Provided by: tilix_1.9.5-2_amd64 bug

NÁZEV

    tilix – dlaždicový GTK3 emulátor terminálu pro GNOME

SHRNUTÍ

    tilix [predvolby]

POPIS

    tilix je pokročilý GTK3 dlaždicový emulátor terminálu navržený dle směrnic GNOME Human
    Interface Guidelines.

PŘEDVOLBY

    Aplikace tilix přijímá následující parametry příkazového řádku:

    -h --help
       Zobrazit nápovědu.

    -v --version
       Zobrazit verzi Tilix a součástí, na kterých závisí.

    -w --working-directory=SLOZKA
       Nastavit pracovní složku terminálu.

    -p --profile=NAZEV_PROFILU
       Nastavit spouštěcí profil pomocí názvu jednoho z existujících profilů. Pokud
       neodpovídá žádnému z nich, bude náhradně použit výchozí profil.

    -t --title=TITULEK
       Nastavit titulek novému terminálu.

    -s --session=NAZEV_SEZENI
       Určit předtím uloženou relaci, ze které načíst rozvržení a jeho předvolby. Toto
       neobnoví terminál tam, kde byl opuštěn, ale namísto toho jsou vytvořeny nové
       terminály.

    -a --action=NAZEV_AKCE
       Provést některou z následujících akcí ve stávající instanci Tilix:

       session-add-right Přidat nový terminál napravo od toho stávajícího.

       session-add-down Přidat nový terminál pod ten stávající.

       app-new-session Vytvořit novou Tilix relaci ve stávajícím okně.

       app-new-window Vytvořit nové okno Tilix.

    -e --command=PŘÍKAZ
       Vykonat všechen text za tímto parametrem jako příkaz – je tedy třeba, aby tento
       parametru byl jako poslední.

    --maximize
       Maximalizovat okno terminálu.

    --minimize
       Minimalizovat okno terminálu.

    --full-screen
       Okno terminálu na celou obrazovku.

    --focus-window
       Zaměřit existující okno.

    --window-style=STYL_OKNA
       Přepsat upřednostňovaný styl okna, podporované jsou následující styly:

       normal Běžný vzhled okna.

       disable-csd Nezobrazovat dekorace na straně klienta.

       disable-csd-hide-toolbar Nezobrazovat dekorace na straně klienta a lištu nástrojů.

       borderless Nezobrazovat okraje oken.

    --new-process
       Spustit další instanci Tilix jako nový proces. Ve výchozím stavu a dle směrnic GTK+
       verze 3, Tilix obhospodařuje jeden proces do kterého přísluší všechna okna. Oproti
       tomu tato předvolba vynutí aby se Tilix spouštěl jako oddělené procesy. Toto není
       doporučováno a je určeno pouze pro účely ladění. Použití tohoto zabrání oknům Tilix
       komunikovat mezi sebou.

    --geometry=GEOMETRIE
       Nastavit velikost okna – např.: 80x24, or 80x24+200+200 (SLOUPCŮxŘÁDKŮ+X+Y).

    -q --quake
       Otevřít okno v Quake režimu nebo přepnout viditelnost existujícího okna v Quake
       režimu.

    --preferences
       Zobrazit přímo dialog předvoleb pro Tilix.

    --display=ZOBRAZOVAČ
       Použít zadaný zobrazovač grafického X serveru.

VIZ TAKÉ

    Žádné

CHYBY

    Viz chyby na https://github.com/gnunn1/tilix/issues

AUTOR

    Gerald Nunn a další přispěvatelé.