Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    sync - Synchronizuje odložené zápisy s trvalým úložištěm

POUŽITÍ

    sync [VOLBA] [SOUBOR]...

POPIS

    Synchronizuje odložené zápisy s trvalým úložištěm.

    Je-li zadán jeden nebo více souborů, synchronizuje pouze ty, nebo souborové systémy je
    obsahující.

    -d, --data
       synchronizuje pouze data souborů, ne nepotřebná metadata

    -f, --file-system
       synchronizuje souborové systémy, které obsahují zadané soubory

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

CHYBY

    Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

AUTOR

    Napsal Jim Meyering a Giuseppe Scrivano.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) sync invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.