Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    touch - mění časové údaje souborů

POUŽITÍ

    touch [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

    Změní zadaným SOUBORům datum a čas posledního přístupu a poslední změny na aktuální čas.

    Argument SOUBOR, který neexistuje, bude vytvořen prázdný, nebyl-li zadán přepínač -c nebo
    -h.

    Pokud je jako SOUBOR zadán řetězec `-', jsou změněny časové údaje souboru, který je
    asociovaný se standardním výstupem.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -a   změní pouze čas posledního přístupu

    -c, --no-create
       nebude vytvářet neexistující soubory

    -d, --date=ŘETĚZEC
       použije zadaný ŘETĚZEC místo aktuálního času

    -f   (ignorováno)

    -h, --no-dereference
       působí na symbolický odkaz místo na soubor, na který odkaz odkazuje (funguje pouze
       na systémech, které mohou měnit časy symbolických odkazů)

    -m   změní pouze čas poslední změny

    -r, --reference=SOUBOR
       místo aktuálního času použije časové údaje zadaného souboru

    -t ZNAČKA
       místo aktuálního času použije [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

    --time=SLOVO
       změní určený ÚDAJ: access, atime nebo use je ekvivalentní k -a; modify nebo mtime
       je ekvivalentní k -m

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Všimněte si, že volby -d a -t používají odlišné formáty data a času.

ŘETĚZEC PRO DATUM

    ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29
    Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec
    může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a
    čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a
    je podrobně popsán v dokumentaci info.

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie a Randy Smith.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) touch invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.