Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    who - vypíše, kdo je přihlášen

POUŽITÍ

    who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

POPIS

    Vypíše informace o aktuálně přihlášených uživatelích.

    -a, --all
       stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       čas posledního spuštění systému

    -d, --dead
       vypíše mrtvé procesy

    -H, --heading
       výpisu předřadí řádek s popisem významu jednotlivých sloupců

    --ips print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if
       available, rather than stored hostname

    -l, --login
       vypíše procesy zajišťující přihlášení do systému (login)

    --lookup
       pokusí se vyhledat jméno počítače pomocí DNS

    -m   pouze jméno počítače a uživatel přiřazený ke standardnímu vstupu

    -p, --process
       vypíše aktivní procesy, spuštěné procesem init

    -q, --count
       všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů

    -r, --runlevel
       vypíše aktuální runlevel

    -s, --short
       vypíše jen jméno, linku a čas (výchozí)

    -t, --time
       vypíše poslední změnu systémového času

    -T, -w, --mesg
       znakem +, - nebo ? označí, zda je možné uživateli zasílat zprávy

    -u, --users
       vypíše přihlášené uživatele

    --message
       stejné jako -T

    --writable
       stejné jako -T

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Pokud není určen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Časté je také použití /var/log/wtmp
    jako SOUBORu. Pokud nejsou určeny ARG1 a ARG2, předpokládá se -m: obvyklé jsou 'am i' nebo
    'mom likes'.

AUTOR

    Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) who invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.