Provided by: wmaker_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    wmaker - okenní manažer pro X11 se vzhledem NEXTSTEPu

SYNTAXE

    wmaker [-volby]

POPIS

    Window Maker je okenní manažer pro X11 se vzhledem NEXTSTEPu. Snaží se napodobit vzhled
    NeXTu jak jen to je možné, ale v případě potřeby tento trend nedodržuje.

VOLBY

    --no-cpp
       zakázat preprocessing konfiguračních souborů

    --no-dock
       neotvírat Dok aplikací

    --no-clip
       neotvírat Sponku pracovních ploch

    -display host:display.screen
       použít danou obrazovku. Na strojích s více obrazovkami bude Window  Maker
       automaticky spravovat všechny obrazovky. Pokud chcete, aby Window Maker spravoval
       jen specifickou obrazovku, musíte zadat číslo obrazovky pomocí argumentu příkazové
       řádky -display. Například, pokud chcete, aby Window Maker spravoval jen obrazovku
       1, spusťte ho takto: wmaker -display :0.1

    --version
       vypíše verzi a ukončí se

    --visual-id
       určí čísla obrazového režimu. Spusťte xdpyinfo(1) pro seznam obrazových režimů
       dostupných na vašem displeji.

    --help vypíše krátký pomocný text

SOUBORY

    ~/GNUstep/Defaults/WindowMaker
       všeobecné nastavení Window Makera.

    ~/GNUstep/Defaults/WMState
       informace o Doku a Sponce. Neditujte za běhu Window Makera. Bude přepsaný.

    ~/GNUstep/Defaults/WMRootMenu
       Obsahuje jméno souboru, z kterého se má načíst hlavní menu nebo menu samotné ve
       formátu proplist.

    ~/GNUstep/Defaults/WMWindowAttributes
       Atributy pro různé třídy a instance aplikací. Použijte editor nastavení (stiskněte
       pravé tlačítko myši na horní liště aplikace, zvolte Atributy) namísto přímého
       editování tohoto souboru. Je jen málo nastavení, která nejsou dostupná z editora
       nastavení.

    /usr/share/WindowMaker/Defaults/
       Všechny výše uvedené soubory se NAčÍTAJÍ odtud. Pokud se je nepodaří najít, kromě
       WMState, který se odtud ZKOPÍRUJE. Nezáleží na tom, odkud jsou načítané. Pokud je
       potřeba  zapsat  změnu  konfigurace zpět do těchto souborů, zapíšou se do
       uživatelských souborů.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/autostart
       Tento skript se automaticky vykoná pri startu Window Makera.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/exitscript
       Tento skript se automaticky vykoná bezprostředně před ukončením Window Makera.
       Poznámka: Když potřebujete spustit z tohoto skriptu něco, co vyžaduje spuštěný X
       server, tak nepoužívejte na ukončení Window Makera příkaz SHUTDOWN z hlavního menu.
       Jinak se může stát, že X server se ukončí dřív než se vykoná tento skript.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/
       Soubor menu, jehož název je uveden v souboru WMRootMenu, se hledá zde...

    /etc/X11/WindowMaker/
       a zde, v tomto pořadí, pokud název není absolutní cesta.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Pixmaps/
       Zde hledá Window Maker obrázky

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds/
       Zde hledá Window Maker pozadí

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles/
       Zde hledá Window Maker soubory se styly (ne úplně... vypadá to tak, ale i tak
       musíte zadat úplnou cestu. Je to jen vyhrazené místo, aby byly věci pěkně
       uspořádané)

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/
       Zde hledá Window Maker soubory s tématy (viz. výše)

    /usr/share/WindowMaker/Pixmaps/
       Obrázky spoločné pro celý systém se nacházejí zde...

    /usr/share/WindowMaker/Pixmaps/
       a zde.

    /usr/share/WindowMaker/Styles/
       Styly spoločné pro celý systém se nacházejí zde

    /usr/share/WindowMaker/Themes/
       A teď to zkuste sami... ;-)

PROMĚNNÉ PROSŘEDÍ

    WMAKER_USER_ROOT
       specifikuje cestu k adresáři Defaults. "Defaults/" je přidán k této proměnné, čímž
       se určí umístění databází. Pokud proměnná není nastavená, ta její implicitní
       hodnota je "~/GNUstep"

    GNUSTEP_LOCAL_ROOT
       specifikuje umístění systémového lokálního GNUstep adresáře (to je užitečné v
       případě, že umístění adresáře společného pro celý systém je ve skutečnosti společné
       pro celou síť). Když je tato proměnná prázdna, použije se GNUSTEP_SYSTEM_ROOT.

    GNUSTEP_SYSTEM_ROOT
       specifikuje umístění systémového GNUstep adresáře. Pokud je tato proměnná prázdna,
       tak její implicitní hodnota je /etc/GNUstep

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    The Window Maker User Guide (Uživatelská příručka Window Makera)

    The Window Maker FAQ (Často kladené dotazy)

    X(7), wdwrite(1),  wxcopy(1),  geticonset(1),  seticons(1),  wmaker(1),  wxpaste(1),
    getstyle(1), setstyle(1), wmsetbg(1)

AUTOR

    Autoři  Window Makera jsou Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>, Dan Pascu
    <dan@windowmaker.info> a mnoho dalších lidí z celého světa.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo E. Magallon, <mmagallo@debian.org>.

    Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>

                      Srpen 1998              Window Maker(1)