Provided by: wmaker-utils_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    wxpaste - zapíše vyrovnávací paměť na standardní výstup

SYNTAXE

    wxpaste [volby]

POPIS

    wxpaste vypíše obsah dané vyrovnávací paměti na standardní výstup. Jakmile není zadána
    žádná vyrovnávací paměť, tak se použije vyrovnávací paměť 0.

VOLBY

    -cutbuffer číslo
       Data budou vložena z dané vyrovnávací paměti namísto standardní 0.

    -display displej
       Data se budou kopírovat z vyrovnávací paměti daného displeje/obrazovky.

    -selection [selekcia]
       Data budou kopírované z dané selekce. Jakmile se výběr ze selekce nepodaří, tak se
       použije vyrovnávací paměť. Implicitní hodnota pro selekci je PRIMARY.

CHYBY

    -selection musí být poslední volba. Syntaxe může být upravená, ale brání tomu špatná
    kompatibilita.

    Typy selekcí INCR a MULTIPLE nejsou podporované. Ve skutečnosti je podporovaný jen
    jednoduchý text, což by mělo stačit pro většinu uživatelů takovéto jednoduché utilitky.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    wxcopy(1), wmaker(1)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

                      Březen 1998                 wxpaste(1)