Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

POUŽITÍ

    mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
    mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
    mv [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

    Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -f, --force
       nežádá potvrzení před přepsáním

    -i, --interactive
       vyžaduje potvrzení před přepsáním

    -n, --no-clobber
       nepřepíše existující soubor

    Zadáte-li více jak jeden přepínač z -i, -f, -n, pouze poslední bude účinkovat.

    --strip-trailing-slashes
       odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÍL za normální soubor

    -u, --update
       přesune pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor
       neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje prováděné operace

    -Z, --context
       nastaví selinuxový bezpečností kontext cílového souboru na výchozí hodnotu

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Přípona  záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

    Napsal Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    rename(2)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mv invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.