Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    ps2pdfwr - převádí PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel, pomocí programu
    ghostscript

POUŽITÍ

    ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:

                 -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite

    as well as the appropriate -dOutputFile argument, all preceded and followed by any
    command-line arguments. Finally, the security option -dSAFER is prepended before all the
    other options (This is now redundant as "SAFER" is now the default, but the option does no
    harm).

    Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento program s doplněním odpovídající volby
    pro kompatibilitu.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 9.56.1.

AUTOR

    Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou
    stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.