Provided by: weechat-curses_3.6-1_amd64 bug

JMÉNO

    weechat - the extensible chat client

PŘEHLED

    weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir <path>] [-t|--temp-dir] [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <plugins>] [-r|--run-command <command>] [-s|--no-script] [--upgrade] [debug-option...] [plugin:option...]
    weechat [-c|--colors]
    weechat [-h|--help]
    weechat [-l|--license]
    weechat [-v|--version]

POPIS

    WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) je svobodný chatovací klient. Je lehký, plně
    konfigurovatelný a lehce rozšiřitelný pomocí pluginů a scriptů v obvyklých sciptovacích
    jazycích.

VOLBY

    -a, --no-connect
      Zakaž automatické pripojení k serverům když WeeChat startuje.

    -c, --colors
      Zobraz defaultní barvy v terminálu.

    --daemon
      Run WeeChat in background, as a daemon (works only with the command weechat-headless).

    --stdout
      Display log messages on standard output instead of writing them in log file (works
      only with the command weechat-headless, not compatible with option "--daemon").

    -d, --dir <path>
      Force a single directory for all WeeChat files (directory is created if not found).
      Four directories can be given, separated by colons (in this order: config, data,
      cache, runtime). Pokud tato volba není zadána, použije se promněná prostředí
      WEECHAT_HOME (pokud není prázdná)

    -t, --temp-dir
      Create a temporary WeeChat home directory and delete it on exit (incompatible with
      option "-d").
      The name of the directory is automatically built by WeeChat, with this template:
      "weechat_temp_XXXXXX" (where "XXXXXX" is random). It it created in the first available
      directory in this list: environment variable "TMPDIR", "/tmp" (may be different
      according to the operating system), environment variable "HOME", current directory.
      The temporary home directory has permissions 0700 (only owner can read, write and
      execute).

    -h, --help
      Zobrazí nápovědu.

    -l, --license
      Zobrazí licenci WeeChatu.

    -p, --no-plugin
      Vypne automatické nahrání pluginů.

    -P, --plugins <plugins>
      Load only these plugins at startup (see /help weechat.plugin.autoload). If this option
      is given, the option weechat.plugin.autoload is not used.

    -r, --run-command <command>
      Run command(s) after startup; many commands can be separated by semicolons, this
      option can be given multiple times.

    -s, --no-script
      Vypni automatické nahrání scriptů.

    --upgrade
      Aktualizuj WeeChat použitím souborů relací generovaných příkazem /upgrade -quit.

    -v, --version
      Zobraz verzi WeeChatu.

    plugin:option
      Nastavení pluginů.

DEBUG OPTIONS

    WARNING: these options are for debug purposes only, DO NOT USE IN PRODUCTION!

    --no-dlclose
      Do not call the function dlclose after plugins are unloaded. This is useful with tools
      like Valgrind to display stack for unloaded plugins.

    --no-gnutls
      Do not call the init and deinit functions of GnuTLS library. This is useful with tools
      like Valgrind and electric-fence, to prevent GnuTLS memory errors.

    --no-gcrypt
      Do not call the init and deinit functions of Gcrypt library. This is useful with tools
      like Valgrind, to prevent Gcrypt memory errors.

VOLBY PLUGINŮ

    Pro kompletní dokumentaci nastavení pluginů a jejich volby podívejte se na WeeChat user’s
    guide <https://weechat.org/doc/>.

    S irc pluginem se můžete doččasně připojit na server s URL jako:

      irc[6][s]://[[nickname][:password]@]server[:port][/#channel1[,#channel2...]]

    K připojení na IRC kanál Weechatu pro podporu s přezdívkou "mynick":

      irc://mynick@irc.libera.chat/#weechat

    IPv6 adresa může být uzavřena do hranatých závorek k přidání portu, například:

      irc://mynick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

SOUBORY

    $HOME/.config/weechat/weechat.conf
      hlavní konfigurační soubor WeeChatu

    $HOME/.config/weechat/plugins.conf
      soubor konfigurace pluginů

    $HOME/.config/weechat/sec.conf
      konfigurační soubor s chráněnými daty

    $HOME/.config/weechat/alias.conf
      configurační soubor pro alias plugin

    $HOME/.config/weechat/buflist.conf
      konfigurační soubor pro buflist plugin

    $HOME/.config/weechat/charset.conf
      konfigurační soubor pro charset plugin

    $HOME/.config/weechat/exec.conf
      konfigurační soubor pro exec plugin

    $HOME/.config/weechat/fifo.conf
      konfigurační soubor pro fifo plugin

    $HOME/.config/weechat/fset.conf
      konfigurační soubor pro fset plugin

    $HOME/.config/weechat/guile.conf
      konfigurační soubor pro guile plugin

    $HOME/.config/weechat/irc.conf
      konfigurační soubor pro irc plugin

    $HOME/.config/weechat/javascript.conf
      konfigurační soubor pro javascript plugin

    $HOME/.config/weechat/logger.conf
      konfigurační soubor pro logger plugin

    $HOME/.config/weechat/lua.conf
      konfigurační soubor pro lua plugin

    $HOME/.config/weechat/perl.conf
      konfigurační soubor pro perl plugin

    $HOME/.config/weechat/php.conf
      konfigurační soubor pro php plugin

    $HOME/.config/weechat/python.conf
      konfigurační soubor pro python plugin

    $HOME/.config/weechat/relay.conf
      konfigurační soubor pro relay plugin

    $HOME/.config/weechat/ruby.conf
      konfigurační soubor pro ruby plugin

    $HOME/.config/weechat/script.conf
      konfigurační soubor pro script plugin

    $HOME/.config/weechat/spell.conf
      konfigurační soubor pro spell plugin

    $HOME/.config/weechat/tcl.conf
      konfigurační soubor pro tcl plugin

    $HOME/.config/weechat/trigger.conf
      konfigurační soubor pro trigger plugin

    $HOME/.config/weechat/typing.conf
      konfigurační soubor pro typing plugin

    $HOME/.config/weechat/xfer.conf
      konfigurační soubor pro xfer plugin

    $HOME/.local/share/weechat/weechat.log
      soubor záznamů WeeChatu

SEE ALSO

    weechat-headless(1)

AUTOŘI

    Tato manuálová stránka byla napsána Sébastien Helleu. Tato manuálová stránka byla
    přeložena Ondřejem Súkupem.

COPYRIGHT

    WeeChat je napsán Sébastienem Helleu a přispěvovateli (kompletní seznam je v souboru
    AUTHORS.adoc).

    Copyright © 2003-2022 Sébastien Helleu

    WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
    GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3
    of the License, or (at your option) any later version.

    Prosím přečtěte si soubor COPYING pro více informací.

    Web: https://weechat.org/

PODPORA / HLÁŠENÍ CHYB

    Pro pomoc nebo hlášení chyb https://weechat.org/about/support/

AUTHOR

    Sébastien Helleu