Provided by: wmaker_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    wmsetbg - nastaví pozadí hlavního okna v X11

SYNTAXE

    wmsetbg   [-display]   [--version]   [--help]   [{-b|--back-color}   barva]
    [{-t|--tile}|{-e|--center}|{-s|--scale}|{-a|--maxscale}              obrázek]
    [{-d|--dither}|{-m|--match}]   [-u|--update-wmaker]   [{-D|--update-domain}  doména]
    [{-c|--colors} cpc] [{-p|--parse} textura] [{-w|--workspace} pracovní plocha]

POPIS

    wmsetbg načítá daný obrázek (XPM, PNG, jpeg, Tiff, raw PPM) a vloží ho do hlavního okna.
    Obrázek je možné zvětšit, nebo ho opakovat aby vyplnil hlavní okno. Window Maker používa
    tento příkaz interně na nastavení pozadí při startu.

VOLBY

    -a|--maxscale
       zvětší daný obrázek při dodržení poměru stran

    -e|--center
       vloží obrázek do středu okna

    -t|--tile
       vytvoří z obrázku dlaždice

    -s|--scale
       roztáhne daný obrázek (standartně)

    -d|--dither
       rezervuje barvy

    -m|--match
       shodné barvy

    -u|--update-wmaker
       zapíše změnu do databáze nastavení Window Makera

    -D|--update-domain
       zapíše změnu do databáze domény

    -c|--colors
       použíje určitý počet barev na kanál

    -p|--parse
       parsuje danou texturu jako proplist stylu textur

    -w|--workspace
       nastaví pozadí jen na dané pracovní ploše

    --help vypíše nápovědu

    --version
       vypíše číslo verze

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    wmaker(1)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>. wmsetbg napsal Dan
    Pascu <dan@windowmaker.info>

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

                      Leden 1999                 wmsetbg(1)