtrů.

    POZNÁMKA: Úplný seznam audio filtrů dostanete zadáním volby -af help.

    Dostupné filtry jsou:

    resample[=vzorkovací_kmitočet[:sloppy][:typ]]
       Změní vzorkovací kmitočet audio proudu. Můžete to použít když máte zvukovou kartu s
       pevným vzorkovacím kmitočtem, nebo jestli máte starou zvukovou kartu, která má
       maximální vzorkovací kmitočet 44.1 kHz. Tento filtr je aktivován automaticky podle
       potřeby. Podporován je pouze celočíselný formát 16-bit a desetinný (float) s
       nativním řazením bajtů (endian).
       POZNÁMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate <Hz>.
         <vzorkovací_kmitočet>
           výstupní vzorkovací kmitočet v Hz. Platný rozsah pro tento parametr je 8000
           až 192000. Pokud je vstupní a výstupní vzorkovací kmitočet stejný, nebo
           hodnota není uvedena, bude filtr automaticky vyřazen. Vysoký vzorkovací
           kmitočet obvykle zvyšuje kvalitu zvuku, zvlášť v kombinaci s ostatními
           filtry.
         <sloppy>
           Umožní (1) nebo znemožní (0) aby se výstupní kmitočet mírně odlišoval od
           kmitočtu zadaného hodnotou <vzorkovací_kmitočet> (výchozí: 1). Můžete to
           použít, pokud je start přehrávání extrémně pomalý.
         <typ>
           Vybere metodu převzorkování.
             0: lineární interpolace (rychlá, špatná kvalita zvlášť při zvyšování
             kmitočtu)
             1: polyfázová filtrbanka s celočíselným zpracováním
             2: polyfázová filtrbanka s desetinným zpracováním (pomalé, nejlepší
             kvalita)

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af resample=44100:0:0
           nastaví výstupní kmitočet resample filtru na 44100Hz při použití přesného
           škálování výstupní frekvence a lineární interpolace.

    lavcresample[=vkmitočet[:délka[:lineár[:počet[:střih]]]]]
       Změní vzorkovací kmitočet zvukového proudu na celočíselný <vkmitočet> v Hz.
       Podporován je pouze formát 16-bitů nativní-endian.
       POZNÁMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate <Hz>.
         <vkmitočet>
           výstupní vzorkovací kmitočet
         <délka>
           délka filtru s ohledem na nižší vzorkovací kmitočet (výchozí: 16)
         <lineár>
           je-li 1 pak budou filtry lineárně interpolovány mezi polyfázovými vstupy
         <počet>
           log2 počtu polyfázových vstupů (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
           (výchozí: 10->1024)
         <střih>
           mezní kmitočet (0.0-1.0), výchozí nastavení závisí na délce filtru

    sweep[=rychlost]
       Provádí sinusové vyhlazování.
         <0.0-1.0>
           Sinusová funkce delta, používejte velmi malé hodnoty, abyste slyšeli
           vyhlazení.

    sinesuppress[=frekv:útlum]
       Odstaní sinusovku zadaného kmitočtu. Vhodné pro odstranění 50/60Hz rušení na
       nekvalitním audio zařízení. Pravděpodobně pracuje pouze na mono vstupu.
         <frekv>
           Sinusový kmitočet, který má být odstraněn (v Hz) (výchozí: 50)
         <zpoždění>
           Ovládá přizpůsobivost (vyšší hodnota umožní filtru rychlejší přizpůsobení
           se změnám amplitudy a fáze, nižší hodnota přizpůsobování zpomalí) (výchozí:
           0.001). Rozumné hodnoty jsou kolem 0.001.

    hrtf[=flag]
       Head-related transfer function(Přenosová funkce vztažená k  hlavě):  Převádí
       vícekanálový zvuk na 2 kanálový výstup pro sluchátka se zachováním prostorovosti
       zvuku.

       Příznak Význam
       m    maticové dekódování zadního kanálu
       s    dvoukanálové maticové dekódování
       0    nepoužívá se maticové dekódování (výchozí)

    equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
       10 pásmový oktávový grafický ekvalizér, implementovaný pomocí 10 IIR pásmových
       propustí. To znamená, že pracuje bez ohledu na typ přehrávaného audia. Střední
       kmitočty jednotlivých propustí jsou:

       Číslo kmitočet
       0    31.25 Hz
       1    62.50 Hz
       2   125.00 Hz
       3   250.00 Hz
       4   500.00 Hz
       5    1.00 kHz
       6    2.00 kHz
       7    4.00 kHz
       8    8.00 kHz
       9    16.00 kHz

       Pokud je vzorkovací kmitočet přehrávaného zvuku nižší než střední kmitočet
       propusti, pak bude tato propust vypnuta. Známou chybou tohoto filtru je to, že nemá
       úplně symetrickou přenosovou charakteristiku nejvyššího kanálu, pokud se vzorkovací
       kmitočet blíží střednímu kmitočtu propusti. Tento problém může být vyřešen
       nadvzorkováním zvuku pomocí filtru resample předtím, než vstoupí do tohoto filtru.
         <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
           desetinná čísla reprezentující zisk v dB pro každé frekvenční pásmo
           (-12-12)

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi
           Zesílí nízké a vysoké frekvence zvuku, zatímco téměř odstraní pásmo okolo
           1kHz.

    channels=počet_kanálů[:počet:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
       Může být použit pro přidání, odstranění, přesměrování a kopírování zvukových
       kanálů. Pokud je zadán pouze <počet_kanálů>, použije se výchozí směrování, které
       pracuje takto: Pokud je počet výstupních kanálů vyšší než počet vstupních, vloží se
       prázdné kanály (s výjimkou mixování z mono na stereo. Tady se mono kanál zopakuje
       do obou výstupních kanálů). Pokud je počet výstupních kanálů menší než počet
       vstupních kanálů, přebývající kanály jsou zahozeny.
         <počet_kanálů>
           počet výstupních kanálů (1-6)
         <počet>
           počet tras (1-6)
         <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
           Páry čísel mezi 0 a 5 které definují kam směrovat který kanál.

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi
           Změní počet kanálů na 4 a nastaví 4 trasy tak, že prohodí kanál 0 s kanálem
           1 a ponechá kanály 2 a 3 beze změny. Podotkněme, že pokud media obsahuje
           pouze dvoukanálový zvuk, kanály 2 a 3 budou tiché, ale 0 a 1 budou i tak
           prohozené.
         mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi
           Změní počet kanálů na 6 a nastaví 4 trasy, které zkopírují kanál 0 do
           kanálů 0 až 3. Kanály 4 a 5 budou tiché.
         mplayer -af channels=6:6:0:4:1:0:2:1:3:2:4:3:5:5 media.avi
           Měl by vytvořit 6-kanálový ffdca (DTS) výstup správně fungující s ALSA.

    format[=format] (viz také -format)
       Konvertuje různé formáty vzorků mezi sebou. Automaticky se zapne, pokud jej
       vyžaduje zvuková karta nebo jiný filtr.
         <format>
           Nastaví požadovaný formát. Obecná forma je 'sbe', kde 's' znamená znaménko
           (buď  's' pro "se znaménkem" (signed) nebo 'u' pro "bez znaménka"
           (unsigned)), 'b' označuje počet bitů na vzorek (16, 24 nebo 32) a 'e'
           určuje endian ('le' pro little-endian, 'be' pro big-endian a 'ne' použije
           endian počítače na kterém běží MPlayer). Platné hodnoty (spolu s dalšími)
           jsou: 's16le', 'u32be' a 'u24ne'. Výjimkou z tohoto pravidla jsou rovněž
           platné označení formátů: u8, s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw,
           mpeg2, ac3 a imaadpcm.

    volume[=v[:sc]]
       Implementuje softwarové ovládání hlasitosti. Tento filtr používejte opatrně,
       protože může snížit odstup signál-šum zvuku. Ve většině případů je nejlepší
       nastavit PCM zvuk na maximum, nechat tento filtr být a ovládat výstupní hlasitost
       do reproduktorů pomocí hlavního kanálu hlasitosti na směšovače. V případě, že má
       vaše zvuková karta digitální PCM směšovač místo analogového a slyšíte ořezání,
       použijte místo něj MASTER směšovač. Pokud je připojen k počítači externí zesilovač
       (takto je to téměř vždy), můžete minimalizovat šum nastavováním hlavní hlasitosti a
       voliče hlasitosti na zesilovači tak dlouho, dokud nezmizí šumivý zvuk na pozadí.
       Tento filtr má i jinou schopnost: Změří maximální úroveň zvuku v celém souboru a
       vypíše ji při skončení MPlayeru. Tato hodnota hlasitosti může být využita pro
       nastavení úrovně zvuku v MEncoderu, takže může být využit celý dynamický rozsah.
       POZNÁMKA: Tento filtr nelze opakovat, proto může být aktivován pouze jednou pro
       každý zvukový proud.
         <v>
           Nastaví zamýšlený zisk v dB pro všechny kanály v proudu od -200dB do +60dB,
           kde -200dB úplně ztlumí zvuk a +60dB odpovídá tisícinásobnému zesílení
           (výchozí: 0).
         <sc>
           Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky. Komprese dynamiky zjemní
           zvuk, pokud jsou použity vysoké hodnoty hlasitosti. Tuto volbu zapněte
           pokud máte reproduktory s velmi nízkým dynamickým rozsahem.
           VAROVÁNÍ: Tato vlastnost vytváří zkreslení a měla by být považována za
           poslední možnost.

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af volume=10.1:0 media.avi
           Zesílí zvuk o 10.1dB a tvrdě jej omezí, pokud je jeho úroveň příliš vysoká.

    pan=n[:L00:L01:L02:...L10:L11:L12:...Ln0:Ln1:Ln2:...]
       Volná mixáž kanálů. Jednoduše kombinuje filtry volume a chanels, což můžete použít
       k namixování mnoha zvukových kanálů do jen několika, např. stereo na mono, nebo ke
       změně "váhy" středového reproduktoru v systému surround. Tento filtr je těžké
       použít a bude potřeba dost popřemýšlet než dosáhnete zamýšleného výsledku. Počet
       parametrů tohoto filtru závisí na počtu výstupních kanálů. Příklad  mixáže
       šestikanálového zvuku na dvoukanálový pomocí tohoto filtru naleznete v sekci
       příklady poblíž konce.
         <n>
           Počet výstupních kanálů (1-6).
         <Lij>
           Jak velká část hlasitosti vstupního kanálu i je mixována do výstupního
           kanálu j (0-1). Princip nastavení spočívá v tom, že nejdřív zadáte n čísel
           udávajících co dělat s prvním vstupním kanálem, pak n čísel pro druhý
           vstupní kanál atd. Pokud pro některé vstupní kanály nezadáte čísla,
           předpokládají se 0.

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi
           Namixuje stereo zvuk na mono.
         mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi
           Poskytne tříkanálový zvuk tak, že nechá kanály 0 a 1 beze změn a namixuje
           kanály 0 a 1 do kanálu 2 (ten může být poslán například do subwooferu).

    sub[=fc:ch]
       Přidá kanál pro subwoofer do audio proudu. Audio data použitá pro vytvoření kanálu
       subwooferu jsou průměrem kanálů 0 a 1. Výsledný zvuk je poslán do dolní propusti
       provedené čtyřnásobným Butterworth filtrem s výchozím mezním kmitočtem 60Hz a
       přidán do odděleného kanálu zvukového proudu.
       VAROVÁNÍ: Vypněte tento filtr při přehrávání DVD s Dolby Digital 5.1 zvukem, jinak
       tento filtr zničí zvuk pro subwoofer.
         <fc>
           mezní kmitočet pro dolní propust (20Hz až 300Hz) (výchozí: 60Hz) Pro
           nejlepší výsledky nastavujte mezní kmitočet co nejníže. Vylepší  to
           zkušenost se stereo nebo surround zvukem.
         <ch>
           Nastaví číslo kanálu do kterého bude vložen zvuk pro subwoofer. Číslo
           kanálu muže být mezi 0 a 5 (výchozí: 5). Všimněte si, že je počet kanálů
           automaticky zvýšen na <ch> podle potřeby.

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi
           Přidá kanál pro subwoofer s mezním kmitočtem 100 Hz do výstupního kanálu 4.

    center
       Vytvoří střední kanál za zadních kanálů. V současnosti může mít nízkou kvalitu,
       jelikož zatím neimplementuje horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho
       průměruje a půlí kanály.
         <k> Určí číslo kanálu, do kterého se vloží střední kanál. číslo kanálu může být
           mezi 0 a 5 (výchozí: 5). Počet kanálů se automaticky zvýší na <k> podle
           potřeby.

    surround[=zpoždění]
       Dekodér pro maticově kódovaný surround zvuk jako je Dolby Surround. Mnoho
       dvoukanálových zvuků může obsahovat maticový surround zvuk. Vyžaduje zvukovou kartu
       s alespoň 4 kanály.
         <zpoždění>
           zpoždění v ms pro zadní reproduktory (0 až 1000) (výchozí: 20) Zpoždění by
           mělo být nastaveno následovně: Pokud je d1 vzdáleností místa poslechu od
           předních  reproduktorů  a  d2 vzdáleností místa poslechu od zadních
           reproduktorů, pak by <zpoždění> mělo být nastaveno na 15 (15 ms) pokud d1
           <= d2 a na 15 + 5*(d1-d2) pokud d1 > d2.

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi
           Přidá dekódování surround zvuku se zpožděním 15 ms pro zvuk zadních
           reproduktorů.

    delay[=ch1:ch2:...]
       Zpozdí zvuk do reproduktorů tak, aby zvuk z různých kanálů dorazil k posluchači ve
       stejnou dobu. Tato volba je užitečná pouze pokud máte více než dva reproduktory.
         ch1,ch2,...
           Zpoždění v ms které by mělo být vloženo do jednotlivých kanálů (desetinné
           číslo mezi 0 a 1000).

       Kalkulaci potřebného zpoždění různých kanálů provedete takto:

       1. Změřte vzdálenosti k reproduktorům v metrech z místa poslechu, čímž dostanete
         vzdálenosti s1 až s5 (pro systém 5.1). Není důvod kompenzovat subwoofer (rozdíl
         byste stejně neslyšeli).

       2. Přiřaďte vzdálenosti s1 až s5 od nejdelší, čili s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.

       3. Vypočtěte nutná zpoždění v ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi
           Zpozdí levý čelní a pravý o 10.5 ms, oba zadní kanály a subwoofer o 0 ms a
           střední reproduktor o 7 ms.

    export[=mmap_soubor[:pvzorků]]
       Exportuje vstupní signál jiným procesům pomocí mapování paměti (mmap()). Mapované
       paměťové oblasti obsahují hlavičku:

       int nch           /*počet kanálů*/
       int size          /*velikost bufferu*/
       unsigned long long counter /*Použitý pro udržování synchronizace,
                      updatován po každém exportu dat.*/

       Zbytek je využitý (neprokládanými) 16 bitovými daty.
         <mmap_soubor>
           soubor do kterého se mají data mapovat (výchozí: ~/.mplayer/mplayer-
           af_export).
         <pvzorků>
           počet vzorků na kanál (výchozí: 512)

       PŘÍKLAD:
         mplayer -af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi
           Vyexportuje 1024 vzorků na kanál do '/tmp/mplayer-af_export'.

    extrastereo[=mul]
       (Lineárně) zvětšuje rozdíl mezi pravým a levým kanálem, což dodá určitý druh "live"
       efektu při přehrávání.
         <mul>
           Nastaví rozdílový koeficient (výchozí: 2.5). 0.0 znamená mono zvuk (průměr
           obou kanálů), při 1.0 bude zvuk beze změn, při -1.0 budou levý a pravý
           kanál prohozeny.

    volnorm[=metoda:cíl]
       Maximalizuje hlasitost bez zkreslení zvuku.
         <metoda>
           Nastaví používanou metodu.
             1: Používá jeden vzorek pro vyhlazení změn pomocí standardního váženého
             průměru z předchozích vzorků (výchozí).
             2: Používá několik vzorků pro vyhlazení změn pomocí standardního
             váženého průměru z předchozích vzorků (výchozí).

         <cíl>
           Nastaví cílovou amplitudu jako podíl maxima daného typu vzorku (výchozí:
           0.25).

    ladspa=soubor:název[:voliče...]
       Nahraje LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin API) plugin. Tento filtr lze
       řetězit, lze tedy použít několik LADSPA pluginů najednou.
         <soubor>
           Nastaví soubor s knihovnou LADSPA pluginů. Pokud je nastavena LADSPA_PATH,
           je použita pro hledání uvedeného souboru. Pokud není nastavena, musíte
           uvést úplnou cestu k souboru.
         <název>
           Nastaví jméno filtru v knihovně. Některé knihovny obsahují jen jeden filtr,
           jiné jich obsahují mnoho. Zadáte-li zde 'help', vypíší se všechny filtry z
           uvedené knihovny, což eliminuje použití 'listplugins' z LADSPA SDK.
         <voliče>
           Voliče jsou nula nebo více desetinných čísel, ovlivňujících chování
           nahraného pluginu (například zpoždění (delay), práh (threshold) nebo zisk
           (gain)). V upovídaném režimu (přidejte -v mezi volby MPlayerova příkazového
           řádku) budou vypsány všechny dostupné voliče a jejich výchozí hodnoty. To
           eliminuje použití 'analyseplugin' z LADSPA SDK.

    comp
       Filtr Kompresor/expander použitelný pro mikrofonní vstup. Potlačuje zkreslení velmi
       hlasitých zvuků a zvyšuje hlasitost velmi tichých zvuků. Tento filtr je netestován,
       možná dokonce nepoužitelný.

    gate
       Filtr Noise gate podobný zvukovému filtru comp. Tento filtr je netestován, možná
       dokonce nepoužitelný.

    karaoke
       Jednoduchý filtr pro odstranění hlasu využívající fakt, že hlasy je obvykle
       zaznamenány v mono a později 'centrálně' mixovány do finálního zvuku. Pamatujte, že
       tento filtr převede signál na mono. Pracuje dobře pro dvoukanálové stopy;
       nenamáhejte se jej zkoušet na něčem jiném než dvoukanálovém stereu.

VIDEO FILTRY

    Video filtry umožňují upravovat video proud a jeho vlastnosti. Syntax je:

    -vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
       Nastaví řetěz video filtrů.

    Mnoho parametrů je volitelných. Pokud je vynecháte, budou nastaveny na výchozí hodnoty.
    Použijte '-1' pro nařízení použití výchozí hodnoty. Parametry w:h znamenají šířku krát
    výšku v pixelech, x:y znamenají pozici x;y vztaženou k levému hornímu rohu obrazu.
    POZNÁMKA: Úplný seznam video filtrů dostanete pomocí -vf help.

    Video filtry jsou organizovány a ovládány v seznamech. Zde je několik příkazů pro práci se
    seznamem filtrů.

    -vf-add <filtr1[,filtr2,...]>
       Přidá filtry zadané jako parametry do seznamu filtrů.

    -vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>
       Přidá zadané filtry na začátek seznamu filtrů.

    -vf-del <index1[,index2,...]>
       Vymaže filtry na zadaných pozicích. Číslování indexu začíná nulou, záporné hodnoty
       adresují konec seznamu (-1 je poslední položka).

    -vf-clr
       Úplně vyprázdní seznam filtrů.

    Filtrům, které to podporují, můžete zadat parametry za jejich jménem.

    -vf <filtr>=help
       Vypíše názvy parametrů a rozsah jejich hodnot pro konkrétní filtr.

    -vf <filtr=pojmenovaný_parametr1=hodnota1[:pojmenovaný_parametr2=hodnota2:...]>
       Nastaví hodnoty pojmenovaných parametrů. Použijte on a off nebo yes a no pro
       nastavení příznaků.

    Dostupné filtry jsou:

    crop[=w:h:x:y]
       Vyřízne vyznačenou část obrazu, ostatní zahodí. Použitelné pro odstranění černých
       pruhů ze širokoúhlých filmů.
         <w>,<h>
           Ořezaná šířka a výška, výchozí jsou originální rozměry.
         <x>,<y>
           Pozice umístění oříznutého obrázku, výchozí je střed obrazu.

    cropdetect[=limit:obvod]
       Vypočítá potřebné parametry ořezu a vypíše je na std. výstup.
         <limit>
           Práh, který může být volitelně nastaven od 0 (nic) do 255 (vše) (výchozí:
           24).
         <obvod>
           Hodnota udává jaká šířka/výška by měla být vidět (výchozí: 16). Přesah je
           automaticky nastaven na střed videa. Zvolte 2 chcete-li pouze sudé rozměry
           (nutné pro 4:2:2 video). 16 je nejlepší pro enkódování většinou video
           kodeků.

    rectangle[=w:h:x:y]
       Tento plugin zachytává input.conf direktivu 'change_rectangle' která má dva
       parametry.
         <w>,<h>
           šířka a výška (výchozí: -1, maximální šířka kdy jsou hranice ještě
           viditelné)
         <x>,<y>
           pozice od levého horního rohu (výchozí: -1, levý horní roh)

    expand[=w:h:x:y:o:a:r]
       Zvětší (neškáluje) obraz na zadanou hodnotu a umístí nezměněný originál na
       souřadnice x, y. používá se pro umístění titulků a OSD do výsledných černých
       okrajů.

         <w>,<h>
           Výsledná šířka,výška (výchozí: originální šířka,výška). Záporné hodnoty pro
           w a h jsou považovány za přesahy (offsety) originálních velikostí.

           PŘÍKLAD:
              expand=0:-50:0:0
                 Přidá okraj široký 50 pixelů na spodek obrázku.

         <x>,<y>
           pozice originálu v rozšířeném obrázku (výchozí: střed)

         <o>
           renderování OSD/titulků
             0: vypnuto (výchozí)
             1: zapnuto

         <a>
           Expanduje tak aby odpovídal poměru stran, místo rozlišení (výchozí: 0).

           PŘÍKLAD:
              expand=800:::::4/3
                 Expanduje na 800x600, pokud nemá zdroj vyšší rozlišení, v tom
                 případě expanduje tak, aby dosáhl poměru stran 4/3.

         <r>
           Zaokrouhluje tak, aby byla jak výška, tak šířka beze zbytku dělitelná <r>
           (výchozí: 1).

    flip (viz také volbu -flip)
       Převrátí obraz vzhůru nohama.

    mirror
       Převrátí obraz podle osy Y.

    rotate[=<0-7>]
       Otáčí obraz po 90 stupních a volitelně jej převrátí. Při hodnotách mezi 4-7 je
       otočení provedeno pouze pokud je obraz na výšku nikoli na šířku.

         0  Otočí obraz o 90 stupňů po směru hodinových ručiček a převrátí jej
           (výchozí).

         1  Otočí obraz o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

         2  Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

         3  Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a převrátí jej.

    scale[=š:v[:proklad[:odbar[:par[par2[:pevná[:noup[:arnd]]]]]]]]
       Škáluje obraz pomocí (pomalého) softwarového škálovače a provádí konverzi barevného
       prostoru YUV<->RGB (viz také volbu -sws).

         <š>,<v>
           výsledná šířka/výška (výchozí: originální šířka/výška)
           POZNÁMKA: Použijete-li -zoom, a podkladové filtry (včetně libvo) nejsou
           schopny škálovat, přenastaví se na d_šířku/d_výšku!
             0:  naškálovaná d_šířka/d_výška
             -1:  originální šířka/výška
             -2:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a předškálovaného poměru
             stran.
             -3:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a původního poměru stran.
             -(n+8): Jako výše uvedené -n, ale zaokrouhlí rozměr na nejbližší násobek
             16.

         <proklad>
           Přepíná prokládané škálování.
             0: vypnuto (výchozí)
             1: zapnuto

         <odbar>
           ignorování barevné informace
             0: Používat barvy ze všech řádků.
             1: Používat barvy pouze z každého 2. řádku.
             2: Používat barvy pouze z každého 4. řádku.
             3: Používat barvy pouze z každého 8. řádku.

         <par>[:<par2>] (viz také volbu -sws)
           Nastavení některých parametrů v závislosti na typu škálovače nastaveném
           pomocí -sws.
             -sws 2 (bikubické): B (rozostření) a C (kroužkování)
             0.00:0.60 výchozí
             0.00:0.75 odpovídá "precise bicubic" z VirtualDubu
             0.00:0.50 Catmull-Rom spline
             0.33:0.33 Mitchell-Netravali spline
             1.00:0.00 kubická B-spline
             -sws 7 (Gauss): ostření (0 (jemné) - 100 (ostré))
             -sws 9 (lanczos): délka filtru (1-10)

         <pevná>
           Škáluje na přednastavený rozměr.
             qntsc:  352x240 (NTSC čtvrtina obrazu)
             qpal:  352x288 (PAL čtvrtina obrazu)
             ntsc:  720x480 (standard NTSC)
             pal:   720x576 (standard PAL)
             sntsc:  640x480 (square pixel NTSC)
             spal:  768x576 (square pixel PAL)

         <noup>
           Znemožní zvětšení přesahující původní rozměry.
             0: Umožní zvětšení (výchozí).
             1: Znemožní zvětšení, pokud jedna ze stran přesáhne původní hodnotu.
             2: Znemožní zvětšení, pokud obě ze stran přesáhnou svou původní hodnotu.

         <arnd>
           Přesné zaokrouhlování vertikálního škálovače, což může být rychlejší nebo
           pomalejší než výchozí zaokrouhlení.
             0: Vypnuto přesné zaokrouhlování (výchozí).
             1: Zapnuto přesné zaokrouhlování.

    dsize[=poměr_stran|w:h:metoda:r]
       Změní zamýšlený rozměr/poměr_stran obrazovky v daném bodě řetězce filtrů. Poměr
       stran může být zadán jako zlomek (4/3) nebo desetinné číslo (1.33). Alternativně
       můžete zadat přímo požadovanou šířku a výšku obrazu. Tento filtr sám o sobě
       neškáluje ; pouze ovlivní chování pozdějších škálovačů  (softwarových  nebo
       hardwarových) při auto-škálovaní na správný poměr stran.

         <w>,<h>
           Nová šířka a výška zobrazovače. Může nabývat také těchto speciálních
           hodnot:
             0:  původní šířka a výška zobrazovače
             -1:  původní šířka a výška videa (výchozí)
             -2:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran
             zobrazovače.
             -3:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran
             videa.

         PŘÍKLAD:
              dsize=800:-2
                 Nastaví rozlišení zobrazení na 800x600 pro video s poměrem
                 stran 4/3, nebo 800x450 pro video s poměrem stran 16/9.
         <metoda>
           Upraví šířku a výšku podle původního poměru stran.
             -1: Ignoruje původní poměr stran (výchozí).
             0: Ponechá poměr stran zobrazovače, s použitím <w> a <h> jako maximální
             rozlišení.
             1: Ponechá poměr stran zobrazovače, s použitím <w> a <h> jako minimální
             rozlišení.
             2: Ponechá poměr stran videa, s použitím <w> a <h> jako maximální
             rozlišení.
             3: Ponechá poměr stran videa, s použitím <w> a <h> jako minimální
             rozlišení.

         PŘÍKLAD:
              dsize=800:600:0
                 Nastaví rozlišení zobrazovače na maximálně 800x600, nebo menší,
                 aby zůstal zachován poměr stran.

         <r>
           Zaokrouhlí nahoru na násobek <r> (výchozí: 1).

    yuy2
       Vynutí softwarovou konverzi YV12/I420/422P na YUY2. Použitelné pro video karty/
       rozhraní s pomalým YV12 ale rychlým YUY2.

    yvu9
       Vynutí softwarovou YVU9 do YV12 konverzi barevného prostoru. Nahrazeno pomocí
       softwarového škálovače.

    yuvcsp
       Přizpůsobí YUV barevné hodnoty rozsahu CCIR 601 bez provedení skutečné konverze.

    rgb2bgr[=swap]
       Konverze barevného prostoru: RGB 24/32 <-> BGR 24/32.
         swap
           Rovněž zajišťuje záměnu R <-> B.

    palette
       Konverze barevného prostoru RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp za použití palety.

    format[=fourcc]
       Omezí barevný prostor pro následující filtr bez provedení konverze. Chcete-li
       provést opravdovou konverzi, použijte v kombinaci s filtrem scale.
       POZNÁMKA: Seznam dostupných formátů získáte pomocí format=fmt=help.
         <fourcc>
           jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd (výchozí: yuy2)

    noformat[=fourcc]
       Omezí barevný prostor pro následující filtr bez provedení konverze. Na rozdíl od
       filtru formát, tato volba umožňuje jakýkoliv barevný prostor kromě toho který
       zadáte.
       POZNÁMKA: Seznam dostupných formátů získáte pomocí noformat=fmt=help.
         <fourcc>
           jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd (výchozí: yv12)

    pp[=filtr1[:volba1[:volba2...]]/[-]filtr2...] (viz také volbu -pphelp)
       Zapíná uvedený řetězec postprocesních filtrů. Filtry musí být odděleny '/' a mohou
       být vypnuty použitím '-'. Každý podfiltr a některé volby mají jak krátký, tak
       dlouhý název, které mohou být zaměňovány. Například dr/dering jsou stejné. Všechny
       podfiltry sdílejí společné volby vymezující jejich působnost:
         a/autoq
           Automaticky vypne filtr pokud je procesor příliš pomalý.
         c/chrom
           Provádí také filtrování barevné složky (chrominance)(výchozí).
         y/nochrom
           Provádí filtrování pouze jasové (černobílé) složky (nikoli barvonosné).
         n/noluma
           Provádí filtrování pouze barvonosné složky (nikoli jasové).

       POZNÁMKA: -pphelp zobrazí seznam dostupných filtrů.

       Dostupné podfiltry jsou

         hb/hdeblock[:rozdíl[:plochost]]
           horizontální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 39).

         vb/vdeblock[:rozdíl[:plochost]]
           vertikální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 39).

         ha/hadeblock[:rozdíl[:plochost]]
           vážený horizontální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 39).

         va/vadeblock[:rozdíl[:plochost]]
           vážený vertikální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování
             (výchozí: 39).

         Horizontální a vertikální deblokovací filtr sdílejí hodnoty rozdílu a plochosti,
         takže nelze nastavit rozdílné horizontální a vertikální prahy.

         h1/x1hdeblock
           experimentální horizontální deblokovací filtr

         v1/x1vdeblock
           experimentální vertikální deblokovací filtr

         dr/dering
           kroužkový filtr

         tn/tmpnoise[:práh1[:práh2[:práh3]]]
           omezovač proměnného šumu
             <práh1>: vyšší -> silnější filtrování
             <práh2>: vyšší -> silnější filtrování
             <práh3>: vyšší -> silnější filtrování

         al/autolevels[:f/fullyrange]
           automatická korekce jasu / kontrastu
             f/fullyrange: Roztáhnout jasovou složku na (0-255).

         lb/linblenddeint
           Lineární  směšovací  filtr  prokladu odstraňuje proklad daného bloku
           filtrováním všech řádků pomocí (1 2 1) filtru.

         li/linipoldeint
           Lineární interpolační filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku
           lineární interpolací každého druhého řádku.

         ci/cubicipoldeint
           Kubický  interpolační filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku
           prostorovou interpolací každého druhého řádku.

         md/mediandeint
           Mediánový filtr prokladu odstraňuje proklad  daného  bloku  použitím
           mediánového filtru na každý druhý řádek.

         fd/ffmpegdeint
           FFmpeg filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku filtrováním každého
           druhého řádku pomocí (-1 4 2 4 -1) filtru.

         l5/lowpass5
           Vertikálně provedený FIR lowpass filtr prokladu odstraňuje proklad daného
           bloku filtrováním všech řádků pomocí (-1 2 6 2 -1) filtru.

         fq/forceQuant[:kvantizer]
           Nahradí tabulku kvantizerů ze vstupu pevným, vámi zadaným, kvantizerem.
             <kvantizer>: požadovaný kvantizer

         de/default
           výchozí kombinace pp filtrů (hb:a,vb:a,dr:a)

         fa/fast
           rychlá kombinace pp filtrů (h1:a,v1:a,dr:a)

         ac
           pp filtr vysoké kvality, kombinace (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

       PŘÍKLAD:
         -vf pp=hb/vb/dr/al
           horizontální a vertikální deblokování, dering a automatický jas/kontrast
         -vf pp=de/-al
           přednastavené filtry bez korekce jasu/kontrastu
         -vf pp=default/tmpnoise:1:2:3
           Zapne přednastavené filtry a filtr zrnění (proměnný šum).
         -vf pp=hb:y/vb:a -autoq 6
           Horizontálně deblokuje pouze luminanci a zapíná nebo vypíná vertikální
           deblokování podle dostupného výkonu CPU.

    spp[=kvalita[:qp[:režim]]]
       Jednoduchý postprocesní filtr, který komprimuje a dekomprimuje obrázek s posunem
       několika (nebo - v případě kvality úrovně 6 - všemi) směry a zprůměruje výsledky.

         <kvalita>
           0-6 (výchozí: 3)

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).

         <režim>
           0: ostrý práh (výchozí)
           1: jemný práh (lepší dering, ale rozmazanější)
           4: jako 0, ale použijí se také B-snímky' QP (může způsobit cukání)
           5: jako 1, ale použijí se také B-snímky' QP (může způsobit cukání)

    uspp[=kvalita[:qp]]
       Ultra jednoduchý & pomalý postprocesní filtr, který komprimuje a dekomprimuje obraz
       s posunem několika (nebo - v případě kvality úrovně 8 - všemi) směry a zprůměruje
       výsledky. Volba se liší od spp v tom, že pro komprimaci a dekomprimaci používá Snow
       z libavcodec, zatímco spp používá zjednodušenou pouze intra 8x8 DCT podobně jako
       MJPEG.

         <kvalita>
           0-8 (výchozí: 3)

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).

    fspp[=kvalita[:qp[:síla[:bsnímky]]]]
       rychlejší verze jednoduchého postprocesního filtru

         <kvalita>
           4-5 (odpovídá spp; výchozí: 4)

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).

         <-15-32>
           Síla filtru, nižší hodnoty zachovají více detailů, ale také více artefaktů,
           zatímco vyšší hodnoty učiní obraz hladším, ale i rozmazanějším (výchozí: 0
           - PSNR optimální).

         <bsnímky>
           0: nepoužívat QP z B-snímků (výchozí)
           1: používat také QP z B-snímků (může způsobit cukání)

    pp7[=qp[:režim]]
       Varianta spp filtru podobná spp=6 se 7 bodovým DCT, kde je použitý jen střední
       vzorek po IDCT.

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).

         <mode>
           0: hard thresholding
           1: soft thresholding (lepší odkroužkování, ale rozmazanější)
           2: medium thresholding (výchozí, dobré výsledky)

    qp=rovnice
       filtr pro změnu kvantizačního parametru (QP)

         <rovnice>
           nějaká rovnice např. "2+2*sin(PI*qp)"

    geq=rovnice
       filtr pro změnu generické rovnice

         <rovnice>
           Nějaká rovnice, např.  'p(W-X\,Y)' pro horizontální překlopení obrazu.
           Můžete používat mezery pro lepší čitelnost rovnice. Zde máte několik
           konstant, které můžete využít v rovnici:
             PI: konstanta pí
             E: konstanta e
             X / Y: koordináty aktuálního vzorku
             W / H: šířka a výška obrázku
             SW / SH: šířková/výšková škála závislá na aktuálně filtrovaném políčku,
             např. 1,1 a 0.5,0.5 pro YUV 4:2:0.
             p(x,y): vrací hodnotu pixelu na souřadnicích x/y akuálního políčka.

    test
       Generuje různé testovací vzory.

    rgbtest
       Generuje RGB testovací vzor použitelný pro detekci problémů RGB vs BGR. Budete
       vidět červený, zelený a modrý svislý pruh.

    lavc[=quality:fps]
       Rychlá softwarová konverze YV12 do MPEG-1 pomocí libavcodec pro použití s DVB/DXR3/
       IVTV/V4L2.

         <quality>
           1-31: pevná qscale
           32-: pevný bitrate v kilobitech

         <fps>
           vynutí výstupní fps (desetinné číslo) (výchozí: 0, autodetekce založena na
           výšce)

    dvbscale[=poměr_stran]
       Nastaví optimální škálování pro DVB karty, škáluje hardwarově v ose X a provede
       softwarové škálování v ose Y pro zachování poměru stran. Toto je použitelné pouze v
       kombinaci s expand a scale

         <aspect>
           Ovládá poměr stran, vypočítá se jako DVB_VÝŠKA*POMĚR_STRAN (výchozí:
           576*4/3=768), nastavte 576*(16/9)=1024 pro 16:9 TV.

       PŘÍKLAD:
         -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
           DODĚLAT: Vysvětlit co to dělá.

    [=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]
       Přidá šum.
         <0-100>
           luma šum
         <0-100>
           chroma šum
         u  konstantní šum (jinak Gaussův)
         t  proměnný šum (šumový obrazec se mění mezi snímky)
         a  průměrovaný proměnný šum (jemnější, ale mnohem pomalejší)
         h  vysoká kvalita (o něco lépe vypadá, o něco pomalejší)
         p  směšuje náhodný šum se (skoro)konstantním vzorem

    denoise3d[=luma_spatial:chroma_spatial:luma_tmp:chroma_tmp]
       Tento filtr je zaměřen na omezení šumu v obrázku a stabilní obraz bude skutečně
       stabilní (To by mělo vylepšit komprimovatelnost.).
         <luma_spatial>
           prostorová intenzita světlosti (výchozí: 4)
         <chroma_spatial>
           prostorová intenzita barevnosti (výchozí: 3)
         <luma_tmp>
           proměnná intenzita světlosti (výchozí: 6)
         <chroma_tmp>
           proměnná intenzita barevnosti (výchozí: 6)

    hqdn3d[=luma_spatial:chroma_spatial:luma_tmp:chroma_tmp]
       Vysoce precizní/kvalitní verze denoise3d filtru. Použití a parametry jsou stejné.

    eq[=jas:kontrast] (ZASTARALÉ)
       Softwarový ekvalizér s interaktivním ovládáním shodným s hardwarovým ekvalizérem
       pro karty/ovladače které nemají podporu nastavení jasu a kontrastu v hardwaru.
       Rovněž může být použitelný pro MEncoder, buď pro opravu mizerně zachycených filmů,
       nebo pro mírné snížení kontrastu, čímž zamaskujete artefakty vznikající při nízkých
       datových tocích.
         <-100-100>
           počáteční jas
         <-100-100>
           počáteční kontrast

    eq2[=gama:kontrast:jas:sytost_barev:rg:gg:bg:váha]
       Alternativní softwarový ekvalizér používající převodní tabulky (velmi pomalé),
       umožňující gama korekci navíc k jednoduché korekci jasu a kontrastu. Pokud jsou
       všechny gama hodnoty nastaveny na 1.0, pak používá stejný MMX optimalizovaný kód
       jako -vf eq. Parametry jsou desetinná čísla.
         <0.1-10>
           počáteční hodnota gama (výchozí: 1.0)
         <-2-2>
           počáteční kontrast, kdy záporné hodnoty produkují negativ (výchozí: 1.0)
         <-1-1>
           počáteční jas (výchozí: 0.0)
         <0-3>
           počáteční sytost barev (výchozí: 1.0)
         <0.1-10>
           hodnota gama červené složky (výchozí: 1.0)
         <0.1-10>
           hodnota gama zelené složky (výchozí: 1.0)
         <0.1-10>
           hodnota gama modré složky (výchozí: 1.0)
         <0-1>
           Parametr váha může být použit pro omezení vysoké gama korekce velmi jasných
           ploch, čili zamezí jejich přebuzení na čistě bílou. Hodnota 0.0 úplně
           potlačí gama korekci zatímco 1.0 ji ponechá v plné síle (výchozí: 1.0).

    hue[=hue:barevná_sytost]
       Softwarový ekvalizér i interaktivním ovládáním podobným hardwarovému ekvalizéru pro
       karty/rozhraní které nepodporují tónování a sytost barev v hardwaru.
         <-180-180>
           počáteční tón (default: 0.0)
         <-100-100>
           počáteční sytost barev, kde negativní hodnoty vedou k inverzním barvám
           (výchozí: 1.0)

    halfpack[=f]
       Konvertuje jednoduchý YUV 4:2:0 do pakovaného 4:2:2 s poloviční výškou, podsampluje
       se luma ale veškeré barevné (chroma) informace jsou zachovány. Použitelné pro
       výstup na zobrazovač s nízkým rozlišením když má hardwarové podsamplování špatnou
       kvalitu, nebo není k dispozici. Rovněž může být použit jako primitivní pouze-luma
       deinterlacer (odstraňovač
        prokladu) s velmi malou režií pro CPU.
         <f>
           Ve výchozím stavu se při podvzorkování pakuje průměrná hodnota párovaných
           řádků. Jakákoli hodnota jiná než 0 nebo 1 nastaví výchozí (průměrovací)
           chování.
             0: Pro podvzorkování použije pouze sudé řádky.
             1: Pro podvzorkování použije pouze liché řádky.

    ilpack[=režim]
       Když je v YUV 4:2:0 formátech uloženo prokládané video, pak se prokládání barev,
       díky vertikálnímu podsamplování chroma kanálů, přesně nekryje. Tento filtr pakuje
       původní 4:2:0 data do YUY2 (4:2:2) formátu s chroma řádky na jejich správných
       místech, takže na zobrazeném řádku pochází jak světelná (luma) tak barevná (chroma)
       informace ze stejného místa v originále.
         <režim>
           Vybere režim vzorkování.
             0: vzorkování nejbližšího okolí, rychlé ale nepřesné
             1: lineární interpolace (výchozí)

    harddup
       Použitelné pouze s MEncoderem. Pokud to použijete při enkódování, vynutíte kódování
       i duplicitních snímků. To zabere více místa, ale je to nutnost pro výstup do MPEG
       souborů, nebo pokud plánujete demultiplexovat a multiplexovat video proud po
       zakódování. Měl by být na konci, nebo co nejblíž konce, řetězu filtrů, pokud nemáte
       opravdu dobrý důvod pro jiné umístění.

    softskip
       Použitelné pouze s MEncoderem. Softskip přesunuje přeskakování snímků z místa před
       řetězem filtrů do některého místa v řetězci filtrů. To umožňuje filtrům, které to
       potřebují, vidět všechny snímky (inverzní telecine, filtr náhodného šumu, atd.) aby
       správně fungovaly. Volba by měla být umístěna za filtry, které potřebují vidět
       všechny snímky, ale před všechny další filtry náročné na CPU.

    decimate[=max:hi:lo:frac]
       Zahodí snímky které se příliš neliší od předchozího aby se snížila snímková
       rychlost. Hlavní zaměření tohoto filtru je na enkódování s velmi nízkým datovým
       tokem (například datový proud přes klasický modem), ale teoreticky může být použitý
       pro opravu filmů, u kterých bylo nesprávně provedeno inverzní telecine.
         <max>
           Nastaví maximální množství po sobě jdoucích snímků, které mohou být
           zahozeny (je-li kladný), nebo minimální interval mezi zahozenými snímky
           (je-li záporný).
         <hi>,<lo>,<frac>
           Snímek je vhodný k zahození pokud se žádný 8x8 region neliší více než je
           práh nastavený v <hi> a jestliže méně než <frac> regionů (1 znamená celý
           obrázek) se liší více než je práh nastavený v <lo>. Hodnoty <hi> a <lo>
           jsou pro bloky 8x8 pixelů a reprezentují aktuální odchylku hodnot pixelů,
           takže práh 64 odpovídá změně každého pixelu o jedničku, nebo té samé
           hodnotě rozprostřené nerovnoměrně v bloku.

    dint[=sense:level]
       Filtr "drop-deinterlace (dint)" detekuje a zahodí první ze sady prokládaných
       snímků.
         <0.0-1.0>
           relativní odchylka sousedních pixelů (výchozí: 0.1)
         <0.0-1.0>
           Jaká část obrázku má být detekována jako prokládaná, aby byl snímek zahozen
           (výchozí: 0.15).

    lavcdeint (ZASTARALÉ)
       filtr deinterlace (odstraňovač prokladu) z FFmpeg, stejné jako -vf pp=fd

    kerndeint[=práh[:map[:pořadí[:ostření[:dvoucestné]]]]]
       Adaptivní jaderný deinterlacer od Donalda Grafta. Odstraní proklad z těch částí
       videa, kde je překročen nastavitelný práh.
         <0-255>
           práh (výchozí: 10)
         <map>
             0: Ignoruje pixely přesahující práh (výchozí).
             1: Obarví pixely přesahující práh bíle.

         <pořadí>
             0: Ponechá políčka jak jsou (výchozí).
             1: Prohodí políčka.

         <ostření>
             0: Vypne dodatečné ostření (výchozí).
             1: Zapne dodatečné ostření.

         <dvoucestné>
             0: Vypne dvoucestné ostření (výchozí).
             1: Zapne dvoucestné ostření.

    unsharp[=l|cWxH:amount[:l|cWxH:amount]]
       maska rozostření / Gaussovo rozostření

         l
           Aplikuje efekt na černobílou složku.

         c
           Aplikuje efekt na barevnou složku.

         <šířka>x<výška>
           šířka a výška matice, oba rozměry musí být liché (min = 3x3, max = 13x11
           nebo 11x13, obvykle něco mezi 3x3 a 7x7)

         amount
           Relativní množství ostření/rozmazání přidané obrázku (rozumný rozsah je
           -1.5-1.5).
             <0: rozmazání
             >0: ostření

    swapuv
       Zamění úrovně U & V.

    il[=d|i][s][:[d|i][s]]
       Rozloží či proloží řádky. Tento filtr přidává schopnost zpracovávat jednotlivé
       půlsnímky prokládaného obrázku bez nutnosti odstranění prokladu. Můžete filtrovat
       své prokládané DVD a zobrazovat je na televizi aniž byste zrušili prokládání.
       Zatímco odstranění prokladu (pomocí "deinterlace" filtru) odstraní proklad trvale
       (vyhlazením, průměrováním, apod.) rozložení (deinterleave) rozdělí snímek na dva
       půlsnímky (jeden z lichých a druhý ze sudých řádků), takže je můžete zpracovávat
       nezávisle a pak je zase složit (interleave).
         d  rozložit (umístí první půlsnímek nad druhý)
         i  interleave
         s  zaměnit políčka (zamění sudé a liché řádky)

    fil[=i|d]
       Rozloží či proloží řádky. Tento filtr je velmi podobný filtru il, jen je mnohem
       rychlejší, problém je že ne vždy funguje. Zvlášť při určitých kombinacích filtrů
       může zcela náhodně demolovat snímky, takže buďte rádi pokud bude fungovat a
       nenadávejte když to nezvládne zrovna tu vaši kombinaci filtrů.
         d  Rozloží snímek a půlsnímky umístí vedle sebe.
         i  Znovu složí půlsnímky (odstraní efekt fil=d).

    field[=n]
       Vyextrahuje jediný snímek z prokládaného obrázku za použití jednoduché aritmetiky,
       aby se neplýtvalo výkonem CPU. Volitelný argument n udává zdali se má použít liché
       či sudé políčko (což závisí na tom zda je n sudé nebo liché).

    detc[=proměnná1=hodnota1:prom2=hodnota2:...]
       Pokusí se obrátit 'telecine' proces a získat tím čistý, neprokládaný proud se
       snímkovou rychlostí filmu. Toto je první a nejprimitivnější 'inverse telecine'
       filtr přidaný do MPlayeru/MEncoderu. Pracuje tak, že se zafixuje na telecine
       šablonu 3:2 a sleduje ji tak dlouho, jak je to jen možné. Filtr je vhodný pro
       perfektně proložený (telecined) materiál, zvládne dokonce i poměrně velké množství
       šumu, ale naprosto selhává, pokud byl film komplexně editován po provedení
       telecine. Vývoj tohoto filtru byl zastaven, jelikož ivtc, pullup, a filmdint jsou
       ve většině případů lepší. Následující argumenty (syntax viz výš) můžete použít k
       ovlivnění chování detc:

         <dr>
           Nastaví režim zahazování snímků.
             0: Nezahazovat snímky abychom měli pevnou snímkovou rychlostí (výchozí).
             1: Vždy zahodit snímek pokud za posledních 5 snímků nebyl žádný zahozen
             nebo sloučen z půlsnímků.
             2: Vždy zachovat vstupně-výstupní poměr snímkové rychlosti 5:4.
             POZNÁMKA: V MEncoderu používejte módy 1 nebo 2.

         <am>
           Analytický režim.
             0: Pevný vzor s počátečním číslem snímku nastaveném ve <fr>.
             1: agresivní vyhledávání telecine vzoru (výchozí)

         <fr>
           Nastaví počáteční číslo snímku v řadě. 0-2 jsou tři čisté progresivní
           snímky; 3 a 4 jsou dva prokládané snímky. Výchozí hodnota -1 znamená 'není
           v telecine řadě'. Číslo které zde nastavíte určuje typ imaginárního snímku
           před začátkem vlastního filmu.

         <t0>, <t1>, <t2>, <t3>
           Prahové hodnoty pro různé režimy.

    ivtc[=1]
       Experimentální 'mezistátní' inverse telecine filtr. Než aby se řídil šablonou jako
       detc, rozhoduje se tento filtr nezávisle pro každý snímek. Takto dostanete mnohem
       lepší výsledek pokud byl film hodně editován po aplikaci telecine, ale na druhou
       stranu je více ovlivňován šumem, např. při zachytávání z televize. Volitelný
       parametr (ivtc=1) odpovídá volbě dr=1 z detc filtru, a může být použitý v MEncoderu
       ale ne v MPlayeru. Stejně jako u detc, musíte zadat správnou výstupní snímkovou
       rychlost (-ofps 24000/1001) používáte-li MEncoder. Další vývoj ivtc byl zastaven,
       jelikož se filtry pullup a filmdint zdají být mnohem preciznější.

    pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]
       Třetí generace půlsnímky spojujícího (inverse telecine) filtru. Je schopný si
       poradit s kombinovaným hard-telecine, 24000/1001 fps progresivním, a 30000/1001 fps
       progresivním obsahem. Filtr pullup má mnohem robustnější návrh než detc nebo ivtc,
       protože při rozhodování bere v potaz následující obsah. Stejně jako ivtc je pullup
       mezinárodní v tom smyslu, že se nefixuje na jedinou šablonu, ale místo toho nahlíží
       do následujících snímků aby našel shody a obnovil progresivní snímky. Filtr je
       stále ve vývoji, ale již teď je velmi precizní.

         jl, jr, jt a jb
           Tyto parametry nastavují množství "nepořádku" který se má ignorovat
           vlevo(jl), vpravo(jr), nahoře(jt) a dole(jb) v obrázku, každé zvlášť.
           Vpravo/vlevo jsou v jednotkách po osmi pixelech, zatímco nahoře/dole jsou v
           jednotkách po dvou řádcích. Výchozí je 8 pixelů ze všech stran.

         sb (přesné zlomy)
           Nastavení  tohoto  parametru na 1 sice zredukuje změny v pullup-em
           generovaném a občas špatně poskládaném snímku, ale může vést k velkému
           množství zahozených snímků v rychlých scénách. Naopak nastavením sb na -1
           bude pullup snadněji nacházet shody půlsnímků. To může pomoci zpracovat
           video které má mezi půlsnímky jisté rozmazání, ale může způsobit propuštění
           prokládaného snímku na výstup.

         mp (metric plane)
           Tento parametr může být nastaven na 1 nebo 2 pro použití barevné plochy
           místo černobílé (luma) pro provádění pullup výpočtů. To může zvýšit
           přesnost s velmi čistým zdrojovým materiálem, ale mnohem spíš to přesnost
           sníží, zvlášť když je zde barevný šum (duhový efekt) nebo jakékoliv
           černobílé video. Hlavní použití nastavení mp na barevnou plochu je snížení
           zátěže CPU, což umožní provozovat pullup v reálném čase na pomalých
           strojích.

       POZNÁMKA: Vždy doplňte za pullup filtr softskip filtrem když enkódujete, aby byla
       jistota, že pullup-em projdou všechny snímky. Pokud se tak nestane, dostanete vadný
       výstup a program obvykle zhavaruje díky omezením návrhu ve vrstvě kodeků/filtrů.

    filmdint[=volby]
       Inverse telecine filtr, podobný výše zmíněnému pullup filtru. Je navržen tak aby si
       poradil s jakoukoli pulldown šablonou, včetně kombinace soft a hard telecine a
       omezenou podporu pro filmy které byly pro potřeby televize zrychleny nebo
       zpomaleny. Pouze černobílá složka je použita pro vyhledávání snímkových zlomů.
       Pokud snímek nemá shodu, pak je proklad odstraněn pomocí jednoduchého lineárního
       průměrování. Pokud je zdrojem MPEG-2, tento filtr musí být první v řadě, aby se
       dostal k snímkovým flagům nastavovaným MPEG-2 dekodérem. V závislosti na zdrojovém
       MPEG pak můžete ignorovat tato doporučení, alespoň pokud nebudete dostávat mnoho
       "Bottom-first field" varování. Bez parametrů provádí běžné inverse telecine a měl
       by být používán v MEncoderu s -fps a -ofps: mencoder -fps 30000/1001 -ofps
       24000/1001. Pokud tento filtr použijete v MPlayeru, budete mít nerovnoměrné
       snímkování během přehrávání, ale je to pořád lepší než použít pp=lb nebo
       neodstraňovat proklad vůbec. Nastaveno může být více voleb, oddělovač je /.

         crop=<w>:<h>:<x>:<y>
           Má stejnou funkci jako crop filtr, jen je rychlejší a pracuje s hard i soft
           telecine obsahem stejně dobře jako když y není násobkem 4. Pokud by ořez v
           ose x nebo y fragmentoval pixely v barevné mapě, bude ořezová plocha
           zvětšena. To obvykle znamená že x a y musí být sudé.

         io=<ifps>:<ofps>
           Za každý vstupní ifps snímek vystoupí z filtru ofps snímek. Poměr ifps/ofps
           odpovídá poměru -fps/-ofps. To může být použito k filtrování filmů, které
           jsou vysílány do TV s jinou snímkovou rychlostí, než je ta originální.

         luma_only=<n>
           Pokud n je různé od nuly, je barevná mapa kopírována beze změn. To se
           používá v YV12 vzorkované TV, kdy se zahodí jedna barvonosná složka.

         mmx2=<n>
           Na platformě x86, pokud je n=1, použijí se MMX2 optimalizované funkce,
           pokud je n=2, použijí se 3DNow! optimalizované funkce, jinak se použije
           jednoduché C. Není-li volba zadána, provede se autodetekce MMX2 a 3DNow!.
           Volbu používejte pro potlačení autodetekce.

         fast=<n>
           Čím větší je n, tím rychlejší (a nepřesnější) bude filtr. Výchozí hodnota
           je n=3. Pokud je n liché, pak je snímek bezprostředně následující za
           snímkem  označeným  REPEAT_FIRST_FIELD  MPEG  flagem je považován za
           progresivní, takže filtr nespotřebuje žádný čas na soft-telecine MPEG-2
           obsahu. Toto je jediný efekt tohoto flagu pokud je k dispozici MMX2 nebo
           3DNow!. Bez MMX2 a 3DNow! budou použity stejné výpočty jak pro n=0 nebo 1,
           tak pro n=2 nebo 3. Pokud je n=2 nebo 3, pak je jasová škála použitá pro
           detekci zlomů ve snímku zredukována z 256 úrovní na 128, což výrazně
           urychlí filtr, aniž by to mělo podstatný vliv na přesnost. Pokud je n=4
           nebo 5, pak je použita rychlejší, ale nepřesnější metoda detekce zlomů, což
           může častěji vést k záměně vysokých detailů ve svislé ose za prokládaný
           obsah.

         verbose=<n>
           Pokud n je různé od nuly, vytiskne podrobné metriky pro každý snímek.
           Používá se pro ladění.

         dint_thres=<n>
           Práh pro odstranění prokladu. Používá se při odstraňování prokladu v
           nesouhlasných půlsnímcích. Čím větší hodnota, tím méně úprav se provede,
           nastavte n=256 pro úplné potlačení odstraňování prokladu. Výchozí hodnota
           n=8.

         comb_thres=<n>
           Práh pro porovnávání lichých a sudých půlsnímků. Výchozí je 128.

         diff_thres=<n>
           Práh detekce okamžitých změn ve snímku. Výchozí je 128.

         sad_thres=<n>
           Práh souhrnných změn, výchozí je 64.

    softpulldown
       Tento filtr pracuje korektně pouze v MEncoderu a chová se podle MPEG-2 flagů
       používaných v soft 3:2 pulldown (soft telecine). Pokud chcete použít ivtc nebo detc
       filtr na filmy na jejichž části bylo aplikováno soft telecine, pak předřazením
       tohoto filtru dosáhnete mnohem lepšího výsledku.

    divtc[=volby]
       Inverzní telecine pro video s odstraněným prokladem. Pokud ve filmu s 3:2-pulldown
       telecine dojde ke ztrátě jednoho z půlsnímků, nebo v něm byl odstraněn proklad
       metodou, která ponechá jeden půlsnímek a druhý odvodí, pak je výsledkem roztřepané
       video s každým čtvrtým snímkem duplicitním. Tento filtr má za úkol nalézt tyto
       duplikáty a obnovit původní snímkovou rychlost filmu. Používáte-li tento filtr,
       musíte nastavit -ofps na 4/5 snímkové rychlosti vstupního souboru a později ve
       výčtu filtrů umístit filtr softskip, abyste měli jistotu, že filtrem divtc projdou
       všechny snímky. Dostupné jsou dva různé režimy: Výchozím je jednoduše použitelný
       jednoprůchodový režim, který má ale nevýhodu v tom, že jakákoli změna fáze telecine
       (ztracené snímky nebo špatná editace) způsobí krátkodobé zachvění, dokud se
       nedokáže filtr znovu synchronizovat. Dvouprůchodový režim se tomu vyhýbá tím, že
       nejprve prozkoumá celé video a pak využije získané informace o změnách fáze, takže
       se dokáže synchronizovat přímo v místě změny. Tyto fáze nekorespondují s prvním
       nebo druhým průchodem enkódovacího procesu. Musíte provést zvláštní první průchod s
       divtc před samotným enkódováním a odstranit výsledné video. Použijte -nosound -ovc
       raw -o /dev/null, abyste neplýtvali výkonem CPU na tento průchod. Pro další
       zrychlení můžete přidat za divtc něco jako crop=2:2:0:0. Pak použijte druhý průchod
       divtc pro samotné enkódování. Pokud používáte víceprůchodové enkódování, použijte
       druhý průchod divtc pro všechny tyto průchody. Dostupné volby jsou:

         pass=1|2
           Použití dvouprůchodového režimu.

         file=<soubor>
           Nastaví  jméno  log  souboru  pro  dvouprůchodový  režim  (výchozí:
           "framediff.log").

         threshold=<hodnota>
           Nastaví minimální tloušťku prokladového vzoru aby jej  filtr  takto
           vyhodnotil
            (výchozí: 0.5). Toto se používá pro zamezení detekce falešných vzorů z
           velmi tmavých nebo nehybných částí videa.

         window=<počet_snímků>
           Nastaví počet minulých snímků ke kterým se přihlíží při vyhledávání vzorů
            (výchozí: 30). Delší window zvyšuje spolehlivost vyhledávání vzorů, kratší
           window zase zkracuje reakční dobu při změně telecine fáze. Volba se projeví
           pouze v jednoprůchodovém režimu. Dvouprůchodový režim zatím používá pevné
           window rozprostřené vpřed i vzad.

         phase=0|1|2|3|4
           Nastaví počáteční telecine fázi pro jednoprůchodový režim (výchozí: 0).
           Dvouprůchodový režim nahlíží vpřed, takže je schopen použít od začátku
           správnou fázi, zatímco jednoprůchodový může jenom hádat. V jednoprůchodovém
           režimu je nastavena správná fáze, jakmile je nalezena, ale touto volbou
           můžete vyřešit možné zmatky na začátku. První průchod z dvouprůchodového
           režimu toto rovněž používá, takže pokud si uložíte výstup z prvního
           průchodu, dostanete stabilní fázový výsledek.

         deghost=<hodnota>
           Nastavení prahu pro odstraňování duchů (0-255 pro jednoprůchodový režim,
           -255-255 pro dvouprůchodový režim, výchozí 0). Jakákoli nenulová hodnota
           zapne filtrování duchů. Filtr proti duchům zesílí jakékoli kompresní
           artefakty ve splývajících snímcích, takže se zde nastaví práh pro vyřazení
           těch pixelů z filtrování, které se liší od posledního snímku méně než
           zadaná hodnota. Pokud použijete dvouprůchodový režim, pak můžete použít
           záporné hodnoty k tomu, aby filtr prozkoumal celé video na začátku druhého
           průchodu a rozhodl jestli se budou nebo nebudou vymítat duchové a na
           základě toho nastavil parametr na nulu nebo pevnou hodnotu. Tuto volbu
           zařaďte do druhého průchodu, v prvním nemá na nic vliv.

    phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]
       Zpozdí video o jeden snímek, takže se změní jejich pořadí. Předpokládané použití je
       pro opravu filmů v PAL, které byly zachytávány v opačném pořadí půlsnímků než
       převod filmu-na-video. Dostupné volby jsou:

         t  Zachytává se nejprve horní půlsnímek, přenáší se nejdříve spodní. Filtr
           zpozdí spodní půlsnímek.

         b  Zachytává se nejprve dolní půlsnímek, přenáší se nejdříve horní. Filtr
           zpozdí horní půlsnímek.

         p  Zachytává i přenáší půlsnímky ve stejném pořadí. Tento režim existuje pouze
           proto, že se na něj odkazuje dokumentace k jiným volbám. Ale s tímto
           nastavením nebude filtr dělat zhola nic ;-)

         a  Pořadí zachytávaných půlsnímků je určeno automaticky pomocí půlsnímkových
           flagů, přenáší se opačně. Filtr vybírá mezi režimy t a b pro každý snímek
           za použití snímkových flagů. Pokud nejsou snímkové informace k dispozici,
           pracuje stejně jako u.

         u  Zachytává v neznámém nebo proměnném pořadí, přenáší v obráceném pořadí.
           Filtr vybírá mezi režimy t a b pro každý snímek tak, že analyzuje obrázky
           a volí tu alternativu, která produkuje nejmenší rozdíly mezi snímky.

         T  Zachytává nejdříve horní, přenáší v neznámém nebo různém proměnném. Filtr
           vybírá mezi t a p pomocí analýzy obrázku.

         B  Zachytává nejdříve dolní, přenáší v neznámém nebo proměnném pořadí. Filtr
           vybírá mezi t a p pomocí analýzy obrázku.

         A  Zachytávání je řízeno snímkovými flagy, přenáší v neznámém nebo proměnném
           pořadí. Filtr vybírá mezi t, b a p pomocí snímkových flagů a analýzy
           obrázku. Pokud nejsou snímkové informace k dispozici, pracuje stejně jako
           U. Toto je výchozí režim.

         U  Jak zachytávání tak přenos proběhne v neznámém nebo proměnném pořadí. Filtr
           vybírá mezi t, b a p pouze na základě analýzy obrázku.

         v  Upovídaný režim. Vypíše vybraný režim pro každý snímek a průměrnou plošnou
           odchylku mezi políčky pro t, b, a p alternativy.

    telecine[=start]
       Aplikuje 3:2 'telecine' proces pro zvýšení snímkové rychlosti o 20%. Nejspíš to
       nebude správně fungovat v MPlayeru, ale může být použito takto: 'mencoder -fps
       30000/1001 -ofps 30000/1001 -vf telecine'. Obě fps volby jsou nezbytné! (A/V
       synchronizace se rozpadne, pokud budou špatné.) Volitelný parametr start nastaví
       filtru kde v telecine vzoru se má začít (0-3).

    tinterlace[=režim]
       Proklad pracovního (temporal) snímku - spojí dva snímky do jednoho prokládaného,
       tím sníží snímkovou rychlost na polovinu. Sudé snímky vytvoří lichý (horní)
       půlsnímek, liché snímky sudý (dolní) půlsnímek. Toto lze použít pro zrušení účinků
       tfields filtru (v režimu 0). Dostupné režimy jsou:
         0  Přesune liché snímky do lichého (horního) půlsnímku, sudé do sudého
           (spodního), vytvoří video s plnou (2x původní) výškou, ale poloviční
           snímkovou rychlostí.
         1  Do výstupu jdou pouze liché snímky, sudé se zahodí, výška zůstane
           nezměněna.
         2  Do výstupu jdou pouze sudé snímky, liché se zahodí, výška zůstane
           nezměněna.
         3  Každý snímek je expandován na plnou (2x původní) výšku, ale jednotlivé
           řádky jsou proloženy černou; snímková rychlost se nezmění.
         4  Prokládá liché řádky z lichých půlsnímků sudými řádky ze sudých půlsnímků.
           Nemění výšku, snižuje snímkovou rychlost na polovinu.

    tfields[=režim[:dominantní_půlsnímek]]
       Rozdělení pracovního (temporal) snímku - rozdělí snímek na dvě políčka a tím
       zdvojnásobí snímkovou rychlost. Podobně jako telecine filtr, pracuje tfields
       správně pouze v MEncoder a jen když jsou volby -fps a -ofps nastaveny na
       požadovanou (dvojitou) rychlost!
         <režim>
           0: Ponechá políčka beze změn. (To způsobí poskakování/chvění.)
           1: Odvodí chybějící řádky. (Použitý algoritmus nemusí být to pravé
           ořechové.)
           2:  Překládá  políčka  o  1/4 pixelu s lineární interpolací (žádné
           poskakování).
           4: Překládá políčka o 1/4 pixelu s 4tap filtrem (vyšší kvalita) (výchozí).
         <dominantní_půlsnímek> (ZASTARALÉ)
           -1: auto (výchozí) Pracuje pouze pokud dekodér exportuje vhodné informace a
           před tfields nejsou žádné filtry odstraňující tyto informace, jinak se
           použije nastavení 0 (nejprve horní půlsnímek).
           0: nejprve horní
           1: nejprve spodní
           POZNÁMKA: Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi odstraněna. Místo ní
           použijte -field-dominance.

    yadif=[=režim[:dominantní_půlsnímek]]
       Další filtr pro odstranění prokladu
         <režim>
           0: Produkuje 1 snímek na každý snímek.
           1: Produkuje 1 snímek na každý půlsnímek.
           2: Jako 0, ale vynechá prostorové ověření prokládání.
           3: Jako 1, ale vynechá prostorové ověření prokládání.
         <dominantní_půlsnímek> (ZASTARALÉ)
           Pracuje jako v tfields.
           POZNÁMKA: Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi odstraněna. Místo ní
           použijte -field-dominance.

    mcdeint=[režim[:parita[:qp]]]
       Odstraňovač prokladu s kompenzací pohybu. Vyžaduje jeden půlsnímek z každého snímku
       jako vstup aproto musí být použitý spolu s tfields=1 nebo yadif=1/3 nebo podobný.

    <režim>
      0: rychlý
      1: střední
      2: pomalý, opakovaný odhad pohybu
      3: velmi pomalý, jako 2 plus více referenčních snímků

    <parita>
      0 nebo 1 vybírá, který půlsnímek použít (poznámka: zatím žádná autodetekce!).

    <qp>
      Vyšší hodnoty by měly vést k hladšímu vektoru pohybu půlsnímku, ale méně optimálním
      individuálním vektorům.

    boxblur=průměr:síla[:průměr:síla]
       kubické rozostření
         <průměr>
           síla rozostřování
         <síla>
           počet aplikací filtru

    sab=průměr:pf:rozdílBarev[:prům:pf:rozdílBarev]
       tvarově-adaptivní rozostření
         <průměr>
           síla rozostřování (~0.1-4.0) (čím větší, tím pomalejší)
         <pf>
           síla pre-filtru (~0.1-2.0)
         <rozdílBarev>
           maximální odlišnost pixelů které ještě budou započítávány (~0.1-100.0)

    smartblur=průměr:síla:práh[:průměr:síla:práh]
       chytré rozostření
         <průměr>
           síla rozostřování (~0.1-5.0) (čím větší, tím pomalejší)
         <síla>
           rozostření (0.0-1.0) nebo zaostření (-1.0-0.0)
         <práh>
           filtrovat vše (0), filtrovat plochy (0-30) nebo filtrovat obrysy (-30-0)

    perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t
       Koriguje perspektivu filmů, které nebyly natáčeny kolmo na obrazovku.
         <x0>,<y0>,...
           souřadnice levého horního, pravého horního, levého dolního a pravého
           dolního rohu
         <t>
           lineární (0) nebo kubické převzorkování (1)

    2xsai
       Škáluje a vyhladí obrázek pomocí algoritmu 2x scale s interpolací.

    1bpp
       Konvertuje jednobitovou bitmapu na YUV/BGR 8/15/16/32

    down3dright[=řádky]
       Přeskládá a změní velikost stereoskopických obrázků. Vyextrahuje obě stereo části a
       umístí je vedle sebe, pak je škáluje tak, aby zůstal zachován původní poměr stran
       videa.
         <řádky>
           počet řádků pro vybrání ze středu obrázku (výchozí: 12)

    bmovl=hidden:opaque:fifo
       Tento filtr pro překrývání bitmap čte bitmapy z FIFO a vykresluje je přes film, což
       umožňuje některé transformace. Viz také TOOLS/bmovl-test.c, což je malý testovací
       program pro tento filtr.
         <hidden>
           Nastaví výchozí hodnotu pro flag 'hidden' (0=viditelné, 1=skryté).
         <opaque>
           Nastaví  výchozí  hodnotu  pro  flag 'opaque' (0=průhledné (pozadí),
           1=neprůhledné).
         <fifo>
           Nastaví cestu/jméno_souboru pro FIFO (pojmenovaná roura spojující ´mplayer
           -vf bmovl' s ovládacím programem)

       FIFO příkazy jsou:
         RGBA32 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*4 Bajty hrubých RGBA32 dat.
         ABGR32 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*4 Bajty hrubých ABGR32 dat.
         RGB24 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*3 Bajty hrubých RGB24 dat.
         BGR24 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*3 Bajty hrubých BGR24 dat.
         ALPHA šířka výška xpozice ypozice alfa
           Změní alfa průhlednost zadané oblasti.
         CLEAR šířka výška xpozice ypozice
           Vyčistí oblast.
         OPAQUE
           Zakáže veškerou průhlednost. Pošlete "ALPHA 0 0 0 0 0" až ji budete chtít
           znovu zapnout.
         HIDE
           Skryje bitmapu.
         SHOW
           Ukáže bitmapu.

       Argumenty jsou:
         <šířka>, <výška>
           Nastaví rozměr obrázku/oblasti.
         <xpozice>, <ypozice>
           Začne vykreslování na pozici x/y
         <alfa>
           Nastaví rozdíl alfa. Pokud toto nastavíte na -255 můžete pak poslat
           sekvenci ALPHA-příkazů pro nastavení plochy na -225, -200, -175 atd pro
           hezký stmívací efekt! ;)
             0:  Zůstává stejný jako původní.
             255: Nastaví vše na neprůhledné.
             -255: Nastaví vše na průhledné.

         <clear>
           Vyčistí framebuffer před nanášením.
             0: Obrázek bude vykreslen na předchozí, takže nemusíte posílat 1,8MB
             RGBA32 dat kdykoli se změní malá část obrázku.
             1: clear

    framestep=I|[i]krok
       Renderuje pouze každý n-tý snímek, nebo každý intra (klíčový) snímek.

       Pokud zavoláte filtr s parametrem I (velkým), pak jsou renderovány pouze klíčové
       snímky. Na DVD to všeobecně znamená jeden v každých 15/12 snímků (IBBPBBPBBPBBPBB),
       v AVI to znamená každou změnu scény nebo každou keyint hodnotu (viz -lavcopts
       keyint=hodnota pokud používáte MEncoder pro enkódování videa).

       Jakmile je nalezen klíčový snímek, vypíše se 'I!' se znakem nového řádku, čímž se
       uchová obsah stavového řádku MPlayeru/MEncoderu na obrazovce, protože obsahuje čas
       (v sekundách) a číslo klíčového snímku (Tuto informaci můžete využít při stříhání
       AVI.).

       Pokud zavoláte filtr s číselným parametrem 'krok' pak je renderován pouze jeden z
       každých 'krok' snímků.

       Pokud předřadíte 'i' (malé) číslu, pak se bude vypisovat 'I!' (jako s I
       parametrem).

       Pokud zadáte pouze i, pak není se snímky vůbec nic prováděno, pouze je vypisováno
       'I!'.

    tile=xdlaždic:ydlaždic:počet_polí:start:odstup
       Vykreslí sadu obrázků do jednoho velkého jako dlaždice. Pokud vynecháte parametr
       nebo použijete hodnotu menší než 0, je použita výchozí hodnota. Nastavování
       parametrů můžete kdykoliv ukončit (... -vf tile=10:5 ...). Zařadit scale filtr před
       tile se zdá být docela dobrý nápad :-)

       Parametry jsou:

         <xdlaždic>
           počet dlaždic v ose x (výchozí: 5)
         <ydlaždic>
           počet dlaždic v ose y (výchozí: 5)
         <počet_polí>
           Vykreslí kompletní dlažbu jakmile je zpracováno 'počet_polí' obrázků s tím,
           že 'počet_polí' by mělo být číslo menší než xdlaždic * ydlaždic. Chybějící
           dlaždice jsou prázdné. Můžete například zapsat dlažbu 8 * 7 dlaždic každých
           50 snímků a dostat jeden obrázek každé 2 sekundy @ 25 fps.
         <start>
           pixelů od kraje (x/y) (výchozí: 2)
         <odstup>
           pixelů mezi 2 dlaždicemi (x/y) (výchozí: 4)

    delogo[=x:y:š:v:t]
       Potlačí logo TV stanice pomocí jednoduché interpolace okolních pixelů. Pouze
       nastavte obdélník okolo loga a sledujte jak zmizí (a čas od času se místo něj
       objeví něco ještě škaredšího - záleží na vkusu).
         <x>,<y>
           Levý horní roh loga.
         <š>,<v>
           Šířka a výška čištěného obdélníku.
         <t> Tloušťka nejasné hranice obdélníku (přidáno k š a v). Pokud je nastavena na
           -1, zobrazí se zelený obdélník na obrazovce, abychom mohli jednoduše najít
           správné x,y,š,v parametry.

    remove-logo=/cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm
       Potlačí logo TV stanice pomocí PGM nebo PPM obrázkového souboru, který označí,
       které pixely zobrazují logo. Šířka a výška takového obrázku musí odpovídat rozměrům
       zpracovávaného videa. Používá filtrovací obrázek a algoritmus kruhového rozostření
       pro odstranění loga.

         /cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm
           [cesta] + jméno_souboru filtrovacího obrázku.

    zrmjpeg[=volby]
       Softwarový YV12 na MJPEG enkodér pro použití se zr2 video rozhraním.

         maxheight=<h>|maxwidth=<w>
           Tyto volby nastavují maximální šířku a výšku, kterou zr karta dokáže
           zpracovat
            (Filtrovací vrstva MPlayeru si je zatím neumí zjistit).

         {dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
           Použijte tyto volby k automatickému nastavení max-šířky a max-výšky na
           hodnoty známé pro kombinaci karta/režim. Například jsou platnými hodnotami:
           dc10-PAL a buz-NTSC (výchozí: dc10+PAL)

         color|bw
           Volí enkódování v barvě nebo černobíle. Černobílé enkódování je rychlejší.
           Barva je výchozí.

         hdec={1,2,4}
           Horizontální dělení 1, 2 nebo 4.

         vdec={1,2,4}
           Vertikální dělení 1, 2 nebo 4.

         quality=1-20
           Nastaví JPEG kompresní kvalitu [NEJLEPŠÍ] 1 - 20 [ODPORNÁ].

         fd|nofd
           Ve výchozím stavu je dělení prováděno pouze pokud je Zoran hardware schopen
           škálovat výsledné MJPEG obrázky na původní velikost. Volba fd nařídí filtru
           provést zvolené dělení vždy (škaredé).

    screenshot
       Umožňuje pořizovat snímky z filmu pomocí příkazů závislého režimu, které mohou být
       mapovány na tlačítka. Detaily viz dokumentace závislého režimu (slave mode) a sekce
       INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ. Do pracovního adresáře budou ukládány soubory pojmenované
       'shotNNNN.png', kdy za NNNN bude použito první volné číslo - žádné soubory nebudou
       přepsány. Filtr nemá žádné nároky pokud není používán a přijímá libovolný barevný
       prostor, takže jej bezpečně můžete přidat do konfiguračního souboru.

       PŘÍKLAD:
         -vf ass,screenshot
           Přesune renderování SSA/ASS před filtr screenshot. Takto sejmuté snímky
           obrazu budou obsahovat i titulky.

    ass
       Přesune renderování SSA/ASS titulků do daného místa řetězce filtrů. Použitelné
       pouze s volbou -ass.
    .

    blackframe[=suma:práh]
       Detekuje snímky, které jsou (téměř) úplně černé. Může se hodit pro detekci přechodů
       kapitol nebo reklam. Výstupní řádky zahrnují číslo detekovaného snímku, procento
       temnoty, typ snímku a číslo posledního zaznamenaného klíčového snímku.

         <suma>
           Procento pixelů, které musí být pod úrovní prahu (výchozí: 98).

         <práh>
           Práh pod kterým jsou pixely považovány za černé (výchozí: 32).

OBECNÉ ENKÓDOVACÍ VOLBY (POUZE MENCODER)

    -audio-delay <jakékoli desetinné číslo>
       Zpozdí zvuk nebo video pomocí nastavení pole delay v hlavičce (výchozí: 0.0). Toto
       nezpůsobí žádné zpoždění některého z datových proudů, ale přehrávač uvidí nastavené
       zpoždění a provede korekci. Kladné hodnoty zpožďují zvuk,  záporné  video.
       Poznamenejme, že je to přesný opak volby -delay. Například pokud video hraje
       správně s -delay 0.2, můžete jej opravit MEncoderem pomocí -audio-delay -0.2.

       V současnosti tato volba pracuje pouze s výchozím muxerem (-of avi). Používáte-li
       jiný muxer, musíte použít volbu -delay.

    -audio-density <1-50>
       Počet zvukových chunků za sekundu (Výchozí jsou 2 audio chunky 0.5s dlouhé).
       POZNÁMKA: Pouze CBR, VBR toto ignoruje a ukládá každý paket do nového chunku.

    -audio-preload <0.0-2.0>
       Nastaví jak daleko napřed se má načítat zvuk do vyrovnávací paměti (výchozí: 0.5s).

    -fafmttag <formát>
       Může být použitý k nahrazení příznaku audio formátu výstupního souboru.

       PŘÍKLAD:
         -fafmttag 0x55
           Způsobí, že zvuk ve výstupním souboru bude mít příznak audio formátu
           nastaven na 0x55 (mp3).

    -ffourcc <fourcc>
       Může být použito pro přepsání video fourcc ve výstupním souboru.

       PŘÍKLAD:
         -ffourcc div3
           Nastaví ve výstupním souboru 'div3' jako video fourcc.

    -force-avi-aspect <0.2-3.0>
       Přepíše údaj o poměru stran uložený v AVI OpenDML vprp hlavičce. Takto můžete
       změnit poměr stran s '-ovc copy'.

    -frameno-file <soubor> (ZAVRŽENA)
       Nastaví jméno zvukového souboru s mapováním čísel snímků vytvořeného v prvním
       (pouze zvuk) průchodu speciálního tříprůchodového režimu enkódování.
       POZNÁMKA: Použitím tohoto režimu dosáhnete nejspíš rozjetí A-V synchronizace.
       Nepoužívejte jej. Režim ponechán pouze pro zpětnou kompatibilitu a v budoucí verzi
       bude nejspíš odstraněn.

    -hr-edl-seek
       Používá preciznější, ale mnohem pomalejší metodu pro vynechávání částí. Části
       určené k vynechání nejsou přeskakovány, místo toho jsou všechny snímky dekódovány,
       ale pouze ty potřebné jsou enkódovány. To umožňuje začínat mimo klíčové snímky.
       POZNÁMKA: Nemusí správně pracovat při '-ovc copy'.

    -info <volba1:volba2:...> (pouze AVI)
       Nastaví informační hlavičku výsledného AVI souboru.

       Dostupné volby jsou:

         help
           Zobrazí tuto nápovědu.

         name=<hodnota>
           název díla

         artist=<hodnota>
           umělec nebo autor díla

         genre=<hodnota>
           žánr/kategorie díla

         subject=<hodnota>
           obsah díla

         copyright=<hodnota>
           informace o autorských právech

         srcform=<hodnota>
           originální formát digitalizovaného díla

         comment=<hodnota>
           obecné poznámky k dílu

    -noautoexpand
       Nevkládat automaticky filtr expand do MEncoderova filtrovacího řetězce. To je
       užitečné chcete-li ovlivnit ve které části filtrovacího řetězce budou vykresleny
       titulky když je kódujete napevno do videa.

    -noencodedups
       Ani se nepokouší enkódovat duplicitní snímky jako kopie; do výstupu jdou vždy
       snímky s nulovou délkou pro indikaci duplicit. Snímek nulové délky je zapsán tak
       jako tak, dokud není nahrán filtr nebo enkodér schopný enkódovat duplikáty. V
       současnosti je to jediný filtr, a to harddup.

    -noodml (pouze -of avi)
       Nezapisovat OpenDML index do AVI souborů >1GB.

    -noskip
       Nezahazovat snímky.

    -o <soubor>
       Výstup jde do zadaného souboru namísto výchozího 'test.avi'.

    -oac <jméno kodeku>
       Enkóduje zadaným audio kodekem (žádný výchozí).
       POZNÁMKA: Použijte -oac help pro informaci o dostupných kodecích.

       PŘÍKLAD:
         -oac copy
           žádné enkódování, jen proudové kopírování
         -oac pcm
           Enkóduje nekomprimovaný PCM.
         -oac mp3lame
           Enkóduje do MP3 (pomocí Lame).
         -oac lavc
           Enkóduje pomocí libavcodec kodeku.

    -of <formát> (BETA KÓD!)
       Enkóduje do zadaného nosného formátu (výchozí: AVI).
       POZNÁMKA: Použijte -of help pro informaci o dostupných formátech.

       PŘÍKLAD:
         -of avi
           Enkóduje do AVI (výchozí).
         -of mpeg
           Enkóduje do MPEG (viz také -mpegopts).
         -of lavf
           Enkóduje pomocí libavformat muxerů (viz také -lavfopts).
         -of rawvideo
           surový video proud (žádný multiplex - pouze jeden video proud)
         -of rawaudio
           surový audio proud (žádný multiplex - pouze jeden audio proud)

    -ofps <fps>
       Nastavuje snímkovou rychlost ve snímcích za sekundu (fps) výstupního souboru, která
       může být odlišná od rychlosti zdroje. Volbu musíte nastavit pro soubory s proměnnou
       snímkovou  rychlostí (ASF, některé MOV) a progresivní (30000/1001 fps telecined
       MPEG) soubory.

    -ovc <jméno kodeku>
       Enkóduje pomocí zadaného video kodeku (žádný výchozí).
       POZNÁMKA: Použijte -ovc help pro informaci o dostupných kodecích.

       PŘÍKLAD:
         -ovc copy
           žádné enkódování, jen proudové kopírování
         -ovc raw
           Enkóduje do libovolného nekomprimovaného formátu (použijte '-vf format' pro
           nastavení).
         -ovc lavc
           Enkóduje pomocí libavcodec kodeků.

    -passlogfile <soubor>
       Ve dvouprůchodovém režimu enkódování budou informace z prvního průchodu uloženy do
       <souboru> namísto výchozího divx2pass.log.

    -skiplimit <hodnota>
       Nastaví maximální počet zahoditelných snímků po zakódování  jednoho  snímku
       (-noskiplimit pro nekonečno).

    -vobsubout <kořen>
       Nastavuje kořen pro jména výstupních .idx a .sub souborů. Toto vypne renderování
       titulků v enkódovaném filmu a převede je na VOBsub titulkové soubory.

    -vobsuboutid <id_jazyku>
       Nastaví dvoupísmenný kód jazyka pro titulky. Toto přepíše informaci načtenou z DVD
       nebo .ifo souboru.

    -vobsuboutindex <index>
       Nastaví index titulků ve výstupním souboru (výchozí: 0).

ENKÓDOVACÍ VOLBY PRO JEDNOTLIVÉ KODEKY (POUZE MENCODER)

    Enkódovací volby pro kodeky můžete předat pomocí následující syntaxe:

    -<kodek>opts <volba1[=hodnota],volba2,...>

    Kde <kodek> může být: lavc, xvidenc, lame, toolame, twolame, nuv, xvfw, faac, x264enc,
    mpeg, lavf.

  lame (-lameopts)
    help
       nápověda

    vbr=<0-4>
       metoda variabilního datového toku
         0  cbr
         1  mt
         2  rh (výchozí)
         3  abr
         4  mtrh

    abr
       průměrný datový tok

    cbr
       pevný datový tok Vynutí CBR režim enkódování také v níže uvedených přednastavených
       ABR režimech.

    br=<0-1024>
       datový tok v kbit/s (pouze CBR a ABR)

    q=<0-9>
       kvalita (0 - nejlepší, 9 - nejhorší) (pouze VBR)

    aq=<0-9>
       algoritmizovaná kvalita (0 - nejlepší/nejpomalejší, 9 - nejhorší/nejrychlejší)

    ratio=<1-100>
       kompresní poměr

    vol=<0-10>
       zisk audio vstupu

    mode=<0-3>
       (výchozí: auto)
         0  stereo
         1  joint-stereo
         2  dualchannel
         3  mono

    padding=<0-2>
         0  žádné
         1  vše
         2  přizpůsobivé

    fast
       Zapne rychlejší enkódování v níže uvedených VBR preset režimech. Výsledkem je
       poněkud horší kvalita a vyšší datové toky.

    highpassfreq=<kmitočet>
       Nastaví kmitočet horní propusti v Hz. Kmitočty pod nastavenou mezí budou potlačeny.
       Nastavení na -1 vypne filtrování, nastavení na 0 sdělí LAME aby zvolil hodnoty
       automaticky.

    lowpassfreq=<kmitočet>
       Nastaví kmitočet dolní propusti v Hz. Kmitočty nad nastavenou mezí budou potlačeny.
       Nastavení na -1 vypne filtrování, nastavení na 0 sdělí LAME aby zvolil hodnoty
       automaticky.

    preset=<hodnota>
       přednastaví hodnoty

         help
           Vypíše další volby a informace o přednastavených hodnotách.

         medium
           VBR enkódování, dobrá kvalita, datový tok 150-180 kbps

         standard
           VBR enkódování, vysoká kvalita, datový tok 170-210 kbps

         extreme
           VBR enkódování, velmi vysoká kvalita, datový tok 200-240 kbps

         insane
           CBR enkódování, nejvyšší přednastavitelná kvalita, datový tok 320 kbps

         <8-320>
           ABR enkódování s průměrným datovým tokem na nastavené hodnotě

       PŘÍKLADY:
         fast:preset=standard
           Určeno pro většinu lidí a většinu typů hudby poskytuje dostatečně vysokou
           kvalitu.
         cbr:preset=192
           Enkóduje s ABR přednastaveným na 192 kbps s vynuceným konstantním datovým
           tokem.
         preset=172
           Enkóduje s ABR přednastaveným na 172 kbps průměrného datového toku.
         preset=extreme
           Určeno pro lidi s extrémně dobrým sluchem a odpovídající aparaturou.

  toolame a twolame (-toolameopts a obdobně -twolameopts)
    br=<32-384>
       V režimu CBR označuje datový tok v kbps, zatímco v režimu VBR je to minimální
       datový tok pro jeden rámec. Režim VBR nebude pracovat s hodnotou nižší než 112.

    vbr=<-50-50> (pouze VBR)
       rozsah variability; je-li záporný, udržuje enkodér průměrný datový tok poblíž
       nižšího prahu, je-li kladný, poblíž vyššího. Je-li nastaven na 0, použije se CBR
       (výchozí).

    maxvbr=<32-384> (pouze VBR)
       maximální datový tok povolený na rámec v kbps

    mode=<stereo | jstereo | mono | dual>
       (výchozí: mono pro 1-kanálový zvuk, jinak stereo)

    psy=<0-4>
       psychoakustický model (výchozí: 2)

    errprot=<0 | 1>
       Zařadí ochranu proti chybám.

    debug=<0-10>
       úroveň ladících informací

  faac (-faacopts)
    br=<datový_tok>
       průměrný datový tok v kbps (vzájemně se vylučuje s quality)

    quality=<1-1000>
       režim kvality, čím vyšší, tím lepší (vzájemně se vylučuje s br)

    object=<1-4>
       komplexita typu objektu
         1  MAIN (výchozí)
         2  LOW
         3  SSR
         4  LTP (extrémně pomalé)

    mpeg=<2|4>
       verze MPEG (výchozí: 4)

    tns
       Zapne profilování proměnným šumem.

    cutoff=<0-vzorkovací_kmitočet/2>
       mezní frekvence (výchozí: vzorkovací_kmitočet/2)

    raw
       Ukládá datový tok jako surová data s extra daty v hlavičce nosiče (výchozí: 0,
       odpovídá ADTS). Tento příznak nenastavujte, pokud není výslovně vyžadován, jinak
       nebudete později schopni připojit zvuk.

  lavc (-lavcopts)
    Mnoho libavcodec (krátce lavc) voleb je jen stručně dokumentovaných. Všechny detaily
    naleznete ve zdrojovém kódu.

    PŘÍKLAD:
         vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

    acodec=<hodnota>
       audio kodek (výchozí: mp2)
         ac3
           Dolby Digital (AC-3)
         adpcm_*
           Adaptivní PCM formáty - detaily viz HTML documentace.
         flac
           Free Lossless Audio Codec (FLAC)
         g726
           G.726 ADPCM
         libamr_nb
           3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) narrow-band
         libamr_wb
           3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band
         libfaac
           Advanced Audio Coding (AAC) - používá FAAC
         libmp3lame
           MPEG-1 audio layer 3 (MP3) - používá LAME
         mp2
           MPEG-1 audio layer 2 (MP2)
         pcm_*
           PCM formáty - detaily viz HTML dokumentace.
         roq_dpcm
           Id Software RoQ DPCM
         sonic
           Experimentální jednoduchý ztrátový kodek.
         sonicls
           Experimentální jednoduchý bezztrátový kodek.
         vorbis
           Vorbis
         wmav1
           Windows Media Audio v1
         wmav2
           Windows Media Audio v2

    abitrate=<hodnota>
       Audio datový tok v kbit/s (výchozí 224).

    atag=<hodnota>
       Použije specifický Windows audio format tag (např. atag=0x55).

    bit_exact
       Použijí se pouze precizní, na bit přesné, algoritmy (s výjimkou (I)DCT). Navíc
       bit_exact vypne několik optimalizací a tudíž by měl být používán výhradně pro
       regresní testy, kdy potřebujeme binárně identické soubory dokonce i při změně verze
       enkodéru.  Tato volba rovněž potlačí hlavičku user_data v MPEG-4 proudech.
       Nepoužívejte tuto volbu, pokud nevíte přesně co děláte.

    threads=<1-8>
       Maximální počet použitých vláken (výchozí: 1). Může mít mírně negativní vliv na
       odhadování pohybu.

    vcodec=<hodnota>
       Použije zadaný kodek (výchozí: mpeg4).
         asv1
           ASUS Video v1
         asv2
           ASUS Video v2
         dvvideo
           Sony Digital Video
         ffv1
           bezztrátový video kodek z FFmpeg
         ffvhuff
           nestandardní o 20% menší HuffYUV používající YV12
         flv
           Sorenson H.263 používaný ve Flash Videu
         h261
           H.261
         h263
           H.263
         h263p
           H.263+
         huffyuv
           HuffYUV
         libtheora
           Theora
         libx264
           x264 H.264/AVC MPEG-4 Part 10
         libxvid
           Xvid MPEG-4 Part 2 (ASP)
         ljpeg
           Lossless JPEG
         mjpeg
           Motion JPEG
         mpeg1video
           MPEG-1 video
         mpeg2video
           MPEG-2 video
         mpeg4
           MPEG-4 (DivX 4/5)
         msmpeg4
           DivX 3
         msmpeg4v2
           MS MPEG4v2
         roqvideo
           ID Software RoQ Video
         rv10
           starý RealVideo kodek
         snow (also see: vstrict)
           Experimentální kodek z FFmpeg založený na vlnkové analýze (wavelet)
         svq1
           Apple Sorenson Video 1
         wmv1
           Windows Media Video, verze 1 (alias WMV7)
         wmv2
           Windows Media Video, verze 2 (alias WMV8)

    vqmin=<1-31>
       minimální kvantizer (průchod 1/2)

         1  Nedoporučujeme (mnohem větší soubor, malý rozdíl v kvalitě a divné vedlejší
           účinky: msmpeg4, h263 budou mít velmi špatnou kvalitu, regulátor datového
           toku bude zmatený, což povede ke snížení kvality a některé dekodéry nebudou
           schopny takové video dekódovat).

         2  Doporučeno pro normální mpeg4/mpeg1video enkódování (výchozí).

         3  Doporučeno pro h263(p)/msmpeg4. Důvod preference 3 před 2 je ten, že 2 může
           vést k přetečením. (Toto bude v budoucnu opraveno pro h263(p) záměnou za
           kvantizer na MB, msmpeg4 nemůže být takto opraven jelikož to nepodporuje.)

    lmin=<0.01-255.0>
       Minimální Lagrangeův násobič pro regulátor datového toku na úrovni snímku (výchzí:
       2.0). Lavc zřídka použije quantizery pod hodnotou lmin. Snížením lmin přinutíte
       lavc pro některé snímky spíše volit nižší kvantizery, ale ne nižší než hodnota
       vqmin. Obdobně zvýšením lmin přinutí lavc více volit nízké kvantizery, dokonce i
       když by je vqmin povolila. Měli byste asi nastavit lmin přibližně stejně jako
       vqmin. Používáte-li adaptivní kvantizaci, změna lmin/lmax může mít menší efekt; viz
       mblmin/mblmax.

    lmax=<0.01-255.0>
       maximální Lagrangeův násobič pro regulátor datového toku (výchozí: 31.0)

    mblmin=<0.01-255.0>
       Minimální Lagrangeův násobič pro řízení datového toku na úrovni makrobloku
       (výchozí:2.0). Tento parametr ovlivňuje adaptivní kvantizaci jako qprd, lumi_mask,
       atd...

    mblmax=<0.01-255.0>
       Maximální Lagrangeův násobič pro řízení datového toku na úrovni makrobloku
       (výchozí: 31.0).

    vqscale=<0-31>
       Konstantní kvantizer / enkódování s konstantní kvalitou (nastaví pevný kvantizer
       režim). Nižší hodnota znamená lepší kvalitu, ale větší soubory (výchozí: -1). V
       případě snow kodeku znamená hodnota 0 bezztrátové enkódování. Jelikož ostatní
       kodeky to nepodporují, vqscale=0 bude mít nedefinovaný efekt. 1 není doporučována
       (podrobně viz vqmin).

    vqmax=<1-31>
       Maximální kvantizer (průchod 1/2) 10-31 měl by být v rozumném rozsahu (výchozí:
       31).

    mbqmin=<1-31>
       zastaralé, použijte vqmin

    mbqmax=<1-31>
       zastaralé, použijte vqmax

    vqdiff=<1-31>
       maximální odlišnost kvantizeru mezi po sobě jdoucími I- nebo P-snímky (průchod 1/2)
       (výchozí: 3)

    vmax_b_frames=<0-4>
       maximální počet B-snímků mezi ne-B-snímky:
         0  žádné B-snímky (výchozí)
         0-2 rozumný rozsah pro MPEG-4

    vme=<0-5>
       metoda odhadování pohybu.

       Dostupné metody jsou:
         0  žádná (mizerná kvalita)
         1  úplná (pomalá, momentálně neudržovaná a vypnutá)
         2  log (nízká kvalita, momentálně neudržovaná a vypnutá)
         3  phods (nízká kvalita, momentálně neudržovaná a vypnutá)
         4  EPZS: diamant velikost=1, velikost může být nastavena pomocí *dia voleb
           (výchozí)
         5  X1 (experimentální, momentálně je aliasem pro EPZS)
         8  iter (iterative overlapped block, použitý pouze ve snow)

    POZNÁMKA: 0-3 v současnosti ignoruje množství spotřebovaných bitů, takže kvalita může být
    nízká.

    me_range=<0-9999>
       vyhledávací rozsah odhadování (výchozí: 0 (neomezený))

    mbd=<0-2> (viz také *cmp, qpel)
       Rozhodovací algoritmus makrobloku (režim vysoké kvality), enkóduje každý makroblok
       ve všech režimech a vybere nejlepší. Toto je pomalé, ale výsledkem je lepší kvalita
       a velikost souboru. Je-li mbd nastaveno na 1 nebo 2, je hodnota mbcmp ignorována
       při porovnávání makrobloků. Avšak je-li hodnota jakékoli porovnávací volby (precmp,
       subcmp, cmp nebo mbcmp) nenulová, použije se pomalejší ale lepší půlpixelové
       vyhledávání pohybu, bez ohledu na nastavení mbd. Je-li nastaveno qpel, použije se
       vždy čtvrtpixelová přesnost.
         0  Použije porovnávací funkci danou mbcmp (výchozí).
         1  Zvolí takový režim makrobloku který spotřebuje nejméně bitů (=vhq).
         2  Zvolí režim makrobloku který má nejlepší omezení datového toku.

    vhq
       Stejné jako mbd=1, zachováno z důvodu kompatibility.

    v4mv
       Povoleny 4 vektory pohybu na makroblok (o něco lepší kvalita). Pracuje lépe v
       kombinaci s mbd>0.

    obmc
       kompenzace pohybu překrývajících se makrobloků (H.263+)

    loop
       loop filtr (H.263+) pozor, tento je vadný

    inter_threshold <-1000-1000>
       Momentálně nedělá vůbec nic.

    keyint=<0-300>
       maximální interval mezi klíčovými snímky ve snímcích (výchozí: 250 neboli jeden
       klíčový (I) snímek na každých 10 sekund při rychlosti 25 snímků za sekundu. To je
       doporučená výchozí hodnota pro MPEG-4). Většina kodeků vyžaduje pravidelné klíčové
       snímky, aby se omezila akumulace chyb. Klíčové snímky jsou rovněž použity pro
       převíjení, jelikož převíjet lze pouze na klíčové snímky, ale klíčové snímky
       potřebují více prostoru než ostatní snímky, takže velké číslo povede k o něco
       menšímu souboru, ale nepřesnějšímu převíjení. 0 je ekvivalentní 1, tedy že všechny
       snímky budou klíčové. Hodnoty >300 nejsou doporučovány, protože kvalita může být
       špatná v závislosti na dekodéru, enkodéru a štěstí. V MPEG-1/2 je běžné používat
       hodnoty <=30.

    sc_threshold=<-1000000000-1000000000>
       Práh detekce změny scény. Klíčový snímek je vložen jakmile libavcodec zjistí změnu
       scény. Tato volba nastavuje citlivost detekce. -1000000000 způsobí, že změna scény
       bude detekována v každém snímku, 1000000000 znamená že nebudou detekovány žádné
       změny scény (výchozí: 0).

    sc_factor=<jakékoli kladné celé číslo>
       Způsobí, že snímky s vyššími kvantizery budou častěji spouštět detekci změny scény
       a ukládat libavcodecu použití I-snímku (výchozí: 1). Bezpečný je rozsah 1-16.
       Hodnoty mezi 2 a 6 mohou vést k lepšímu PSNR (v průměru do 0.04 dB) a lepší
       umístění I-snímků ve vysokorychlostních scénách. Vyšší hodnoty než 6 mohou dát
       nepatrně lepší PSNR (průměrně o 0.01 dB víc, než sc_factor=6), ale znatelně horší
       vizuální kvalitu.

    vb_strategy=<0-2> (pouze první průchod)
       strategie výběru mezi I/P/B-snímky:

         0  Vždy používat maximální počet B-snímků (výchozí).

         1  Vyhnout se B-snímkům ve vysoce pohyblivých scénách. Viz volbu b_sensitivity
           pro vyladění této strategie.

         2  Umísťuje B-snímky více méně optimálně pro dosažení maximální kvality
           (pomalejší). Spomalení způsobené touto volbou můžete snížit doladěním volby
           brd_scale.

    b_sensitivity=<jakékoli celé číslo větší než 0>
       Nastavuje jak citlivě bude vb_strategy=1 detekovat pohyb a zabraňuje použití B-
       snímků (výchozí: 40). Nižší citlivost povede k více B-snímkům. Použití více B-
       snímků obvykle vylepší PSNR, ale příliš mnoho B-snímků může poškodit kvalitu ve
       velmi pohyblivých scénách. Pokud zde není extrémně mnoho pohybu, může být
       b_sensitivity bezpečně snížena pod výchozí hodnotu; 10 je ve většině případů
       rozumná hodnota.

    brd_scale=<0-10>
       Sníží rozlišení snímků pro dynamické hodnocení vhodnosti B-snímku (výchozí: 0).
       Každé zvýšení brd_scale o jednu způsobí zmenšení rozměrů snímku na polovinu, což
       zvýší  rychlost čtyřnásobně. Oba rozměry po změnšení musí být sudé, takže
       brd_scale=1 vyžaduje aby originální rozměry byly násobkem čtyř, brd_scale=2 násobky
       osmi, atd. Jinými slovy musí být původní rozměry snímku beze zbytku dělitelné
       2^(brd_scale+1).

    bidir_refine=<0-4>
       Raději zpřesní oba vektory pohybu použité v dvousměrných makroblocích, než by znovu
       použil vektory ze zpětného a dopředného vyhledávání. Bez B-snímků nemá tato volba
       žádný efekt.
         0  Vypnuto (výchozí).
         1-4 Použije širší vyhledávání (vyšší hodnoty jsou pomalejší).

    vpass=<1-3>
       Aktivuje interní dvou(nebo více)průchodový režim, uveďte pouze v případech kdy
       chcete provádět dvou(více)průchodové enkódování.
         1  první průchod (viz také turbo)
         2  druhý průchod
         3  N-tý průchod (druhý a další průchody ve víceprůchodovém režimu enkódování)
       Popis funkce a použití:
       V prvním průchodu (vpass=1) se zapíší statistická data do souboru. Asi budete chtít
       vypnout některé volby náročné na CPU, podobně jako to dělá "turbo" režim.
       Ve dvouprůchodovém režimu: se ve druhém průchodu (vpass=2) čtou statistiky z
       prvního průchodu. Na jejich základě pak probíhá rozhodování regulátoru datového
       toku.
       Ve víceprůchodovém režimu: se ve druhém průchodu (vpass=3, toto není překlep)
       nejprve  přečtou  statistiky a následně jsou přepsány. Musíte si zálohovat
       divx2pass.log ještě před provedením druhého průchodu pokud je sebemenší možnost, že
       byste z nějakého důvodu přerušili MEncoder. Můžete použít všechny enkódovací volby,
       kromě těch velmi náročných na CPU, jako je "qns".
       Tento průchod můžete opakovat stále dokola a dolaďovat  enkódování.  Každý
       následující průchod použije statistiky svého předchůdce pro vylepšení. Poslední
       průchod může zahrnovat jakékoli volby náročné na CPU.
       Pokud chcete dvouprůchodové enkódování, použijte nejprve vpass=1 a poté vpass=2.
       Pokud chcete 3 nebo víceprůchodové enkódování, použijte vpass=1 pro první průchod a
       pak vpass=3 znovu a znovu, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.

       HuffYUV:
         pass Uloží statistiky.
         pass Enkóduje s optimální Huffmanovou tabulkou založenou na statistikách z
           prvního průchodu.

    turbo (pouze dvouprůchodový režim)
       Výrazně urychlí první průchod díky rychlejším algoritmům a vypnutím voleb náročných
       na CPU. Pravděpodobně o něco sníží celkový PSNR (kolem 0.01dB) a o něco více změní
       PSNR (až do 0.03dB) a typ jednotlivých snímků.

    aspect=<x/y>
       Ukládá poměr stran filmu interně, stejně jako v MPEG souborech. Výsledek je hezčí
       než po přeškálování, protože není snížena kvalita. Pouze MPlayer takové soubory
       přehraje správně, ostatní přehrávače je budou zobrazovat s nesprávným poměrem
       stran. Poměr stran může být zadán jako zlomek nebo desetinné číslo.

       PŘÍKLAD:
         aspect=16/9 nebo aspect=1.78

    autoaspect
       Stejné jako volba aspect, ale poměr stran se spočítá automaticky, včetně změn
       provedených v řetězu filtrů (crop/expand/scale/atd.). Nepředstavuje žádné snížení
       výkonnosti, takže můžete mít tuto volbu stále zapnutou.

    vbitrate=<hodnota>
       Nastaví datový tok (průchod 1/2) (výchozí: 800).
       VAROVÁNÍ: 1kbit = 1000 bitů.
         4-16000
           (v kilobitech)
         16001-24000000
           (v bitech)

    vratetol=<hodnota>
       přibližná tolerance velikosti souboru v kbitech. 1000-100000 je rozumný rozsah.
       (pozor: 1kbit = 1000 bitů) (výchozí: 8000)
       POZNÁMKA: Hodnota vratetol by neměla být příliš velká při druhém průchodu, jinak
       můžou nastat problémy při použití vrc_(min|max)rate.

    vrc_maxrate=<hodnota>
       maximální datový tok v kbit/sec (průchod 1/2) (výchozí: 0, neomezený)

    vrc_minrate=<hodnota>
       minimální datový tok kbit/sec (průchod 1/2) (výchozí: 0, neomezený)

    vrc_buf_size=<hodnota>
       vyrovnávací paměť v kbit (průchod 1/2). V MPEG-1/2 se takto rovněž nastaví velikost
       vbv bufferu, pro VCD nastavte 327, pro SVCD 917 a pro DVD 1835.

    vrc_buf_aggressivity
       v současnosti nepoužitelné

    vrc_strategy
       Metoda kontroly toku. Pamatujte, že některé volby ovlivňující kontrolu toku
       přestanou mít vliv, pokud vrc_strategy nebude nastavena na 0.
         0  Použije interní lavc kontrolu toku (výchozí).
         1  Použije Xvid kontrolu toku (experimentální; vyžaduje MEncoder skompilovaný
           s podporou Xvid 1.1 nebo vyšším).

    vb_qfactor=<-31.0-31.0>
       kvantizační faktor mezi B- a ne-B-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 1.25)

    vi_qfactor=<-31.0-31.0>
       kvantizační faktor mezi I- a ne-I-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 0.8)

    vb_qoffset=<-31.0-31.0>
       přesah kvantizace mezi B- a ne-B-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 1.25)

    vi_qoffset=<-31.0-31.0>
       (průchod 1/2) (výchozí: 0.0)
       if v{b|i}_qfactor > 0
       I/B-snímkový kvantizer = P-snímkový kvantizer * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
       else
       provádět normální řízení toku (nefixovat se na kvantizer následujícího P-snímku) a
       nastavit q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
       TIP: Chcete-li enkódovat s konstantním kvantizerem a odlišnými kvantizery pro I/P-
       a B-snímky, použijte: lmin= <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/
       ip_quant>

    vqblur=<0.0-1.0> (první průchod)
       Rozostření kvantizeru, větší hodnoty způsobí větší průměrování kvantizeru v čase
       (pomalejší změny).

         0.0 Rozostření kvantizeru zakázáno.

         1.0 Průměruje kvantizer všemi předchozími snímky.

    vqblur=<0.0-99.0> (druhý průchod)
       Gaussovo rozostření kvantizeru (výchozí: 0.5), větší hodnoty způsobí  větší
       průměrování kvantizeru v čase (pomalejší změny).

    vqcomp=<0.0-1.0>
       Komprese kvantizeru na níž závisí vrc_eq (průchod 1/2) (výchozí: 0,5). Například
       předpokládejme, že je použita výchozí rovnice pro řízení datového toku: Pokud
       vqcomp=1.0, regulátor datového toku alokuje pro každý snímek tolik bitů, aby mohly
       být enkódovány při stejném QP. Pokud vqcomp=0.0, regulátor datového toku alokuje
       všem snímkům stejně, čili zcela CBR. POZNÁMKA: Toto byla extrémní nastavení, která
       by neměla být nikdy použita. Rozumné kvality bývá dosaženo někde mezi těmito
       extrémy.

    vrc_eq=<rovnice>
       hlavní rovnice kontroly datového toku (průchod 1/2)

         1
           konstantní datový tok

         tex
           konstantní kvalita

         1+(tex/avgTex-1)*qComp
           přibližně rovnice ze starého kódu řízení toku

         tex^qComp
           s qcomp 0.5 nebo tak nějak (výchozí)

       vložené operátory:

         +,-,*,/,^

       proměnné:

         tex
           komplexnost textury

         iTex,pTex
           komplexnost intra a ne-intra textury

         avgTex
           průměrná komplexnost textury

         avgIITex
           průměrná komplexnost intra textury v I-snímcích

         avgPITex
           průměrná komplexnost intra textury v P-snímcích

         avgPPTex
           průměrná komplexnost ne-intra textury v P-snímcích

         avgBPTex
           průměrná komplexnost ne-intra textury v B-snímcích

         mv
           počet bitů použitých na pohybové vektory

         fCode
           maximální délka vektoru pohybu v log2 škále

         iCount
           počet intra makrobloků / počet makrobloků

         var
           prostorová komplexnost

         mcVar
           okamžitá komplexnost

         qComp
           qcomp z příkazového řádku

         isI, isP, isB
           Je rovno 1 pokud je obrázek typu I/P/B jinak je rovno 0

         Pi,E
           Viz vaše oblíbená učebnice matematiky

       funkce:

         max(a,b),min(a,b)
           maximum / minimum

         gt(a,b)
           je rovno 1 pokud a>b, jinak 0

         lt(a,b)
           je rovno 1 pokud a<b, jinak 0

         eq(a,b)
           je rovno 1 pokud a==b, jinak 0

         sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

    vrc_override=<volby>
       Uživatelem  definovaná  kvalita  pro  uvedené  části  (konec, titulky, ...)
       (průchod 1/2).   Volby    jsou    <první_snímek>,    <poslední_snímek>,
       <kvalita>[/<první_snímek>, <poslední_snímek>, <kvalita>[/...]]:

         kvalita (2-31)
           kvantizer

         kvalita (-500-0)
           korekce kvality v %

    vrc_init_cplx=<0-1000>
       počáteční komplexnost (průchod 1)

    vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>
       Počáteční naplnění vyrovnávací paměti jako zlomek vrc_buf_size (výchozí: 0.9)

    vqsquish=<0|1>
       Určuje jak udržet kvantizer mezi qmin a qmax (průchod 1/2).
         0  Použije vystřihávání (clipping).
         1  Použije pěknou diferenciální funkci (výchozí).

    vlelim=<-1000-1000>
       Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele jasu. Při záporné hodnotě se
       bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň -4 nebo nižší enkódujete-li s
       quant=1):
         0  vypnuto (výchozí)
         -4  doporučení JVT

    vcelim=<-1000-1000>
       Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele barevnosti. Při záporné hodnotě
       se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň -4 nebo nižší enkódujete-li s
       quant=1):
         0  vypnuto (výchozí)
         7  doporučení JVT

    vstrict=<-2|-1|0|1>
       striktní slučitelnost se standardem

         0  vypnuto

         1  Toto  nastavení lze doporučit pouze pokud chcete výstup posílat do
           referenčního MPEG-4 dekodéru.

         -1  Povolí specifická rozšíření libavcodec (výchozí).

         -2  Povolí použití experimentálních kodeků a vlastností, které nemusí být
           přehratelné budoucími verzemi MPlayeru (snow).

    vdpart
       Dělení dat. Přidá 2 Bajty ke každému video paketu, zvýší odolnost proti chybám při
       přenosu nespolehlivými kanály (např. streaming přes internet). Každý video paket
       bude zakódován ve třech oddělených částech:
         1. MV
           vektory pohybu
         2. DC koeficienty
           obrázek s nízkým rozlišením
         3. AC koeficienty
           detaily
       MV & DC jsou nejdůležitější, jejich ztráta vypadá mnohem hůře než ztráta AC a 1. &
       2. části. (MV & DC) jsou mnohem menší než třetí část (AC) což znamená že chyby
       budou postihovat AC část mnohem častěji než části MV & DC. Čili obrázek bude
       vypadat lépe s rozdělením než bez něj, protože bez rozdělení budou chyby ničit
       všechny složky AC/DC/MV stejně.

    vpsize=<0-10000> (viz také vdpart)
       Velikost video paketu, zvyšuje odolnost proti chybám.
         0
           vypnuto (výchozí)
         100-1000
           dobrá volba

    ss
       režim struktury malých plošek pro H.263+

    gray
       enkódování pouze v odstínech šedé (rychlejší)

    vfdct=<0-10>
       DCT algoritmus
         0  Automaticky vybrat nejlepší (výchozí).
         1  rychlý celočíselný
         2  přesný celočíselný
         3  MMX
         4  mlib
         5  AltiVec
         6  s plovoucí řádovou čárkou AAN

    idct=<0-99>
       IDCT algoritmus.
       POZNÁMKA: Podle našeho nejlepšího vědomí všechny tyto IDCT splní IEEE1180 testy.
         0  Automaticky vybrat nejlepší (výchozí).
         1  JPEG referenční celočíselný
         2  jednoduchý
         3  jednoduchý mmx
         4  libmpeg2mmx (nepřesný, nepoužívejte k enkódování s keyint >100)
         5  ps2
         6  mlib
         7  arm
         8  AltiVec
         9  sh4
         10  simplearm
         11  H.264
         12  VP3
         13  IPP
         14  xvidmmx
         15  CAVS
         16  simplearmv5te
         17  simplearmv6

    lumi_mask=<0.0-1.0>
       Maskování světla je 'psychovizuální' nastavení využívající poznatku, že lidské oko
       rozlišuje méně detailů ve velmi jasných částech obrázku. Maskování  světla
       komprimuje jasné oblasti silněji než ty méně jasné. Takto ušetřené bity mohou být
       použity v ostatních snímcích, čímž se zlepší celková subjektivní kvalita ale možná
       se sníží PSNR.
       VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, příliš vysoké hodnoty mohou způsobit různé strašidelnosti.
       VAROVÁNÍ: Vysoké hodnoty mohou vypadat dobře na některých monitorech / TV / TFT,
       ale na jiných odporně.
         0.0
           vypnuto (výchozí)
         0.0-0.3
           rozumný rozsah

    dark_mask=<0.0-1.0>
       Maskování tmy je 'psychovizuální' nastavení využívající poznatku, že lidské oko
       rozlišuje méně detailů ve velmi tmavých částech obrázku. Maskování tmy komprimuje
       tmavé oblasti silněji než ty méně tmavé. Takto ušetřené bity mohou být použity v
       ostatních snímcích, čímž se zlepší subjektivní kvalita ale možná se sníží PSNR.
       VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, příliš vysoké hodnoty mohou způsobit různé strašidelnosti.
       VAROVÁNÍ: Vysoké hodnoty mohou vypadat dobře na některých monitorech / TV / TFT,
       ale na jiných odporně.
         0.0
           vypnuto (výchozí)
         0.0-0.3
           rozumný rozsah

    tcplx_mask=<0.0-1.0>
       Maskování okamžité komplexnosti (výchozí: 0.0 (vypnuto)).
       Představme si scénu s ptákem letícím přes celou obrazovku; tcplx_mask zvýší
       kvantizery ptačích makrobloků (což sníží jejich kvalitu), protože lidské oko si
       zpravidla nemá čas všimnout všech ptačích detailů. Upozorňujeme, že pokud se
       maskovaný objekt zastaví (např. pták přistane), pak bude po určitou dobu vypadat
       hrozně, dokud enkodér nepozná, že se objekt nehýbe a potřebuje kvalitní makrobloky.
       Ušetřené bity jsou použity na zbytek scény, což zvyšuje subjektivní kvalitu a je
       důvodem pro opatrné nasazování filtru.

    scplx_mask=<0.0-1.0>
       Maskování prostorové komplexnosti. Větší hodnoty potlačují čtverečkování, pokud
       není používán žádný deblokovací filtr při dekódování, což nebývá dobrý nápad.
       Představme si scénu s domem, trávníkem (ten mívá vysokou prostorovou komplexnost) a
       modrým nebem. Filtr scplx_mask zvýší kvantizery makrobloků trávy (což sníží jejich
       kvalitu) a ušetřené bity použije na dům a oblohu.
       TIP: Ořízněte veškeré černé okraje, protože snižují kvalitu makrobloků (to platí i
       bez použití scplx_mask).
         0.0
           vypnuto (výchozí)
         0.0-0.5
           rozumný rozsah

       POZNÁMKA: Tato volba nemá stejný efekt jako použití uživatelské matice která by
       více komprimovala vysoké kmitočty, jelikož scplx_mask sníží kvalitu P bloků dokonce
       i když se mění pouze DC. Výsledek scplx_mask tedy pravděpodobně nebude vypadat tak
       dobře.

    p_mask=<0.0-1.0> (viz také vi_qfactor)
       Sníží kvalitu 'inter' (P) bloků. Což zvýší kvalitu 'intra' (I) bloků, protože
       průměrný datový tok je přidělený celé video sekvenci (výchozí: 0.0 (vypnuto)).
       Nastavení p_mask=1.0 zdvojnásobí počet bitů přidělených jednotlivým I blokům.

    border_mask=<0.0-1.0>
       border-processing pro enkodéry ve stylu MPEG. Border processing zvýší kvantizer
       makrobloků, které jsou vzdáleny méně než pětinu šířky/výšky obrazu od okraje,
       jelikož jsou často méně důležité.

    naq
       Normalizuje  adaptivní  kvantizaci (experimentální). Když používáte adaptivní
       kvantizaci (*_mask), průměrný  kvantizer  makrobloků  nemusí  již  odpovídat
       požadovanému kvantizeru na úrovni celého snímku. Naq se pokusí upravit kvantizery
       makrobloků tak, aby měly správný průměr.

    ildct
       Použije prokládanou DCT (Diskrétní Kosinova Transformace)

    ilme
       Použije prokládané odhadování pohybu (oboustranná exkluzivita s qpel).

    alt
       Použije alternativní skenovací tabulku.

    top=<-1-1>
         -1  automatika
         0  nejprve spodní půlsnímek
         1  nejprve horní půlsnímek

    format=<hodnota>

         YV12
           výchozí

         444P
           pro ffv1

         422P
           pro HuffYUV, bezztrátový JPEG, dv a ffv1

         411P
           pro bezztrátový JPEG, dv a ffv1

         YVU9
           pro bezztrátový JPEG, ffv1 a svq1

         BGR32
           pro bezztrátový JPEG a ffv1

    pred
       (pro HuffYUV)
         0  predikce vlevo
         1  plošná/mřížková predikce
         2  predikce podle mediánu

    pred
       (pro bezztrátový JPEG)
         0  predikce vlevo
         1  predikce nahoru
         2  predikce vlevo nahoru
         3  plošná/mřížková predikce
         6  predikce podle průměru

    coder
       (pro ffv1)
         0  vlc kódování (Golomb-Rice)
         1  aritmetické kódování (CABAC)

    context
       (pro ffv1)
         0  malý kontextový model
         1  velký kontextový model

       (pro ffvhuff)
         0  předurčené Huffman tabulky (vestavěné nebo dva průchody)
         1  adaptivní Huffman tabulky

    qpel
       Použít quarter pel kompenzaci pohybu (oboustranná exkluzivita s ilme).
       TIP: Toto, jak se zdá, je užitečné pouze při enkódování s vysokým datovým tokem.

    mbcmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro rozhodování v makrobloku, použito pouze pokud mbd=0.
         0 (SAD)
           součet absolutních odchylek, rychlé (výchozí)
         1 (SSE)
           součet čtverečkovaných chyb
         2 (SATD)
           součet absolutních odchylek po Hadamard transformaci
         3 (DCT)
           součet absolutních odchylek po DCT
         4 (PSNR)
           součet čtverečních kvantizačních chyb (nepoužívejte, nízká kvalita)
         5 (BIT)
           počet bitů potřebných pro blok
         6 (RD)
           optimalizace omezení datového toku, pomalé
         7 (ZERO)
           0
         8 (VSAD)
           součet absolutních svislých odchylek
         9 (VSSE)
           součet čtverečních svislých odchylek
         10 (NSSE)
           šumuvzdorný součet čtverečních odchylek
         11 (W53)
           vlnka 5/3, použita pouze ve snow
         12 (W97)
           9/7 wavelet, použita pouze ve snow
         +256
           Použije též barvu, v současnosti nepracuje (správně) s B-snímky.

    ildctcmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro rozhodování prokládané DCT (viz mbcmp pro dostupné
       porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    precmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro odhad pohybu před průchodem (viz mbcmp pro dostupné
       porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    cmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro plný odhad pel pohybu (viz mbcmp pro dostupné
       porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    subcmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro odhad sub pel pohybu (viz mbcmp pro dostupné
       porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    skipcmp=<0-2000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

    nssew=<0-1000000>
       Tato volba ovládá NSSE váhu. Větší váha může způsobit zvýšení šumu. 0 NSSE odpovídá
       použití SSE. Volbu můžete shledat užitečnou, pokud raději necháváte trošku šumu v
       enkódovaném videu, než byste jej předtím odfiltrovali (výchozí: 8).

    predia=<-99-6>
       druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu v předprůchodu

    dia=<-99-6>
       Druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu. Vyhledávání pohybu je opakovaný proces.
       Použití malého diamantu neomezí vyhledávání jen na malé vektory pohybu. Jen je
       častěji skončeno dříve, než je nalezen úplně nejlepší vektor pohybu, zvláště pokud
       je přítomen šum. Větší diamanty umožňují větší záběr při vyhledávání vektoru
       pohybu, což je pomalejší, ale dosáhne se tak vyšší kvality.
       Velké normální diamanty dosahují lepší kvality než tvarově-adaptivní diamanty.
       Tvarově-adaptivní diamanty jsou dobrým kompromisem mezi rychlostí a kvalitou.
       POZNÁMKA: Rozměr u normálních diamantů a těch s adaptivním tvarem nemá stejný
       význam.

         -3  tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 3

         -2  tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 2

         -1  vyhledávání nepravidelným vícediamantem (pomalé)

         1  normální diamant velikost=1 (výchozí) =diamant typu EPZS
              0
              000
              0

         2  normální diamant velikost=2
              0
              000
             00000
              000
              0

    trell
       Trellisova vyhledávací kvantizace. Nalezne optimální enkódování pro každý 8x8 blok.
       Trellisova vyhledávací kvantizace je zkrátka a dobře optimální kvantizací ve smyslu
       PSNR versus datový tok (Předpoklad je, že zde nebudou žádné prstýnkové fragmenty
       představené v IDCT, což zjevně není tento případ.). Jednoduše nalezne blok s
       minimem chyb a lambda*bitů.
         lambda
           konstanta závislá na kvantizačním parametru (QP)
         bits
           množství bitů potřebných k zakódování bloku
         error
           součet čtverečkovaných chyb kvantizace

    cbp
       Vzor optimálně zakódovaného a omezeným datovým tokem zkresleného bloku. Zvolí
       takový vzor bloku, který minimalizuje zkreslení + lambda*datový tok. Může být
       používaný pouze spolu s Trellisovou kvantizací

    mv0
       Zkouší enkódovat každý MB s MV=<0,0> a vybere ten lepší. Nemá žádný vliv pokud
       mbd=0.

    mv0_threshold=<jakékoli nezáporné celé číslo>
       Pokud jsou okolní vektory pohybu <0,0> a skóre odhadu pohybu daného bloku je menší
       než mv0_threshold, pak je <0,0> použitý jako vektor pohybu a další odhad pohybu je
       přeskočen (výchozí: 256). Snížení mv0_threshold na 0 může poněkud (0.01dB) zvýšit
       PSNR a možná o něco zlepšit vzhled enkódovaného videa; zvýšení mv0_threshold nad
       320 vede ke zmenšení PSNR a vizuální kvality. Vyšší hodnoty trochu zrychlí
       enkódování (obvykle méně než 1%, podle ostatních použitých voleb).
       POZNÁMKA: Zapnutí této volby nevyžaduje mv0.

    qprd (pouze mbd=2)
       Datovým tokem zkreslený optimální kvantizační parametr QP pro danou lambda každého
       makrobloku.

    last_pred=<0-99>
       množství ukazatelů pohybu z předchozího snímku
         0  (výchozí)
         a  Použije 2a+1 x 2a+1 makroblokových čtverečních ukazatelů vektoru pohybu z
           předchozího snímku

    preme=<0-2>
       předprůchod pro odhad pohybu
         0  vypnuto
         1  pouze po I-snímcích (výchozí)
         2  vždy

    subq=<1-8>
       subpel vylepšení kvality (pro qpel) (výchozí: 8 (vysoká kvalita))
       POZNÁMKA: Toto má podstatný vliv na rychlost.

    refs=<1-8>
       počet referenčních snímků pro zvážení kompenzace pohybu (pouze Snow) (výchozí: 1)

    psnr
       vypíše PSNR (odstup signálu od šumu) pro celé video po skončení enkódování a uloží
       hodnotu PSNR pro každý snímek do souboru s názvem podobným 'psnr_hhmmss.log'.
       Hodnoty jsou v dB (decibelech), čím větší, tím lepší.

    mpeg_quant
       Použije MPEG kvantizery namísto H.263.

    aic
       Zapíná AC predikci pro MPEG-4 nebo pokročilou intra predikci pro H.263+. To malinko
       yvýší kvalitu (kolem 0.02 dB PSNR) a mírně zpomalí enkódování (okolo 1%).
       POZNÁMKA: vqmin by měl být 8 nebo větší pro H.263+ AIC.

    aiv
       alternativní vnitřní vlc pro H.263+

    umv
       neomezené MV (pouze H.263+) Umožňuje enkódovat libovolně dlouhé MV.

    ibias=<-256-256>
       bias intra kvantizeru (256 odpovídá 1.0, výchozí pro kvantizer v provedení MPEG:
       96, výchozí pro kvantizer v provedení H.263: 0)
       POZNÁMKA: Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte
       vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte
       vfdct=1 nebo 2).

    pbias=<-256-256>
       inter kvantizer bias (256 odpovídá 1.0, výchozí pro kvantizer v provedení MPEG: 0,
       výchozí pro kvantizer v provedení H.263: -64)
       POZNÁMKA: Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte
       vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte
       vfdct=1 nebo 2).
       TIP: Větší kladný bias (-32 až -16 místo -64) zlepšují,zdá se, PSNR.

    nr=<0-100000>
       Redukce šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je rozumný rozsah 0-600, ale při
       vysokém zašumění jej můžete nastavit výše (výchozí: 0). Vzhledem k nízkému vlivu na
       rychlost byste jej mohli upřednostnit před filtrováním šumu pomocí video filtrů
       jako denoise3d nebo hqdn3d.

    qns=<0-3>
       Tvarování šumu kvantizeru. Místo kvantizace, která co nejlépe odpovídá vstupnímu
       videu ve smyslu PSNR, raději volí kvantizaci která kryje šum (obvykle kroužkové
       artefakty) frekvenčně podobným obsahem obrázku. Větší hodnoty jsou pomalejší, ale
       nemusí zlepšit kvalitu. Toto může, a mělo by, být používáno spolu s Trellisovou
       kvantizací. V tom případě bude Trellisova kvantizace (optimální pro konstantní
       váhu) použita jako výchozí bod pro opakované vyhledávání.
         0  vypnuto (výchozí)
         1  Pouze sníží absolutní hodnotu koeficientů.
         2  Pouze změní koeficienty před posledním nenulovým koeficientem + 1.
         3  Zkusí vše.

    inter_matrix=<čárkami oddělená matice>
       Použije uživatelskou inter matici. Vyžaduje 64 čárkou oddělených celých čísel.

    intra_matrix=<čárkami oddělená matice>
       Použije uživatelskou intra matici. Vyžaduje 64 čárkou oddělených celých čísel.

    vqmod_amp
       experimentální modulace kvantizeru

    vqmod_freq
       experimentální modulace kvantizeru

    dc
       intra přesnost DC v bitech (výchozí: 8). Pokud zadáte vcodec=mpeg2video, pak může
       nabýt hodnotu 8, 9, 10 nebo 11.

    cgop (viz také sc_threshold)
       Zavře všechny GOPy. V současnosti pracuje pouze tehdy, pokud je vypnutá detekce
       změn scény (sc_threshold=1000000000).

    (no)lowdelay
       Nastaví příznak low delay pro MPEG-1/2 (zakazuje B-snímky).

    vglobal=<0-3>
       Ovládá zápis globálních video hlaviček.
         0  Kodek rozhodne, kde zapsat globální hlavičky (výchozí).
         1  Zapíše globální hlavičky pouze v extradata (vyžadováno pro .mp4/MOV/NUT).
         2  Zapíše globální hlavičky pouze do čela klíčových snímků.
         3  Kombinuje 1 a 2.

    aglobal=<0-3>
       Stejné jako vglobal pro audio hlavičky.

    level=<hodnota>
       Nastaví CodecContext Level. Použijte 31 nebo 41 pro přehrávání videa na Playstation
       3.

    skip_exp=<0-1000000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

    skip_factor=<0-1000000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

    skip_threshold=<0-1000000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

  nuv (-nuvopts)
    Nuppel video je založeno na RTJPEG a LZO. Ve výchozím stavu jsou snímky nejprve enkódovány
    pomocí RTJPEG a poté komprimovány pomocí LZO, ale jeden z průchodů nebo oba dva mohou být
    vypnuty. Takže můžete ve skutečnosti vyprodukovat surový i420, LZO komprimovaný i420,
    RTJPEG, nebo výchozí LZO komprimovaný RTJPEG.
    POZNÁMKA: Dokumentace nuvrec obsahuje různé rady a příklady k volbám pro nejpoužívanější
    TV enkódování.

    c=<0-20>
       práh barev (výchozí: 1)

    l=<0-20>
       práh jasu (výchozí: 1)

    lzo
       Zapne LZO kompresi (výchozí).

    nolzo
       Vypnout LZO kompresi.

    q=<3-255>
       úroveň kvality (výchozí: 255)

    raw
       Vypnout RTJPEG enkódování.

    rtjpeg
       Zapnout RTJPEG enkódování (výchozí).

  xvidenc (-xvidencopts)
    Zde máte k dispozici tři režimy: konstantní datový tok (CBR), pevný kvantizer a
    dvouprůchodový.

    pass=<1|2>
       Nastaví průchod ve dvouprůchodovém režimu.

    turbo (pouze dva průchody)
       Dramaticky zrychlí první průchod použitím rychlejších algoritmů a vypnutím voleb
       náročných na CPU. Pravděpodobně trochu sníží globální PSNR a trochu více ovlivní
       typ a PSNR jednotlivých snímků.

    bitrate=<hodnota> (CBR nebo dvouprůchodový režim)
       Nastaví požadovaný datový tok v kilobitech/sekundu jestliže <16000 nebo v bitech/
       sekundu jestliže >16000. Pokud je <hodnota> záporná, Xvid použije její absolutní
       hodnotu jako požadovanou velikost (v kB) videa a spočítá datový tok automaticky
       (výchozí: 687 kbitů/s).

    fixed_quant=<1-31>
       Přepne do režimu s pevným kvantizerem a nastaví kvantizer který bude použit.

    zones=<zóna0>[/<zóna1>[/...]]
       Uživatelem nastavená kvalita pro určité části (konec, titulky, ...). Každá zóna má
       formu <start-snímek>,<režim>,<hodnota> kde <režim> může být
         q  Přepsání konstantního kvantizeru, kde hodnota=<2.0-31.0> určuje hodnotu
           kvantizeru.
         w  Přepsání váhy pro řízení datového toku, kde hodnota=<0.01-2.00> určuje
           korekci kvality v %.

       PŘÍKLAD:
         zones=90000,q,20
           Enkóduje všechny snímky počínaje snímkem 90000 konstantním kvantizerem 20.
         zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20
           Enkóduje snímky 0-10000 s 10% datového toku, enkóduje snímky od 90000 až do
           konce konstantním kvantizerem 20. Poznamenejme, že druhá zóna je nutná pro
           ohraničení první zóny, jinak by byly všechny snímky až do snímku 89999
           enkódovány s 10% datového toku.

    me_quality=<0-6>
       Tato volba ovlivňuje subsystém odhadování pohybu. Vyšší hodnota by měla dát
       přesnější odhad pohybu (výchozí: 6). Čím lepší odhad, tím lepší komprese. Přesnost
       je vyvážena větší zátěží CPU, takže tuto hodnotu snižte, požadujete-li enkódování v
       reálném čase.

    (no)qpel
       Během vyhledávání pohybu používá jako výchozí MPEG-4 přesnost na půl pixelu.
       Standard nabízí režim, kde enkodéry mohou použít přesnost na čtvrt pixelu. Tato
       volba obvykle zajistí ostřejší obraz. Naneštěstí to způsobuje výrazné zvýšení
       datového toku a někdy vyšší použité datové toky znemožní dosažení lepší kvality
       obrázku při pevném datovém toku (CBR). Nejlepší je otestovat výsledek s a bez qpel
       a pak se rozhodnout zda aktivace stojí za to.

    (no)gmc
       Zapne globální kompenzaci pohybu. To nechá Xvid generovat speciální snímky (GMC-
       snímky) které jsou vhodné pro Pan/Zoom/Rotating obrázky. Jestli aktivace této volby
       ušetří nějaké bity závisí na zdrojovém materiálu.

    (no)trellis
       Trellisova kvantizace je druh adaptivní kvantizační metody, která šetří bity pomocí
       změn kvantizačních koeficientů tak, aby byly lépe komprimovatelné entropickým
       enkodérem. Zlepšení kvality je znatelné a pokud VHQ na váš vkus příliš zaměstnává
       CPU, může být tato volba dobrou alternativou jak ušetřit pár bitů (a zvýšit kvalitu
       při konstantním datovém toku) s nižší zátěží než VHQ (výchozí: zapnuto).

    (no)cartoon
       Tuto volbu aktivujte pokud kódujete animovaný film. Volba upraví některé interní
       Xvid úrovně tak, aby se lépe rozhodoval nad typy snímků a vektory pohybu v ploše
       vypadajících animovaných filmech.

    (no)chroma_me
       Obvyklý algoritmus odhadující pohyb používá pouze jasovou informaci pro nalezení
       nejlepšího vektoru pohybu. V některém video materiálu může použití barev pomoci
       nalézt lepší vektory. Tato volba přepíná používání barev pro odhady pohybu
       (výchozí: zapnuto).

    (no)chroma_opt
       Zapne předfiltr chroma optimizer. Ten provede trošku magie navíc nad barvami, aby
       se minimalizovaly stupňovité přechody na obrysech. Zvýší kvalitu za cenu rychlosti
       enkódování. Přirozeně snižuje PSNR úměrně zvyšování matematické odlišnosti od
       originálu, ale subjektivní kvalita se zvyšuje. Protože pracujeme s barevnými
       informacemi, budete to nejspíš chtít vypnout při enkódování černobílého obrazu.

    (no)hq_ac
       Aktivuje vysoce kvalitní predikci AC koeficientů pro klíčové snímky z přilehlých
       bloků (výchozí: zapnuto).

    vhq=<0-4>
       Algoritmus vyhledávání pohybu je založen na vyhledávání v obvyklé barevné oblasti a
       zkouší najít pohybový vektor, který minimalizuje rozdíl mezi referenčním snímkem a
       enkódovaným snímkem. Pokud aktivujete tuto volbu, Xvid použije taky frekvenční
       oblast (DCT) k vyhledávání pohybového vektoru, který minimalizuje nejen prostorovou
       odlišnost, ale také délku enkódovaného bloku. Od nejrychlejšího k nejpomalejšímu:
         0  vypnuto
         1  rozhodování podle režimu (inter/intra MB) (výchozí)
         2  omezené hledání
         3  střední hledání
         4  rozsáhlé hledání

    (no)lumi_mask
       Adaptivní kvantizace umožňuje aby se kvantizery makrobloku lišily snímek od snímku.
       Jedná se o 'psychosenzitivní' nastavení, které má využít faktu, že lidské oko má
       tendenci vnímat méně detailů ve velmi světlých a velmi tmavých částech obrázku.
       Zmíněné oblasti komprimuje více než ty průměrné, což šetří bity, které mohou být
       využity v ostatních snímcích, což zvýší celkovou subjektivní kvalitu, ale může
       snížit PSNR.

    (no)grayscale
       Přinutí Xvid zahodit barevnou informaci, takže enkódované video je pouze černobílé.
       Nijak to nezrychlí enkódování, pouze zabrání zapsání
        barvonosných dat v posledním kroku enkódování.

    (no)interlacing
       Enkóduje  půlsnimky  prokládaného video materiálu. Zapněte tuto možnost pro
       prokládaný obsah.
       POZNÁMKA: Musíte-li škálovat video, měli byste použít měnič velikosti s podporou
       prokládaného obsahu, který můžete aktivovat pomocí
        -vf scale=<šířka>:<výška>:1.

    min_iquant=<0-31>
       minimální kvantizer I-snímku (výchozí: 2)

    max_iquant=<0-31>
       maximální kvantizer I-snímku (výchozí: 31)

    min_pquant=<0-31>
       minimální kvantizer P-snímku (výchozí: 2)

    max_pquant=<0-31>
       maximální kvantizer P-snímku (výchozí: 31)

    min_bquant=<0-31>
       minimální kvantizer B-snímku (výchozí: 2)

    max_bquant=<0-31>
       maximální kvantizer B-snímku (výchozí: 31)

    min_key_interval=<hodnota> (pouze 2 průchody)
       minimální interval mezi klíčovými snímky (výchozí: 0)

    max_key_interval=<hodnota>
       maximální interval mezi klíčovými snímky (výchozí: 10*fps)

    quant_type=<h263|mpeg>
       Nastavuje typ kvantizeru k použití. Při vyšších datových tocích zjistíte, že MPEG
       kvantozace zachová více detailů. Při nižších datových tocích poskytuje vyhlazování
       H.263 méně blokovacího šumu. Používáte-li uživatelské matice, musíte použít MPEG
       kvantizaci.

    quant_intra_matrix=<soubor>
       Načte uživatelský soubor s intra maticí. Takový soubor můžete vytvořit maticovým
       editorem z xvid4confu.

    quant_inter_matrix=<soubor>
       Načte uživatelský soubor s inter maticí. Takový soubor můžete vytvořit maticovým
       editorem z xvid4confu.

    keyframe_boost=<0-1000> (pouze dvouprůchodový režim)
       Přesune nějaké bity z prostoru vyhrazeného ostatním druhům snímků do intra snímků,
       což zlepší kvalitu klíčových snímků. Hodnota udává návdavek, takže hodnota 10 přidá
       oproti normálu o 10% více bitů vašim klíčovým snímkům (výchozí: 0).

    kfthreshold=<hodnota> (pouze dvouprůchodový režim)
       Pracuje spolu s kfreduction. Udává minimální vzdálenost pod kterou považujete dva
       snímky za posloupné a jsou posuzovány odlišně podle kfreduction (výchozí: 10).

    kfreduction=<0-100> (pouze dvouprůchodový režim)
       Dvě výše uvedené volby mohou být použity k doladění velikosti klíčových snímků,
       které považujete za příliž blízké prvnímu (v řadě). kfthreshold nastavuje rozsah,
       ve kterém jsou klíčové snímky redukovány a kfreduction určuje redukci datového
       toku, který dostanou. S posledním I-snímkem bude zacházeno normálně (výchozí: 30).

    max_bframes=<0-4>
       Maximální počet B-snímků vložených mezi I/P-snímky (výchozí: 2)

    bquant_ratio=<0-1000>
       quantizer ratio between B- and non-B-frames, 150=1.50 (default: 150)

    bquant_offset=<-1000-1000>
       odlišnost kvantizeru mezi B- a ne-B-snímky, 100=1.00 (výchozí: 100)

    bf_threshold=<-255-255>
       Toto nastavení umožní stanovit prioritu použití B-snímků. Čím vyšší hodnota, tím
       vyšší pravděpodobnost použití B-snímků (výchozí: 0). Nezapomínejme, že B-snímky
       obvykle mají vyšší kvantizer a proto jejich nadužívání může zhoršit vizuální
       kvalitu.

    (no)closed_gop
       Tato volba nařídí Xvid uzavřít každou "GOP" (Skupinu Obrázků ohraničenou dvěma I-
       snímky), což učiní tyto skupiny vzájemně nezávislými. Volba pouze zařídí, aby
       poslední snímek skupiny byl buď P-snímek nebo N-snímek, ale nikdy B-snímek. Obvykle
       je vhodné mít tuto volbu zapnutou (výchozí: zapnuto).

    (no)packed
       Tato volba je určena pro nápravu potíží s pořadím snímků když enkódujete do nosných
       formátů jako je AVI, které si neumí poradit se zpřeházenými snímky. V praxi je však
       většina dekodérů (jak softwarových, tak hardwarových) schopna poradit si s pořadím
       snímků samostatně a mohou být zapnutím této volby zmateny, takže ji můžete bezpečně
       nechat vypnutou, pokud opravdu nevíte co děláte.
       VAROVÁNÍ: takto vygenerujete ilegální bitový proud, který nebude dekódovatelný
       pomocí ISO-MPEG-4 dekodérů s výjimkou DivX/libavcodec/Xvid.
       VAROVÁNÍ: Takto se rovněž zapíše falešná DivX verze do souboru, takže vadná
       autodetekce některých dekodérů dostane zabrat.

    frame_drop_ratio=<0-100> (pouze max_bframes=0)
       Tento parametr umožňuje vytvářet video proudy s variabilním datovým tokem. Jeho
       hodnota nastavuje práh citlivosti na změny; pokud je rozdílnost současného a
       předchozího snímku menší nebo rovna tomuto prahu, snímek nebude kódován (místo něj
       je do proudu umístěn tzv. n-vop). Jestliže přehrávač narazí n-vop, zobrazí
       předchozí snímek.
       VAROVÁNÍ: Hrátky s tímto parametrem mohou vyústit v mizerné video, takže ji
       používejte jen na vlastní nebezpečí!

    rc_reaction_delay_factor=<hodnota>
       Tento parametr ovládá počet snímků, které CBR regulátor datového toku počká než
       zareaguje na změny toku a vykompenzuje je tak, aby byl dosažen konstantní datový
       tok v rámci průměrovacího rozsahu snímků.

    rc_averaging_period=<hodnota>
       Skutečného CBR je těžké dosáhnout. V závislosti na video materiálu bude datový tok
       různý a těžko předvídatelný. Proto Xvid používá průměrovací periodu pro kterou
       garantuje spotřebu daného počtu bitů (mínus malá odchylka). Toto nastavení
       vyjadřuje "počet snímků" pro který Xvid průměruje datový tok a zkouší dosáhnout
       CBR.

    rc_buffer=<hodnota>
       velikost vyrovnávací paměti regulátoru datového toku

    curve_compression_high=<0-100>
       Toto nastavení umožní Xvidu odebrat určité procento bitů z datově náročných scén a
       dát je zpět do bitového zásobníku. To využijete pokud máte klip s tak velkým
       množstvím bitů alokovaných pro scény s vysokým datovým tokem, že ty ostatní
       začínají vypadat špatně (výchozí: 0).

    curve_compression_low=<0-100>
       Toto nastavení umožní Xvidu přidat určité procento navíc scénám s nízkým datovým
       tokem tak, že odebere několik bitů z celého klipu. To přijde vhod, pokud máte jen
       několik 'pomalých' scén, které jsou stále čtverečkované (výchozí: 0).

    overflow_control_strength=<0-100>
       Během prvního průchodu ve dvouprůchodovém režimu je počítána škálovaná křivka
       datového toku. Rozdíl mezi očekávaným průběhem křivky a výsledkem se nazývá
       přetečení. Regulátor datového toku ve dvouprůchodovém režimu se přirozeně snaží
       kompenzovat toto přetečení tak, že jej rozprostře na následující snímky. Tento
       parametr nastavuje jak velké množství tohoto přetečení připadne na každý nový
       snímek. Nízké hodnoty povolují línou regulaci přetečení, velké skoky v toku jsou
       kompenzovány pomaleji (to může vést ke ztrátě přesnosti při malých souborech).
       Vyšší hodnoty působí změny v přerozdělování bitů strmější. Pokud hodnotu nastavíte
       příliš vysoko, může dojít k vytváření artefaktů (výchozí: 5).
       POZNÁMKA: Tento parametr velmi ovlivňuje kvalitu, používejte jej opatrně!

    max_overflow_improvement=<0-100>
       Během alokace bitů pro snímky může regulátor přetečení zvýšit velikost snímku.
       Tento parametr nastavuje maximální procento o které může regulátor zvětšit velikost
       snímku v porovnání s ideální alokační křivkou (výchozí: 5).

    max_overflow_degradation=<0-100>
       Během alokace bitů pro snímky může regulátor přetečení snížit velikost snímku.
       Tento parametr nastavuje maximální procento o které může regulátor zmenšit velikost
       snímku v porovnání s ideální alokační křivkou (výchozí: 5).

    container_frame_overhead=<0...>
       Nastavuje průměrné navýšení v bajtech na jeden snímek. Většinou uživatelé nastavují
       cílový datový tok videa bez zohlednění velikosti přidané nosičem (container). Toto
       malé a (většinou) stálé navýšení může způsobit překročení požadované velikosti
       souboru. Xvid umožňuje uživateli nastavit velikost navýšení na snímek zabrané
       nosičem (zadává se průměr na snímek). 0 má speciální význam, nechá Xvid použít
       vlastní výchozí hodnotu (výchozí: 24 - průměrné navýšení pro AVI).

    profile=<název_profilu>
       Omezí volby a VBV (vrcholový datový tok v krátkém časovém úseku) podle Simple,
       Advanced Simple a DivX profilů. Výsledná videa by měly být přehratelné stolními
       přehrávači, které vyhovují nastaveným profilům.
         unrestricted
           žádné omezení (výchozí)
         sp0
           simple profil úrovně 0
         sp1
           simple profil úrovně 1
         sp2
           simple profil úrovně 2
         sp3
           simple profil úrovně 3
         asp0
           advanced simple profil úrovně 0
         asp1
           advanced simple profil úrovně 1
         asp2
           advanced simple profil úrovně 2
         asp3
           advanced simple profil úrovně 3
         asp4
           advanced simple profil úrovně 4
         asp5
           advanced simple profil úrovně 5
         dxnhandheld
           DXN handheld profil
         dxnportntsc
           DXN přenositelný NTSC profil
         dxnportpal
           DXN přenositelný PAL profil
         dxnhtntsc
           DXN domácí kino NTSC profil
         dxnhtpal
           DXN domácí kino PAL profil
         dxnhdtv
           DXN HDTV profil
       POZNÁMKA: Tyto profily by měly být používány v kombinaci s vhodným -ffourcc. Obecně
       je použitelné DX50, jelikož některé přehrávače nerozpoznají Xvid, ale většina
       rozpozná DivX.

    par=<režim>
       Nastavuje režim poměru stran pixelu (PAR=the Pixel Aspect Ratio) (nepleťte si to s
       DAR, the Display Aspect Ratio=poměr stran obrazovky). PAR je poměr šířky a výšky
       jediného pixelu. Oba zmíněné poměry stran jsou v následujícím vztahu: DAR = PAR *
       (šířka/výška).
       MPEG-4 rozeznává 5 poměrů stran pixelu a jeden rozšířený, umožňující nastavit
       konkrétní poměr stran pixelu.
       5 standardních režimů, které můžete zadat:
         vga11
           Obvyklý PAR na PC. Pixely mají čtvercový tvar.
         pal43
           Standardní PAL 4:3 PAR. Pixely jsou obdélníkové.
         pal169
           stejné jako viz výš
         ntsc43
           stejné jako viz výš
         ntsc169
           stejné jako viz výš (Nezapomeňte zadat přesný poměr stran.)
         ext
           Umožňuje nastavit váš vlastní poměr stran pixelu pomocí par_width a
           par_height.
       POZNÁMKA: Všeobecně stačí nastavit volby aspect a autoaspect.

    par_width=<1-255> (pouze par=ext)
       Nastavuje šířku pixelu v uživatelském poměru stran pixelu.

    par_height=<1-255> (pouze par=ext)
       Nastavuje výšku pixelu v uživatelském poměru stran pixelu.

    aspect=<x/y | f (desetinné číslo)>
       Interně uloží poměr stran filmu, stejně jako MPEG soubory. Mnohem lepší řešení než
       škálování, protože není snížena kvalita. Pouze MPlayer a několik dalších přehrávačů
       přehrají tyto soubory správně, ostatní je přehrají se špatným poměrem stran. Poměr
       stran může být zadán zlomkem, nebo desetinným číslem.

    (no)autoaspect
       Stejné jako volba aspect, ale poměr stran je vypočítán automaticky, s přihlédnutím
       ke všem úpravám (crop/expand/scale/atd.) provedeným ve filtrech.

    psnr
       Vypíše PSNR (odstup signálu od šumu) pro celé video po dokončení enkódování a uloží
       snímkové PSNR do souboru s názvem ve tvaru 'psnr_hhmmss.log' v aktuálním adresáři.
       Vrácené hodnoty jsou v dB (decibel), čím vyšší tím lepší.

    debug
       Ukládá statistiky pro každý snímek v ./xvid.dbg. (Toto není řídící soubor
       dvouprůchodového režimu.)

    Následující volba je dostupná pouze v Xvid 1.1.x.

    bvhq=<0|1>
       Toto nastavení umožní výběr z vektorových kandidátů na B-snímky na základě
       operátoru optimalizovaného na omezení datového toku. To samé zajišťuje volba vhq
       pro P-snímky. Takto dostaneme hezčí B-snímky s téměř nepostřehnutelným dopadem na
       rychlost (výchozí: 1).

    Následující volba je dostupná pouze v Xvid verzi 1.2.x.

    threads=<0-n>
       Vytvoří n vláken pro běh odhadu pohybu (výchozí: 0). Maximální počet vláken, které
       můžete použít získáte vydělením výšky obrazu číslem 16.

  x264enc (-x264encopts)
    bitrate=<hodnota>
       Nastaví průměrný datový tok k použití v kilobitech/sekundu (výchozí: vypnuto).
       Jelikož se může okamžitý datový tok lišit, může být v krátkých videích tento průměr
       nepřesný (viz ratetol). Konstantního datového toku lze docílit kombinací této volby
       s vbv_maxrate, se znatelným zhoršením kvality.

    qp=<0-51>
       Zvolí kvantizer pro P-snímky. I- a B-snímky jsou případně z této hodnoty
       offsetovány pomocí ip_factor a pb_factor. Použitelný rozsah je 20-40. Nižší hodnoty
       vedou k vyšší věrnosti a vyššímu datovému toku.  0  znamená  bezztrátový.
       Poznamenejme, že kvantizace v H.264 pracuje odlišně od MPEG-1/2/4: Kvantizační
       parametr (QP) v H.264 se nachází na logaritmické škále. Mapování odpovídá přibližně
       H.264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP). Například MPEG s kvantizačním parametrem QP = 2
       odpovídá H.264 s QP=18.

    crf=<1.0-50.0>
       Zapne režim konstantní kvality a nastaví kvalitu. Škála je podobná QP. Tak jako
       režimy založené na datovém toku umožňuje každému snímku použít odlišný QP podle
       komplexnosti snímku.

    pass=<1-3>
       Zapne 2 nebo 3-průchodový režim. Doporučujeme vždy enkódovat v 2 nebo 3-průchodovém
       režimu, protože poskytuje lepší rozdělování bitů a zlepšuje celkovou kvalitu.
         1  první průchod
         2  druhý průchod (dvouprůchodového režimu)
         3  N-tý průchod (druhý a třetí průchod tříprůchodového režimu)
       Popis funkce a použití:
       V prvním průchodu (pass=1) se vytvoří soubor se statistikami o videu. Zde byste
       měli deaktivovat některé volby náročné na CPU, kromě těch, které jsou ve výchozím
       stavu zapnuté.
       Ve dvouprůchodovém režimu se ve druhém průchodu (pass=2) čte soubor statistik a
       jeho obsah řídí rozhodování omezovače datového toku.
       Ve tříprůchodovém režimu, se ve druhém průchodu (pass=3, toto není překlep) provádí
       obojí: Přečte se soubor statistik, pak jsou statistiky přepsány. Můžete použít
       všechny enkódovací volby, kromě těch nejnáročnějších na CPU.
       Třetí průchod (pass=3) je stejný jako ten druhý až na to, že se nyní čtou
       statistiky z druhého průchodu. Můžete použít všechny enkódovací volby, včetně těch
       nejnáročnějších.
       V prvním průchodu můžete použít buď průměrný datový tok, nebo konstantní kvantizer.
       Doporučujeme ABR, jelikož nevyžaduje volbu kvantizeru. Následující průchody jsou
       ABR, proto musíte zvolit datový tok.

    turbo=<0-2>
       Rychlý režim pro první průchod. Během prvního průchodu dvou a víceprůchodového
       enkódování je možné zvýšit rychlost vypnutím některých voleb se zanedbatelným nebo
       žádným vlivem na kvalitu konečného průchodu.
         0  vypnuto (výchozí)
         1  Omezí subq, frameref a vypne některé analytické režimy inter-makroblokových
           oddílů.
         2  Omezí subq a frameref na 1, použije diamantovou metodu vyhledávání pohybu a
           vypne analytické režimy pro všechny typy oddílů.
       Úroveň 1 může zrychlit první průchod až 2x bez změny celkového PSNR posledního
       průchodu v porovnání s prvním průchodem v plné kvalitě.
       Úroveň 2 může zrychlit první průchod až 4x při asi +/- 0.05dB změně v celkovém PSNR
       posledního průchodu v porovnání s prvním průchodem v plné kvalitě.

    keyint=<hodnota>
       Nastaví maximální interval mezi IDR-snímky (výchozí: 250). Vyšší hodnoty šetří
       bity, což zvyšuje kvalitu za cenu nižší přesnosti při přetáčení. Na rozdíl od
       MPEG-1/2/4, H.264 netrpí DCT driftem při velkých hodnotách keyint.

    keyint_min=<1-keyint/2>
       Nastaví minimální rozestup mezi IDR-snímky (výchozí: 25). Pokud nastane změna scény
       v tomto rozmezí, budou snímky stále enkódovány jako I-snímky, ale nezačnou novou
       GOP. V H.264, nemusí být nutně I-Snímky zapouzdřeny v GOP, protože je možné aby byl
       P-snímek iniciován z více snímků než bezprostředně předcházejícím (viz také
       frameref). Proto se na I-snímky nemusí dát nutně přetáčet. IDR-Snímky zabrání
       dalším P-snímkům ukazovat na jakýkoli snímek před IDR-Snímkem.

    scenecut=<-1-100>
       Ovládá, jak agresivně budou vkládány I-snímky navíc (výchozí: 40). Při nízkých
       hodnotách scenecut vynutí často kodek I-snímek až při překročení hodnoty keyint.
       Vhodné hodnoty scenecut mohou nalézti lepší umístění pro I-snímek. Velké hodnoty
       používají více I-snímků, než je nezbytné, což plýtvá bity. Hodnota -1 vypne detekci
       změny scény, takže na každých keyint snímků připadá vždy jen jeden I-snímek,
       dokonce i když dojde ke změně scény dříve. Vypnutí nedoporučujeme. Plýtvá datovým
       tokem, protože P-snímky při změně scény jsou stejně velké jako I-snímky, avšak
       nevynulují "počítadlo keyint".

    frameref=<1-16>
       Počet předchozích snímků použitých pro predikce v B- a P-snímcích (výchozí: 1).
       Filtr je efektivní na animovaných filmech, ale ve hraných filmech se zlepšení
       rychle vytrácí okolo asi 6 referenčních snímků. Volba nemá vliv na rychlost
       dekódování, ale zvyšuje množství paměti nutné pro dekódování. Některé dekodéry si
       jsou schopny poradit pouze s 15 referenčními snímky.

    bframes=<0-16>
       maximální počet po sobě jdoucích B-snímků mezi I- a P-snímky (výchozí: 0)

    (no)b_adapt
       Automaticky rozhoduje kdy a kolik B-snímků, až do maximálního počtu uvedeného výše,
       se použije (výchozí: zapnuto). Pokud je tato volba vypnuta, je použito maximum B-
       snímků.

    b_bias=<-100-100>
       Ovládá rozhodovací proces prováděný b_adapt. Vyšší b_bias produkuje více B-snímků
       (výchozí: 0).

    (no)b_pyramid
       Umožní použití B-snímků jako reference pro predikci ostatních snímků. Například
       uvažujme tři po sobě jdoucí B-snímky: I0 B1 B2 B3 P4. Bez této volby následují B-
       snímky stejný vzor jako MPEG-[124]. Čili jsou kódovány v pořadí I0 P4 B1 B2 B3 a
       všechny B-snímky jsou predikovány z I0 a P4. S touto volbou jsou snímky kódovány
       v pořadí I0 P4 B2 B1 B3. B2 je stejný jako výše, ale B1 je predikován z I0 a B2 a
       B3 je predikován z B2 a P4. To obvykle mírně zvýší kompresi a má minimální vliv na
       rychlost. Je to však experimentální volba: není plně doladěna a nemusí vždy pomoci.
       Vyžaduje bframes >= 2. Nevýhoda: zvýší zpoždění dekódování na 2 snímky.

    (no)deblock
       Použít deblokovací filtr (výchozí: zapnuto). Vzhledem k tomu jak malý čas to
       zabere, v porovnání s nárůstem kvality, nedoporučujeme volbu vypínat.

    deblock=<-6-6>,<-6-6>
       První parametr je AlphaC0 (výchozí: 0). To upravuje úrovně (prahy) pro H.264 in-
       loop deblokovací filtr. Zaprvé, tento parametr nastavuje maximální změnu kterou
       filtr může provést na jakémkoli pixelu. Zadruhé, tento parametr ovlivňuje práh pro
       změnu při filtrování obrysů. Kladná hodnota snižuje blokové artefakty více, ale
       rovněž smaže detaily.
       Druhý parametr je Beta (výchozí: 0). Ovlivňuje práh detailů. Bloky s vysokými
       detaily nejsou filtrovány, jelikož vyhlazování prováděné filtrem by bylo vidět více
       než původní čtverečkování.
       Výchozí chování filtru téměř vždy poskytne optimální kvalitu, takže bývá nejlepší
       nechat jej být, nebo provést jen malé úpravy. Pokud však váš zdroj již obsahuje
       čtverečkování nebo šum, který byste chtěli odstranit, může být vhodné zde trošku
       přidat.

    (no)cabac
       Použije CABAC (Kontextově-Adaptivní Binární Aritmetické  Kódování)  (výchozí:
       zapnuto). Zpomalí enkódování, ale mělo by ušetřit 10-15% datového toku. Tuto volbu
       byste neměli vypínat, pokud nevyžadujete maximální rychlost dekódování.

    qp_min=<1-51> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)
       Minimální kvantizer, 10-35 se zdá být použitelným rozsahem (výchozí: 10).

    qp_max=<1-51> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)
       Maximální kvantizer (výchozí: 51)

    qp_step=<1-50> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)
       Maximální hodnota o kterou se může snížit/zvýšit kvantizer mezi snímky (výchozí:
       4).

    ratetol=<0.1-100.0> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       povolená odchylka v průměrném datovém toku (žádné konkrétní jednotky) (default:
       1.0)

    vbv_maxrate=<hodnota> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       maximální okamžitý datový tok v kbitech/sekundu (výchozí: vypnuto)

    vbv_bufsize=<hodnota> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       perioda průměrování pro vbv_maxrate, v kbitech (výchozí: žádná, musí být nastavena
       je-li zapnuto vbv_maxrate)

    vbv_init=<0.0-1.0> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       počáteční využití vyrovnávací paměti jako zlomek vbv_bufsize (výchozí: 0.9)

    ip_factor=<hodnota>
       faktor kvantizeru mezi I- a P-snímky (výchozí: 1.4)

    pb_factor=<hodnota>
       faktor kvantizeru mezi P- a B-snímky (výchozí: 1.3)

    qcomp=<0-1> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       komprese kvantizeru (výchozí: 0.6). Nižší hodnota činí datový tok stálejším,
       zatímco vyšší hodnota činí stálejším kvantizační parametr.

    cplx_blur=<0-999> (pouze dvouprůchodový režim)
       Rozostření komplexnosti pracovního (temporal) snímku před kompresí křivky (výchozí:
       20). Nižší hodnoty umožňují hodnotě kvantizeru rychlé změny, vyšší hodnoty vynucují
       pomalejší změny. Díky cplx_blur bude mít každý I-snímek kvalitu odpovídající
       následným P-snímkům. Rovněž při střídání snímků s vysokou a nízkou komplexností
       (např. animace s nízkou snímkovou rychlostí) nebude plýtvat bity na fluktuaci
       kvantizeru.

    qblur=<0-99> (pouze dvouprůchodový režim)
       Rozostření  pracovního (temporal) kvantizačního parametru po kompresi křivky
       (výchozí: 0.5). Nižší hodnoty umožňují ostřejší skoky hodnoty kvantizeru, vyšší
       hodnoty vynucují pozvolnější změny.

    zones=<zone0>[/<zone1>[/...]]
       Uživatelem nastavená kvalita pro určité zóny (konec, titulky, ...). Každá zóna je
       určena jako <počáteční-snímek>,<koncový snímek>,<volba> - kde volba může být:
         q=<0-51>
           kvantizer
         b=<0.01-100.0>
           násobitel datového toku
       POZNÁMKA: Volba kvantizer není důsledně dodržována. Ovlivňuje pouze plánovací fázi
       řízení datového toku a je stále předmětem kompenzace přeplnění a qp_min/qp_max.

    direct_pred=<jméno>
       Určuje typ odhadování pohybu použité pro přímé (direct) makrobloky v B-snímcích.
         none Přímé makrobloky nejsou používány.
         spatial
           Vektory pohybu jsou extrapolovány ze sousedních bloků. (výchozí)
         temporal
           Vektory pohybu jsou odvozeny z následujícího P-snímku.
         auto Kodek volí mezi prostorovou (spatial) a průběžnou (temporal) pro každý
           snímek.
       Prostorová a průběžná metoda mají v průměru stejné PSNR a jsou i stejně rychlé.
       Volba mezi nimi závisí na obsahu videa. Auto je o něco lepší, ale pomalejší. Auto
       je nejefektivnější při víceprůchodovém režimu. direct_pred=0 je jak pomalejší, tak
       méně kvalitní.

    (no)weight_b
       Použije váženou predikci v B-snímcích. Bez této volby dají obousměrně predikované
       makrobloky stejnou váhu každému referenčnímu snímku. S touto volbou se váha
       odvozuje podle okamžité pozice B-snímku vzhledem k referenčnímu. Vyžaduje bframes >
       1.

    partitions=<seznam>
       Povolí některé volitelné typy makrobloků (výchozí: p8x8,b8x8,i8x8,i4x4).
         p8x8 Povolí typy p16x8, p8x16, p8x8.
         p4x4 Povolí typy p8x4, p4x8, p4x4. p4x4 je doporučený pouze se subq >= 5 a pouze
           při nízkém rozlišení.
         b8x8 Povolí typy b16x8, b8x16, b8x8.
         i8x8 Povolí typ i8x8. i8x8 nemá žádný vliv, dokud není povolena 8x8dct.
         i4x4 Povolí typy i4x4.
         all Povolí všechny výše uvedené typy.
         none Zakáže všechny výše uvedené typy.
       Bez ohledu na tuto volbu jsou typy makrobloků p16x16, b16x16 a i16x16 vždy
       povoleny.
       Účelem je najít typ a rozměr nejlépe odpovídající určité oblasti obrázku. Například
       panorama je lépe reprezentováno bloky 16x16, zatímco malé pohyblivé objekty jsou
       lépe reprezentovány menšími bloky.

    (no)8x8dct
       Adaptivní velikost transformovaného prostoru: umožňuje vybírat mezi 4x4 a 8x8 DCT.
       Rovněž umožňuje použít makrobloky typu i8x8. Bez této volby je použito pouze 4x4
       DCT.

    me=<jméno>
       Zvolí celopixelový algoritmus odhadu pohybu.
         dia diamantové vyhledávání, rádius 1. (rychlé)
         hex šestiúhelníkové vyhledávání, rádius 2. (výchozí)
         umh nestejnoměrné vícešestiúhelníkové vyhledávání (pomalé)
         esa důkladné vyhledávání (velmi pomalé a o nic lepší než umh)

    me_range=<4-64>
       rádius důkladného nebo vícešestiúhelníkového vyhledávání pohybu (výchozí: 16)

    subq=<1-7>
       Nastavuje kvalitu subpel dolaďování. Tento parametr ovlivňuje poměr kvalita versus
       rychlost v procesu rozhodování o predikovaném pohybu. Nastavením subq=5 může zvýšit
       komprimaci až o 10% oproti subq=1.
         1  Provádí rozhodování v režimu s přesností na celý pixel  na  všech
           kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepší. Následně zpřesní
           pohyb tohoto typu na rychlou čtvrtpixelovou přesnost (nejrychlejší).
         2  Použije režim vyhledávání pohybu s přesností půl pixelu  na  všech
           kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepší. Nakonec zpřesní pohyb
           tohoto typu na čtvrtpixelovou přesnost.
         3  Stejné jako 2, ale používá pomalejší čtvrtpixelovou zpřesňování.
         4  Použije rychlý  čtvrtpixelový  režim  vyhledávání  pohybu  na  všech
           kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepší. Nakonec zpřesní pohyb
           tohoto typu na čtvrtpixelovou přesnost.
         5  Použije nejkvalitnější vyhledávání pohybu s čtvrtpixelovou přesností na
           všech  kandidátských  typech makrobloku, než je vybrán ten nejlepší
           (výchozí).
         6  Zapne optimalizaci omezování toku typů makrobloků v I- a P-snímcích.
         7  Zapne optimalizaci omezení toku pro vektory pohybu a intra režimy.
           (nejlepší)
       Výše uvedený pojem "všechny kandidátské typy" neznamená všechny povolené typy: 4x4,
       4x8, 8x4 jsou zkoušeny pouze pokud je 8x8 lepší než 16x16.

    (no)chroma_me
       Bere v potaz barvu během vyhledávání pohybu subpixelu (výchozí: zapnuto). Vyžaduje
       subq>=5.

    (no)mixed_refs
       Umožňuje každému pohybovému oddílu 8x8 nebo 16x8 nezávisle zvolit referenční
       snímek. Bez této volby musí použít celý makroblok stejnou referenci. Vyžaduje
       frameref>1.

    (no)brdo
       Zapne optimalizaci ořezání datového toku makroblokových typů v B-snímcích. Vyžaduje
       subq>=6.

    (no)bime
       Raději zpřesní oba vektory pohybu v dvousměrných makroblocích, než aby použil
       vektory ze zpětného a dopředného vyhledávání. Tato volba nemá žádný vliv bez B-
       snímků.

    trellis=<0-2>
       optimální kvantizace z hlediska omezení datového toku
         0  vypnuto (výchozí)
         1  zapnuto pouze pro konečný výsledek (final encode)
         2  zapnuto při všech rozhodováních o režimech (pomalé, vyžaduje subq>=6)

    deadzone_inter=<0-32>
       Nastaví velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-trellisovu kvantizaci klíčových
       snímků (výchozí: 21). Nižší hodnoty pomáhají zachovat jemné detaily a zrnitost
       filmu (typicky využitelné pro vysoce kvalitní/datově náročné enkódy), zatímco vyšší
       hodnoty pomáhají odfiltrovat tyto detaily, aby se ušetřily bity, které se mohou
       využít pro jiné makrobloky a snímky (typicky využitelné pro enkódy s limitovanou
       velikostí). Doporučujeme, abyste začali s laděním deadzone_intra před změnou tohoto
       parametru.

    deadzone_intra=<0-32>
       Nastaví velikost deadzone jasové  kvantizace  pro  ne-trellisovu  kvantizaci
       neklíčových snímků (výchozí: 11). Tato volba má stejný efekt jako deadzone_inter až
       na to, že ovlivňuje klíčové snímky. Doporučujeme, abyste začali s laděním tohoto
       parametru před změnou deadzone_inter.

    (no)fast_pskip
       Provádí detekci early skip v P-snímcích (výchozí: zapnuto). To obvykle zadarmo
       zlepší rychlost, ale může občas způsobovat artefakty v plochách bez detailů, jako
       je obloha.

    (no)dct_decimate
       Eliminuje  dct bloky v P-snímcích obsahujících pouze malý jediný koeficient
       (výchozí: zapnuto). Odstraní to některé detaily, takže ušetří bity, které mohou být
       použity v jiných snímcích, což jak doufáme zvýší celkovou subjektivní kvalitu.
       Pokud komprimujete ne-anime obsah s vysokým datovým tokem, měli byste to vypnout
       pro zachování tolika detailů, kolik je možné.

    nr=<0-100000>
       Omezení šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je vhodný rozsah 100-1000, ale
       můžete ji o něco zvýšit pro velmi zašuměný obsah (výchozí: 0). Vzhledem k malému
       vlivu na rychlost jím můžete nahradit filtrování šumu pomocí videofiltrů jako
       denoise3d nebo hqdn3d.

    chroma_qp_offset=<-12-12>
       Použije odlišný kvantizer pro barvu vztažený k jasu. Použitelné hodnoty jsou v
       rozsahu <-2-2> (výchozí: 0).

    cqm=<flat|jvt|<soubor>>
       Buď použije předdefinovanou uživatelskou kvantizační matici, nebo nahraje soubor
       formátu JM s maticí.
         flat
           Použije se předdefinovaná flat 16 matice (výchozí).
         jvt
           Použije se předdefinovaná JVT matice.
         <soubor>
           Použije se zadaný soubor formátu JM s maticí.
       POZNÁMKA: Uživatelé používající Windows CMD.EXE mohou mít problém se zpracováním
       příkazového řádku, pokud se pokusí použít všechny CQM seznamy. To je způsobeno
       omezením délky příkazového řádku. V tom případě doporučujeme, abyste seznamy
       vložili do CQM souboru formátu JM a ten pak nahráli výše uvedeným způsobem.

    cqm4iy=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 intra jasová matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených hodnot
       v rozsahu 1-255.

    cqm4ic=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 intra chrominanční matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených
       hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm4py=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 inter jasová matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených hodnot
       v rozsahu 1-255.

    cqm4pc=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 inter chrominanční matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených
       hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm8iy=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 8x8 intra jasová matice zadaná jako seznam 64 čárkou oddělených hodnot
       v rozsahu 1-255.

    cqm8py=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 8x8 inter jasová matice zadaná jako seznam 64 čárkou oddělených hodnot
       v rozsahu 1-255.

    level_idc=<10-51>
       Nastavuje Level bitového proudu tak jak je definován v annex A standardu H.264
       (výchozí: 51 - Level 5.1). To je použito pro sdělení dekodéru jaké vlastnosti musí
       podporovat. Tento parametr použijte pouze pokud víte co znamená a musíte jej
       nastavit.

    threads=<1-16>
       Rozvětví vlákna pro paralelní enkódování na více procesorech (výchozí: 1). Mírně
       snižuje kvalitu komprese. Nastavení na 0 nebo 'auto' sdělí libx264, aby detekovala
       počet CPU, které máte a zvolila vhodný počet vláken.

    (no)global_header
       Způsobí že se SPS a PPS objeví pouze jednou, na začátku bitového proudu (výchozí:
       vypnuto). Některé přehrávače, jako Sony PSP, vyžadují použití této volby. Výchozím
       chováním je opakování SPS a PPS před každým IDR snímkem.

    (no)interlaced
       Považovat video obsah za prokládaný.

    log=<-1-3>
       Nastavení množství logovacích informací vypisovaných na obrazovku.
         -1  žádné
         0  Vypisuje pouze chyby.
         1  varování
         2  PSNR a další analytické statistiky po skončení enkódování (výchozí)
         3  PSNR, QP, typ snímku, velikost a ostatní statistiky pro každý snímek

    (no)psnr
       Tiskne statistiky odstupu signál-šum.
       POZNÁMKA: Sloupce 'Y', 'U', 'V', a 'Avg' PSNR ve shrnutí nejsou matematicky správné
       (jsou to jednoduše průměry odstupu signál-šum z jednotlivých snímků). Jsou zde
       pouze pro srovnání s JM referenčním kodekem. Pro jakékoli jiné využití raději
       použijte 'Globální' PSNR, nebo PSNR jednotlivých snímků vypisovaných při log=3.

    (no)ssim
       Vypíše výsledky Structural Similarity Metric. To je alternativou k PSNR a může lépe
       odpovídat vnímané kvalitě komprimovaného videa.

    (no)visualize
       Zapne x264 vizualizace během enkódování. Pokud to x264 na vašem systému podporuje,
       bude během enkódování otevřeno nové okno, ve kterém se pokusí x264 ukazovat přehled
       o tom, jak jsou enkódovány jednotlivé snímky. Každý typ bloku vizualizovaného filmu
       bude obarven následovně:
         červeně/růžově
           intra blok
         modře
           inter blok
         zeleně
           přeskočený blok
         žlutě
           B-blok
       Tuto vlastnost považujte za experimentální a může se změnit. Konkrétně závisí na
       tom, zda byl x264 zkompilován se zapnutou vizualizací. Poznamenejme, že po
       enkódování vykreslení vizualizace x264 zastaví a čeká na stisk klávesy, než
       enkóduje další snímek.

  xvfw (-xvfwopts)
    Enkódování pomocí Video for Windows kodeků je zpravidla zastaralé, pokud nechcete
    enkódovat některým obskurním otřepaným kodekem.

    codec=<jméno>
       Jméno binárního kodeku, kterým se má enkódovat.

    compdata=<soubor>
       Název souboru s nastavením kodeku (např. firstpass.mcf) vytvořený programem
       vfw2menc.

  MPEG muxer (-mpegopts)
    MPEG muxer umí generovat 5 typů datových proudů, z nichž každý má rozumné výchozí volby,
    které si uživatel může upravit. Obecně, když enkódujete MPEG soubory, bývá vhodné vypnout
    MEncoderův kód pro přeskakování snímků (viz video filtry -noskip, -mc a také harddup a
    softskip).

    PŘÍKLAD:
         format=mpeg2:tsaf:vbitrate=8000

    format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd | pes1 | pes2>
       formát proudu (výchozí: mpeg2). pes1 a pes2 jsou velice vadné formáty (žádná pack
       hlavička a žádné vyplňování), ale VDR je používá; nevybírejte je, pokud přesně
       nevíte co děláte.

    size=<až do 65535>
       Velikost packu v bajtech, neměňte ji, pokud nevíte jistě co děláte (výchozí: 2048).

    muxrate=<int>
       Nominální rychlost multiplexování v kbitech/s použitá v hlavičkách packů (výchozí:
       1800 kb/s). Bude změněna podle potřeby v případě že 'format=mpeg1' nebo 'mpeg2'.

    tsaf
       Nastaví časovou značku v každém snímku, pokud je to možné; doporučujeme při
       format=dvd. Pokud dvdauthor píše něco jako "..audio sector out of range...",
       nejspíš jste nezapnuli toto.

    interleaving2
       Používá lepší algoritmus k proložení audio a video paketů založeném na principu, že
       se muxer vždy pokouší naplnit proud s největším procentem volného prostoru.

    vdelay=<1-32760>
       Počáteční zpoždění videa v milisekundách (výchozí: 0), použijte ji pokud chcete
       zpozdit video s ohledem na audio. Nepracuje s :drop.

    adelay=<1-32760>
       Počáteční hodnota zpoždění zvuku v milisekundách (výchozí: 0), použijte ji, pokud
       chcete opozdit zvuk vůči videu.

    drop
       Je-li použito spolu s vdelay, muxer zahodí tu část audia, která přečnívá.

    vwidth, vheight=<1-4095>
       Nastaví šířku a výšku když je video MPEG-1/2.

    vpswidth, vpsheight=<1-4095>
       Nastaví "pan and scan" šířku a výšku pokud je video MPEG-2.

    vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>
       Nastavuje zobrazovaný poměr stran pro MPEG-2 video. Nepoužívejte pro MPEG-1, jinak
       bude výsledný poměr stran zcela špatný.

    vbitrate=<int>
       Nastaví datový tok videa v kbitech/s pro MPEG-1/2 video.

    vframerate=<24000/1001 | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 | 60000/1001 | 60 >
       Nastaví snímkovou rychlost pro MPEG-1/2 video. Tato volba bude ignorována, je-li
       použita v kombinaci s telecine.

    telecine
       Zapne soft 3:2 pulldown soft telecine režim: Muxer upraví video proud tak, aby
       vypadal jako enkódovaný se snímkovou rychlostí 30000/1001 fps. Pracuje pouze s
       MPEG-2 videem, pokud je výstupní snímková rychlost 24000/1001 fps. Konvertujte ji
       pomocí -ofps podle potřeby. Jakákoli jiná snímková rychlost je nekompatibilní s
       touto volbou.

    film2pal
       Zapíná FILM na PAL a NTSC na PAL soft telecine režim: Muxer upraví video proud
       tak, aby vypadal jako enkódovaný se snímkovou rychlostí 25 fps. Pracuje pouze s
       MPEG-2 videem, pokud je výstupní snímková rychlost 24000/1001 fps. Konvertujte ji
       pomocí -ofps podle potřeby. Jakákoli jiná snímková rychlost je nekompatibilní s
       touto volbou.

    tele_src a tele_dest
       Zapne libovolnou telecinaci pomocí DGPulldown kódu od Donanda Grafta. Musíte
       nastavit původní a požadovanou snímkovou rychlost; muxer se postará, aby video
       proud vypadal jakoby byl enkódován při požadované rychlosti. Pracuje pouze s MPEG-2
       videem, pokud je vstupní snímková rychlost nižší než výstupní a její zvýšení je <=
       1.5.

       PŘÍKLAD:
         tele_src=25,tele_dest=30000/1001
           telecinace PAL na NTSC
    .

    vbuf_size=<40-1194>
       Nastavuje velikost bufferu video dekodéru v kilobytech. Zadejte ji pouze pokud je
       bitový tok video proudu příliš velký pro zvolený formát a zárověň perfektně víte co
       děláte. Příliš vysoké hodnoty mohou vést k nepřehratelnému filmu, podle schopností
       přehrávače. Pokud muxujete HDTV video, měla by stačit velikost 400.

    abuf_size=<4-64>
       Nastavuje velikost bufferu audio dekodéru v kilo bytech. Ostatní je obdobné jako
       vbuf_size.

  FFmpeg libavformat demuxery (-lavfdopts)
    probesize=<hodnota>
       Maximální množství skoumaných dat ve fázi detekce. V případě MPEG-TS tato hodnota
       udává maximální počet TS paketů, které se budou skenovat.

  FFmpeg libavformat muxery (-lavfopts) (viz také -of lavf)
    delay=<hodnota>
       V současnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Maximální povolená odchylka v
       sekundách, mezi referenčním časovačem výstupního proudu (SCR) a dekódovanou časovou
       značkou (DTS) pro jakýkoli dostupný datový proud (prodleva od demux do dekódování).
       Výchozí je 0.7 (jak přikazují standardy definované MPEG). Vyšší hodnoty vyžadují
       větší vyrovnávací paměti a nesmí být používány.

    format=<nosný_formát>
       Přenastaví výstupní nosný formát (kontejner) do kterého se bude multiplexovat
       (výchozí: autodetekce z přípony výstupního souboru).
         mpg
           MPEG-1 systémy a MPEG-2 PS
         asf
           Advanced Streaming Format
         avi
           Soubor Audio Video Interleave
         wav
           Waveform Audio
         swf
           Macromedia Flash
         flv
           Macromedia Flash video soubory
         rm
           RealAudio a RealVideo
         au
           SUN AU formát
         nut
           NUT Open container format (experimentální)
         mov
           QuickTime
         mp4
           Formát MPEG-4
         dv
           Sony Digital Video kontejner

    muxrate=<tok>
       Nominální datový tok multiplexu v bitech za sekundu; v současnosti má význam pouze
       pro MPEG[12]. Občas je zvýšení nutné pro předejití "podtečení bufferu".

    packetsize=<velikost>
       Velikost, vyjádřená v bajtech, jednotkového paketu pro zvolený formát. Když
       muxujete do MPEG[12] implementací, výchozí hodnoty jsou: 2324 pro [S]VCD, 2048 pro
       všechny ostatní formáty.

    preload=<odchylka>
       V současnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Počáteční odchylka v sekundách, mezi
       referenčním časovačem výstupního proudu (SCR) a časovou značkou (DTS) pro jakýkoli
       dostupný datový proud (doba od demux do dekódování).

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    K ovládání chování MPlayeru a MEncoderu lze použít řadu proměnných prostředí.

    MPLAYER_CHARSET (viz také -msgcharset)
       Konvertuje terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí: autodetekce).
       Hodnota "noconv" znamená žádnou konverzi.

    MPLAYER_HOME
       Adresář kde bude hledat MPlayer uživatelská nastavení.

    MPLAYER_VERBOSE (viz také -v a -msglevel)
       Nastaví počáteční úroveň upovídanosti pro všechny moduly (výchozí: 0). Výsledná
       upovídanost odpovídá -msglevel 5 plus hodnota MPLAYER_VERBOSE.

  libaf:
    LADSPA_PATH
       Pokud je nastavena LADSPA_PATH, vyhledává uvedený soubor. Pokud ne, musíte zadat
       celé jméno i s cestou. DODĚLAT: Toto rovněž zmiňujeme v sekci ladspa.

  libdvdcss:
    DVDCSS_CACHE
       Nastavuje adresář, do kterého se ukládají CSS klíče DVD titulů. To zrychluje
       otevírání DVD které jsou v cache. Adresář DVDCSS_CACHE je vytvořen, pokud již
       neexistuje a podadresář je vytvořen podle názvu DVD nebo data výroby. Pokud není
       DVDCSS_CACHE nastavena, nebo je prázdná, libdvdcss použije výchozí hodnotu, kterou
       je "${HOME}/.dvdcss/" pod Unixem a "C:\Documents and Settings\$USER\Application
       Data\dvdcss\" pod Win32. Speciální hodnota "off" vypne ukládání klíčů.

    DVDCSS_METHOD
       Nastaví metodu autentifikace a dešifrování, kterou použije libdvdcss pro čtení
       šifrovaných disků. Může být titul, klíč nebo disk. Může nabýt hodnoty title, key
       nebo disc.
         key
           je výchozí metoda. libdvdcss použije sadu vypočítaných klíčů přehrávače pro
           dosažení klíče disku. To může selhat, pokud mechanika nerozpozná žádný z
           klíčů přehrávače.
         disc
           je záchytná metoda, pokud klíč selže. Místo použití klíčů přehrávače,
           libdvdcss získá klíč disku hrubou silou. Tento proces je náročný na CPU a
           vyžaduje 64 MB paměti pro uložení dočasných dat.
         title
           je záchytnou metodou, pokud všechny ostatní metody selžou. Nezávisí na
           výměně klíčů s DVD mechanikou, ale spíše použije kryptografický útok pro
           uhodnutí klíče. V ojedinělých případech může selhat, jelikož na disku není
           dostatek šifrovaných dat pro provedení statistického útoku, ale na druhou
           stranu je to jediný způsob, jak dešifrovat DVD uložené na hard disku, nebo
           DVD se špatným regionem na RPC2 mechanice.

    DVDCSS_RAW_DEVICE
       Nastaví raw zařízení k použití. Přesné použití závisí na operačním systému.
       Linuxová utilita pro nastavení raw zařízení je například raw(8). Pamatujte, že na
       většině operačních systémů vyžaduje použití raw zařízení vysoce zarovnané buffery:
       Linux vyžaduje zarovnání na 2048 bajtů (což je velikost DVD sektoru).

    DVDCSS_VERBOSE
       Nastaví upovídanost libdvdcss.
         0  Neprodukuje žádné zprávy.
         1  Vypisuje chybové zprávy na stderr.
         2  Vypisuje chybové a debugovací zprávy na stderr.

    DVDREAD_NOKEYS
       Přeskočí obnovení všech klíčů při startu. V současnosti vypnuto.

    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libao2:
    AO_SUN_DISABLE_SAMPLE_TIMING
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    AUDIODEV
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    AUDIOSERVER
       Nastaví server Network Audio Systému, na který by se mělo připojit výstupní audio
       rozhraní nas a přenos, který by měl být použitý. Pokud není nastavena, použije se
       místo ní DISPLAY. Přenos může být tcp nebo unix. Syntaxe je tcp/<počítač>:<port>,
       <počítač>:<číslo_instance> nebo [unix]:<číslo_instance>. Základní port NAS je 8000
       a <číslo_instance> je k němu přičteno.

       PŘÍKLADY:
         AUDIOSERVER=počítač:0
           Připojí se k NAS serveru na <počítači> pomocí výchozího portu a přenosu.
         AUDIOSERVER=tcp/počítač:8000
           Připojí se k NAS serveru na <počítači> naslouchajícímu na TCP portu 8000.
         AUDIOSERVER=(unix)?:0
           Připojí se k NAS serveru instance 0 na localhost pomocí unix domain soketů.

    DISPLAY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

  vidix:
    VIDIX_CRT
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

  osdep:
    TERM  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libvo:
    DISPLAY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    FRAMEBUFFER
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libmpdemux:
    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

    HOMEPATH
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    http_proxy
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    LOGNAME
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    USERPROFILE
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

  GUI:
    CHARSET
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    DISPLAY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libavformat:
    AUDIO_FLIP_LEFT
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    BKTR_DEV
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    BKTR_FORMAT
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    BKTR_FREQUENCY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    http_proxy
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    no_proxy
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

SOUBORY

    /usr/localetc/mplayer/mplayer.conf
       Systémové nastavení MPlayeru.

    /usr/local/etc/mplayer/mencoder.conf
       Systémové nastavení MEncoderu.

    ~/.mplayer/config
       Uživatelské nastavení MPlayeru.

    ~/.mplayer/mencoder.conf
       Uživatelské nastavení MEncoderu.

    ~/.mplayer/input.conf
       konfigurace ovládacích tlačítek (viz '-input keylist' pro úplný seznam)

    ~/.mplayer/gui.conf
       konfigurační soubor pro GUI

    ~/.mplayer/gui.pl
       GUI playlist

    ~/.mplayer/font/
       adresář s fontem (Zde musí být soubor font.desc a soubory s příponou .RAW.)

    ~/.mplayer/DVDkeys/
       uložené CSS klíče

    Za předpokladu že je přehráván /path/to/movie.avi, MPlayer bude soubory
       s titulky vyhledávat v tomto pořadí:
       /path/to/movie.sub
       ~/.mplayer/sub/movie.sub

PŘÍKLADY POUŽITÍ MPLAYERU

    Rychlý start přehrávání DVD:
    mplayer dvd://1

    Přehrávat v japonštině s anglickými titulky:
    mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

    Přehrát pouze kapitoly 5, 6, 7:
    mplayer dvd://1 -chapter 5-7

    Přehrát pouze tituly 5, 6, 7:
    mplayer dvd://5-7

    Přehrávání DVD s více úhly pohledu:
    mplayer dvd://1 -dvdangle 2

    Přehrávání z odlišného DVD zařízení:
    mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

    Přehrávání DVD videa z adresáře s VOB soubory:
    mplayer dvd://1 -dvd-device /cesta/do/adresáře/

    Zkopírování filmu z DVD disku na hard disk, uložení do souboru titul1.vob :
    mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile titul1.vob

    Přehrávat proud z HTTP:
    mplayer http://mplayer.hq/example.avi

    Přehrávat proud přes RTSP:
    mplayer rtsp://server.example.com/streamName

    Převést titulky do MPsub formátu:
    mplayer dummy.avi -sub source.sub -dumpmpsub

    Převést titulky do MPsub bez koukání na video:
    mplayer /dev/zero -rawvideo pal:fps=xx -demuxer rawvideo -vc null -vo null -noframedrop -benchmark -sub zdroj.sub -dumpmpsub

    Vstup ze standardního V4L:
    mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv

    Přehrávání na Zoran kartě (staré provedení, opuštěno):
    mplayer -vo zr -vf scale=352:288 file.avi

    Přehrávání na Zoran kartě (nové provedení):
    mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg file.avi

    Přehrávání šestikanálového AAC souboru, máte-li jen dva reproduktory:
    mplayer -rawaudio format=0xff -demuxer rawaudio -af pan=2:.32:.32:.39:.06:.06:.39:.17:-.17:-.17:.17:.33:.33 adts_he-aac160_51.aac
    Musíte si pohrát s hodnotami "pan" (tedy násobte hodnotou) pro zvýšení hlasitosti nebo
    potlačení omezení.

    Inverze šachovnice pomocí filtru geq:
    mplayer -vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'

PŘÍKLADY POUŽITÍ MENCODERU

    Enkódovat DVD titul #2, pouze vybrané kapitoly:
    mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Enkódovat DVD titul #2, změna velikosti na 640x480:
    mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Enkódovat DVD titul #2, změna velikosti na 512xHHH (dodrží poměr stran):
    mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    To samé, jen datový tok je nastaven na 1800kbitů a optimalizované makrobloky:
    mencoder dvd://2 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

    To samé, jen s MJPEG kompresí:
    mencoder dvd://2 -o title2.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800 -oac copy

    Enkódování všech *.jpg souborů v aktuálním adresáři:
    mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -o output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Enkódování z tuneru (nastavte formát pomocí -vf format):
    mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi -ovc raw

    Enkódování z roury:
    rar p test-SVCD.rar | mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

CHYBY

    Nepanikařte. Pokud nějakou najdete, dejte nám vědět, ale prosíme abyste si nejdřív
    přečetli veškerou dokumentaci. Také si dejte pozor na smajlíky. :) Mnoho chyb je výsledkem
    špatného nastavení nebo použití parametrů. Část dokumentace věnovaná ohlašování chyb
    (http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/bugreports.html) vysvětluje jak sestavit použitelné
    hlášení o chybách.

AUTOŘI

    MPlayer byl původně napsán Arpadem Gereoffym. Viz soubor AUTHORS pro seznam některých
    dalších přispěvatelů.

    MPlayer (C) 2000-2019 The MPlayer Team

    Tuto manuálovou stránku převážně píší: Gabucino, Jonas Jermann a Diego Biurrun. Spravuje
    ji (anglický originál): Diego Biurrun Prosíme zasílejte připomínky k ní do konference
    MPlayer-DOCS. Podněty a připomínky k překladu posílejte  do  konference  MPlayer-
    translations.

    Překlad: Jiří Heryán

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU

    Překladem mohlo dojít k zanesení následných chyb a nepřesností. Nepracuje-li některá
    vlastnost jak je popisováno, nebo je některá část nepochopitelná, nahlédněte nejprve do
    anglického originálu a případné připomínky zašlete do konference MPlayer-translations.