Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    rm - maže soubory nebo adresáře

POUŽITÍ

    rm [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi příkazu rm. rm maže zadané soubory.
    Implicitně nemaže adresáře.

    Pokud je zadána volba -I nebo --interactive=once a jsou zadány více než tři soubory nebo
    je zadána volba -r, -R nebo --recursive, tak se rm zeptá uživatele, jestli chce tuto
    operaci provést. Pokud odpověď uživatele není kladná, celý příkaz bude přerušen.

    Jinak pokud do souboru nelze zapisovat, standardní vstup je terminál a není zadána volba
    -f nebo --force nebo je zadána volba -i nebo --interactive=always, rm se zeptá uživatele,
    jestli chce soubor smazat. Pokud odpověď uživatele není kladná, soubor je přeskočen.

VOLBY

    Odstraní (unlink) SOUBOR(y).

    -f, --force
       ignoruje neexistující soubory a argumenty, nikdy se neptá

    -i   vyžaduje potvrzení před smazáním jednotlivých souborů

    -I   Pokud jsou zadány více než tři soubory nebo při rekurzívním mazání, zeptá se
       uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Není to tak vtíravé jako -i a přesto
       ochrání před většinou chyb.

    --interactive[=KDY]
       Podle zadaného KDY žádá potvrzení uživatelem: never (nikdy), once ((-I, jednou)
       nebo always ((-i, vždy). Pokud není KDY zadáno, žádá potvrzení uživatelem vždy.

    --one-file-system
       Při mazání hierarchie adresářů přeskočí jakékoliv adresáře, které jsou na jiném
       souborovém systému než je odpovídající parametr zadaný na příkazové řádce.

    --no-preserve-root
       zpracuje '/' obvyklým způsobem

    --preserve-root[=all]
       nemaže „/“ (výchozí); s „all“ odmítne argumenty příkazového řádku, které se
       nacházejí na zařízení odlišném od svých rodičů

    -r, -R, --recursive
       maže zadané adresáře i s jejich obsahem

    -d, --dir
       maže prázdné adresáře

    -v, --verbose
       vypisuje prováděné operace

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Implicitně neruší adresáře, ale pokud je použita volba --recursive (-r nebo -R), je
    adresář vymazán spolu se svým obsahem.

    Pokud chcete smazat soubor, jehož jméno začíná '-', například '-foo', použijte jeden z
    následujících příkazů:

       rm -- -foo

       rm ./-foo

    Vezměte na vědomí, že pokud pomocí rm smažete soubor, je, za předpokladu dostatečných
    znalostí a/nebo času, obvykle možné obnovit části takového souboru. Jestliže chcete větší
    jistotu, že obsah nepůjde obnovit, zvažte použití nástroje „shred“.

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) rm invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.