Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    gshadow - stínový soubor se skupinami

POPIS

    /etc/gshadow Obsahuje stínové informace ke skupinovým účtům. Obsahuje řádky s pevnou
    strukturou, kde jsou jednotlivá pole oddělená dvojtečkami:

    • název skupiny

    • zašifrované heslo

    • čárkami oddělený seznam administrátorů skupiny

    • čárkami oddělený seznam členů skupiny

    Pole pro název skupiny a heslo musí být vyplněná. Zašifrované heslo se skládá ze znaků 64
    znakové abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /). Podrobnosti o hesle naleznete v crypt(3). Pokud
    pole s heslem obsahuje znak, který není platným výsledkem funkce crypt(3), např. ! nebo *,
    uživatel se nebude moci pomocí tohoto hesla přihlásit, ale záleží také na systému pam(7).

    Heslo v tomto souboru má přednost před heslem ze souboru /etc/group.

    Má-li být zachována bezpečnost hesel, nesmí být tento soubor čitelný pro běžné uživatele.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

VIZ TAKÉ

    group(5), gpasswd(5), newgrp(5).