Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    test - testuje soubory a porovnává hodnoty

POUŽITÍ

    test VÝRAZ
    test
    [ VÝRAZ ]
    [ ]"
    [ VOLBA

POPIS

    Skončí s návratovou hodnotou podle výsledku VÝRAZu.

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Chybějící VÝRAZ je interpretován jako nepravda. VÝRAZ je pravda nebo nepravda a určuje
    návratovou hodnotu. Je to jeden z:

    ( VÝRAZ )
       VÝRAZ je pravda

    ! VÝRAZ
       VÝRAZ je nepravda

    VÝRAZ1 -a VÝRAZ2
       VÝRAZ1 i VÝRAZ2 jsou pravdivé

    VÝRAZ1 -o VÝRAZ2
       VÝRAZ1 nebo VÝRAZ2 je pravdivý

    -n ŘETĚZEC
       délka ŘETĚZCE je nenulová

    ŘETĚZEC
       stejné jako -n ŘETĚZEC

    -z ŘETĚZEC
       délka ŘETĚZCE je nula

    ŘETĚZEC1 = ŘETĚZEC2
       řetězce jsou totožné

    ŘETĚZEC1 != ŘETĚZEC2
       řetězce nejsou totožné

    INTEGER1 -eq INTEGER2
       INTEGER1 je roven INTEGER2

    INTEGER1 -ge INTEGER2
       INTEGER1 je větší než nebo roven INTEGER2

    INTEGER1 -gt INTEGER2
       INTEGER1 je větší než INTEGER2

    INTEGER1 -le INTEGER2
       INTEGER1 je menší než nebo roven INTEGER2

    INTEGER1 -lt INTEGER2
       INTEGER1 je menší než INTEGER2

    INTEGER1 -ne INTEGER2
       INTEGER1 není roven INTEGER2

    SOUBOR1 -ef SOUBOR2
       SOUBOR1 a SOUBOR2 jsou na stejném zařízení a mají stejné číslo inode.

    SOUBOR1 -nt SOUBOR2
       SOUBOR1 je novější (podle času poslední změny) než SOUBOR2

    SOUBOR1 -ot SOUBOR2
       SOUBOR1 je starší než SOUBOR2

    -b SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to blokový speciální soubor

    -c SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to znakový speciální soubor

    -d SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to adresář

    -e SOUBOR
       SOUBOR existuje

    -f SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to normální soubor

    -g SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to má právo set-group-id

    -G SOUBOR
       SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním group id

    -h SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -L)

    -k SOUBOR
       SOUBOR existuje a má nastavený “sticky” bit

    -L SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -h)

    -N SOUBOR
       SOUBOR existuje a od posledního čtení byl změněn

    -O SOUBOR
       SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním user ID

    -p SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to pojmenovaná roura (FIFO)

    -r SOUBOR
       SOUBOR existuje a je čitelný

    -s SOUBOR
       SOUBOR existuje a má délku větší než nula

    -S SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to soket

    -t FD file descriptor FD je otevřený na terminál

    -u SOUBOR
       SOUBOR existuje a má nastaven set-user-id bit

    -w SOUBOR
       SOUBOR existuje a je zapisovatelný

    -x SOUBOR
       SOUBOR existuje a je proveditelný

    S výjimkou -h a -L všechny testy vztahující se na SOUBOR dereferencují symbolické odkazy.
    Kulaté závorky musejí být v shellech escapovány (např. zpětnými lomítky). INTEGER může být
    také -l ŘETĚZEC, což je vyhodnoceno jako délka ŘETĚZCE.

    POZNÁMKA: Binární -a a -o jsou z podstaty nejednoznačné. Použijte místo nich „test VÝRAZ1
    && test VÝRAZ2“ nebo „test VÝRAZ || test VÝRAZ“.

    POZN: [ respektuje parametry --help a --version, ale test nikoliv. test považuje tyto
    parametry za neprázdné řetězce.

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu test a/nebo [, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly
    být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Kevin Braunsdorf a Matthew Bradburn.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/test>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) test invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.