Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    pdf2dsc - generuje PostScript seznam stránek dokumentu PDF

POUŽITÍ

    pdf2dsc vstup.pdf [ výstup.dsc ]

POPIS

    pdf2dsc používá gs(1) k přečtení souboru ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF)
    "vstup.pdf" a vytvoření dokumentu ve formátu PostScript(tm) "výstup.dsc", který odpovídá
    požadavkům Adobe's Document Structuring Conventions (DSC).

    Tento nový dokument jednoduše říká programu Ghostscript, aby četl soubor PDF a zobrazoval
    jej jednu stránku po druhé. Vygenerovaný dokument je pak možné prohlížet pomocí jakéhokoli
    prohlížeče PostScriptu založeného na programu Ghostscript, jako například ghostview(1) na
    Unixových platformách nebo GSview pro Windows, se kterým může uživatel procházet stránkami
    dokumentu PDF v libovolném pořadí.

    Pokud nebyl na příkazovém řádku zadáno jméno výstupního souboru, bude jméno stejné jako
    jméno vstupního souboru (bez původní přípony) a jako přípona se použije ".dsc".

NÁSTRAHY

    Dokument DSC používá postupy specifické pro Ghostscript. Navíc musí být při zpracovávání
    dokumentu DSC původní dokument PDF k dispozici.

    Ke správné funkci budete potřebovat soubor "pdf2dsc.ps" (autorem je Russell Lang), který
    je dodáván s programem Ghostscript od verze 3.53.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), ghostview(1)

VERZE

    This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1.

AUTOR

    Yves Arrouye <yves.arrouye@usa.net> a Russell Lang gsview at ghostgum.com.au.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.