Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    vdir - vypíše obsah adresáře

POUŽITÍ

    vdir [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Vypisuje informace o SOUBORECH (implicitně z aktuálního adresáře). Jestliže není zadán
    žádný z přepínačů -cftuvSUX nebo --sort, výstup bude seřazen abecedně.

    Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících  krátkých
    přepínačů.

    -a, --all
       nebude ignorovat položky začínající na .

    -A, --almost-all
       nevypisuje `.' a `..'

    --author
       spolu s -l vypíše jméno autora každého souboru

    -b, --escape
       negrafické znaky escapuje ve stylu jazyka C

    --block-size=VELIKOST
       spolu s -l vypisuje velikosti v násobcích VELIKOSTI, např. --block-size=M; popis
       formátu VELIKOSTI je uveden níže

    -B, --ignore-backups
       nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém
       řádku.

    -c   s -lt: řadí podle ctime a vypisuje ctime (čas poslední změny i-uzlových informací);
       s -l: vypisuje ctime, řadí podle názvu souboru; jinak: řadí podle ctime, vypisuje
       od nejnovějších

    -C   vypisuje položky do sloupců

    --color[=KDY]
       obarví výstup; KDY smí být „always“ (vždy, výchozí hodnota), „auto“ nebo „never“
       (nikdy), podrobnosti níže

    -d, --directory
       vypíše názvy adresářů místo jejich obsahu

    -D, --dired
       generuje výstup určený pro mód dired Emacsu

    -f   nebude vypisovat obsah adresářů setříděně, zapne -aU, vypne -ls --color

    -F, --classify
       za jména souborů připojí znak indikující typ souboru (jeden z */=>@|)

    --file-type
       podobné, jen nepřipojuje '*'

    --format=SLOVO
       across -x (napříč), commas -m (čárky), horizontal -x (horizontální), long -l
       (dlouhý), single-column -1 (jeden sloupec), verbose -l (upovídaný), vertical -C
       (vertikální)

    --full-time
       jako -l --time-style=full-iso

    -g   jako -l, ale nevypisuje vlastníka

    --group-directories-first
       seskupí adresáře a zobrazí je před ostatními soubory;

       lze použít s volbou --sort, ale použití --sort=none (-U) seskupování zruší

    -G, --no-group
       ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině

    -h, --human-readable
       při -l a -s vypisuje velikosti jako 1K, 234M, 2G atd.

    --si  podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024

    -H, --dereference-command-line
       následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce,

       pokud je jejich cílem adresář

    --hide=VZOR
       nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto
       volbami -a nebo -A)

    --hyperlink[=KDY]
       hyperodkazy z názvů souborů; KDY může být „always“ (vždy, výchozí chování), „auto“
       nebo „never“ (nikdy)

    --indicator-style=STYL
       podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí
       volba), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)

    -i, --inode
       vypisuje číslo i-uzlu pro každý soubor

    -I, --ignore=VZOR
       nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu

    -k, --kibibytes
       u zaplnění disku použije 1024bajtové bloky; použije se pouze s -s a souhrny u
       adresářů

    -l   použije dlouhý formát výpisu

    -L, --dereference
       vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo
       informací o odkazech samotných

    -m   vypisuje seznam položek oddělených čárkami

    -n, --numeric-uid-gid
       jako -l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně

    -N, --literal
       vypisuje jména souborů tak, jak jsou na uložena

    -o   jako -l, ale bez informace o skupině

    -p, --indicator-style=slash
       připojí za jméno každého adresáře znak `/'

    -q, --hide-control-chars
       vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků

    --show-control-chars
       vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není
       výstupem terminál a použitým programem 'ls')

    -Q, --quote-name
       vypisuje jména souborů v uvozovkách

    --quoting-style=ZPŮSOB
       použije způsob citování ZPŮSOB pro jména souborů: literal (doslovný), locale
       (lokalizovaný), shell, shell-always (vždy shell), shell-escape (escapovaný shell),
       shell-escape-always (vždy escapovaný shell), c, escape;  (přebije  proměnnou
       prostředí QUOTING_STYLE)

    -r, --reverse
       výpis bude setříděn v obráceném pořadí

    -R, --recursive
       vypíše obsah všech adresářů rekurzivně

    -s, --size
       vypisuje velikost souborů, v blocích

    -S   výstup seřadí podle délky souborů, největší první

    --sort=SLOVO
       výstup seřadí podle SLOVA: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension
       (-X)

    --time=SLOVO
       použije jiný čas než čas změny obsahu: čas přístupu (-u): atime, uaccess, use; čas
       změny metadat (-c): ctime, status čas vytvoření: birth, creation;

       s -l SLOVO určuje, který čas bude vypsán, se --sort=time, řadí podle SLOVA
       (nejnovější první)

    --time-style=STYL_ČASU
       formát času/data pro -l; vizte STYL_ČASU níže

    -t   výstup seřadí podle času, nejnovější jako první; vizte přepínač --time

    -T, --tabsize=n
       předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8

    -u   s -lt seřadí podle a vypíše čas posledního přístupu; s -l vypíše tento čas, ale
       seřadí podle názvů souborů, nejnovější první;

    -U   netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři

    -v   přirozené řazení (verzovacích) čísel v textu

    -w, --width=SLOUPCŮ
       nastaví šířku výstupu, 0 znamená bez omezení

    -x   vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně

    -X   třídí abecedně podle přípon

    -Z, --context
       vypíše pro každý soubor jakýkoliv bezpečnostní kontext

    -1   vypíše jeden soubor na jeden řádek; „\n“ lze předejít pomocí -q nebo -b

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky
    jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít
    binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

    Argument STYL_ČASU může být full-iso (plné ISO), long-iso (dlouhé ISO), iso, locale
    (národní prostření) nebo +FORMÁT. FORMÁT je interpretován stejně jako při date(1). Pokud
    FORMÁT je FORMÁT1<nový_řádek>FORMÁT2, pak FORMÁT1 se použije na staré soubory a FORMÁT2 na
    nové soubory. STYL_ČASU s předponou „posix-“ se uplatní jen mimo národní prostředí POSIX.
    Výchozí styl lze rovněž vybrat proměnnou prostředí TIME_STYLE.

    Odlišování druhů souborů barvami je standardně zakázáno. Zákaz lze nařídit i pomocí
    --color=never. Při použití --color=auto, bude ls vkládat kódy barev jen, když standardní
    výstup bude napojen na terminál. Toto nastavení lze ovlivnit proměnnou prostředí
    LS_COLORS. Nastavit ji lze příkazem dircolors(1).

  Návratový kód:
    0   vše v pořádku,

    1   drobné problémy (např. nebylo možné přistoupit k podadresáři),

    2   závažné problémy (např. nebylo možné přistoupit k argumentu z příkazové řádky).

AUTOR

    Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) vdir invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.