Provided by: qelectrotech_0.8.0-3_amd64 bug

NAME

    qelectrotech - Electric diagrams editor

SYNOPSIS

    qelectrotech  [--common-elements-dir=DIR] [--config-dir=DIR] [--lang-dir=DIR] [--help]
    [-v|--version] [--license] [FILE]...

DESCRIPTION

    QElectroTech je editor electrických nákresů. Nákresy (*.qet) a electrické prvky (*.elmt)
    jsou ukládány ve formátu XML. Prvky použité v nákresu mohou pocházet ze společné sbírky
    nebo z vlastní uživatelovy sbírky. Příznačné je, že společnou sbírku mohou číst všichni
    uživatelé, ale upravovat ji nemohou. Každý uživatel vlastní svou vlastní sbírku, kterou
    může upravovat dle libosti.

OPTIONS

    --common-elements-dir=DIR
       Používá DIR jako kořenového adresáře pro společnou sbírku. Poznámka: tato volba je
       povolena  jen  v případě, že byl v době sestavování programu zadán pokyn
       QET_ALLOW_OVERRIDE_CED_OPTION.

    --config-dir=DIR
       Používá DIR jako adresáře pro nastavení současného uživatele. Tento adresář hostí
       soubor  nazvaný qelectrotech.conf, který obsahuje nastavení programu, and a
       podadresář nazvaný elements, který obsahuje sbírku uživatelových prvků. Poznámka:
       tato volba je povolena jen v případě, že byl v době sestavování programu zadán
       pokyn QET_ALLOW_OVERRIDE_CD_OPTION.

    --lang-dir=DIR
       Hledá překladové soubory k programu v adresářovém DIR.

    --help Zobrazí krátký popis dostupných voleb.

    -v, --version
       Zobrazí číslo verze programu (např.: 0.1).

    --license
       Zobrazí licenci k programu (GNU/GPL).

    Uvědomte si, že pokud je v příkazovém řádku zadána jedna z posledních tří voleb, program
    se po zobrazení odpovídajících údajů zastaví. Běží-li ještě nějaký proces programu, který
    byl spuštěn uživatelem, tento proces bude brát ohled na příkazový řádek, a zejména na
    soubory k otevření. Avšak na volby, které nově vymezují adresáře (společná sbírka, soubory
    s nastavením a překladové souboru), brán ohled nebude. Pokud končí název souboru příponou
    .elmt, QElectroTech se jej pokusí otevřít v editoru prvků. Jinak jej bude považovat za
    nákres.

AUTHORS

    Benoit Ansieau <benoit@qelectrotech.org>
    Xavier Guerrin <xavier@qelectrotech.org>
    Laurent Trinques <scorpio@qelectrotech.org>
    Joshua Claveau <joshua@qelectrotech.org>
    Cyril.frausti <cyril@qelectrotech.org>

REPORTING BUGS

    Pokud se v programu setkáte s chováním, které vám bude připadat neobvyklé, projděte se
    našimi často kladenými dotazy (FAQ) <http://qelectrotech.org/wiki/doku.php?id=doc:faq> a
    naším systémem pro sledování chyb <http://qelectrotech.org/bugtracker/>, abyste si ověřil,
    zda se už o těch potížích něco neví. Neví-li se, předložte, prosím, hlášení o chybě přes
    náš systém sledování chyb (BugTracker).

COPYRIGHT

    Copyright (c) Vývojáři QElectroTechu.
    Povolení: GNU/GPL v2+ : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Tento program je svobodný. Můžete jej upravovat a šířit jej. Je poskytován tak, jak je, a
    BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

SEE ALSO

    Veřejné stránky : <http://qelectrotech.org/>