Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    ps2ascii - Ghostscript převaděč z PostScriptu nebo PDF na ASCII

POUŽITÍ

    ps2ascii [ vstup.ps [ výstup.txt ] ]
    ps2ascii vstup.pdf [ výstup.txt ]

POPIS

    ps2ascii používá gs(1) k extrakci ASCII textů ze souborů ve formátu PostScript(tm) nebo
    Adobe Portable Document Format (PDF). Pokud nejsou z příkazové řádky zadány žadné soubory,
    gs čte ze standardního vstupu. Sobory PDF však musí být zadány jménem souboru, nemohou být
    čteny ze standardního vstupu. Pokud není zadáno jméno výstupního souboru, ASCII text je
    zapsán na standardní výstup.

    ps2ascii nebere v úvahu kódování fontu a nezachází příliš dobře s kerningem, proto při
    převodu PostScriptu (ale prozatím nikoli PDF) můžete zvážit použití programu pstotext
    (viz níže).

SOUBORY

    Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze
    které se dozvíte více podrobností.

DALŠÍ INFORMACE

    pstotext(1), http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

VERZE

    This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1.

AUTOR

    Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Významná vylepšení
    provedl David M. Jones <dmjones@theory.lcs.mit.edu>.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.