Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    Kde URL je například https://google.com

    Kdykoliv  předáváte parametry pro web2disk, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --base-dir, -d
       Základní složka, do které je uložena URL. Výchozí je .

    --delay
       Minimální interval mezi za sebou následujícími načteními v sekundách. Výchozí je 0
       s

    --dont-download-stylesheets
       Nestahovat šablony stylů CSS.

    --encoding
       Kódování znaků webových stránek, které se pokoušíte stáhnout. Výchozí je pokusit se
       odhadnout kódování.

    --filter-regexp
       Jakýkoliv odkaz, který odpovídá tomuto regulárnímu výrazu, bude ignorován. Tato
       volba může být zadána vícekrát, v tom případě dokud kterýkoliv regulární výraz
       odpovídá odkazu, bude ignorován. Pokud je zadáno filtrování regulárních výrazů a
       porovnání regulárních výrazů, pak filtrování regulárních výrazů je použito první.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --match-regexp
       Pouze odkazy, které odpovídají tomuto regulárnímu výrazu, budou následovány. Tato
       volba může být zadána vícekrát, v tom případě bude odkaz následován, dokud odpovídá
       kterémukoliv regulárnímu výrazu. Ve výchozím nastavení jsou následovány všechny
       odkazy.

    --max-files, -n
       Maximální počet stahovaných souborů. Toto se použije pouze na soubory v <a
       href>štítcích. Výchozí je 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Maximální počet úrovní rekurze, tj. hloubka sledovaných odkazů. Výchozí 1

    --timeout, -t
       Časový limit čekání na odezvu ze serveru v sekundách. Výchozí: 10.0 s

    --verbose
       Zobrazit podrobné výstupní informace. Užitečné pro ladění

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal