Provided by: wmaker_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    wdwrite - zapíše klíče a hodnoty do databáze standardních nastavení

SYNTAXE

    wdwrite doména volba hodnota

POPIS

    wdwrite zapíše volbu a hodnotu do dané domény.

VOLBY

    --help vypíše nápovědu

    --version
       vypíše číslo verze

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    WMAKER_USER_ROOT
       specifikuje cestu k adresáři Defaults. Řetězec "Defaults/" je přidán k této
       proměnné, čímž se určí umístění databází. Jakmile proměnná není nastavená, tak její
       implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

    Domény se nacházejí v WMAKER_USER_ROOT/Defaults/

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    wmaker(1)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>

                      Leden 1999                 wdwrite(1)