Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    sleep - čeká zadaný časový interval

POUŽITÍ

    sleep POČET[PŘÍPONA]...
    sleep VOLBA

POPIS

    Čeká POČET sekund. PŘÍPONA může být „s“ pro sekundy (výchozí), „m“ pro minuty, „h“ pro
    hodiny nebo „d“ pro dny. Počet nemusí být celé číslo. Dva a více argumentů způsobí, že se
    bude čekat po dobu danou součtem zadaných hodnot.

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    sleep(3)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) sleep invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.