Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    uname - vypíše informace o systému

POUŽITÍ

    uname [VOLBA]...

POPIS

    Vypisuje informace o systému. Pokud nejsou zadána žádná VOLBA, funguje jako s volbou -s.

    -a, --all
       vypíše všechny informace v následujícím pořadí, pouze vypustí -p a -i, v případě,
       že nejsou známy:

    -s, --kernel-name
       vypíše jméno jádra

    -n, --nodename
       vypíše síťové jméno stroje

    -r, --kernel-release
       vypíše číslo release jádra

    -v, --kernel-version
       vypíše číslo verze jádra

    -m, --machine
       vypíše typ stroje (hardware)

    -p, --processor
       vypíše typ procesoru (nepřenositelné)

    -i, --hardware-platform
       vypíše hardwarovou platformu (nepřenositelné)

    -o, --operating-system
       vypíše operační systém

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    arch(1), uname(2)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) uname invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.