Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    tee - čte standardní vstup a zapisuje na standardní výstup a do souborů

POUŽITÍ

    tee [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Kopíruje standardní vstup na standardní výstup a do všech SOUBORů zadaných jako parametry.

    -a, --append
       načítaná data jsou připsána na konec zadaných SOUBORů místo jejich přepsání

    -i, --ignore-interrupts
       ignoruje signály přerušení

    -p   objasňuje chyby při zápisu do ne-rour

    --output-error[=REŽIM]
       určuje chování při chybě zápisu, vizte REŽIMY níže

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

  REŽIM určuje chování při chybách zápisu do výstupů:
    'warn' oznámí chyby, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu

    'warn-nopipe'
       oznámí chyby, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu kromě roury

    'exit' skončí při chybě, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu

    'exit-nopipe'
       skončí při chybě, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu kromě roury

    Výchozí REŽIM s přepínačem -p je „warn-nopipe“. Výchozí chování, nebyl-li zadán přepínač
    --output-error, je okamžitě skončit při chybě zápisu do roury a oznámit  chyby,
    nezapisuje-li do rour.

AUTOR

    Napsal Mike Parker, Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) tee invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.