Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    nice - spustí program se změněnou prioritou

POUŽITÍ

    nice [VOLBA] [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

    Spustí PŘÍKAZ s pozměněnou hodnotou nice, což ovlivní plánování procesů. Bez PŘÍKAZU
    vypíše aktuální hodnotu. Rozsah hodnoty nice je od -20(nejpříznivější pro proces) do 19
    (nejméně příznivé pro proces).

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -n, --adjustment=N
       přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu; výchozí hodnota N je 10.

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nice, která je obvykle upřednostněna před
    verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v
    dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    nice(2), renice(1)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) nice invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.